Seminar for tillitsvalgte ved Det helsevitenskapelige fakultet Arbeidsgruppens rapport – Ny budsje...
Download
1 / 26

4. september 2009 - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Seminar for tillitsvalgte ved Det helsevitenskapelige fakultet Arbeidsgruppens rapport – Ny budsjettfordelingsmodell. 4. september 2009. Det helsevitenskapelige fakultet…. Ca 700 årsverk fordelt på ca 800 ansatte Statsøkonomien vil få en ramme på nærmere 500Mnok

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '4. september 2009' - koko


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
4 september 2009

Seminar for tillitsvalgte ved Det helsevitenskapelige fakultet Arbeidsgruppens rapport – Ny budsjettfordelingsmodell

4. september 2009


Det helsevitenskapelige fakultet
Det helsevitenskapelige fakultet… fakultet Arbeidsgruppens rapport – Ny budsjettfordelingsmodell

 • Ca 700 årsverk fordelt på ca 800 ansatte

 • Statsøkonomien vil få en ramme på nærmere 500Mnok

 • Eksternøkonomien innhenter vel 150Mnok

 • Utstrakt samhandling med Helse Nord, fylkeskommunen og kommunesektoren

 • Krevende finansieringssystem i sektoren

 • Ca 180 støttestillinger over statsøkonomien, totalt 250

 • Dyr og komplisert infrastruktur

 • Areal


Roller og fullmakter
Roller og fullmakter fakultet Arbeidsgruppens rapport – Ny budsjettfordelingsmodell

 • Hva er nytt – organisatoriske rammer

  • Mer tidsriktig og kompleks organisering

  • Fakultetsstyret har ny sammensetning og funksjon

  • Dekan er enhetlig leder for fakultetet

  • Større fakultet med flere institutt

  • Enhetlig ledelse på institutt videreføres

  • Videre satsning på faglig strategisk styring og utvikling

 • Hva er ikke nytt

  • Regelverk, lover og hjemler

  • God forvaltningsskikk

  • Gode prosesser som skaper legitimitet i en kunnskapsorganisasjon

  • Ryddighet og avklaring av makt og myndighet


Konomikrisen dmf
Økonomikrisen DMF fakultet Arbeidsgruppens rapport – Ny budsjettfordelingsmodell

 • Inngang 2008, neg. balanse på 20Mnok, forventet driftsunderskudd 16Mnok. Plan lansert med nedbemanning på 57 stillinger

 • Univ. styret juni 08 krevde ytterligere tiltak. Dette ble møtt med fokus på inntektssiden

 • Vendepunkt i univ. styremøte18. september 2008

 • Tilnærmet fullfinansiering av tannlegestudiet

 • Delvis tilbakeføring av hvileskjæret

 • Etter hvert virkning av investeringsstopp, ansettelsesstopp og sparetiltak (små annum, overhead, 4. år fin, egenfin stip.)

 • 50Mnok i vitenskapelig utstyr siste periode, 25Mnok forskuttert

 • 9Mnok i negativ balanse ved årsskiftet 2008/2009

 • Fagmiljø tørker ut

 • Stillingsstopp har rammet blindt


Ny budsjettfordelingsmodell
Ny budsjettfordelingsmodell fakultet Arbeidsgruppens rapport – Ny budsjettfordelingsmodell

 • Universitetsstyresak S65-08 12. desember 2008 (Rammene for det nye fakultetet)

 • Interimsstyre 9. mars 2009, IH 07-09 (Organisasjons- og bemanningsplan for Helsefak)

 • Bør være klar for budsjettinnspill for 2010

 • Om prosessen

  • Interimsstyre 19. mars 2009, IH13-09, mandat

  • Rammene: 6 Mål og 13 føringer…

  • Arbeidsgruppe

   • Liten og effektiv gruppe

   • Ledelsen ved dekanat, direktører

   • Økonomifaglig kompetanse

   • Helsefagmiljøet som det mest atypiske institutt

   • Tillitsvalgt

   • Egen arbeidsgruppe medisinerstudiepoengmidlene

  • Dialog, med ledergruppe og interimsstyret

  • Rapport ultimo august

  • Formell høring før planlagt fakultetsstyresak i september

  • Sentral modell utvikles parallelt


M l for ny budsjettfordelingsmodell
Mål for ny budsjettfordelingsmodell fakultet Arbeidsgruppens rapport – Ny budsjettfordelingsmodell

 • Må ivareta at overordnede mål, pålagt aktivitet og prioriteringer nås, herunder stimulere til økt resultatoppnåelse innenfor det nye universitetets kjernevirksomhet

 • Premiere kvalitet på forskning og legge til rette for at utvalgte forskningsmiljøer kan prioriteres

 • Sikre økt fokus på forsknings- og utviklingsarbeidet innenfor praksis- og profesjonsfeltet


M l fortsetter
Mål fortsetter fakultet Arbeidsgruppens rapport – Ny budsjettfordelingsmodell

 • Premiere kvalitet i utdanningene og sikrer gjennomstrømning av studenter på alle nivåer

 • Stimulere til omstilling slik at det nye universitetet til enhver tid har en fagprofil som er oppdatert og svarer til samfunnets forventninger, samtidig som breddeuniversitetets kvaliteter skal ivaretas

 • Stimulere til økt samhandling med samfunns- og næringsliv i landsdelen


Overordnet rshjul budsjettmodellen rolle

Årsplan fakultet Arbeidsgruppens rapport – Ny budsjettfordelingsmodell

Okt Nov Des Jan Febr Mars

April Mai juni Juli Aug Sept

Overordnet årshjul, budsjettmodellen rolle

Mål&disponeringsbrev

Budsjettfordeling

Budsjettinnspill

Innspill utd. Meld

Innspill forskn. meld

Forsknings og utd.- meldingsprosess

Foreløpig disponeringsbrev

Styrings- og ledelsesinformasjonssystemer

Økonomistyring og månedlige dialogmøter

Strategidokument, analyser, utredninger med mer

Samfunnsutvikling, f. eks. samhandlingsreformen


Modellens oppbygging
Modellens oppbygging…. fakultet Arbeidsgruppens rapport – Ny budsjettfordelingsmodell

 • Enkel

 • Sammenheng mellom kostnads- og inntektskomponenter

 • Dynamisk, ingen skjermede enheter

 • Transparent, 1:1 effekter, ingen målforskyvning

 • Styrings- og ledelseselementer


Modellen som styrings og ledelsesverkt y
Modellen som styrings- og ledelsesverktøy fakultet Arbeidsgruppens rapport – Ny budsjettfordelingsmodell

 • Resultatmidler føres til produserende enhet - incitament

 • Kobling mellom inntekts- og kostnadskomponenter – dynamikk

 • Fastsetting av ressursenheter – faglig prioritering, flytting av aktivitet, 1. stillinger tildeles av dekan

 • Faglige fellesressurser får utviklings- og etableringsmidler

 • Programstyret i medisin får egne utviklingsmidler, tett kobling med linjeledelse og tett kobling mellom økonomi og programstyret


Styrings og ledelsesinformasjonssystemer
Styrings- og ledelsesinformasjonssystemer fakultet Arbeidsgruppens rapport – Ny budsjettfordelingsmodell

 • DBH, nasjonalt perspektiv – brukes i nasjonal budsjettfordelingsmodell i sektoren

 • FRIDA, nasjonalt perspektiv – brukes i nasjonal budsjettfordelingsmodell i sektoren

 • Aktivitetsregnskapet

 • Undervisningsforpliktelser med studieoppbygnings- og studentinformasjon

 • Bemanningsplan fase II (Fremtidens kompetansebehov, rekruttering, seniortiltak, likestilling og NOKUT krav)

 • Skape legitimitet i organisasjonen og bidra til rasjonell begrunnet styring


Ny budsjettfordelingsmodell og forholdet til totalomsetningen

Andre netto innt fakultet Arbeidsgruppens rapport – Ny budsjettfordelingsmodell

Belastning av statsutgifter

Netto ekst.øk

Overhead

Sentrale strategiske og øremerkede midler

Strategiske

Fakultære strategiske og øremerkede midler

Andel

Undervisningskomponent

Resultatmidler

Andel Forskningskomponent

Andel av basis

Basis

Ny budsjettfordelingsmodell og forholdet til totalomsetningen

For institutt:

 • Modellen fordeler kun post 50

 • Øremerkede midler

 • Forholdet til eksternøkonomien

  • Prissaken

  • Skape handlingsrom i statsøkonomien

  • Øke totalinntektene

  • Modellen har forventninger til dekningsbidrag, f. eks. 3,5% til fakultetsadministrasjonen

 • Avsetninger


Beskrivelse av inntektsmodellen
Beskrivelse av inntektsmodellen fakultet Arbeidsgruppens rapport – Ny budsjettfordelingsmodell

 • Inntektskomponenter

  • Undervisningskomponent

   • Resultatbasert komponenter

  • Forskningskomponent

   • Resultatbasert komponenter

   • Strategisk komponent

  • Basiskomponenter

 • Størrelsesforhold (435Mnok)

  • Utdanningskomponent (20%)

  • Forskningskomponent (17%)

  • Basis (59%)

  • Ekstern økonomi (4%)


Modellens oppbygging1
Modellens oppbygging fakultet Arbeidsgruppens rapport – Ny budsjettfordelingsmodell

Debet

Kreditt

Lønn

Drift

Investering

Utdanningskomponenten

95% institutt(26,5% medisinerutdanningen fellespott institutt)

5% fakultetsadministrasjonen

Forskningskomponenten 1)

91,8% institutt8,2% fakultetsadministrasjonen

Formidlingskomponenten

85% institutt15% fakultetsadministrasjonen

Basistildeling

# ressursenheter av 0,5Mnok

 • Ph.d, Eu, NFR 15%publisering, rekr.stillinger 5%vit. utstyr og annet 3,5%


Fordeling av post 50 statsbevilgningen
Fordeling av post 50 - Statsbevilgningen fakultet Arbeidsgruppens rapport – Ny budsjettfordelingsmodell


S rlige forhold forskningsinfrastruktur
Særlige forhold - forskningsinfrastruktur fakultet Arbeidsgruppens rapport – Ny budsjettfordelingsmodell

 • Oppstartskapital

  • Investering og kompetansebygging

 • Årlig drift

  • Delprosess II/fusjonsprosessen

   • Enhetlig faglig ledelse, brukerråd, styringsgruppe og årlige budsjett/regnskap

  • Prissaken

   • Direkte driftskostnader

   • Indirekte driftskostnader

   • Lønn

  • Husleie inkl. bygningstekniske installasjoner og drift

  • Investeringskostnader

 • Midler til drift (15Mnok) deles ut til instituttene


 • Modellens oppbygging faglige fellesressurser
  Modellens oppbygging - fakultet Arbeidsgruppens rapport – Ny budsjettfordelingsmodellFaglige fellesressurser

  Debet

  Kreditt

  Rek 6 377

  Komparativ medisin 3 000

  EM 1 800

  FUGE 5 000

  Anatomisk 1 600

  IKT 6 800

  Internasjonal helse 1 000

  Biobank 1 000

  Medialab 1 000

  Glassvask 390

  Verksted 2 340

  TICE 2 000

  Marbio 500

  Overgangstipend 1 030

  Totalt 33 837

  6 377 Øremerket REK

  1 930 Øremerket FUGE

  1 930 Øremerket TICE

  500 Øremerket Marbio

  994 Øremerket strat. forskningsbevilgning

  7 106 Ressursenheter I kroner

  15 000 Prissaken

  33 837 Totalt


  S rlige forhold medisinerutdanningen
  Særlige forhold - medisinerutdanningen fakultet Arbeidsgruppens rapport – Ny budsjettfordelingsmodell

  • Fagområdet medisin

  • Det medisinske fakultet

  • Programstyret for medisin

  • Kobling programstyret og linjeledelse

  • Programstyret får egne utviklingsmidler

  • Ryddig forhold til fakultetsadministrasjonen


  Modellens oppbygging medisinerutdanningen
  Modellens oppbygging - fakultet Arbeidsgruppens rapport – Ny budsjettfordelingsmodellMedisinerutdanningen

  Debet

  Kreditt

  Utplassering 8 852

  Sensur 400

  Studiekonsulenter 1 927

  Utvikling av studie 2 500

  Totalt 13 679

  11 542 utdanningskomponent kategori A

  2 137 Refusjon sykehus, øremerket

  13 679 Totalt


  4 september 2009

  Ekstrafoils, brukes kun hvis spørsmål fakultet Arbeidsgruppens rapport – Ny budsjettfordelingsmodell


  Kriterier
  Kriterier fakultet Arbeidsgruppens rapport – Ny budsjettfordelingsmodell

  • Modellen må basere seg på objektive og målbare kriterier.

  • Den resultatbaserte tildelingen må synliggjøres slik at den stimulerer til bedre resultater og virker motiverende. Den må ivareta fakultetets overordnede mål, pålagte aktiviteter og muliggjøre prioriteringer.

  • Modellen bør stimulere til og muliggjøre omstilling, slik at fakultetet til enhver tid har en forsknings- og fagprofil som er oppdatert i forhold til samfunnet og de pålagte oppgaver.

  • Enkel og transparent modell med forutsigbarhet. I dette ligger at den sentrale modellen videreføres ned til fagmiljøene med minst mulig endring i modellens enkelte komponenter.

  • Incentiver videreføres i utgangspunktet med 1:1 effekt. For stor eller liten effekt av incentivmidler kan gi målforskyvning. 


  Kriterier1
  Kriterier….. fakultet Arbeidsgruppens rapport – Ny budsjettfordelingsmodell

  • Forholdet mellom bevilgnings- og eksternøkonomien må ses i en helhetlig sammenheng. Budsjettfordelingsmodellen fordeler kun statsbevilgningen over post 50, og det må det sikres at denne forvaltes etter gjeldende retningslinjer. Dette forutsetter ryddighet i den økonomiske samhandlingen med Helse Nord, eksterne prosjektmidler generelt og synliggjøring av eventuell subsidiering. En konsekvens av dette vil være at eksternøkonomien også må bidra i finansieringen av fakultetets fellestjenester og infrastruktur.

  • Fellestjenester og infrastruktur kan ikke forventes finansiert ved lik belastning for alle miljø.

  • Modellen må støtte opp om fagpolitisk styring og gi rom for strategiske valg, samt muligheten for strategisk å bygge ned avsetninger med minst mulig konsekvens for kjerneområdene; forskning og utdanning. Den bør også kunne ivareta positive avsetninger med strategisk fordelingseffekt. Modellen må dokumentere og synliggjøre politiske beslutninger slik at de ikke blir statisk og skjult.

  • Modellen må søke å gi akseptable driftsrammer for alle enheter, løse kjente problemer i dagens modeller og ivareta nye miljøer som psykologi og helsefag på en tilfredsstillende måte.


  Kriterier2
  Kriterier….. fakultet Arbeidsgruppens rapport – Ny budsjettfordelingsmodell

  • Fakultetsadministrasjonen bør ikke ha en statisk finansiering over basis, men ha en mindre andel av flere inntektskomponenter slik at inntektene påvirkes av produksjonen og slik at utgiftskomponentene gjenspeiles i inntektskomponentene. Jmf Ph. D. resultatmidler finansieringssak (15 % ).

  • Forskningskomponenten (strategiske forskningsmidler – midler til stipendiatstillinger, vitenskapelig utstyr og øvrige forskningsmidler) føres i stor grad tilbake til det institutt de er produsert ved. Midlene vil da kunne ha en ”belønningseffekt” ved at de øker ved stor produksjon og bidrar til målsettingen om økte ressurser og prioritering av gode miljøer.

  • For undervisningskomponenten ønskes mest mulig av inntekter og aktivitet lagt til instituttene. Dette gir incentiv til å drive mest mulig kostnadseffektivt og rasjonelt. Videre flyttes ansvaret til produksjonsnivået. Samtidig må modellen ivareta behovet for samordning av undervisning på tvers av instituttene. Også medisinerutdanningen prøves løst etter en slik modell, med vekting av undervisningsformer som støtter opp om samordning og pedagogiske målsettinger.

  • Basistildelingen fordeles etter en synlig og kjent nøkkel som viser de politiske valg som tas (f. eks. etter en tenkt førstestillingsandel)