Download
einde schooljaars quiz n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Einde-schooljaars-quiz PowerPoint Presentation
Download Presentation
Einde-schooljaars-quiz

Einde-schooljaars-quiz

176 Views Download Presentation
Download Presentation

Einde-schooljaars-quiz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Einde-schooljaars-quiz Groep 7/8 – de Meent

 2. Een doos mini-magnums (6 stuks) kost €2,39. Hoeveel moet ik betalen om de klas te kunnen trakteren?

 3. Een doos mini-magnums (6 stuks) kost €2,39. Hoeveel moet ik betalen om de klas te kunnen trakteren?€11,95

 4. Wat maak je met deze ingrediënten?Het woord moet ook goed gespeld worden!

 5. Wat maak je met deze ingrediënten?Het woord moet ook goed gespeld worden!Mayonaise

 6. Hoe schrijf je dit woord?

 7. Hoe schrijf je dit woord?Courgette

 8. Vul de juiste werkwoordvorm in:(bereiden) Gisteren ………………… zij samen de maaltijd.

 9. Vul de juiste werkwoordvorm in:(bereiden) Gisteren bereidden zij samen de maaltijd.

 10. In welk jaar werd Karel de Grote geboren?A. 563 C. 814B. 742 D. 1042

 11. In welk jaar werd Karel de Grote geboren?A. 563C. 814 (overleden)B. 742D. 1042

 12. Het maken van auto’s is een voorbeeld van ……. industrie.A. zwareB. lichte

 13. Het maken van auto’s is een voorbeeld van ……. industrie.A. zwareB. lichte

 14. We spreken in ons lichaam over de grote en de kleine bloedsomloop. Maar welke stroomt er door onze nieren?

 15. We spreken in ons lichaam over de grote en de kleine bloedsomloop. Maar welke stroomt er door onze nieren?De grote bloedsomloop.

 16. Welk bord hoort bij de regel: je mag hier niet fietsen? A B C

 17. Welk bord hoort bij de regel: je mag hier niet fietsen?ABC

 18. Wat was dit jaar de eerste dag van de eindcito van groep 8? Dinsdag…….

 19. Wat was dit jaar de eerste dag van de eindcito van groep 8? Dinsdag 5 februari.

 20. Een spijkerbroek kostte €159, maar er hangt een kaartje bij van 15% korting. Hoeveel moet je nu voor deze broek betalen?

 21. Een spijkerbroek kostte eerst €159, maar er hangt een kaartje bij van 15% korting. Hoeveel moet je dan voor deze broek betalen?€135,15

 22. De meester roept: “En nu is het afgelopen met dat geklets!”Deze zin staat in de ……………… rede.

 23. De meester roept: “En nu is het afgelopen met dat geklets!”Deze zin staat in de directe rede.

 24. Hoe noem je zo’n bult op iemands rug, en hoe schrijf je dat?

 25. Hoe noem je zo’n bult op iemands rug, en hoe schrijf je dat?bochel

 26. Vul de goede werkwoordvorm in:(bedoelen) Ik heb dat zo niet …………..

 27. Vul de goede werkwoordvorm in:(bedoelen) Ik heb dat zo niet bedoeld.

 28. De 80-jarige oorlog begon in het jaar:A. 842 C. 1568B. 1036 D. 1648

 29. De 80-jarige oorlog begon in het jaar:A. 842C. 1568B. 1036D. 1648(vrede van Munster)

 30. Hoe noem je de plaatst vlak boven een aardbeving, waar de schade meestal het grootst is?

 31. Hoe noem je de plaatst vlak boven een aardbeving, waar de schade meestal het grootst is?Epicentrum

 32. Lucht die we inademen bestaat voor 78% uit:A. zuurstofB. stikstofC. koolzuurgas

 33. Lucht die we inademen bestaat voor 78% uit:A. zuurstofB. stikstofC. koolzuurgas

 34. A B C D

 35. ABCD

 36. In onze klas zijn de meeste kinderen jarig in de maand…

 37. In onze klas zijn de meeste kinderen jarig in de maand juli

 38. Er zitten 381 kinderen bij ons op school. 2/3 deel gaat dit jaar naar het buitenland op vakantie.Hoeveel kinderen zijn dat?

 39. Er zitten 381 kinderen bij ons op school. 2/3 deel gaat dit jaar naar het buitenland op vakantie.Hoeveel kinderen zijn dat? 254

 40. Wat zie je op de rechter foto bij de pijl?

 41. Wat zie je op de rechter foto bij de pijl?Bladgroenkorrels

 42. Welke plaats zie je hier bij de ster?

 43. Welke plaats zie je hier bij de ster?Dublin

 44. Hoe schrijf je het drankje dat altijd met oud en nieuw wordt gedronken?

 45. Hoe schrijf je het drankje dat altijd met oud en nieuw wordt gedronken?Champagne

 46. Op welke datum vallen de Duitsers Nederland binnen aan het begin van de 2e Wereldoorlog?

 47. Op welke dag vallen de Duitsers Nederland binnen aan het begin van de 2e Wereldoorlog? 10 mei 1940

 48. Hoeveel uur kan groep 7 van de vakantie gaan genieten?

 49. Hoeveel uur kan groep 7 van de vakantie gaan genieten? 1176 uur

 50. En de winnaars zijn…