transak n anal za n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TRANSAKČNÍ ANALÝZA PowerPoint Presentation
Download Presentation
TRANSAKČNÍ ANALÝZA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

TRANSAKČNÍ ANALÝZA - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

TRANSAKČNÍ ANALÝZA. Definice. Transakční analýza ( TA )je teorií komunikace, osobnosti a psychoterapií. Jednoduše a přehledně podává teorii osobnosti, kterou charakterizuje 3 ego stavy. Z čeho vychází.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TRANSAKČNÍ ANALÝZA' - kitty


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
definice
Definice
 • Transakční analýza ( TA )je teorií komunikace, osobnosti a psychoterapií.
 • Jednoduše a přehledně podává teorii osobnosti, kterou charakterizuje 3 ego stavy.
z eho vych z
Z čeho vychází.
 • TA vychází z pozorování toho, co lidé navenek dělají, jak se projevují a co si vzájemně říkají.
 • Je tedy praktickou teorií komunikace a vhodným nástrojem rozvíjení komunikačních dovedností.
 • Nejčastěji je využívána ve skupinovém poradenství a terapii – manželské a partnerské, s dvojicemi v komplementárních pozicích – vedoucí – podřízený, učitel – žák, rodič – dítě.
skupinov terapie dle ta
Skupinová terapie dle TA
 • Podstatou je výklad Berneho koncepce:
 • motivace
 • stavů ega,
 • Druhů mezilidské transakce
 • Scénářů a her.
motivace dle ta
Motivace dle TA.
 • Biologické pudy
 • Potřeba podnětů a uznání – pohlazení ve formě přímého tělesného doteku, u dospělých i jako uznání, potlesk, úsměv. Při nedostatku těchto podnětů může člověk usilovat i o negativní odezvu – všimnou si mě.
 • Potřeba struktury a vzrušení – jde o smysluplné vyplnění času, které odstraňuje prázdnotu a nudu. Aspoň část by měla být vzrušující, zajímavá, podněcující.
ego stavy v ta
Ego stavy v TA.
 • Emocionální - Dítě (Dí )
 • Racionální, logicky a pragmaticky řešící – Dospělý (Do
 • Hodnotící, regulující, určující a dodržující pravidla a tradice – Rodič (Ro )
 • Každý ego stav je relativně nezávislý a může „být u moci“ v určitém čase, na určitém místě a v určité situaci.
anal za transakce
Analýza transakce.
 • Transakc e je dle Berna vlastně komunnikace.
 • Průběh a výsledek transakce záleží na tom, které stavy ega jsou aktivní.
typy transakce
Typy transakce.
 • Rovnoběžné a vzájemně se doplňující

Ro Ro Ro Ro

Do Do Do Do

Dí Dí Dí Dí

 • Zkřížené a skryté

Ro Ro šikmá šipka vyjadřuje reakci na podnět Do Do působí problém

Dí Dí

anal za sc n e
Analýza scénáře.
 • Scénář je životní plán založený na rozhodnutí učiněném v dětství , posilovaném rodiči a potvrzovaném následujícími událostmi.
 • Existují 4 základní životní pozice:
 • Já jsem dobrý, vy jste dobří.
 • Já nejsem dobrý, vy jste dobří.
 • Já jsem dobrý, vy nejste dobří.
 • Já nejsem dobrý, vy nejste dobří.
 • Specifické scénáře se vytvářejí dle rodičovských příkazů a rad jako např. nikomu neveř, dej na sebe pozor apod.
anal za her
Analýza her.
 • Hra je sled na sebe navazujících transakcí, zčásti zjevných, zčásti skrytých, s určitými nástrahami.
 • Obvykle souvisí s problematickým scénářem.
 • Hry jsou v podstatě neupřímné a nečestné a obvykle vedou k nepříjemnostem.
 • Ve hře jsou tři role –pronásledovatele, oběti a záchrance.
 • Hra vede k závěrečné „výplatě“ stylu ber – dej. Skládá se z negativních emocí strachu, smutku nebo zlosti, které si hráč může sbírat jako kupony a pak se může cítit silnější a s větším „právem“ na radikálnější řešení.
krit ria hodnocen soci ln situace dle ta
Kritéria hodnocení sociální situace dle TA.
 • Jakou roli člověk v určité situaci hraje
 • Určit, který ego stav je nejčastěji v akci a které ego stavy nejsou dostatečně rozvinuté
 • Změnit komunikační pravidla tak, aby interakce přinášela vzájemné uspokojení
 • Ukončit neproduktivní komunikační hry, které vedou vztah do slepé uličky
 • Nacházet nové zdroje energie pro svou existenci.
co umo n
Co umožní.
 • Změnit se
 • Získat sebekontrolu
 • Objevit svět svobodné volby.