AVRUPA BİRLİĞİNE KATILIM MÜZAKERELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Download
1 / 43

- PowerPoint PPT Presentation


 • 185 Views
 • Uploaded on

AVRUPA BİRLİĞİNE KATILIM MÜZAKERELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ve TÜRKİYE’NİN MÜZAKERE SÜRECİNDEKİ NİHAİ DURUMU. 1. T ÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ. Türkiye-AB ilişkilerinin neredeyse Birliğin tarihi kadar eskidir. Key Milestones: 1958 – Roma Antlaşması 1959 – Türkiye’nin Ortaklık Başvurusu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kolton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Avrupa b rl ne katilim m zakereler n n tekn k zell kler ve

AVRUPA BİRLİĞİNE KATILIM MÜZAKERELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ve

TÜRKİYE’NİN MÜZAKERE SÜRECİNDEKİ NİHAİ DURUMU

1


T rk ye ab l k ler
T ÖZELLİKLERİ ÜRKİYE-ABİLİŞKİLERİ

Türkiye-AB ilişkilerinin neredeyse Birliğin tarihi kadar eskidir.

Key Milestones:

 • 1958 – Roma Antlaşması

 • 1959 – Türkiye’nin Ortaklık Başvurusu

 • 1963 - Ankara Antlaşması (1995 Gümrük Birliği için 3 aşama)

 • 1973- Katma Protokol

 • 1987-Türkiye'nin tam üyelikbaşvurusu

 • 1995 – GümrükBirliği

 • 1999 - Helsinki Zirvesi (Adaylıkstatüsü)

 • BrükselZirvesi (16-17 Aralık2004-Kopenhag Siyasi Kriterleri)

 • 3 Ekim 2005 – ResmimüzakereSüreci(İlişkiler yeni bir boyut kazanıyor)


Katilim m zakereler s rec ned r
KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİ NEDİR? ÖZELLİKLERİ

 • Her aday ülkenin AB müktesebatını ne kadar sürede kabul edip, yürürlüğe koyacağının ve de etkili bir şekilde uygulayacağının belirlendiği süreç

 • Klasik müzakerelerden çok farklı, manevra alanı çok dar

 • Aday ülke AB müktesebatının tümünü benimsemek ve uygulamak için gerekli kurumsal yapılanmayı oluşturmak zorundadır.(1995 Madrid Zirvesi)

 • Müzakere edilen tek husus, uygulama takvimidir.

3


Ab m ktesebat nedir
AB Müktesebatı Nedir ? ÖZELLİKLERİ

AB Müktesebatı, AB Hukuk sistemine verilen addır. Yaklaşık 120 bin sayfadan oluşmaktadır.

 • AB'yi kuran ve daha sonra değişikliğe uğrayan antlaşmaları,

 • Aday ülkelerin AB'ye katılırken imzaladıkları katılım antlaşmalarını,

 • Konsey, Komisyon, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı gibi Topluluk organlarının çıkardıkları tüm mevzuatı ifade etmektedir.

 • Söz konusu müktesebat, Katılım Müzakereleri Fasılları çerçevesinde 35 başlık altında sınıflandırılmıştır.

4


Avrupa b rl ne katilim m zakereler n n tekn k zell kler ve

MÜZAKERE BAŞLIKLARI ÖZELLİKLERİ

Sosyal Politika ve İstihdam

İşletme ve Sanayi Politikası

Trans-Avrupa Şebekeleri

Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu

Yargı ve Temel Haklar

Adalet, Özgürlük ve Güvenlik

Bilim ve Araştırma

Eğitim ve Kültür

Çevre

Tüketicinin ve Sağlığın Korunması

Gümrük Birliği

Dış İlişkiler

Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları

Mali Kontrol

Mali ve Bütçesel Hükümler

Kurumlar

Diğer Konular

Malların Serbest Dolaşımı

işçilerin Serbest Dolaşımı

iş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi

Sermayenin Serbest Dolaşımı

Kamu Alımları

Şirketler Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Rekabet Politikası

Mali Hizmetler

Bilgi Toplumu ve Medya

Tarım ve Kırsal Kalkınma

Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı

Balıkçılık

14. Ulaştırma Politikası

15. Enerji

Vergilendirme

Ekonomik ve Parasal Politika

İstatistik

5


Avrupa b rl ne katilim m zakereler n n tekn k zell kler ve

MÜZAKERE BAŞLIKLARI ÖZELLİKLERİ

KOPENHAG KRİTERLERİ:

Siyasi Kriterler: Demokrasi, Hukukun Üstünlüğü, İnsan Haklarına ve Azınlık Haklarına saygıyı teminat altına alan Kurumların varlığı

Ekonomik Kriterler: İşleyen bir Pazar ekonomisinin varlığı ve Birlik içindeki piyasa güçleri ve rekabet baskısına karşı koyma kapasitesi

AB Müktesebatı: Siyasi Birlik ve Ekonomik ve Parasal Birlik de dahil olmak üzere AB müktesebatına uyum kapasitesi

MAASTRICHT KRİTERLERİ:

 • Toplulukta en düşük enflasyona sahip (en iyi performans gösteren) üç ülkenin yıllık enflasyon oranları ortalaması ile, ilgili üye ülke enflasyon oranı arasındaki fark 1,5 puanı geçmemelidir. 

 • Üye ülke devlet borçlarının GSYİH’sına oranı %60’ı geçmemelidir. 

 • Üye ülke bütçe açığının GSYİH’sına oranı %3’ü geçmemelidir.

 • Herhangi bir üye ülkede uygulanan uzun vadeli faiz oranları 12 aylık dönem itibariyle, fiyat istikrarı alanında en iyi performans gösteren 3 ülkenin faiz oranını 2 puandan fazla aşmayacaktır.

 • Son 2 yıl itibariyle üye ülke parası diğer bir üye ülke parası karşısında devalüe edilmiş olmamalıdır.

6


Aday ve potans yel adaylar
ADAY VE POTANSİYEL ADAYLAR? ÖZELLİKLERİ

Acceeding

 • Hırvatistan

  Aday Ülkeler

 • Türkiye

 • İzlanda (17.06.2010/26.07.2010)

 • Karadağ (17 Aralık 2010)

 • Makedonya Cumhuriyeti (16.12.2005)

 • Sırbistan (01.03.2012)

  Potansiyel Aday Ülkeler

 • Arnavutluk

 • Bosna ve Hersek

 • Kosova

7


M zakere s rec
MÜZAKERE SÜRECİ ÖZELLİKLERİ

Müzakere Süreci

ADAY ÜLKE VE ÜYE ÜLKELER ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN HÜKÜMETLERARASI KONFERANS: Müzakere Sürecinin resmi olarak başlar. MÜZAKERE ÇERÇEVE BELGESİ

TANITICI TARAMA AYRINTILI TARAMA TARAMA SONU RAPORU

Avrupa Komisyonu her fasıl için Aday ülke, mevzuatının müktesebatla (AÇILIŞ KRİTERLERİ)

müktesebata ilişkin sunumlar yapar uyumunu her fasıl için ortaya koyar. OYBİRLİĞİ

Açılış Kriteri yok /

Açılış Kriterinin Karşılandığı

Teyit edilmiş

Aday ülke AB

MÜZAKERE POZİSYONORTAK TUTUM BELGESİ

BELGESİ (KAPANIŞ KRİTERLERİ)

Kapanış Kriterleri

Karşılanmış ise

Tarama Süreci: Topluluk müktesebatı ve ulusal mevzuatın uyum düzeyi ortaya konur.

Fasıl bazlı Müzakereler: Fiili olarak müzakerelerin başlaması

Faslın Geçici olarak Kapatılması

33 Faslın Geçici olarak Kapatılması

8


M zakere s rec1
MÜZAKERE SÜRECİ ÖZELLİKLERİ

35 faslın kalıcı olarak kapatılması

Avrupa Komisyonu, Katılım Anlaşmasını hazırlar.

Katılım Anlaşmasına ilişkin Konsey, üye ülkeler ve aday ülkelerin görüşleri

Katılım Anlaşması, Avrupa Parlamentosunca onaylanır. (BASİT ÇOĞUNLUK)

Katılım Anlaşması, Konseyce onaylanır. (OYBİRLİĞİ)

Anlaşmanın, üye ülkeler ve aday ülkece imzalanması

Üye ülkeler ve aday ülkede İç Onay Süreci (parlamento/referandum)

9


Avrupa b rl ne katilim m zakereler n n tekn k zell kler ve

Geçici Olarak Kapatılan Başlıklarda … ÖZELLİKLERİ

 • Düzenli izleme

 • İlerleme Raporu katkıları

 • Her yıl uyum ve uygulamaya ilişkin detaylı bilgi

  Tekrar açılması:

 • Yeni müktesebat

 • Taahhütlerin yerine getirilmemesi

 • İlave geçiş dönemi talepleri

10


M zakere s rec ne konu neml belgeler
MÜZAKERE SÜRECİNE KONU ÖNEMLİ BELGELER ÖZELLİKLERİ

1997 Lüksemburg Zirvesi

 • Katılım Ortaklığı Belgesi

 • Ulusal Program

 • İlerleme Raporu

  1999 Helsinki Zirvesi

11


M zakere s rec ne konu neml belgeler1
MÜZAKERE SÜRECİNE KONU ÖNEMLİ BELGELER ÖZELLİKLERİ

1- KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ (KOB)

 • Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanır.

 • AB Müktesebatının üstlenilmesindeki öncelikleri gösterir.

 • Üyelik için alınması gereken önlemleri kapsar.

 • Aday ülkenin kat ettiği gelişmelere göre düzenli

  olarak güncelleştirilir.

12


M zakere s rec ne konu neml belgeler2
MÜZAKERE SÜRECİNE KONU ÖNEMLİ BELGELER ÖZELLİKLERİ

2- AB MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN ULUSAL PROGRAM

 • KOB’da yer alan önlemlerin nasıl ve ne zaman gerçekleştirileceğini ayrıntılı olarak ortaya koyar...

 • KOB’daki değişikliklere, paralel olarak güncelleştirilmesi beklenmektedir. KOB’a cevabi nitelik taşır...

13M zakere s rec ne konu neml belgeler4
MÜZAKERE SÜRECİNE KONU ÖNEMLİ BELGELER ÖZELLİKLERİ

3- İLERLEME RAPORLARI

 • KOB belgesinde yer alan tedbirlerin izlenmesini sağlar

 • Yıllık ilerleme ya da gerilemeleri özetler

 • İlerleme olarak mevzuatın resmi gazetede yayımlanması

  ya da ilgili idari yapılan kurulması vb.

 • Bilgi kaynakları: Delegasyon, STK, vb. ayrıca Türkiye

  yıllık ilerleme raporu katkısını iletir.

15


Tarama ve m zakere s rec ndek belgeler
TARAMA VE MÜZAKERE SÜRECİNDEKİ BELGELER ÖZELLİKLERİ

2- Tarama (Sonu) Raporu

 • Rapor AB Bakanlar Konseyine gönderilir:

 • Konseyin Genişleme Alt-Grubu (uzmanlar)

  2. Üye devletlerce onaylanmak üzere üye devletlerin AB nezdindeki büyükelçilerinden oluşan Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER) gönderilecektir.

  Bakanlar Konseyi onayı (oybirliği) alınır.

16


Neler m zakere ed l r m zakere enstr manlari neler
NELER MÜZAKERE EDİLİR? ÖZELLİKLERİ MÜZAKERE ENSTRÜMANLARI NELER?

Neler Müzakere edilemez?

 • AB Müktesebatına uyum sağlanıp sağlanmayacağı/uygulamaya yönelik idari yapıların oluşturulup oluşturulamayacağı

 • Kopenhag Siyasi kriterlerine uyulup uyulmayacağı

 • Kopenhag Ekonomik Kriterleri

17


Neler m zakere ed l r m zakere enstr manlari neler1
NELER MÜZAKERE EDİLİR? ÖZELLİKLERİ MÜZAKERE ENSTRÜMANLARI NELER?

Neler müzakere edilebilir ?

 • Sadece AB Müktesebatına ne zaman ve nasıl uyum sağlayacağımızı müzakere edilebiliriz.

 • Geçici tedbirler müzakere edilebilir. – geçici süreler, ek yardım, AB düzenlemelerindeki değişiklikler, geçici derogasyonlar.

18


Neler m zakere ed l r m zakere enstr manlari neler2
NELER MÜZAKERE EDİLİR? ÖZELLİKLERİ MÜZAKERE ENSTRÜMANLARI NELER?

Aday Ülkenin ve AB ‘nin Elindeki Enstrümanlar Neler?

Türkiye’nin ve AB’nin elindeki araçlar (müzakere pozisyonu belgesi içinde talep ediliyor)

 • geçiş dönemi (uygulama takvimi),

 • Derogasyon (istisna)

19


Neler m zakere ed l r m zakere enstr manlari neler3
NELER MÜZAKERE EDİLİR? ÖZELLİKLERİ MÜZAKERE ENSTRÜMANLARI NELER?

Geçiş Dönemi ve Geçici Derogasyon

Hangi Durumlarda Talep Edilebilinir?

 • AB Müktesebatına uyumun ekonomik, sosyal ve siyasi sorunlar yarattığı durumlarda; Bazı müzakere başlıklarında (enerji,çevre, sosyal politika)

 • Taleplerimize somut gerekçelere dayandırabiliyorsak “düzenleyici etki analizi” (regulatory impact analysis)

20


Neler m zakere ed l r m zakere enstr manlari neler4
NELER MÜZAKERE EDİLİR? ÖZELLİKLERİ MÜZAKERE ENSTRÜMANLARI NELER?

Hangi Alanlarda Alınması Zor?

 • Temel serbest piyasa ekonomisi kuralları ile ilişkili konular : devlet yardımları, kamu ihalesi, fikri ve sınai mülkiyet hakları

 • İşletmelerin rekabet gücünü doğrudan etkileyen hususlar: teknik mevzuat, bazı sosyal politika unsurlar

 • AB’nin siyasi öncelikleri ile çelişen alanlar : gıda güvenliği, uluslararası örgütlü suçla mücadele , nükleer güvenlik, iltica ve göç kuralları

21


Neler m zakere ed l r m zakere enstr manlari neler5
NELER MÜZAKERE EDİLİR? ÖZELLİKLERİ MÜZAKERE ENSTRÜMANLARI NELER?

Hangi Alanlarda Alınması Daha Kolay?

 • AB’nin hassas olmadığı konular

 • Üretim sürecini dolaylı etkileyen ve aday ülkeye büyük maliyet getirecek hususlar : çevre, ulaştırma ve enerji mevzuatının bazı bölümleri

 • Aday ülke açısından :

 • Düzenleyici Etki Analizi sonunda sektörel olumsuz etkininin somut şekilde kanıtlanması;

 • Devlet bütçesine aşırı yükün belirlenmesi;

 • Ulusal çıkarla çelişmesi ve söz konusu çıkarın AB açısından büyük önem taşımıyor olması.

22


Neler m zakere ed l r m zakere enstr manlari neler6
NELER MÜZAKERE EDİLİR? ÖZELLİKLERİ MÜZAKERE ENSTRÜMANLARI NELER?

ÖRNEK: KALICI DEREGASYON

Malta

Malta’da en az 5 yıl boyunca ikamet etmeyen yabancıların, ikinci konut amacıyla gayrimenkul edinmelerini sınırlayan mevzuatın, AB üyesi ülke vatandaşlarına karşı ayırımcı olmamak koşuluyla daimi olarak korunmasına izin verilmiştir.

Estonya

92/43/EEC Doğal Çevrenin (habitat) Korunması

Bozayı avlanma yasağı

23


Neler m zakere ed l r m zakere enstr manlari neler7
NELER MÜZAKERE EDİLİR? ÖZELLİKLERİ MÜZAKERE ENSTRÜMANLARI NELER?

ÖRNEK: GEÇİŞ DÖNEMİ

Polonya

 • İlgili düzenleme: 1999/74/EC sayılı kuluçkaya yatan kümes hayvanlarının korunmasında asgari standartlara ilişkin direktif. Buna göre, kümes alanının en az % 65’lik bölümünde yükseklik asgari 36 cm., geri kalan alanda asgari 33 cm.,

 • Polonya’da ilgili direktifle uyumlu olmayan ve 2000 yılından önce faaliyete geçmiş 44 tesise, 31 Aralık 2009’a kadar geçiş süresi verilmiştir.

24


Neler m zakere ed l r m zakere enstr manlari neler8
NELER MÜZAKERE EDİLİR? ÖZELLİKLERİ MÜZAKERE ENSTRÜMANLARI NELER?

ÖRNEK: AB’nin Korunma Önlemi-İşçilerin Serbest Dolaşımı

 • İngiltere ve İrlanda dışındaki AB ülkeleri G.Kıbrıs ve Malta hariç yeni üyelerin vatandaşlarına 2 yıl süreyle kendi ulusal hukuklarını uygulayacaklardır.

 • Bu uygulama katılım tarihi itibariyle 5 yıl boyunca devam edebilecektir.

 • 5. yılın sonunda üye ülkeler, iş gücü piyasalarının ciddi olarak bozulması veya bozulma tehdidi altında olması halinde, serbest dolaşım engelini Komisyon’a bildirimde bulunarak iki yıl daha uzatabileceklerdir.

 • Bu koruma önleminde, karşılılık ilkesi uygulanacaktır

25T rkiye nin m zakere s recindeki nihai durumu
Türkiye’nin Müzakere Sürecindeki Nihai Durumu ÖZELLİKLERİ

 • 33 Faslın tanıtıcı ve ayrıntılı tarama toplantıları tamamlandı

 • “Tarama Sonu Raporu” Türkiye’ye resmi olarak iletilen:24

 • Açılan fasıl sayısı :13

27


T rkiye nin m zakere s recindeki nihai durumu1
Türkiye’nin Müzakere Sürecindeki Nihai Durumu ÖZELLİKLERİ

Müzakere Sürecinde bugüne kadar 13 fasıl müzakereye açılmıştır.

Kalan 20 fasıldan 17’si siyasi olarak bloke edilmektedir.

Ek Protokol Şartı: 8 Fasıl (11 Aralık 2006 GİDİK Kararı)

Malların Serbest Dolaşımı, Gümrük Birliği, Balıkçılık, Taşımacılık, Dış İlişkiler , İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi, Mali Hizmetler, Tarım ve Kırsal Kalkınma

Ek protokolün uygulanması tüm fasıllar için kapanış kriteridir.

Fransa’nın Blokajı : 4 fasıl

Tarım ve Kırsal Kalkınma-Ekonomik ve Parasal Politika-Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koor.- Mali ve Bütçesel Hükümler-Kurumlar

GKRY’nin Blokajı: 6 Fasıl

Eğitim ve Kültür-Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası- Yargı ve Temel Haklar-Adalet, Özgürlük ve Güvenlik-İşçilerin Serbest Dolaşımı-Enerji

(KAMU ALIMLARI, REKABET, SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM)

Çeşitli fasıllarda 6 kapanış kriterinin karşılandığı Komisyon tarafından teyit edilmiştir.

İşletme Sanayi Politikası, Trans-Avrupa Ağları, Şirketler Hukuku (4. KK), Tüketicinin ve Sağlığın Korunması (4. KK), Mali Kontrol (3. ve 5. KK)

28


T rkiye nin m zakere s recindeki nihai durumu2
Türkiye’nin Müzakere Sürecindeki Nihai Durumu ÖZELLİKLERİ

Önümüzdeki Dönemde Açılabilecek Fasıllar

 • Mevcut koşullar altında kısa vadede, teknik çalışmalarını yerine getirip açabileceğimiz 3 fasıl bulunmaktadır: Kamu Alımları, Rekabet, Sosyal Politika ve İstihdam.

  Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koor.

30


T rkiye nin m zakere s recindeki nihai durumu3
Türkiye’nin Müzakere Sürecindeki Nihai Durumu ÖZELLİKLERİ

AB Stratejisi (Ocak 2010)

Siyasi Blokajların Bertaraf Edilmesi Halinde;

Mevcut koşullar altında,

 • İlk 2 ayda, Eğitim ve Kültür-Ekonomik ve Parasal Politikalar

 • İlk 6 ayda enerji, İşçilerin Serbest Dolaşımı, Mali Bütçesel Hükümler, Mali Hizmetler

 • 12 ayın sonunda, Balıkçılık, Dış İlişkiler, Adalet Özgürlük Güvenlik, Gümrük Birliği

31


Pozitif g ndem
Pozitif Gündem ÖZELLİKLERİ

 • Pozitif Gündem, ilk defa Avrupa Komisyonu tarafından 2011 İlerleme Raporu ile birlikte yayımlanan 2011-2012 Genişleme Strateji Belgesinde gündeme getirildi. Türkiye’nin katılım sürecine ilişkin yeni ve verimli bir süreci başlatan bir platform olacağını belirtildi.

 • Hiçbir şekilde katılım müzakerelerine bir alternatif değildir. GEÇİCİ BİR ÇALIŞMA YÖNTEMİ

 • Açılış toplantısı 17 Mayıs 2012 tarihinde Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen BAĞIŞ ve Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan FÜLE tarafından yapılmıştır.

32


Positive agenda
POSITIVE AGENDA ÖZELLİKLERİ


Pozitif g ndem1
Pozitif Gündem ÖZELLİKLERİ

 • Pozitif Gündem kapsamında ilk etapta 8 fasılda çalışma grubu oluşturulmuştur:

  3. Fasıl: İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi

  6. Fasıl: Şirketler Hukuku (4. KK)

  10. Fasıl: Bilgi Toplumu ve Medya

  18. Fasıl: İstatistik

  23. Fasıl: Yargı ve Temel Haklar

  24. Fasıl: Adalet, Özgürlük ve Güvenlik

  28. Fasıl: Tüketicinin ve Sağlığın Korunması (4. KK)

  32. Fasıl: Mali Kontrol (3. ve 5. KK)

34


Pozitif g ndem2
Pozitif Gündem ÖZELLİKLERİ

 • Vize Konusu:

  Türkiye’den başka hiçbir aday ülkenin vatandaşlarının AB ülkelerine seyahatlerinde vizeyükümlülüğüne tabi olmadıkları gerçeği AB’nin Türkiye’ye çifte standart uyguladığı iddialarına temel oluşturur hale gelmiştir.

  Avrupa Komisyonuna nihai hedefi Türk vatandaşlarına yönelik Schengen vizesinin kaldırılması olan vize muafiyeti diyalogu sürecini başlatmak konusunda yetki (21 Haziran 2012)

  Geri Kabul Anlaşmasının karşılıklı paraflanması

  Komisyon tarafından kabul edilebilir bir vize muafiyeti yol haritası hazırlanması

  Geri Kabul Anlaşmasının imzalanması

  Antlaşmanın yürürlüğü Türk vatandaşların vize serbestisinde yararlanmaya başlamasıyla olacaktır.


Pozitif g ndem3
Pozitif Gündem ÖZELLİKLERİ

 • ENERJİ: General interest of EU

  Ülkemizin teknik olarak müzakerelere hazır olduğu bir fasıl olmasına rağmen GKRY’nin siyasi blokajı nedeniyle bu fasıl müzakerelere açılamamaktadır.

  9 Şubat 2012 Dörtlü Zirve

  Türkiye-AB enerji ilişkilerinin ele alındığı bu zirvede, işbirliği yapılabilecek alanlarda amacıyla ortak bir çalışma grubu oluşturulması ve bir yol haritasının hazırlanması konusunda mutabık kalınmıştır.

  14 Haziran 2012 Dörtlü Zirve

  “Türkiye-AB Pozitif Gündem: Türkiye-AB Enerji Sektörü Geliştirilmiş İşbirliği” belgesi tüm taraflarca kabul edilmiştir.


Pozitif g ndem4
Pozitif Gündem ÖZELLİKLERİ

 • Terörle Mücadele:

 • Kamu Personelimizin Komisyonda Görevlendirilmesi:

  Türkiye ile AB arasında 28 Eylül 2011 tarihinde bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

  Tüm kamu personelinin başvurabileceği ilk pozisyonlar Nisan ayında açıklanmış, böylece kamu personelimiz ilk kez resmi olarak Avrupa Komisyonunda çalışma imkanına sahip olmuştur.


Rlanda d nem ba kanl
İrlanda Dönem Başkanlığı ÖZELLİKLERİ

 • AB Genişleme tarihinde ilk defa bir aday ülke teknik olmayan sebeplerden dolayı yarıdan fazla başlığı müzakereye açamamaktadır.

 • İspanya Dönem Başkanlığından beri (Haziran 2010) fasıl açılamamaktadır.

  (Belçika, Macaristan, Polonya, Danimarka, Güney Kıbrıs)

 • İrlanda Dönem Başkanlığında bu durumu değiştirmek istiyoruz.

  Kısa vadede açılabilecek fasıllar:

  Chapter 15- Enerji

  (Southern Cyprus)

  Chapter 17- Ekonomik ve Parasal Politika

  (French Blockage, No Opening Benchmarks)

  Chapter 22- Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu

  (French Blockage)

  Chapter 26- Eğitim ve Kültür

  (Southern Cyprus, No Opening Benchmarks)


S recin getirileri
Sürecin Getirileri ÖZELLİKLERİ

İki boyut: Resmi Müzakere süreci – Reform Süreci

Kopenhag Siyasi Kriterleri

2001 yılından bu yana devam eden çalışmalar sonucunda Kopenhag Siyasi Kriterlerine uyum amacıyla son Anayasa Değişikliği de dahil olmak üzere bugüne kadar toplam 3 Anayasa Değişiklik Paketi, 8 Uyum Yasa Paketi, 1 Reform Paketi kabul edildi.

Örnekler:

Ölüm cezası her koşulda kalktı.

Devlet Güvenlik Mahkemeleri kapatıldı.

Kadın-erkek eşitliği Anayasal güvenceye kavuştu.

TCK’nın 301. Maddesi’nde yapılan değişiklikle beraber açılan dava sayısında önemli bir azalma kaydedildi.

Farklı dil ve lehçelerde yayın ve bunların öğrenimi mümkün kılındı.

TRT farklı dil ve lehçelerde yayın yapmaya başladı.

İşkenceyle mücadele amacıyla işkence ve kötü muamele suçlarından alınan cezaların para cezasına çevrilmesinin önüne geçildi.

39


S recin getirileri1
Sürecin Getirileri ÖZELLİKLERİ

İki boyut: Resmi Müzakere süreci – Reform Süreci

Müktesebata Uyum

2001 yılından bugüne kadar müktesebat uyumu kapsamında yaklaşık;

340’ün üzerinde birincil düzenleme

1500’ün üzerinde ikincil düzenleme yayımlanmıştır.

Yapılan mevzuat uyum çalışmaları, enerji verimliliğinden, kan bağışına, meslek standartlarından çocuğumuzun oyuncağına, çevrenin korunmasından kadın istihdamına, tarımda kullanılan gübreden yüzdüğümüz deniz suyuna, kesilen hayvan sayısının tutulmasından işyerinde tacize, kefaletten, kaybolan eşyamıza kadar günlük hayatımızın her alanını kapsıyor.

Yapılan reformlar, kiracıdan ev sahibine; çocuklardan özürlülere, kadınlara; doktorlardan işçiye; KOBİ’lerden sanayiciye çiftçiye; deney hayvanlarından beslediğimiz ineğe; bebeğimizden köpeğimize kadar geniş bir kitleyi de etkiliyor.

40


S recin getirileri2
Sürecin Getirileri ÖZELLİKLERİ

İki boyut: Resmi Müzakere süreci – Reform Süreci

Ekonomik Kriterler

Türkiye’nin, Avrupa’nın 6. dünyanın ise 15. büyük ekonomisi haline gelmesi, küresel ekonomik krizden başarıyla çıkarak 2010 yılında %8,9’luk büyüme oranına ulaşması başta AB ülkeleri olmak üzere herkesin hayranlıkla izlediği bir dönüşümdür.

Ticaret hacmimizin 1963 de 1 milyar dolar bile değilken, 1995 de 56 milyar dolara, 2005’de 190 milyar dolara, 2010 yılında 300 milyar dolara ulaşması bir tesadüf değildir. Bugün Türkiye yaklaşık 20 ülke ile serbest ticaret anlaşması olan, dünyanın dört bir yanıyla ticaret yapan bir ülkedir.

Kişi başına düşen milli gelir, 1963 de 400, 1995 de 2759, 2005 de 5000, 2010 da 10.079 dolara yükselmiştir.

Enflasyon verileri değerlendirildiğinde ise, 2005 yılında %7,7 olan enflasyon (TÜFE) oranı, 2009 yılı itibariyle son yılların en düşük seviyesi olan % 6,5’e gerilemiştir.

41


S recin getirileri3
Sürecin Getirileri ÖZELLİKLERİ

İki boyut: Resmi Müzakere süreci – Reform Süreci

Mali İşbirliği, Projeler ve Programlara Katılım

Çok kısıtlı bütçeye sahip küçük bir proje bazen itfaiyecimizin üye ülke uygulamalarını yerinde görmesini sağladı, bazen suça itilen çocuklar için koruyucu ortam sağladı, bazen kız çocuklarının okullaşmasına katkı verdi, daha büyük bütçeli projeler ise bazen gümrük idarelerimizin modernizasyonunu, bazen deprem tehlike haritalarının çıkarılmasını, bazen de işletme-işgücü uyumsuzluğunun giderilmesini sağladı.

Nihayetinde binlerce proje hem Türkiye’de toplumsal yaşamın farklı alanlarını yeniden şekillendirdi hem de yeni iş ve istihdam alanları yarattı.

2002-2010 arası MFIB sözleşmeye bağlanan proje sayısı 5.000 civarıdır.

42


Avrupa b rl ne katilim m zakereler n n tekn k zell kler ve

Teşekkür Ederim… ÖZELLİKLERİ

Can BÜYÜKPAMUK

Katılım Politikası Başkanlığı

Avrupa Birliği Bakanlığı

İletişim Bilgileri:

Tel: 312- 218 16 51

E-posta: cbuyukpamuk@ab.gov.tr

43