Einde van de koude oorlog - PowerPoint PPT Presentation

einde van de koude oorlog n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Einde van de koude oorlog PowerPoint Presentation
Download Presentation
Einde van de koude oorlog

play fullscreen
1 / 6
Einde van de koude oorlog
196 Views
Download Presentation
galena-fletcher
Download Presentation

Einde van de koude oorlog

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Einde van de koude oorlog Paragraaf 4

  2. Steeds betere relatie oost en west • Dankzij concessies van de SU : • Eind 1989: Gorbatsjov liet toe dat er in veel landen de heerschappij van de communistische partij werd afgeschaft. • In 1990: Gorbatsjov gaat akkoord met uittreding warschaupact en opheffing DDR. • In 1991 viel de SU uiteen.

  3. Verdwijnen communisme in het Oosten • In Polen eerste niet communistische regering. Lech Walesa wordt president in 1990. • In Hongarije heft de communistische regering zichzelf op in 1989. • 3 oktober 1990 verdwijnt de DDR • In Tsjecho-slowakije komt een parlementaire democratie. • In Roemenie wordt Ceausescu vermoord. • Eind 1989 in het grootste deel van Ooost-Europa het communisme afgeschaft.

  4. Toch nog tegenstellingen • 1999 treden voormalige Oost-Blok landen toe tot de Navo. • Tijdens burgeroorlog Joegoslavie koos Rusland partij voor de Serviërs

  5. Communisme nog in enkele landen • Cuba • China • Laos • Noord-Korea • Vietnam

  6. Oorzaken wonderjaar • Te hoge kosten • SU kon wapenwedloop niet meer bijhouden. • Steun aan communistische bewegingen • VS had al jaren begrotingstekort door militaire uitgaven. • (nog steeds zo een 700 miljard dollar per jaar. China volgt met zo een 85 miljard) • Verlies vertrouwen communisme - Oost Europa liep met welvaart steeds meer achter. - Bevolking ging massaal protesteren.