slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Divisie L&L en VELON werkgroep 05-03-08 Gerda Geerdink PowerPoint Presentation
Download Presentation
Divisie L&L en VELON werkgroep 05-03-08 Gerda Geerdink

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Divisie L&L en VELON werkgroep 05-03-08 Gerda Geerdink - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Divisie L&L en VELON werkgroep 05-03-08 Gerda Geerdink. Sekseverschillen bij pabostudenten: Studentfactoren, curriculumperceptie en studieresultaten in samenhang. De presentatie - Opzet totale onderzoek - Drie deelonderzoeken

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Divisie L&L en VELON werkgroep 05-03-08 Gerda Geerdink


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Divisie L&L en VELON werkgroep

05-03-08

Gerda Geerdink

slide2

Sekseverschillen bij pabostudenten:

Studentfactoren, curriculumperceptie en studieresultaten in samenhang

slide3

De presentatie

- Opzet totale onderzoek

- Drie deelonderzoeken

- De wijze waarop de samenhang tussen resultaten deelonderzoeken onderzocht is

slide8

Onderzoeksvraag:

Zijn seksespecifieke beroepsmotivatie en verwachtingen van de opleiding in samenhang met de perceptie van het curriculum van invloed op de seksespecifieke studiekeuzes en -prestaties van pabostudenten?

slide9

Opzet onderzoek

  • onderzoeksgroep:
  • 15 mannelijke en 15 vrouwelijke pabostudenten
  • -kwalitatief onderzoek
  • -longitudinaal perspectief
slide10

Studentfactoren:

 • Beroepsmotivatie en opleidingsverwachtingen
 • Dataverzameling:
 • open gestandaardiseerd interview
  • een keer bij de start
  • een keer na 2.5 studiejaar
 • Analyse volgens de Grounded theory-approach
slide11

Studentfactoren: Resultaten

naar inhoud:

sekseverschillen op vijf dimensies:

-Kern van het onderwijs

-Motivatiebron

-Oriëntatie op de wereld

-Oriëntatie op de ander

-Benadering onderwijsaanbod

slide12

Studentfactoren: Resultaten

naar vorm:

238 verschillende codes

106 daarvan seksespecifiek toegekend

(twee keer zo vaak of voor twee keer zo veel)

slide13

Opleidingsfactoren:

 • Curriculumperceptie
 • Dataverzameling:
 • - inhoudanalyse op portfolio’s
 • - open gestandaardiseerd interview
  • een keer na 2.5 studiejaar
 • Analyse volgens de Grounded theory-approach
slide14

Curriculumperceptie Resultaten

 • naar inhoud:
 • sekseverschillen op vier onderdelen van het curriculum:
 • De inhoud
 • De didactische werkwijze
 • De organisatie
 • De toetsing / evaluatie
slide15

Curriculumperceptie Resultaten

naar vorm:

-scores naar sekse op een vijfpuntsschaal

- 116 codes waarvan 58 seksespecifiek

slide16

Studieresultaten

Vrouwen Mannen

-één gestopt 6 gestopt

-lager op hoger op kennistoets

kennistoets

-studiepunten zoals studiepunten scoren

gepland

slide17

Onderzoeksvraag:

Zijn seksespecifieke beroepsmotivatie en verwachtingen van de opleiding in samenhang met de perceptie van het curriculum van invloed op de seksespecifieke studiekeuzes en -prestaties van pabostudenten?

slide18

Samenhang tussen studentfactoren, curriculumperceptie en studieresultaten

>> Interpretatieve benadering:

1a Uitgaande van verschillen op vijf dimensies vergelijken met resultaten curriculumperceptie

1b studentfactoren en curriculumperceptie in samenhang vergeleken met studieresultaten

slide19

Resultaten: overeenstemming op 3 categorieën:

1 Vrouwelijke studenten behalen meer studiepunten binnen de daarvoor geplande periode en besluiten minder vaak te stoppen met de studie dan mannelijke studenten omdat de opleiding beter aansluit bij de meer op het leerproces en de leerling gerichte vrouwen dan bij de meer op de leerproducten en leerstof gerichte mannen.

slide20

2 Vrouwelijke studenten behalen meer studiepunten binnen de daarvoor geplande periode en besluiten minder vaak te stoppen dan mannelijke studenten omdat de opleiding beter aansluit bij de intrinsieke motivatie van vrouwen dan bij de extrinsieke motivatie van mannen. Het lukt vrouwen beter aan de gestelde eisen te voldoen dan de mannelijke studenten.

slide21

3 Vrouwelijke studenten behalen meer studiepunten binnen de daarvoor geplande periode en besluiten minder vaak te stoppen dan mannelijke studenten omdat vrouwen meer openstaan voor het aanbod van de opleiding, waardoor het curriculum sneller aan hun wensen en verwachtingen voldoet dan aan die van de mannen. Mannelijke studenten laten zich minder dan vrouwen ‘sturen’ door de opleiding en willen meer hun eigen gang gaan.

slide22

Samenhang tussen studentfactoren, curriculumperceptie en studieresultaten

>> 2de benadering

gebaseerd op ind. resultaten op rationiveau

vier subgroepen:

zeer vrouwelijk

weinig vrouwelijk

zeer mannelijk

weinig mannelijk

slide23

scores naar vijf ordinale niveaus ingedeeld:

uitschieter

bovengemiddeld

gemiddeld

onder het gemiddeld

negatieve uitschieter

slide24

Hoe scoren respondenten die uitschieten bij studentfactoren bij curriculumperceptie?

Uitschieter en uitschieter: ++

Uitschieter en bovengemiddeld: +

Uitschieter en gemiddeld: +

Uitschieter en ondergemiddeld: -

Uitschieter en neg. uitschieter: --

slide25

zeer vrouwelijk st-op-stp st-op-stk

Respondent 3 + +

Respondent 24 + +

Respondent 26 -- +

weinig vrouwelijk

Respondent 9 + ++

Respondent 28 ++ +

zeer mannelijk

Respondent 2 + +

Respondent 5 -- +

Respondent 8 + +

Respondent 15 + ++

Respondent 22 ++ ++

weinig mannelijk

Respondent 6 + +

Respondent 13 ++ +

Respondent 20 ++ +

Respondent 31 - +

slide26

Eindresultaten

zeer vrouwelijk: samenhang bevestigd

weinig vrouwelijk: samenhang bevestigd

zeer mannelijk: samenhang niet in alle gevallen bevestigd

weinig mannelijk: samenhang bevestigd

slide27

Bedankt voor uw aandacht

Gerda Geerdink

www.gerdageerdink.nl