l ge i hu an stesiologi sats foredrag onsdag d 25 april 2012 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Læge i HU anæstesiologi SATS foredrag onsdag d. 25. april 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Læge i HU anæstesiologi SATS foredrag onsdag d. 25. april 2012

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 12
kirk-mullins

Læge i HU anæstesiologi SATS foredrag onsdag d. 25. april 2012 - PowerPoint PPT Presentation

119 Views
Download Presentation
Læge i HU anæstesiologi SATS foredrag onsdag d. 25. april 2012
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Læge i HU anæstesiologiSATS foredragonsdag d. 25. april 2012 Læge Marina Krintel Christensen Abdominal anæstesiologisk afdeling Rigshospitalet

 2. Det akutte arbejde • Sikkerheden for patienterne • Uddannelsen • Teamarbejdet • Kollegaerne • At gøre en forskel • Det uforudsigelige • Alle aldersgrupper Hvorfor anæstesien

 3. SOS • Falcktravelcare Lægeambulance • Helikopter • Læge i krigszone • Privatpraksis • Smertelæge • Undervisning/faststilling DIMS De mangfoldige muligheder

 4. Samtale • 4 år • Kurser • Flere hospitaler • Rigshospitalet • Kompetencekort • Forskningsmodul Hoveduddannelsen i Anæstesiologi

 5. De 5 hints fra den uddannelsesansvarlige overlægefor at kvalificere sig til HU-stilling Rikke Vita Borre Jacobsen

 6. 1) ansøger skal være kvalificeret indenfor SAMTLIGE 7 lægeroller OG have afsluttet Intro-stilling på starttidspunktet for HU-start

 7. 1. MEDICINSK EKSPERT Diagnostiske og terapeutiske færdigheder, som er nødvendige for at udføre etisk og effektiv patientbehandling 2. KOMMUNIKATOR Kan optage anamnese og indhente information fra patient, pårørende og evt. andre; lytte effektivt og diskutere relevant information med patienter og pårørende samt kolleger og personale. 3. SAMARBEJDER Samarbejder effektivt med andre læger og sundhedspersonale; bidrager effektivt i tværfaglige aktiviteter. 4. ORGANISATOR/LEDER/ADMINISTRATOR Anvender og prioriterer ressourcerne effektivt og afbalancerer hensyn til patientbehandling, uddannelse og eksterne aktiviteter. 5. SUNDHEDSFREMMER Bidrager effektivt til øget sundhed hos patienter og i samfundet; erkender og reagerer på de områder, hvor oplysning er påkrævet. 6. AKADEMIKER Anvender en personlig strategi for kontinuerlig uddannelse; vurderer information kritisk; faciliteter læring hos patienter, yngre læger, studenter og andre personalegrupper; bidrager til udvikling af ny viden. 7. PROFESSIONEL Yder høj kvalitet i patientbehandlingen med integritet, ærlighed, medfølelse; udviser passende personlig og medmenneskelig adfærd; praktiserer i etisk overensstemmelse med lægeløftet. Lægeforeningen, www.laeger.dk

 8. 2) "Den akademiske rolle" er det et krav, at man har en publikation, ikke nødvendigvis et. førsteforfatterskab, men et kvalitetsstudie er også kvalificerende. Artikler skal være publiceret i et peer review´et tidsskrift. Man skal kunne redegøre for i hvilket omfang man har deltaget i udfærdigelsen af arbejdet/artiklen.Dataindsamler / investigator i større projekter/ multicenterprojekter får man ikke noget kredit for.... - med mindre man har været med på at skrive en artikel.

 9. 3) Medicinsk ekspertice: KUN anæstesiologi tæller, sideuddannelse tæller ikke, men ansættelse som " akut mediciner" og anæstesiolog i JMC RH som pædiater/neonatal tæller lidt. Ansættelser i Grønland, eller andre steder, hvor man muligvis har bedøvet tæller ikke, da der ikke er formaliseret uddannelsesprogram og supervision på anæstesiafdelingen.

 10. 4) Forsvaret: Tæller nærmest kun mht. kurser, undervisning, ledelse/samarbejde (hvis man har en ledelsesuddannelse derfra). Medicinsk erfaring tæller IKKE fra forsvaret dvs. fx. lægebil i Oksbøl, udstationering til krigszonen m traumer, infirmeriet, da der ikke er formelt uddannelsesprogram eller supervision.

 11. 5) SUNDHEDSFREMME; man får ikke point for at være frivillig læge på koncerter / sportsstævner, men infirmeri eller job i Norge eller Grønland med sundhedsfremmende konsultationer vægtes.

 12. TAK for opmærksomheden