samarbete ideal och verklighet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Samarbete : ideal och verklighet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Samarbete : ideal och verklighet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Samarbete : ideal och verklighet - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

Samarbete : ideal och verklighet. Ann-Katrin Perselli Bibliotekarie och doktorand i pedagogik vid Mittuniversitetet. Inspirationskonferens för gymnasie- och skolbibliotek: Yrkesroll – närverk – verktyg Härnösand, 28-29 oktober 2009. Svenska avhandlingar om samarbete/samverkan.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Samarbete : ideal och verklighet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
samarbete ideal och verklighet

Samarbete :ideal och verklighet

Ann-Katrin Perselli

Bibliotekarie och doktorand

i pedagogik vid Mittuniversitetet

Inspirationskonferens för gymnasie- och skolbibliotek:

Yrkesroll – närverk – verktyg

Härnösand, 28-29 oktober 2009

svenska avhandlingar om samarbete samverkan
Svenska avhandlingar om samarbete/samverkan
 • Näringslivet
  • Söktermer: samarbet* företag* 49/21, org* 69/21
 • Skola
  • Söktermer: samarbet* skol* 23/24, utbild* 7/6,
 • Bibliotek
  • Söktermer: samarbet* bibliotek*0/0
forskning om samarbete och samverkan
Forskning om samarbete och samverkan
 • B. Danermark & C. Kullberg, 1999, 2000

Bakgrunder till mindre bra samarbeten:

 • bristande förståelse för varandras kompetens,
 • bristande kunskaper och erfarenheter,
 • bristande samarbete på chefsnivå som även påverkar samarbetet på övriga nivåer,
 • bristande helhetssyn och skilda synsätt, snäv avgränsning av kompetensområdet.
forskning om samarbete samverkan mellan bibliotekarier och l rare
Forskning om samarbete/samverkan mellan bibliotekarier och lärare
 • B. Kühne, 1993
 • L. Limberg, 2000, 2002, 2003
 • L. Folkesson (Alexandersson, 2004)
 • L. Limberg och L. Folkesson, 2006
 • L. Christiansen, M. Stombler, L. Thaxton, 2004
 • L. M Given & H. Julien, 2005
forskning om samarbete samverkan forts
Forskning om samarbete/samverkan, forts.

L. Limberg och L. Folkesson,

Undervisning i informationssökning, 2006

A: Samarbete som gränsbevarande särarbete

B: Samarbete som gränsöverskridande samspel

C: Samarbete som möjlighet till lärande och utveckling

samarbete ideal och verklighet1
Samarbete ideal och verklighet

Studiens syfte:

 • Söka klarhet i gymnasielärares och skolbibliotekariers syn på samarbete och hur de ser på samarbete med varandra.
 • Undersöka om, och i så fall hur, olika faktorer kan påverka och styra utvecklingen av samarbeten mellan lärare och bibliotekarier på gymnasiet.
studiens uppl gg
Studiens upplägg
 • Metod: kvalitativa intervjuer med 11 personer
   • 6 gymnasielärare
   • 5 gymnasiebibliotekarier
   • 4 gymnasieskolor i 3 kommuner
   • 2 lärare och 2 bibliotekarier på 2 skolor
   • 1 lärare och 1 bibliotekarie på 1 skola
   • 1 lärare på en skola
resultat 4 teman
Resultat: 4 teman
 • Synen på yrkesrollen
 • Synen på samarbete
 • Kommunikation, delaktighet och tillit
 • Ledningsansvar och struktur
tema synen p yrkesrollen l rarrollen
Tema: Synen på yrkesrollen: Lärarrollen
 • Identitet och yrkesroll
   • Ämnesexpert, den pedagogiska, metodiska, didaktiska rollen, mentorsroll, föreläsarroll, handledarroll, bedömare.
   • ”[Bedömarrollen], den hämmar mina andra roller ibland, den lägger hinder i vägen.” Katarina L
 • Yrkesroll i förändring
   • Från föreläsare till coach
   • ”Alltså att man vågar prova nya saker och så får man se hur det går. Det kanske kan gå åt skogen.” Désirée L
 • Bibliotekariernas syn på lärarrollen
   • Bedömarrollen är den stora skillnaden
tema synen p yrkesrollen bibliotekarierollen
Tema: Synen på yrkesrollen: Bibliotekarierollen
 • Identitet och roller
   • Serviceroll och pedagogisk roll
   • ”Vi är en del av den pedagogiska processen.” Anna B
 • Ensamarbete och otydliga riktlinjer
   • ”Man måste driva allting själv, och om jag inte fixar det, då behöver jag egentligen inte göra det. För ibland är det som att ingen heller förväntar sig nått.” Berit B
 • Lärarnas syn på bibliotekarierollen
   • ”De har ju lite dubbla roller, dels ska de vara aktiva i själva undervisningen, dels har de också en servicedel när elever kommer till dem.” Stina L
tema synen p samarbete
Tema: Synen på samarbete

Gemensamma kriterier:

 • Positivt, det finns inga eller ytterst få nackdelar.
 • Ett givande och tagande mellan flera personer.
 • Alla kommer till tals, lyssnar på vad de övriga har att säga.
 • Deltagarna sätter sig in i sina kollegers sätt att tänka.
 • Personkemi, vara på samma våglängd
tema synen p samarbete1
Tema: Synen på samarbete

Olikheter i synen på samarbete

Lärarna:

 • Gemensam syn på elever och mål
 • Prestigelöst
 • Stöd vid betygssättning
 • Eleverna samarbetspartners
 • Ge positiva effekter på elevernas lärande

Bibliotekarierna

 • Med i planeringen redan från början
 • Kontinuitet
tema samarbete men p olika niv er
Tema: Samarbete, men på olika nivåer
 • Nivå 1: Idealet
 • Nivå 2: En person planerar medan de övriga har begränsat inflytande.
 • Nivå 3: En person planerar och kallar in övriga deltagare att utföra delmoment.
tema kommunikation delaktighet och tillit
Tema: Kommunikation, delaktighet och tillit
 • Kommunikationsbrister
   • Både lärare och bibliotekarier visar på brister
   • Bibliotekarien glöms bort
   • Lärarna lämnar över av tradition
 • Lärarna och gemenskap
   • Personalrummet
 • Bibliotekarierna skapar alternativa mötesarenor
   • Uppsökande verksamhet
     • i arbetsrum och lunchrum
tema ledningsansvar och struktur
Tema: Ledningsansvar och struktur
 • Strukturering av arbetstiden
   • Lärarna upplever stort stöd från ledningen
   • Bibliotekarierna saknar stöd från ledningen
konklusion
Konklusion
 • Kulturkrockar och förgivettaganden
    • Snäva uppfattningar om den andres yrkesroll
 • Olika yrkeskulturer – majoritet/minoritet
    • Bibliotekarien med en fot i varje läger
 • Bibliotekarierna vill komma in
 • Skolledningens ansvar att ge pedagogiska riktlinjer
 • Mer om skolbibliotek på lärarutbildningen
 • Pedagogisk utbildning för skolbibliotekarier
 • Pedagogiskt stöd - ej service
samarbete i en digitaliserad skola en studie p g ng
Samarbete i en digitaliserad skola:en studie på gång
 • Nya medier och material ger nya möjligheter för samarbete mellan skolans olika yrkesgrupper.
 • Vilken roll får skolbiblioteket i en digitaliserad skola där undervisningen bedrivs utifrån olika pedagogiska plattformar?
skolbiblioteket en didaktisk fr ga
Skolbiblioteket en didaktisk fråga
 • A-K: Använder du bibliotekets databaser i din undervisning och på dina kurshemsidor?
 • Lärare: Nej, inte särskilt mycket. För de är oftast för indirekta. De är inte direkta. Jag har länkar till bibliotekets sidor, men oftast har jag direktare. Tankegången är den att elever ska kunna snabbt söka fram material och känna att nu börjar jag. Så fort det blir lite svårare, uj, så har det redan gått en timme för dem.

Ja, jag använder nätet för att fånga eleverna in till det väsentligaste så fort som möjligt.

r skolbibliotekets e resurser l mpliga ur ett didaktiska perspektiv
Är skolbibliotekets e-resurser lämpliga ur ett didaktiska perspektiv?

Syfte:

 • Synliggöra och skapa förståelse för lärares val av elektroniska resurser till sin undervisning och vad som ligger till grund för deras val.

Frågeställningar:

 • Hur tänker lärare när de väljer elektroniska resurser (på Internet, CD etc.), till sin undervisning?  
 • Vilka didaktiska ställningstaganden gör lärare?  
 • Vad innebär lärares egna erfarenheter av digital utrustning för deras användning av e-resurser i undervisningen?
 • Vilka innebörder har databaser och informationssökning för lärare?
slutkommentar
Slutkommentar
 • Skriv!
  • Gör ett projekt med den lärare som du trivs att arbeta tillsammans med. Dokumentera arbetet och skriv sedan en rapport. Det skrivna ordet når längre och lever längre än det muntliga.
 • För att nå mig:

ann-katrin.perselli@miun.se