technologia informacyjna n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PowerPoint Presentation
Download Presentation
TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 11
Download Presentation

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA - PowerPoint PPT Presentation

rollin
134 Views
Download Presentation

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TECHNOLOGIA INFORMACYJNA Opracowała: Iwona Kowalik

 2. Czym jest technologia informacyjna? Technologia informacyjna jest rozumiana jako ogół zastosowań narzędzi informatycznych do przetwarzania i wymiany informacji w formie liczby, tekstu, dźwięku oraz obrazu statycznego i ruchomego. Tworzeniem tych narzędzi zajmuje się informatyka.

 3. Technologia informacyjna to zespół urządzeń i programów, które służą wszechstronnemu posługiwaniu się informacją. Technologia informacyjna obejmuje swoim zakresem: • informację • komputery • informatykę • komunikację

 4. Technologia informacyjna to połączenie zastosowań informatyki z technikami telekomunikacji. Jest charakterystyczną cechą wszelkich działań współczesnej gospodarki i nauki, fundamentem rozwoju cywilizacyjnego współczesnego świata. TELEKOMUNIKACJA to dziedzina nauki i techniki oraz działalności ludzkiej zajmująca się przekazywaniem danych (wiadomości) na odległość za pośrednictwem sygnałów, najczęściej elektrycznych.

 5. Telekomunikacja nie zajmuje się dziś tylko przesyłaniem informacji w postaci głosu. Dzięki połączeniu komputerów z urządzeniami telekomunikacyjnymi i wynalezieniu Internetu można przesyłać głos, ale także dane, obrazy, tekst, filmy z najbardziej odległych miejsc świata. Można prowadzić dialog ( np. czat) lub prowadzić wideokonferencje z osobami w innych krajach.

 6. Technologia informacyjna nie jest wynalazkiem XX wieku. Dawniej też opracowywano pewne dane przy pomocy prostszych i mniej skutecznych narzędzi technologii informacyjnej. Przekazywano wiadomości przy użyciu: telefonii kablowej, telegrafu, telegrafu semaforowego, poczty konnej, bębnów czy dymu ogniska.

 7. Przechowywano dane przy użyciu papierowych kartotekowych baz danych, różnych formularzy dokumentów, tabliczek glinianych czy, jak w niepiśmiennej Afryce, przy użyciu wybranej osoby pamiętającej wszystkie wydarzenia (trudniącej się tym zawodowo). Zmieniły się narzędzia i metody, ale myśl zebrania dużej ilości informacji i ich przetwarzania pozostała.

 8. Gdzie znajduje zastosowanie technologia informacyjna? • Oto przykłady: • banki (np. bankomaty, obsługa kont), • biura (np. faksy, telefony, komputery, księgowość), • sklepy i magazyny (np. kasy fiskalne, komputerowe bazy danych - wystawianie dokumentów), • poligrafia (np. skład komputerowy),

 9. Gdzie znajduje zastosowanie technologia informacyjna? • obsługa lokalnych baz danych (np. urzędów skarbowych, firm ubezpieczeniowych), • ogólnopolskie bazy danych (np. ewidencja ludności PESEL, bazy pojazdów skradzionych), • opracowywanie efektów wizualnych (np. filmy animowane, efekty specjalne do filmów sensacyjnych), i wiele, wiele innych zastosowań

 10. Jakie urządzenia wykorzystuje technologia informacyjna? • sieci komputerowe i komputery • serwery • bankomaty • drukarki • czytniki kart • telefony • kamery telewizji wewnętrznej • systemy alarmowe i inne.

 11. Współczesna TI wyrosła na komputerach, a jej decydujące znaczenie dla życia społeczeństw upoważnia do nazwania jej technologią, która definiuje koniec XX wieku jako erę informacji i jej technologii. Dziękuję za uwagę!