introduktionsm de om bacheloropgaven 4 september 2009 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Introduktionsmøde om bacheloropgaven 4. september 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Introduktionsmøde om bacheloropgaven 4. september 2009

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 55

Introduktionsmøde om bacheloropgaven 4. september 2009 - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Introduktionsmøde om bacheloropgaven 4. september 2009. Dagens program:. Fredag d. 4. september – CSS 18.01.11 kl. 14.15-16:45 Introduktionsmøde Program: 14.15 Velkomst 14.20 Mich Tvede: Mikroøkonomi 14.35 Thomas Barnebeck Andersen : Udviklingsøkonomi 

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Introduktionsmøde om bacheloropgaven 4. september 2009' - casey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dagens program
Dagens program:
 • Fredag d. 4. september – CSS 18.01.11 kl. 14.15-16:45
 • Introduktionsmøde Program:
 • 14.15 Velkomst
 • 14.20 Mich Tvede: Mikroøkonomi
 • 14.35 Thomas Barnebeck Andersen : Udviklingsøkonomi 
 • 14.50 Carl-Johan Dalgaard: Makroøkonomi
 • 15:05 Pause
 • 15.15 Frank Hansen: Finansiering og investering  
 • 15.30 John Frederiksen: Vejledersøgning.  
 • 15.45 Pædagogisk center samfundsvidenskab - Christina Juul Jensen - om at skrive ”den gode opgave”.
 • 16:15 Studievejledningen: Introduktion til KA
tidsplan
Tidsplan
 • Gennemgang af tidsplan…
formkrav
Formkrav
 • - Vær opmærksom på at overholde de officielle formkrav.
 • En opgave afvises, hvis formkravene – herunder
 • sidetalsbegrænsningen - ikke er overholdt.
 • (Jf. studiehåndbogen afsnit 7.6.1.)
 • - Husk også det engelske resume, som beskrevet i Studiehåndbogen.
 • - Opgaven skal BÅDE uploades som en fil i PDF-format på kursushjemmesiden OG afleveres i 2 eksemplarer på Studievejledningen
slide5
Mich Tvede:
 • Mikroøkonomi
ba projekt udviklings konomi

BA projekt:Udviklingsøkonomi

4. september 2009

Thomas Barnebeck Andersen

slide7
Formål

I BA opgaven skal I vise, at I kan bruge det, I har lært på årsprøverne

Det kunne fx være anvendelse af kvantitative metoder til at undersøge en udviklingsøkonomisk problemstilling

slide8

En god empirisk opgave starter med et godt spørgsmål

 • Et godt spørgsmål er fokuseret og kausalt orienteret
 • Belysning af kausalitet hjælper os til at sige noget kvantitativt om konsekvenserne af en ændret politik
slide9
Gode spørgsmål

Øger udviklingsbistand den økonomiske vækst?

Er IMF programmer skadelige for den økonomiske vækst?

Reducerer mikrokredit fattigdom?

slide10
Realistisk ambitionsniveau

At lave en selvstændig empirisk opgave tager lang tid, og vil i langt de fleste tilfælde gøre sig bedst i et speciale

Tag i stedet fat i et eller flere centrale bidrag, som undersøger jeres spørgsmål, og diskuter dette/disse bidrag kritisk

slide11
Elementer i en kritisk gennemgang af centralt empirisk bidrag

Gyldighed: Er der korrespondance mellem data variable og teoretiske variable?

Intern validitet: Er den kausale kanal identificeret?

Ekstern validitet: Kan vi generalisere vores resultater?

slide12

Værd at huske…

Et gennemtænk empirisk design giver de mest troværdigværdig resultater, og kan almindeligvis analyseres ved simple metoder. Kompliceret økonometri er næsten altid et resultatet af design problemer

slide13
Et par afsluttende råd:

Læs centrale artikler flere gange

Læs, skriv, læs lidt mere, skriv lidt igen, Læs, slet lidt og omskriv…

Kort sagt: at skrive en opgave er en iterativ proces

ba projekt makro

BA projekt:Makro

Septermber 2009

Carl-Johan Dalgaard, Claus Thustrup Kreiner

og Peter Birch Sørensen

hvad er form let
Hvad er formålet?
 • Vise at I har lært noget de første 3 år.
 • Lære at definere og strukturere et indlæringsforløb.(Nyttigt at kunne i forb. øvelser på afsl. del, i forb. m. hovedopgaven, endelig beskæftigelse)
 • Lære at præsentere jeres viden på klar forståelig vis: såvel på skrift som i tale (eksaminationen)
hvad skal jeg skrive om
Hvad skal jeg skrive om?
 • En god makroopgave starter med et godt økonomisk spørgsmål, gerne politikrelevantEmnet er også karakteriseret ved:
 • Der er teoretisk (teknisk) ”enkle” artikler at tage udgangspunkt i … teknisk svære artikler må kun inddrages perspektiverende og i verbal form!!
 • Der er empiri, der kan kaste lys over teorien…dvs. be- eller afkræfte den, eller give den kvantitativt indhold.
slide18
Eksempel:
 • Hvad betyder drivhuseffekten for den fremtidige økonomiske vækst? Hvad er det bedste politiksvar?
 • Teori: F.eks. Solow vækstmodel m. knappe naturressourcer og endogen vækstmodel med udtømmelige ressourcer.
 • Empirisk vinkel: (a) Estimater for costs og benefits ved indgreb overfor udslip af drivhusgasser, herunder skøn over konsekvenserne for den økonomiske vækst (eksempelvis bidrag af Nordhaus samt diskussionen om Stern-rapporten)
 • Andre emner: http://www.econ.ku.dk/cth/BAopgave.htm
slide19
Andre eksempler på makroemner:
 • Konvergens mellem lande? Den globale indkomstfordeling på langt sigt
 • Vækstregnskab: Hvad er kilderne til økonomisk vækst (faktorakkumulation contra totalfaktorproduktivitet)
 • Generationsregnskab og holdbar finanspolitik
 • Inflation targeting som ramme om pengepolitikken: Teoretisk grundlag og praktiske erfaringer
 • Modeller for ejerboligmarkedet
 • Den internationale finanskrise 2007-2009
 • Andre emner: http://www.econ.ku.dk/cth/BAopgave.htm
slide20
Den gode besvarelse:
 • Behandler en velmotiveret problemstilling
 • Indeholder teknik på niveau med Makro 3
 • Demonstrerer teoriens anvendelighed
 • Påpeger styrker og svagheder (ved brug af empirisk materiale)
 • Indeholder relevant litteratur, (delvis) indsamlet på egen hånd
 • Udviser overblik over litteraturen … for at nå hertil: Prøv at finde relevante oversigtsartikler, men brug også vejlederen!!
slide21
Den rigtigt dårlige besvarelse:
 • Har selv bidraget med teori
 • Ligner blækregning
 • Ingen motivation, intuition, eller empiriske overvejelser
 • God arbejdslyst!
dagens program1
Dagens program:
 • Fredag d. 4. september – CSS 18.01.11 kl. 14.15-16:45
 • Introduktionsmøde Program:
 • 14.15 Velkomst
 • 14.20 Mich Tvede: Mikroøkonomi
 • 14.35 Thomas Barnebeck Andersen : Udviklingsøkonomi 
 • 14.50 Carl-Johan Dalgaard: Makroøkonomi
 • 15:05 Pause
 • 15.15 Frank Hansen: Finansiering og investering  
 • 15.30 John Frederiksen: Vejledersøgning.  
 • 15.45 Pædagogisk center samfundsvidenskab - Christina Juul Jensen - om at skrive ”den gode opgave”.
 • 16:15 Studievejledningen: Introduktion til KA
slide24
Frank Hansen:
 • Investering og finansiering
slide25
John Frederiksen:
 • Vejledersøgning.
find en vejleder til ba projektet

Find en vejleder til BA projektet

John Frederiksen

Ekstern lektor

6. februar 2009

slide27

Hvordan finder man et emne?

"Brainstorm" med sig selv og venner mv. ud fra:

 • Interessante temaer fra lærebøgerne.
 • Vigtige problemstillinger i samfundsdebatten om økonomi.
 • Datamateriale til rådighed.
 • Modeller, som kan anvendes til at finde løsninger.
 • Etc.

Hvad skal tyngden i opgaven være?

 • En gennemgang og systematisering af noget teori.
 • Beregninger ved hjælp af en model. Forklar rationalet.
 • Gennemgang af udvalgt datamateriale.
 • Mv.
slide28

Hvad er vejlederens rolle?

Sparringpartner med hensyn til:

 • Hvad er problemstillingen?
 • Hvad skal tyngden i opgaven være?
 • Yderligere indfaldsvinkler til belysning af emnet?
 • Litteratursøgning.
 • Erfaringer med hensyn til tilrettelæggelse af tiden.
 • Erfaringer med hensyn til kvantitativ belysning.
 • Check af læsbarhed og forståelighed (lad være med at skrive, som om I skal have nobelprisen). Skriv "i øjenhøjde" til en anden økonom.
slide29

Hvem kan vejlede?

Alle interne lektorer, professorer samt eksterne lektorer kan vejlede BA opgaver.

Der findes en oversigt over vejledere på dette link:

http://www.econ.ku.dk/polit/undervisning_og_opgaver/speciale/vejlederoversigt/

Hvis man ikke kan finde en vejleder, bistår jeg gerne med rådgivning om dette.

Jeg er tilgængelig på CSS på følgende tider, alle gange i 26.0.22 på CSS:

Mandag den 14. september klokken 16.00 - 18.00.

Tirsdag den 15. september 2009 klokken 8.15 - 10.00.

Onsdag den 16. september 2009 klokken 10.00 - 11.00.

slide30

BA-opgave på økonomiv. Christina Juul Jensen, pædagogisk konsulentPædagogisk Center Samfundsvidenskabefterår 2009www.samf.ku.dk/pcs

omfang
Omfang
 • Skriver du alene er det maksimale sideantal: 20
 • Skriver I 2 sammen er det maksimale sideantal: 30
 • Skriver I 3 sammen er det maksimale sideantal: 40
 • Skriver I 4 sammen er det maksimale sideantal: 50
 • Ved en normalside forstås en side med 12-pitch font, 1½ linieafstand og margener (top, bund, højre, venstre) på 2½ cm. Eventuelle figurer, tabeller eller lignende indsat på en side, tæller også med i sidens indhold. Desuden indgår eventuelle fodnoter også i en normalside, og dermed i opgavens samlede sidetal.
 • Der må derudover kun benyttes én side forrest til indholdsfortegnelse og to sider bagerst til litteraturliste.
 • Skal indeholde 1 sides resumé på engelsk og dette tæller ikke med i sidetalsbegrænsningen.
 • Overholdes sidetalsreglerne eller andre formkrav ikke, vil opgaven blive afvist.
du skal huske
Du skal huske…
 • At der skal fremgå titel og forfatter.
 • Er i en gruppe, skal det tydeligt fremgå, hvem der har skrevet hvad. Dette skrives i forordet.
 • Ligeledes skal fag, holdnummer og vejleder, afleveringsdato, forfatternavn(e)og uddannelsessted (Økonomisk institut, Københavns Universitet) fremgå af forsiden, mens CPR ikke må angives.
kildebrug
Kildebrug
 • Når man i sin skriftlige fremstilling benytter kilder, skal disse fremgå af litteraturoversigten. Men det er samtidig vigtigt, at man omhyggeligt undervejs i teksten klart og tydeligt henviser til sine kilder.
 • Man kan udmærket blandt sine kilder have materiale – artikler, papers, notater, rapporter, undervisningsmateriale, osv. – fundet på Internettet. Også her skal kilden angives. Disse kildeangivelser skal have en karakter, så læsere af fremstillingen kan finde frem til det benyttede materiale.
 • (Studiehåndbogen)
plagiarisme forbudt
Plagiarisme forbudt
 • Det er naturligvis forbudt og i strid med universitetets regler at finde og afskrive materiale – hvad enten dette har papirform eller er hentet fra Internettet – og udgive dette for sit eget.
 • Al afskrift samt udeladelse af kildehenvisning er strengt forbudt
 • (Studiehåndbogen)
referencer
Referencer
 • Kan valgfrit anføres:
 • i parentes i teksten
 • i fodnoter
 • eller i slutnoter (men det er irriterende)
 • Fodnoter og slutnoter kan også bruges til at anføre supplerende oplysninger, som læseren ikke behøver at læse
referencer1
Referencer
 • Løbende: Efternavn, årstal, og gerne side eller kap. henvisning.
 • (Wooldridge, 2006, kap. 2)
 • ”det fremgår af Wooldridge (2006, kap. 2) at…”
 • I litteraturlisten:
 • Bog: Efternavn, Forbogstav: Titel. Forlag. År.
 • Wooldridge, J. M. :Introductory Econometrics. A Modern Approach. 3. udgave. South-Western College Pub., 2006
 • Artikel: Efternavn, Fornavn: Titel. Publikation, nr., årgang.
 • Beovenberg, A.L. & R.M.W.J. Beetsma: Does Monetary Unification Lead to Excessive Debt Accumulation? I Journal of Public Economics, 74, 1999.
byggesten i videnskabelige opgaver
Byggesten i videnskabelige opgaver
 • problemlegitimering / motivation
 • problemformulering, fagligt spørgsmål
 • metode/fremgangsmåde
 • teori
 • evt. empirisk felt og evt. indsamlede data
 • analyse/bearbejdning
 • resultater, løsningsforslag, tolkninger, vurdering, diskussion
 • konklusion
 • evt. perspektivering
 • og indholdsfortegnelse, bilag og litteraturliste
problemformulering
Problemformulering
 • er et spørgsmål, der skal besvares, eller et udsagn, der skal diskuteres
 • har ét klart fokus
 • er interessant for skribenten
 • er fagligt relevant - og dermed også interessant for de andre på faget
 • giver mulighed for argumentation
 • er til at konkludere på
 • er sprogligt præcis
den gode opgave
Dårlige opgaver

Kortlægger

Refererer

Beskriver

Redegør

Gode opgaver

Analyserer

Sammenstiller

Diskuterer

Vurderer

Problemformulering

Den gode opgave
begr nsninger
Begrænsninger
 • Overvej ved alle udsagn, hvor generelt de gælder.
 • Markér klart begrænsningerne i din opgave, også løbende.
 • Husk de forbehold, du tog fra start, når du konkluderer.
klart og tydeligt sprog
Klart og tydeligt sprog
 • ”Under forudsætning af, at det forefindes muligt at tilvejebringe de nødvendige økonomiske ressourcer”
 • Er ikke bedre end:
 • ”Hvis vi kan skaffe flere penge”

De skal skrive klart, tydeligt og undgå stavefejl.

”Faren” er, at de studerende skriver alt for indviklet og lærd, og at selve kommunikationen går tabt. (PEN)

strukturmarkeringer
Strukturmarkeringer
 • Fordi...så....
 • For senere i opgave at kunne...vil jeg nu...
 • Først vil jeg....senere....til sidst...
 • For at vi kan forstå... vil jeg inddrage...
 • Som et led i diskussionen....
 • Det jeg især mener, man bør bemærke, er...
 • .....vil blive uddybet senere
 • Heraf kan man konkludere...
 • Opsummerende:....
den gode konklusion
Den gode konklusion
 • Kan læses uden alt for mange overraskelser
 • Opsummerer argumentationen
  • Svarer på problemformuleringen
  • Begrunder svaret
 • Angiver konklusionens begrænsninger eller troværdighed
det gode resultat kr ver at du
Det gode resultat kræver, at du…
 • Skriver fra start!
 • Skriver først, læser bagefter!
 • Bruger alle muligheder for feedback
start skrivningen allerede nu
Start skrivningen allerede nu!
 • Skriv videre på følgende sætninger:
 • Jeg vil starte min BA-proces ved først, at… og så skal jeg huske at være opmærksom på…
referencer2
Referencer
 • www.samf.ku.dk/pcs
 • Den Gode Opgave af Rienecker og Jørgensen (Samfundslitteratur) fås i bogladen
 • Hæfter fra Samfundslitteratur med titler som:
 • Problemformulering på de samfundsvidenskabelige uddannelser (Lotte Rienecker)
 • Formalia i opgaver på videregående uddannelser (Peter Stray Jørgensen)
 • Klart sprog og rigtige kommaer (Lis Hedelund)
elektroniske resurser
Elektroniske resurser
 • Test af akademisk sprogbrug
 • http://akademiskskrivecenter.hum.ku.dk/Sprogtest/
 • Scribo– problemformulerings- og litteratursøgningsguide
 • under punkt.ku.dk i venstremenuen
studievejledningen

Studievejledningen

Ny på kandidatstudiet

dagsorden
Dagsorden:
 • KA studiets opbygning
 • Hvordan vælger jeg fag?
 • Hvad er en øvelse og hvilke øvelser kan jeg vælge?
 • Meritoverførsler og fag udenfor økonomi
 • Hvad er en overbygningsopgave?
 • Kurser, seminarer og andre tilbud af relevans
 • Indskrivning på KA
ka studiets opbygning
KA studiets opbygning
 • 9 fag og 3 øvelser eller 10 fag og 2 øvelser
 • Mulighed for op til 2 frie seminarer
 • Speciale
 • Op til 60 ECTS meritoverførsel
 • Overbygningsopgaver
 • Aktivitetskrav
hvordan v lger jeg fag
Hvordan vælger jeg fag?
 • Frit valg bare du ikke overskrider 90 ECTS
 • Spørg Studievejledningen eller en faglærer
 • Kun tilmelding til eksamen – dog få undtagelser!
hvad er en velse
Hvad er en øvelse?
 • Lille studiegruppe på 7-15 studerende
 • Mødepligt og forventet aktiv deltagelse
 • Opgave på 8-12 sider + mundtligt forsvar og opponering
 • Underviser bestemmer krav og struktur!
hvilke velser kan jeg v lge hvordan tilmelder jeg mig
Hvilke øvelser kan jeg vælge, hvordan tilmelder jeg mig?
 • Varierende udbud på basis af forslag – du kan selv foreslå en øvelse.Deadline i næste semester er ca.
 • d. 25. september
 • Tilmelding midt i semestret før – uge 42
 • Huske at bekræfte din tilmelding!!! – uge 45
 • Resttilmelding – uge 48
 • Aftalemøde – mødepligt!
 • Mulighed for ændringer
hvad er en overbygningsopgave
Hvad er en overbygningsopgave?
 • Opgave i forlængelse af et fag
 • Find selv vejleder
 • Indskrivning på Specialeadministrationen
  • Under 5 ECTS – ingen censur eller karakterAflevering tidligst 4 dage efter indskrivning
  • 5 ECTS og op – censur og karakter - Aflevering tidligst 2 uger efter indskrivning
 • Opgaver til og med 5 ECTS afleveres inden 2 måneder.
 • Opgaver større end 5 ECTS og til og med 10 ECTS afleveres inden 4 måneder.
 • Opgaver større end 10 ECTS afleveres inden 6 måneder.
optagelse p ka
Optagelse på KA
 • Alle med en bestået bachelor i økonomi på KU kan optages
 • Optagelse sker via punkt.ku
 • Kan godt tilmeldes KA selv om nogle resultater mangler