vaje pri predmetu stavbarstvo l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VAJE PRI PREDMETU STAVBARSTVO PowerPoint Presentation
Download Presentation
VAJE PRI PREDMETU STAVBARSTVO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

VAJE PRI PREDMETU STAVBARSTVO - PowerPoint PPT Presentation


 • 543 Views
 • Uploaded on

VAJE PRI PREDMETU STAVBARSTVO. ☼ informacije o vajah: -          AV - AVDITORNE VAJE -          SV - SEMINARSKE VAJE -          TV - TERENSKE VAJE (ogledi gradbiš č ) -          RV - RA Č UNALNIŠKE VAJE (asis. Z . P učko) PRIMERI SEMINARSKIH VAJ NA SPLETNIH STRANEH:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

VAJE PRI PREDMETU STAVBARSTVO


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vaje pri predmetu stavbarstvo
VAJE PRI PREDMETU STAVBARSTVO

VAJE PRI PREDMETU »STAVBARSTVO« LETNI SEMESTER 2006

slide2

☼informacije o vajah:

-          AV - AVDITORNE VAJE

-          SV - SEMINARSKE VAJE

-          TV - TERENSKE VAJE (ogledi gradbišč)

-          RV - RAČUNALNIŠKE VAJE (asis. Z.Pučko)

PRIMERI SEMINARSKIH VAJ NA SPLETNIH STRANEH:

http://fg.uni-mb.si/research/kspnvo/index.html

VAJE PRI PREDMETU »STAVBARSTVO« LETNI SEMESTER 2006

slide3

POTREBŠČINE:

ravnilo, šestilo

radirka

tehnični svinčnik (debeline 0,18 in 0,5 mm)

mapa A4 za vstavljanje avditornih vaj

POGOJI:

- vsak del seminarske vaje ima določen rok oddaje, do katerega

bodopotekale korekture

(po tem roku se vaj ne sprejema več)

ocena iz vaj:

- pozitivno ocenjena seminarska vaja in zagovor

- 5 = 100% opravljenih avditornih vaj

- končna ocena iz vaj je sestavljena v razmerju AV:SV = 30:70

- opravljenje vaje so pogoj za pristop k izpitu

GOVORILNE URE:tor: 10.00-12.00, kabinet št.1, Slomškov trg 15

VAJE PRI PREDMETU »STAVBARSTVO« LETNI SEMESTER 2006

slide4

ČASOVNA IN PROGRAMSKA RAZPOREDITEV VAJ

 • 1. 21.2.2006 - predstavitev programa in vsebin
 • -osnove tehničnega risanja: primer: uporaba merila na praktičnem primeru
 • - primer: risba enostavnega tlorisa hiše v merilu 1:100
 • 2. 1.3.2006 - predstavitev seminarskega programa pri vajah
 • - primer: risba enostavnega prereza hiše v merilu 1:100
 • 3. 7.3.2006 - materiali – powerpoint predstavitev po skupinah
 • 4. 14.3.2006 - AV1:zidovi: modeliranje + risbe detajlov zidu v merilu 1:10
 • 5. 21.3.2006 - AV2:temelj/podzidek: primer: risba detajla podzidka v merilu 1:10
 • 6. 28.3.2006 - AV3: stropovi: primer: risba detajla stropa z opečnimi polnili v merilu 1:10
 • 7. 4.4.2006 - korektura seminarske vaje
 • 11.4.2006 - oddaja prvega dela seminarske vaje,
   • ostrešje: primer: načrt lesenega ostrešja v M 1:20
 • 18.4.2006 - AV4: strehe: primer: risba detajla naklonske strehe
 • 25.4.2006 - ravne strehe: primer:risba detajla obrnjene ravne strehe
 • 9.5.2006 - AV5: okna / vrata
 • 12. 16.5.2006 - stopnice - primer načrtovanja
 • 13. 23.5.2006 - korektura seminarske vaje
 • 14. 30.5.2006 - oddaja seminarske vaje + zagovor

VAJE PRI PREDMETU »STAVBARSTVO« LETNI SEMESTER 2006

slide5

KLJUČNE BESEDE

situacija – prikaz določenega območja (s ptičje perspektive)

tloris - grafični prikaz vodoravnega (horizontalnega) prereza stavbe s podatki o merah

prerez - (vzdolžni in prečni prerez) grafični prikaz vertikalnega prereza stavbe s podatki o merah

merilo - razmerje med merami, razsežnostmi kakega področja, predmeta na zemljevidu,

shemi in njegovimi resničnimi, naravnimi merami: zmanjšati, zvečati merilo / narediti,

narisati v merilu 1:100; zemljevid v merilu 1:300.000

CAD – ( computer aided design ) računalniško podprto oblikovanje

PGD – projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja

PZI – projekt za izvedbo

DIN – Deutsches Institut für Normung; DIN (= Deutsche Industrienorm)

nemški industrijski standard

parapet – grad.:nižja, navadno zidana pregrada: betonski parapeti na obali / parapet terase

okenski parapet - stena v prostoru med spodnjim okenskim robom in tlemi

v.p. – višina parapeta

svetla višina – razsežnost v navpični smeri od površine tal navzgor do površine stropa

svetla (notranja) mera – razdalja med dvema vzporednima ravninama, med katerima je

v predmetu prazen prostor

absolutna ali nadmorska višina - višina kraja nad točko morske gladine

relativna višina - višina točke na zemeljskem površju glede na višino kake druge točke

vzpenjalno razmerje – razmerje med širino in višino stopnice

VAJE PRI PREDMETU »STAVBARSTVO« LETNI SEMESTER 2006

slide6

OSNOVE TEHNIČNEGA RISANJA

situacijske karte:

1: 25000, 1:10000, 1:5000 (TTN), 1: 2000, 1: 1000, 1:500, 1:200

gradbene / arhitekturnerisbe:

1:200osnovna idejnazasnova/risba (razvidna umestitev objekta v

razpoložljivi prostor, razvidni gabariti objekta, funkcionalna razporeditev prostorov,

osnovne kvadrature, konstrukcijska zasnova,..) - shematski tlorisi, shematski prerez

1:100PGD : tloris temeljev, tlorisi vseh nadstropij, tloris ostrešja, tloris strehe,

vzdolžni prerez, prečni prerez, fasade: glede na strani neba

1:50PGD / PZI

1:20fasadni prerezi, stopnišča, detajli

1:10, 1:5, 1:1PZI gradbeni in konstrukcijski detalji

VAJE PRI PREDMETU »STAVBARSTVO« LETNI SEMESTER 2006

slide7

TTN načrt: Maribor - center

Gradbeni načrti: (vir: Neufert, E., Projektiranje v stavbarstvu)

VAJE PRI PREDMETU »STAVBARSTVO« LETNI SEMESTER 2006

slide8

KOLIČENJE

VAJE PRI PREDMETU »STAVBARSTVO« LETNI SEMESTER 2006

slide9

OSNOVE TEHNIČNEGA RISANJA

SESTAVNI DELI NAČRTA

-grafični prikaz objekta, območja,…

s pomočjo LINIJ različnih debelin in oblik ter s POLNILI (šrafure, rastri, barvnitoni)

-kotiranje, višinske kote

-legenda, opisi

-označba smeri neba (S)

-okvir

-informativna glava (na risbi se pozicionira v desni spodnji kot - vsebuje naziv risbe, merilo, ime avtorja… -natančna vsebina glave je predpisana v Zakonu o graditvi objektov)

MERE

-mere so večinoma zapisane v cm oz. v metrih, odvisno od velikosti objekta

-cevi, dimniki in ostali elementi s krožnim presekom se označujejo z grško črko fi -Φ, kar pomeni presek

-koti se označujejo v stopinjah

PRIMERI LINIJ:

PRIMERI POLNIL:

VAJE PRI PREDMETU »STAVBARSTVO« LETNI SEMESTER 2006

slide10

OPIS PROSTOROV

VAJE PRI PREDMETU »STAVBARSTVO« LETNI SEMESTER 2006

slide11

ŠRAFURE

LEGENDA ŠRAFUR

TOPLOTNA-

IZOLACIJA

HIDROIZOLACIJA

OPEKA

AB – ARMIRAN BETON

NEARMIRAN BETON

LES

LES

NASUTJE

OMET

VAJE PRI PREDMETU »STAVBARSTVO« LETNI SEMESTER 2006

slide12

OPREMA

VAJE PRI PREDMETU »STAVBARSTVO« LETNI SEMESTER 2006

slide13

OPREMA

VAJE PRI PREDMETU »STAVBARSTVO« LETNI SEMESTER 2006

slide14

OPREMA

VAJE PRI PREDMETU »STAVBARSTVO« LETNI SEMESTER 2006

slide15

KOTIRANJE

VAJE PRI PREDMETU »STAVBARSTVO« LETNI SEMESTER 2006

slide16

KOTIRANJE

OKNA

VRATA

svetla mera

dim. okna

kotirna črta

zidarska mera/odprtina

VAJE PRI PREDMETU »STAVBARSTVO« LETNI SEMESTER 2006

slide18

OSNOVE TEHNIČNEGA RISANJA

FORMATI & ZLAGANJE NAČRTOV

Osnovni DIN A - format ( od A0 do A 12 / pokončni in ležeči) …mere v mm

A0 841 x 1189

A1 594 x 841

A2 420 x 594

A3 297 x 420

A4 210 x 297

DIN – Deutsches Institut für Normung; DIN (= Deutsche Industrienorm) nemški industrijski standard

(standardizirani formati so osnova za mere pisarniškega pohištva in omar za fascikle, naprav za reprodukcijo,..)

VAJE PRI PREDMETU »STAVBARSTVO« LETNI SEMESTER 2006

slide19

Seminarska vaja: G/UN

IZRIS RISB ZA STANOVANJSKO HIŠO

Seminarska vaja temelji na razumevanju funkcije in sestave različnih konstrukcijskih sklopov objekta, poznavanju gradbenih materialov ter tehničnem risanju v merilu.

prvi sklop: 11.4.2006

situacija (ni obvezno) M 1:200

tloris pritličja M 1:50

tloris nadstropja M 1:50

prečni prerez M 1:50

drugi sklop: 30.5.2006

tloris temeljev M 1:50

tloris ostrešja M 1:50

tloris strehe M 1.50

vzdolžni prerez M 1:50

dva pogleda M 1:50

1 fasadni prerez M 1:10

3 izbrani detajli M 1:10

VAJE PRI PREDMETU »STAVBARSTVO« LETNI SEMESTER 2006

slide20

Seminarska vaja: G/UN

Opombe:

● risbe izrisati s tehničnim svinčnikom (tušem) oz. natisniti s tiskalnikom

● grafične priloge večjega formata papirja A3, A2, A1... zložiti na osnovni format A4

● risbe opremiti z okvirjem in glavo

● vsebina: naslovnica, kazalo, grafične priloge

● vajo oddati v vezani obliki – format A4 !

Korekture seminarske vaje potekajo v okviru določenih terminov pri avditornihvajah

terv okviru govorilnih ur.

Pri risanju nujno upoštevati različne debeline linij!

Primeri izrisanih seminarskih vaj: http://fg.uni-mb.si/Research/KSPNVO/index.html

Priporočljiva literatura:

Brezar, V.:Stavbarstvo / Fakulteta za gradbeništvo, Univerza v Mariboru, 1995 (učbenik)

Fister, P.: Umetnost stavbarstva na Slovenskem / Ljubljana, 1986  

Neufert, E.: Projektiranje v stavbarstvu / Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 2002  

Mittag, M.: Baukonstruktionslehre / ISBN 3-528-02555-7, 2000  

Seliškar, N.: Stavbarstvo / Ljubljana, 1990  

Veljavna prostorska in urbanistična zakonodaja(ZGO,..)

VAJE PRI PREDMETU »STAVBARSTVO« LETNI SEMESTER 2006

slide21

Seminarska vaja

Risba tlorisa stanovanjske hiše v merilu 1:50 mora vsebovati:

-          nosilne, predelne stene,.. (z ustrezno šrafuro)

-          oz. vrisan nosilni skelet (lesene, jeklene, AB konstrukcije)

-          vrisano toplotno izolacijo, hidroizolacijo, parne zapore, vetrne zapore, fasadne obloge…

-          pravilno načrtovane in opisane stopnice

-          vrisane vertikalne AB vezi

-          črtkano nakazane preklade

-          vrisana okna (+okenske police) ter vrata (+pragovi)

-          osnovno opremo prostorov v tlorisih risbah

-          vrisane instalacijske jaške, dimnik, žlebove,…

-          nakazano ureditev okolice (vstopni podest, terasa,..)

-          razno,…

kotiranje/opisi:

-          tlorisno kotiranje (v cm)

-          višinske kote, kota terena,..(v metrih)

-          dodatno kotiranje oken in vrat

opise prostorov (ime prostora, talna obloga, kvadratura prostora, višinska kota v tlorisu)

vse tehnične opise sestave stavbnih elementov (stene, stropovi, strehe,…)

VAJE PRI PREDMETU »STAVBARSTVO« LETNI SEMESTER 2006

slide22

Seminarska vaja: ZIDOVI

 • PO SKUPINAH:
 • NARISATI PREREZ ZIDU (NA LIST PAPIRJA, M1:10 in NA TABLO, M1:1)
 • NAPRAVITI MODEL ZIDU V MERILU 1:20
 • - segment zidu dolžine - 20cm, višina – 10cm
 • - ELEMENTI MODELA:
  • nosilni zid
  • topotne izolacije
  • fasadne obloge
  • podkonstukcije
  • parne zapore, vetrne zapore,...
  • elementi za pritrjevanje
 • SAMOSTOJNO:
 • AV1: narisati 10 sestav zidov v M1:10, z opisi in osnovnim kotiranjem
 • - oddati do 28.3.2006

VAJE PRI PREDMETU »STAVBARSTVO« LETNI SEMESTER 2006

slide23

Seminarska vaja: ZIDOVI

SKUPINE:

masivni nosilni zid + prezračevana fasada:

1. lesena fasadna obloga - horizontalno položene deske

2. lesena fasadna obloga - vertikalno položene deske

3. lesena fasadna obloga - plošče

4. kamnite plošče

5. fasadna opeka (klinker)

6. pločevina

masivni nosilni zid + neprezračevana fasada:

7. kamnite plošče

8. fasadna opeka (klinker)

lesena skeletna konstrukcija + prezračevana fasada:

9. lesena fasadna obloga - horizontalno položene deske

10. lesena fasadna obloga - vertikalno položene deske

11. lesena fasadna obloga - plošče

VAJE PRI PREDMETU »STAVBARSTVO« LETNI SEMESTER 2006