spss cursus inleiding statistiek n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SPSS-cursus inleiding statistiek PowerPoint Presentation
Download Presentation
SPSS-cursus inleiding statistiek

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 75

SPSS-cursus inleiding statistiek - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

SPSS-cursus inleiding statistiek. SPSS-cursus inleiding statistiek. Statistiek. Waarschijnlijkheidsrekening Statistiek. Waarschijnlijkheidsrekening. uit het bekende kansen op uitkomsten berekenen kans op munt kans op 3* munt bij 10 worpen bekende: de werkelijkheid: populatie of universum

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SPSS-cursus inleiding statistiek' - koen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
spss cursus inleiding statistiek
SPSS-cursusinleiding statistiek

SPSS-cursus Statistiek

spss cursus inleiding statistiek1
SPSS-cursusinleiding statistiek

SPSS-cursus Statistiek

statistiek
Statistiek
 • Waarschijnlijkheidsrekening
 • Statistiek

SPSS-cursus Statistiek

waarschijnlijkheidsrekening
Waarschijnlijkheidsrekening
 • uit het bekende kansen op uitkomsten berekenen
  • kans op munt
  • kans op 3* munt bij 10 worpen
 • bekende:
  • de werkelijkheid: populatie of universum
  • een hypothese (veronderstelling over werkelijkheid)

SPSS-cursus Statistiek

populatie
Populatie
 • Eindige populatie
  • alle nederlandse vrouwen
  • alle studenten Geneeskunde in Groningen
 • Oneindige populatie
  • alle mogelijke worpen met een munt

SPSS-cursus Statistiek

populatie1
Populatie
 • (verdeling) is bekend
  • hoeveel nederlandse vrouwen en hun kenmerken
   • bijv. leeftijdsverdeling
  • hoeveel studenten Geneeskunde en hun kenmerken
   • bijv. verhouding vrouw/ man
  • mits munt eerlijk: evenveel kans op kruis of munt

SPSS-cursus Statistiek

steekproef
Steekproef
 • een willekeurige trekking uit de populatie (aselect)
 • 100 nederlandse vrouwen
 • 20 studenten Geneeskunde
 • 10 worpen met een munt

SPSS-cursus Statistiek

waarschijnlijkheidsrekening1
Waarschijnlijkheidsrekening
 • kans dat 12 (van de 100) vrouwen ouder 60 zijn
 • kans dat er minstens 15 (van 20) vrouwelijke studenten zijn
 • kans op minstens 8 (van 10) keer munt

SPSS-cursus Statistiek

statistiek1
Statistiek

beschrijvende/ inferentiële statistiek (schatten en toetsen)

 • beschrijvende statistiekwat vind je in de steekproef?: tellen (aantallen, gemiddelden, grafieken, ...)
  • aantal vrouwen
  • gemiddelde leeftijd
  • staafdiagram kruis/ munt bij 10 worpen
  • scatterplot leeftijd/ waardering

SPSS-cursus Statistiek

statistiek2
Statistiek
 • inferentiële statistiek (schatten en toetsen)op grond van uitkomsten in de steekproef parameters in de populatie schatten en conclusies trekken
  • 12% van nederlandse vrouwen is ouder dan 60
  • er studeren in Groningen meer vrouwen Geneeskunde dan mannen
  • de munt is eerlijk

SPSS-cursus Statistiek

statistiek3
Statistiek

Schatten

uit uitkomsten van een steekproef schatting maken van de werkelijkheid (populatie)

SPSS-cursus Statistiek

statistiek4
Statistiek
 • gevonden 12 vrouwen ouder dan 60, hoeveel vrouwen zullen in de populatie ouder 60 zijn? (puntschatting: P(v>60) =0,12)
 • gevonden 15 vrouwelijke studenten, wat is verhouding man/ vrouw in de populatie? (P(v)=0,75)
 • gevonden 8 keer munt, kans op munt ? (P(munt)=0.80)

SPSS-cursus Statistiek

statistiek5
Statistiek
 • bij ander steekproef (toevallig bepaald!)andere uitkomst:20 van de 100 ouder dan 60 P(v>60)=0,2010 vrouwelijke studenten P(v)=0,50 4 keer munt P(munt)=0,40

SPSS-cursus Statistiek

statistiek6
Statistiek
 • Puntschatting met onzekerheid (standaarddeviatie (SD), spreiding,interval)
 • P(v>60) =0,12 SD=0,03
 • P(v)=0,75 SD=0,10
 • P(munt)=0,8 SD=0,13

SPSS-cursus Statistiek

schatting
Schatting

Conclusie

“Ik denk dat de fractie vrouwen > 60 jaar in de populatie 0,12 is (puntschatting), maar deze fractie ‘kan best’ (met 95% waarschijnlijkheid) liggen tussen 0,06 en 0,18 (puntschatting  2* SD)”

SPSS-cursus Statistiek

toetsen van hypothesen
Toetsen van hypothesen
 • Hypothese: veronderstelling over werkelijkheid (populatie)
  • munt is eerlijk P(munt) = P(kruis)
  • minder mannelijke dan vrouwelijke studenten Geneeskunde

SPSS-cursus Statistiek

stel hypothese
Stel hypothese
 • Stel Nulhypothese (H0) op
  • P(munt) = P(kruis) = 0,5
  • P(vrouw) = P(man) =0,5
  • P(vrouw>60)= 0,2
 • Stel Alternatieve hypothese vast (Ha)(situatie als H0 niet waar is)
  • P(munt) > 0,5
  • P(vrouw)  0,5
  • P(vrouw>60) > 0,2

SPSS-cursus Statistiek

bepaal kansverdeling onder h 0
Bepaal kansverdeling onder H0
 • waarschijnlijkheidsrekening bij steekproefgrootte:
  • P(0 * munt), P(1 * munt), …, P(10 * munt) als P(munt) = 0,5
  • P(0 * vrouw), P(1 * vrouw), … , P(20 * vrouw) als P(vrouw) = 0,5

SPSS-cursus Statistiek

trek steekproef
Trek steekproef
 • Trek een aselecte steekproef uit de populatie
 • Doe de waarnemingen (tellen, meten, …)

SPSS-cursus Statistiek

bepaal kans op gevonden uitkomst
Bepaal kans op gevonden uitkomst
 • Dit heet Overschrijdingskans
 • Gevonden 8 keer munt
 • P( 8 * munt) = 0,055 berekening?
 • Let op: 8, 9, 10 * alle bij Ha (P(munt)>0,5)
 • Zou dit kunnen als H0 waar is?
 • Ja, de kans is 0,055 !

SPSS-cursus Statistiek

wat vind je van de uitkomst
Wat vind je van de uitkomst?
 • Acht je uitkomst ‘redelijk’ als H0 waar is?
 • Of past uitkomst beter bij Ha?

SPSS-cursus Statistiek

fout i en fout ii
Fout I en fout II

werkelijkheid H0 Ha

uitkomst H0

Ha

OK

Fout II

FoutI

OK

SPSS-cursus Statistiek

significantieniveau
Significantieniveau
 • Geef vooraf aan welke kans je redelijk vindtdit is een keus van de onderzoeker!
  • 0,05 gebruikelijke significantieniveau
  • 0,01 kleinere kans om H0 ten onrechte te verwerpen, grotere om hem ten onrechte niet te verwerpen

SPSS-cursus Statistiek

verwerpen van h 0
Verwerpen van H0
 • als P(uitkomst) < significantieniveau:verwerp H0, neem Ha aan
 • anders: neem H0 aan

SPSS-cursus Statistiek

conclusie
Conclusie
 • P(gevonden # vrouw) = 0,03
 • bij H0: P(vrouw)=0,5
 • Significantieniveau is 0,05
 • Resultaat is significant
 • Er zijn niet evenveel vrouwen als mannen

SPSS-cursus Statistiek

1 zijdig 2 zijdig toetsen
1-zijdig / 2-zijdig toetsen
 • Ho is ’is gelijk aan’
 • Ha kan zijn:
  • is ongelijk aan 2-zijdig
  • is groter dan (of kleiner dan) 1-zijdig

SPSS-cursus Statistiek

1 zijdig 2 zijdig toetsen1
1-zijdig / 2-zijdig toetsen
 • 1-zijdig als je tevoren een verwachting hebt over het alternatief als H0 wordt verworpenBijvoorbeeld het toedienen van een medicatie om de bloeddruk te verlagen.Het is slechts interessant als dit tot verlaging leidt (mits er iets verandert).Hiervoor moet je een ‘theorie’ hebben.

SPSS-cursus Statistiek

1 zijdig 2 zijdig toetsen2
1-zijdig / 2-zijdig toetsen
 • 2-zijdig als de richting bij verwerpen van H0 niet is te voorspellen.Bijvoorbeeld of vrouwen beter op een trainingsprogramma reageren dan mannen.

SPSS-cursus Statistiek

1 zijdig 2 zijdig toetsen3
1-zijdig / 2-zijdig toetsen

SD

Overschr.

Overschr

Gem.

SPSS-cursus Statistiek

1 zijdig 2 zijdig toetsen4
1-zijdig / 2-zijdig toetsen
 • De verdeling van een toetsingsgrootheid, bijv. het verschil in gemiddelde leeftijd
 • Bij 2-zijdig moet je kijken of de waarde van de toetsingsgrootheid valt in het linker of rechter staartje, samen een kans van 0,05 (als dat significantieniveau is)Bij een normale verdeling zijn de grenzen > 1,96 en < -1,96

SPSS-cursus Statistiek

1 zijdig 2 zijdig toetsen5
1-zijdig / 2-zijdig toetsen
 • Bij 1-zijdig kijk je in 1 staartje (bijv. rechts); het gebied omvat dat aan die ene kant een kans 0,05Bij een normale verdeling is de grens > 1,645

SPSS-cursus Statistiek

keus methode
Keus methode
 • kansverdeling variabelen
 • meetniveau variabelen
 • verschil of verband
 • steekproef opzet

SPSS-cursus Statistiek

kansverdeling
Kansverdeling
 • De kansverdeling beschrijft de kansen op uitkomsten
 • De totale kans, alle uitkomsten samen, = 1
 • Je hebt continue en discrete kansverdelingen

SPSS-cursus Statistiek

kansverdeling1
Kansverdeling
 • Discreet
  • slechts bepaalde uitkomsten mogelijk
  • man of vrouw
  • blauwe, bruine, grijze, groene ogen
  • aantal mensen
  • elke uitkomst heeft bepaalde kans, andere uitkomsten onmogelijk, kans = 0

SPSS-cursus Statistiek

kansverdeling2
Kansverdeling
 • Continu
  • alle uikomsten zijn mogelijk
  • de getallenrechte, van - oneindig tot + oneindig
  • snelheid
  • afstand
  • tijd

SPSS-cursus Statistiek

kansen continu
Kansen continu
 • Bij continue verdeling kans op uitkomst in interval
  • Kans uitkomst < a = 0,05
  • Kans op uitkomst > b = 0,20
  • Kans op uitkomst tussen a en b = 0,75

SPSS-cursus Statistiek

normale verdeling
Normale verdeling

SD

Overschr.

Overschr

Gem.

SPSS-cursus Statistiek

kansverdeling3
Kansverdeling
 • Bijv. (continue) Normale verdeling (oppervlak = 1)
 • Hoe hoger, hoe groter kans, kans bij gemiddelde groot, staart klein
 • De ‘vorm’ is bepaald
 • Plaats en breedte wordt bepaald door Parameters gemiddelde en SD *

SPSS-cursus Statistiek

kansverdeling4
Kansverdeling

* Populatie: griekse letters, steekproef ‘gewone’ letters

Gemiddelde  resp. m

SD  resp. s

Corr. Coëff.  resp. R

Er zijn ook verdelingen die niet door parameters worden bepaald: parametervrij (non parametric)

SPSS-cursus Statistiek

meetniveau
Meetniveau
 • Nominaal
  • discrete uitkomsten zonder volgorde
  • man, vrouw
  • oogkleur
  • typologie ziekten

SPSS-cursus Statistiek

meetniveau1
Meetniveau
 • Ordinaal
  • discrete uitkomsten met volgorde
  • verschil uitkomsten onbepaald: slecht/ matig versus matig/ voldoende
  • slecht/ matig/ voldoende/ goed
  • leeftijdsklassen: <20, 20-40, >40

SPSS-cursus Statistiek

meetniveau2
Meetniveau
 • Interval
  • representatie van continue verdeling
  • verschil uitkomsten bepaald: 5-4 = 6-5
  • tijd in seconden
  • afstand in mm
  • score op IQ-test

SPSS-cursus Statistiek

meetniveau3
Meetniveau
 • Ratio
  • als interval
  • met absoluut nulpunt
  • temperatuur Celsius Interval
  • afstand in meters Ratio

SPSS-cursus Statistiek

centrale tendentie
Centrale tendentie
 • Interval (Ratio) gemiddelde
 • Ordinaal mediaan (middelste waarde, 50%)
 • Nominaal - (PM: frequenties, modus)

SPSS-cursus Statistiek

spreiding
Spreiding
 • Interval (ratio) standaarddeviatie (SD)
 • Ordinaal interkwartielenrange (25% - 75%)
 • Nominaal - (PM: frequenties, modus)

SPSS-cursus Statistiek

toetsen op verschil
Toetsen op verschil
 • 2 onafhankelijke steekproeven
 • interval niveau
 • Normale verdeling
 • Student t-toets

SPSS-cursus Statistiek

normale verdeling1
Normale verdeling

SD

SD

gem 1.

gem 2.

SPSS-cursus Statistiek

student t toets onafh steekpr
Student t-toets onafh. steekpr.
 • zijn gemiddelden gelijk (H0) ?
 • twee varianten:
  • varianties gelijk (equal)
  • varianties ongelijk (unequal)

SPSS-cursus Statistiek

toetsen op verschil1
Toetsen op verschil
 • 2 onafhankelijke steekproeven
 • interval niveau, geen Normale verdeling
 • of ordinaal niveau

SPSS-cursus Statistiek

mann whitney u toets
Mann-Whitney U-toets
 • zijn medianen gelijk (H0) ?
 • gemiddelde rangnummers
 • U statistic
 • standaardnormale benadering U

SPSS-cursus Statistiek

gepaarde waarnemingen
Gepaarde waarnemingen
 • aan een individu zijn 2 waarnemingen
 • bijv. test voor en na training
 • is er verschil?
 • per individu voor en na vergelijken,verschil per individu
 • ‘middelen’ over de steekproef

SPSS-cursus Statistiek

toetsing
Toetsing
 • Ho: geen verschil
 • Ha: 1 of 2-zijdige verandering
 • interval: Student t-toets match
 • ordinaal: Wilcoxon symm. toets

SPSS-cursus Statistiek

samenhang variabelen
Samenhang variabelen

(relatie, verband, correlatie)

 • H0: geen samenhang
 • Ha: wel samenhangpositief: groot met grootnegatief: groot met klein

SPSS-cursus Statistiek

samenhang interval
Samenhang interval

* * *

* * * *

* * * * * * **

* ** * ** * *

* * *

* *

waardeer

positieve

samenhang

leeftijd

SPSS-cursus Statistiek

samenhang interval1
Samenhang interval

* * * *

* * * * *

* * * * * * * **

* * ** * ** * * *

* * * * *

* * *

waardeer

geen

samenhang

leeftijd

SPSS-cursus Statistiek

samenhang
Samenhang
 • Bij geen samenhang: correlatie  = 0
 • Perfect positief  = + 1
 • Perfect negatief  = - 1
 • Significantie bepalen, H0:  = 0
 • R ook ‘sterktemaat’

SPSS-cursus Statistiek

samenhang1
interval - interval Pearson (‘product-moment’)

interval - ordinaal Spearman * (rangorde)

ordinaal - ordinaal Spearman *

nominaal - nominaal Chi2* of Kendall tau

Samenhang

SPSS-cursus Statistiek

slide59

Start SPSS

SPSS-cursus Statistiek

chi 2
GESLACHT by OPLEID

OPLEID

Row

1 2 3 Total

GESLACHT 1 18 8 1 27

66,7 29,6 3,7 58,7

2 7 9 3 19

36,8 47,4 15,8 41,3

Column 25 17 4 46

Total 54,3 37,0 8,7 100,0

Chi2

SPSS-cursus Statistiek

chi 21
Chi-Square Value DF Sign.

Pearson 4,64810 2 ,09788

Likelihood Ratio 4,71664 2 ,09458

Mantel-Haenszel test for 4,54068 1 ,03310

linear association

Minimum Expected Frequency - 1,652

Cells with Expected Frequency <5- 2 OF 6(33,3%)

Number of Missing Observations: 0

Chi2

SPSS-cursus Statistiek

chi 22
Ho: geen relatie geslacht - opleid

dan verdeling opleid man = vrouw= totaal= 54,3 - 37,0 - 8,7 (verwachting)

vergelijk gevonden verdelingen

66,7 - 29,6 - 3,7 resp.

36,8 - 47,4 - 15,8

hiermee

Chi2

SPSS-cursus Statistiek

chi 23
(grote) verschillen leiden tot verwerpen H0

Maat: Pearson Sign. 0.09788

NS op niveau 0,05

‘Eis’ omdat uitkomsten (aantallen) discreet en Chi2 continu, is voor goede benadering nodig: max. 20% cellen verwachting <5

Chi2

SPSS-cursus Statistiek

chi 24
In dit geval 33,3 % cellen te klein.

Dan codes samenvoegen, bijv. opleid laag / midden+hoog

Chi2

SPSS-cursus Statistiek

slide65

Staafdiagram: aantallen van categorieën

hoogte = aantal

Histogram: aantallen in klassen

oppervlakte = aantal

Kans aantal munt, N=10

Leeftijdsverdeling

SPSS-cursus Statistiek

slide66

Scatterplot leeftijd - waardering

SPSS-cursus Statistiek

binomiale verdeling
Binomiale verdeling

Uitkomst is Succes (vrouw > 60) of niet

Binomiale verdeling

N pogingen N = 100

X Successen X = 12

Succeskans p = X/N = 0,12

SD = (p*(1-p)/N) ½ = (0,12*0,88/100) ½

= 0,0325

SPSS-cursus Statistiek

kans op x successen
Kans op x successen

Uitkomst is Succes of niet

Binomiale verdeling

Succeskans = p

N pogingen

Kans dat x van N succes zijn

SPSS-cursus Statistiek

slide69

Kansverdeling

H0

Ha

SPSS-cursus Statistiek

slide70

Kansverdeling

< H0 >< Ha >

SPSS-cursus Statistiek

formule
Formule

P(x=X; p; N) =pX (1-p)N-X

p=0.5

N=10

X=8

N

X

SPSS-cursus Statistiek

berekening
Berekening

= = = 45

0.5 8 = 0.0039

0.5 2 = 0.25

45 * 0.0039 * 0.25 = 0.0439

10

8

10

2

10*9

2* 1

SPSS-cursus Statistiek

berekening1
Berekening

= = = 10

0.5 9 = 0.00195

0.5 2 = 0.5

10 * 0.00195 * 0.5 = 0.00975

10

9

10

1

10

1

SPSS-cursus Statistiek

berekening2
Berekening

= = 1

0.5 10 = 0.000975

0.5 0 = 1

1 * 0.000975 * 1 = 0.000975

10

10

10

0

SPSS-cursus Statistiek

berekening3
Berekening

0.0439 8 *

0.00975 9 *

0.000975 10 *

+

0.00546

SPSS-cursus Statistiek