Kowalik bezskrzyd y
Download
1 / 25

„Kowalik bezskrzydły” - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

„Kowalik bezskrzydły”. Cykl zajęć przeprowadzonych w przedszkolu „ Motylarnia ” w grupie różnowiekowej „Motyle Cytrynki” metodą projektu. Charakterystyka tematu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '„Kowalik bezskrzydły”' - kolina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kowalik bezskrzyd y

„Kowalik bezskrzydły”

Cykl zajęć przeprowadzonych w przedszkolu

„Motylarnia” w grupie różnowiekowej

„Motyle Cytrynki” metodą projektu


Charakterystyka tematu
Charakterystyka tematu

 • Temat „Kowalik bezskrzydły” to projekt badawczy nakierowany na zdobycie ogólnej wiedzy w zakresie budowy owadów oraz szczegółowego poznania życia kowalika bezskrzydłego. Inspiracja tematem powstała na podstawie obserwacji zainteresowań dzieci podczas zabaw swobodnych na placu zabaw


Cele g wne projektu
Cele główne projektu:

 • przekazanie podstawowych wiadomości na temat owadów

 • wskazanie sposobów zdobywania i rozwijania wiedzy na interesujący temat

 • uwrażliwianie na okazywanie szacunku wobec świata ożywionego

 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadanie

 • wdrażanie do systematyczności w dążeniu do osiągnięcia zamierzonych celów


Przygotowanie siatek poj wiedzy wst pnej
Przygotowanie siatek: pojęć, wiedzy, wstępnej

Po nałożeniu siatki wiedzy i siatki wstępnej ustalono zakres problemów do podjęcia

 • „Portret pamięciowy” kowalika bezskrzydłego

 • Budowa kowalika bezskrzydłego

 • Rozmnażanie kowalika bezskrzydłego

 • Różnice w wyglądzie młodego i dorosłego kowalika

 • Cykl życia kowalika bezskrzydłego

 • Pożywienie kowalika bezskrzydłego

 • Podsumowanie projektu-wystawa prac dla rodziców


R d o wiedzy ksi ki metody pracy s owna
źródło wiedzy-książki metody pracy- słownaR d o wiedzy ekspert metody pracy s owna i ogl dowa
źródło wiedzy-ekspert metody pracy-słowna i oglądowa


R d o wiedzy ekspert metody pracy drama
źródło wiedzy-ekspert metody pracy-drama


R d a wiedzy obserwacja ksi ki metody pracy ogl dowa wiczenia praktyczne
źródła wiedzy – obserwacja, książki metody pracy- oglądowa, ćwiczenia praktyczne


Realizacja zagadnienia 1
Realizacja zagadnienia 1.

 • burza mózgów: „Jak wygląda kowalik”

 • sporządzenie „portretu pamięciowego” kowalika (rysunek kredkami świecowymi)

 • szukanie na terenie przyprzedszkolnym miejsc, w których można znaleźć kowaliki

 • wstępne obserwacje przy pomocy lupy

 • rozmowa o obserwacjach i spostrzeżeniachRealizacja zagadnienia 2
Realizacja zagadnienia 2.

 • wyjście na plac zabaw-zgromadzenie materiału badawczego

 • powrót do przedszkola oraz obserwacja owadów przez lupę

 • wykonanie rysunku ołówkiem „Budowa kowalika bezskrzydłego” (dzieci młodsze-rysunek owalu, dorysowywanie odnóży i czułków wg instrukcji słownej)

 • obejrzenie filmu „Kowalik” (makro)

 • ewentualne uzupełnianie rysunków o dodatkowe szczegółyRealizacja zagadnienia 3
Realizacja zagadnienia 3.

 • powitanie eksperta-studenta Uniwersytetu Przyrodniczego

 • rozmowa z ekspertem na temat rozmnażania kowalika w oparciu o film

 • wykonanie w grupach kulek z papieru-jaj kowalika

 • próba przeliczania dziesiątkami do 100 (dzieci młodsze przeliczanie kulek wg możliwości)

 • stworzenie w grupach makiety pt.: „Rozmnażanie kowalika bezskrzydłego”Realizacja zagadnienia 4
Realizacja zagadnienia 4.

 • oglądanie wraz z komentarzem filmu prezentującego wygląd dorosłego i młodego kowala bezskrzydłego

 • rozmowa na temat zaobserwowanych różnic

 • wykonanie modeli porównawczych z plasteliny czarnej i czerwonej lub rysunku porównawczego

 • umieszczenie modeli na wystawie


R nice w wygl dzie m odego i doros ego kowalika
Różnice w wyglądzie młodego i dorosłego kowalika


Realizacja zagadnienia 5
Realizacja zagadnienia 5.

 • zabawy rytmiczno-muzyczne: wypowiadanie i wyśpiewywanie zdań wg własnego pomysłu związanych z wiadomościami o kowalikach

 • słuchanie informacji o kowalikach czytanych przez dzieci starsze

 • zabawa muzyczno-ruchowa „Dzień- noc, wiosna- jesień”

 • stworzenie w grupach osi czasu: podział na miesiące, pory roku oraz ukazanie życia kowalika w cyklu rocznym (rysunek, wyklejanka, malowanie do wyboru przez dzieci) (dzieci młodsze-wykonanie na dużym arkuszu papieru symboli dnia i nocy oraz naklejenie-dopasowanie gotowych symboli zachowań kowalików)Realizacja zagadnienia 6
Realizacja zagadnienia 6.

 • odszukiwanie w grupach informacji na temat odżywiania kowalika bezskrzydłego w oparciu o ilustracje i teksty (internet, książki)

 • wykonanie pracy plastyczno-technicznej „Kowalik”

 • odgrywanie scenek z życia owadów z wykorzystaniem samodzielnie wykonanych modeliRealizacja zagadnienia 7
Realizacja zagadnienia 7.

 • wspólne przygotowanie wystawy: wykonanie drzewa, umieszczenie modeli owadów, omówienie sposobu prezentacji informacji o życiu kowalika na podstawie wykonanych prac

 • prezentacja prac i wiadomości zaproszonym rodzicom
O pracowanie jolanta ka mierczak
opracowanie: jolantakaźmierczak