slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
– det tidlige ordforrådet og den primitive grammatikken PowerPoint Presentation
Download Presentation
– det tidlige ordforrådet og den primitive grammatikken

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

– det tidlige ordforrådet og den primitive grammatikken - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Kursmøte 1. Velkommen!. Ett skritt foran 2. – det tidlige ordforrådet og den primitive grammatikken. Kursets mål. skape utviklende tegnmiljø i hverdagen for barn på-vei-mot den primitive grammatikken. å. Kursets delmål: INNSIKT. språket hos barn på-vei-mot

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '– det tidlige ordforrådet og den primitive grammatikken' - klaus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Kursmøte 1

Velkommen!

Ett skritt foran 2

– det tidlige ordforrådet og den primitive grammatikken

kursets m l
Kursets mål

skape

utviklende tegnmiljø i hverdagen

for barn på-vei-mot

den primitive grammatikken

å

kursets delm l innsikt
Kursets delmål:INNSIKT

språket hos barn

på-vei-mot

det tidligste nivået i grammatisk utvikling

om

kursets delm l innsikt1
Kursets delmål:INNSIKT

Tegn som støtte i kommunikasjon

Tegn som pedagogisk verktøy

om

kursets delm l ferdigheter
Kursets delmål:FERDIGHETER

kommunisere med tegn; tegn og avlesing

Ca 1000 nye begreper

fraser & korte setninger

i å

kursmateriell
Kursmateriell

Lommetegn

Ordboken, Aschehoug

www.tks2.no

www.2-tusen.no

www.minetegn.no

refleksjon
Refleksjon

en kort stund

til individuell refleksjon om egen bruk av tegn

avlesing
Avlesing

Øvelse

i å avlese materiell som har vært trent på hjemme siden forrige kursmøte

pp dagens spr klige tema
PP: dagens språklige tema

Hvert kursmøte har et språklig tema

Noen PP bilder og diskusjon

Mål; å fokusere på en spesiell del i språkutviklingen.

scene
Scene

Kartlegging

av hvilke ord, fraser og setninger

man vanligvis bruker i vanlige situasjoner

velse
Øvelse

Øvelse

av ”scenens” ord, fraser og setninger

og

regler, sanger og bøker

hjemmeoppgave
Hjemmeoppgave

Beslutning

om hva som skal øves på hjemme til neste kursmøte

slide14

Om tegn

Om metoden ASK

tale og tegn spr klige redskaper
Tale og tegn - språklige redskaper

Ord med tegn

 • Plassering
 • Bevegelse
 • Håndform
 • En / to hender

Mindre deler bygger opp et ord

 • Talte ord
 • Vokaler
 • Konsontanter
 • Betoning
 • Intonasjon
ulike kanaler
Ulike kanaler
 • TALE
 • Taleorganet
 • Øret
 • Alt flyter i en jevn strøm – ingen grenser
 • Informasjon sendes med lydbølger
 • TEGN
 • Hendene
 • Øyet
 • Det finnes grenser mellom ordene
 • Tidsmessig og rommessig utbredelse
 • Mer konkret – man kan se, ta på, og kjenne…
tegn demper tempoet
Tegn demper tempoet
 • Den uvante gjør tegn sakte
 • Da blir også talen langsom
 • Bra for den som lytter langsomt

bra ved kommunikasjon og innlæring

vi kan gjette hva tegnene betyr
Vi kan gjette hva tegnene betyr

Tegnene i det tidlige ordforrådet er ofte

konkrete = avbildende = lette å gjette hva de betyr

enn tilsvarende talte ord

bra ved kommunikasjon og innlæring

figur bakgrunn
Figur - bakgrunn

bra ved kommunikasjon og innlæring

overflodsinformasjon
Overflodsinformasjon

Samme informasjon i flere kanaler

Bra for å øke forståelsen

og

forståeligheten

Bra ved kommunikasjon og innlæring

gj re sammen
Gjøre sammen

Med tegn kan vi hjelpe barnet

å

erfare og huske bevegelsen i ordet i sin egen kropp

bra ved innlæring

metoden tegn til tale
Metoden Tegn til tale

Tegn som alternativ ogsupplerende kommunikasjon

til talen

Vi tegnsetter nøkkelord i setningene og bruker talespråkets grammatikk. Man snakker og gjør tegn samtidig.

metoden tegn til tale1
Metoden Tegn til tale

støtte i kommunikasjon

&

pedagogisk verktøy ved innlæring

brukes i Ett skritt foran 2

som

hva kreves det for lykkes
Hva kreves det for å lykkes?
 • Utviklende tegnmiljøer
 • Mange samtalepartnere
 • Bevissthet - innsikt
 • Positive holdninger

Hvordan skal man skape et utviklende tegnmiljø?

hva kreves for at det skal bli bra for den voksne
Hva kreves for at det skal bli bra for den voksne?

Glem prestisje

Det er ikke spørsmål om prestasjon men kommunikasjon

slide26
Tegn

Hva kreves for inkludering?

Inkluderende eller ekskluderende?

slide27

Metoden

Ett skritt foran

metoden ett skritt foran
Metoden ett skritt foran

Språkutvikling = en prosess der man overskrider grenser

spr kutvikling en sosial aktivitet
Språkutvikling – en sosial aktivitet

Utvikling

drives av bruk

og

passe storeutfordringer

Hverdagen – en øvelsesarena

den voksne som filter
Den voksne som filter

Hjelper barnet

å forstå

og

å bli forstått

Tydeliggjør, legger til rette, tolker informasjon mellom barnet og omverdenen

den voksne som ledsager
Den voksne som ledsager

Metoder:

veiledning

tilskuerrollen

å gjør noe sammen forbereder selvstendig handling

den voksne som energigiver
Den voksne som energigiver

For å styrke barnets

motivasjon til å lære mer

hjelp til å lære seg selv

Oppmuntre, støtte &møte barnet med respekt

voksne ver seg i
Voksne øver seg i å

Legg vekt på betydning

mer enn uttrykksform

gi tilbakemelding ”som om”

for å skape

meningsfull kontekst

Samtale med barnet

voksne ver seg i1
Voksne øver seg i å

forkunnskaper

delaktighet

evne til å vise

delaktigheten

respekt

”gå til barnet”

voksne ver seg i bli
Voksne øver seg i å bli

Kommunisere med barnet

på et språklig nivå rett

over barnets egen

for å vise hvor

barnet er på vei

Bevisste om & kompetente til å

et stort diskusjonsemne
Et stort diskusjonsemne

Forståelse – kunnskap om

Egen produksjon – uttale

Hvordan skal man unngå å

undervurdere barnet?

Hvordan finner vi ut hva barnet kan selv?

metoden ett skritt foran1
Metoden Ett skritt foran

Redsel, tafatthet - Glede, stolthet

Opplevd inkompetanse - Kompetanse

Tegn nå og da - Tegn i alle situasjoner

Å ta ansvar for sin egen tegnbruk

En personlig reise for den voksne

nsket om delaktighet
Ønsket om delaktighet

Hvordan skal alle

viktige voksne

bli tegnbrukere?

Begge vil ha samspill & forstå hverandre

barnet som forsker
Barnet som forsker

Barnet skaper sin

egen mening

Hvordan skal vi møte barnet idenne sammenhengen ?

Barnet prøver og tester ut betydning og uttale

barn er sosiale
Barn er sosiale

Språket = et sosialt lim som åpner eller stenger dører

Hvordan skal vi unngå at tegn blir ekskluderende

Sosiale situasjoner bygges opp gjennom kommunikasjon

barnet har en hensikt
Barnet har en hensikt

Hvordan skal vi sørge for

at barnet blir forstått?

barnet vil noe med sin kommunikasjon

barnet som probleml ser
Barnet som problemløser

Unngå riktig – feil

Hvordan skal vi avdramatisere

tegnbruken for begge parter?

Søker sine egne løsninger på problemer – også de kommunikative

barnet l rer seg selv
Barnet lærer seg selv

Hvordan skal voksne forstå

betydningen av å være

modell i hverdagen?

Hvordan kan vi støtte barnet i å

”holde igang” sin egen utvikling?

Vi andre kan legge tilrette & være modeller

hvordan l rer barnet
Hvordan lærer barnet?

Samme ord, samme

fraser, samme setninger

brukes alltid i en

bestemt situasjon

Hvordan øker vi forståelsen

for ritualenes kraft?

Ritualer

hvordan l rer barnet1
Hvordan lærer barnet?

Barnet deltar ikke i samtalen

og den voksne tilpasser seg

ikke til barnet

Hvordan skal vi øke forståelsen for

at voksne skal bruke tegn

til hverandre også?

som tilskuer

hvordan l rer barnet2
Hvordan lærer barnet?

Voksne bruker tegn som

barnet er-på-vei til å lære seg

Andre barn bruker tegn og skaper et tegnmiljø

Hvordan skal vi øke forståelsen for at

også andre barn skal bruke tegn ?

Gjennom andre som er modeller

barnet er din samtalepartner
Barnet er din samtalepartner
 • La barnet begynne
 • Gi barnet tid til å svare
 • Gjett/overtolk det barnet uttrykker

Hvordan skal vi øke

bevisstheten om dette?

VENT – gi tid