h llbar turism
Download
Skip this Video
Download Presentation
Hållbar turism

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Hållbar turism - PowerPoint PPT Presentation


 • 220 Views
 • Uploaded on

Hållbar turism. Centrala innehåll och kunskapskrav. Undervisningen i ämnet turism ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kunskaper om olika verksamheter, roller och arbetsuppgifter inom turismen samt om turismens utveckling.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hållbar turism' - kitra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
h llbar turism

Hållbar turism

Centrala innehåll och kunskapskrav

slide2
Undervisningen i ämnet turism ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Kunskaper om olika verksamheter, roller och arbetsuppgifter inom turismen samt om turismens utveckling.

Kunskaper om resmål och resvägar samt om marknadsföring och försäljning.

Kunskaper om olika målgrupper, kulturer och möten mellan olika kulturer.

Kunskaper om hållbar utveckling inom turismnäringen.

Förmåga att söka, sortera, granska, värdera och presentera information.

Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter på ett serviceinriktat och ansvarsfullt sätt.

Kunskaper om internationella överenskommelser samt om lagar och andra bestämmelser inom verksamhetsområdena.

Förmåga att arbeta arbetsmiljömässigt och säkert.

Förmåga att samverka och kommunicera med andra.

Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.

m l 1
Mål 1
 • Ekoturismens grundprinciper.
m l 2
Mål 2
 • Miljöarbete inom turismens olika verksamhetsområden samt positiva förebilder och varumärken inom området.
m l 3
Mål 3
 • Certifieringssystem för hållbar, säker och ansvarsfull turism.
m l 4
Mål 4
 • Förutsättningar för hållbar turism på kända resmål.
m l 5
Mål 5
 • Hållbar och miljövänlig turismutveckling där människan samspelar med natur och kultur samt utvecklar resmål och verksamheter med hänsyn till ekologi, etik och ekonomi.
m l 6
Mål 6
 • Natur- och kulturresurser ur ett historiskt och framtida perspektiv samt deras betydelse för utveckling.
m l 7
Mål 7
 • Turismens påverkan på länders natur, kulturarv, samhälle, ekonomi och sysselsättning.
m l 8
Mål 8
 • Turismföretagens och den enskilda resenärens möjligheter att bidra till ansvarsfullt resande.
m l 9
Mål 9
 • Lagar och andra bestämmelser samt etiskt förhållningssätt inom området.
m l 10
Mål 10
 • Informationssökning samt kritisk granskning, bearbetning och presentation av materialet.
kunskapskrav betyget e
Kunskapskrav betyget E
 • Eleven beskriver översiktligt ekoturismens grundprinciper samt redogör översiktligt, utifrån några exempel, för pågående miljöarbete för en hållbar utveckling. Dessutom beskriver eleven översiktligt hur turismen påverkar länders natur, kulturarv och ekonomi. Vidare beskriver eleven översiktligt hur turistnäringen kan anpassa sig efter landets kultur samt ta hänsyn till naturen i utvecklingen av resmål.
 • Eleven redogör översiktligt för miljöcertifiering samt beskriver och jämför miljöarbetet inom turismens olika verksamhetsområden. Eleven ger något exempel på den enskilda individens möjligheter till insatser som bidrar till ett ansvarsfullt resande. Eleven resonerar översiktligt om hur lagar och andra bestämmelser påverkar utvecklingen.
kunskapskrav betyget e1
Kunskapskrav betyget E
 • Eleven söker, sorterar och granskar med viss säkerhet information samt värderar den med enkla omdömen. Dessutom gör eleven medviss säkerhet en enkel presentation av informationen och integrerar medviss säkerhet tekniska hjälpmedel. Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem i samråd med handledare.
 • Eleven samverkar och kommunicerar medviss säkerhet med andra samt anpassar medviss säkerhet sitt språk efter situation och mottagare.
 • När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
kunskapskrav betyget c
Kunskapskrav betyget C
 • Eleven beskriver utförligt ekoturismens grundprinciper samt redogör utförligt, utifrån några exempel, för pågående miljöarbete för en hållbar utveckling. Dessutom beskriver eleven utförligt hur turismen påverkar länders natur, kulturarv och ekonomi. Vidare beskriver eleven utförligt hur turistnäringen kan anpassa sig efter landets kultur samt ta hänsyn till naturen i utvecklingen av resmål.
 • Eleven redogör utförligt för miljöcertifiering samt beskriver och jämför miljöarbetet inom turismens olika verksamhetsområden. Eleven ger några exempel på den enskilda individens möjligheter till insatser som bidrar till ett ansvarsfullt resande. Eleven resonerar översiktligt om hur lagar och andra bestämmelser påverkar utvecklingen.
kunskapskrav betyget c1
Kunskapskrav betyget C
 • Eleven söker, sorterar och granskar med viss säkerhet information samt värderar den med enkla omdömen. Dessutom gör eleven medviss säkerhet en presentation av informationen och integrerar medviss säkerhet tekniska hjälpmedel. Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare.
 • Eleven samverkar och kommunicerar medvisssäkerhet med andra samt anpassar medviss säkerhet sitt språk efter situation och mottagare.
 • När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen.
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
kunskapskrav betyget a
Kunskapskrav betyget A
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat ekoturismens grundprinciper samt redogör utförligt och nyanserat, utifrån några exempel, för pågående miljöarbete för en hållbar utveckling. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat hur turismen påverkar länders natur, kulturarv och ekonomi. Vidare beskriver eleven utförligtoch nyanserat hur turistnäringen kan anpassa sig efter landets kultur samt ta hänsyn till naturen i utvecklingen av resmål.
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för miljöcertifiering samt beskriver och jämför miljöarbetet inom turismens olika verksamhetsområden. Eleven ger flera exempel på den enskilda individens möjligheter till insatser som bidrar till ett ansvarsfullt resande. Eleven resonerar utförligt och nyanserat om hur lagar och andra bestämmelser påverkar utvecklingen.
kunskapskrav betyget a1
Kunskapskrav betyget A
 • Eleven söker, sorterar och granskar med säkerhet information samt värderar den med nyanserade omdömen. Dessutom gör eleven medsäkerhet en avancerad presentation av informationen och integrerar medsäkerhet tekniska hjälpmedel. Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare.
 • Eleven samverkar och kommunicerar medsäkerhet med andra samt anpassar medsäkerhet sitt språk efter situation och mottagare.
 • När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
ad