1 / 17

Szokolay Örs EUKN vezető koordinátor

European Urban Knowledge Network EURÓPAI VÁROSI TUDÁSHÁLÓZAT Magyar Regionális Tudományi Társaság IV. Vándorgyűlés Szeged, 2006. október 26-27. Szokolay Örs EUKN vezető koordinátor. EUKN: 15 tagállam, 2 EU hálózat. URBACT EUROCITIES

kiora
Download Presentation

Szokolay Örs EUKN vezető koordinátor

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. European Urban Knowledge NetworkEURÓPAI VÁROSI TUDÁSHÁLÓZATMagyar Regionális Tudományi TársaságIV. VándorgyűlésSzeged, 2006. október 26-27. Szokolay Örs EUKN vezető koordinátor

 2. EUKN: 15 tagállam, 2 EU hálózat • URBACT • EUROCITIES • HOLLANDIA, BELGIUM, CIPRUS, DÁNIA, FINNORSZÁG, FRANCIAORSZÁG, GÖRÖGORSZÁG, NÉMETORSZÁG, LENGYELORSZÁG, LUXEMBOURG, NAGY BRITANNIA, OLASZORSZÁG, PORTUGÁLIA, SPANYOLORSZÁG, MAGYARORSZÁG • Tagállamokban működő Focal Pointok egyenrangú hálózata • Kormányzati felelős az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

 3. EUKN: 15 TAGÁLLAM 2 HÁLÓZAT • URBACT www.urbact.org • EUROCITIESwww.eurocities.org

 4. AZ EUKN CÉLKITŰZÉSE • www.eukn.org alap infrastruktúra • a várospolitika összes területét érintő tudás gyűjtése, terjesztése • az összegyűjtött, feldolgozott tudásanyag praktikus, felhasználóbarát megismertetése • a tapasztalatok, módszerek megosztása • hatékony várospolitika megteremtéséhez való hozzájárulás

 5. Holland kezdeményezés • Koordináló központ a holland KCGS • 30 nagyváros és 8 minisztérium által létrehozott alapítvány a városi tudásmegosztás biztosítására • 40 szakember • Szeptember végén: • 1500 dokumentum • 110,000 látogató 67 országból • 17,000 hírlevél rendelés • EUKN research desk – 22 szakember 6 országban • Template-ek EU standerdekké váltak a városi tudásmegosztásban

 6. EUKN TÉMÁK, DOKUMENTUMTÍPUSOK • PILOT PROJECT TÉMÁI: • Közbiztonság, bűnmegelőzés, • Társadalmi befogadás, integráció • Közlekedés, infrastruktúra, • Városi környezet, • Gazdaság; tudás és foglalkoztatás, • Lakásépítés, lakásügy • PILOT PROJECT DOKUMENTUMAI • Kutatási anyagok, • Esettanulmányok, • Szakmai irányelvek

 7. EURÓPAI VÁROSOK TUDÁSHÁLÓZATA • Európai e-könyvtár összefoglalókkal, bibliográfiai leírással, • Egységes tezaurusz, • Felhasználó-barát technológia • Full-text, linkek, kontaktok szerzőkhöz, hasonló dokumentumok ajánlása • Országos tudásközpontok hálózata

 8. POLICY TEMPLATE • Title • Publication date • Contributing country, Covering city • Keywords • Introduction • Summary • EU involvement • Creator • Organisation • Contact person, function • Phone, e-mail • LinksLinks

 9. HAZAI EREDMÉNYEK • EDDIG FELDOLGOZOTT: 44 DOKUMENTUM • 32 KUTATÁS • 4 ESETTANULMÁNY • 7 IRÁNYELV • 1 HÁLÓZAT (URBANDATA) • SZAKÉRTŐKKEL SZERZŐDÉSEK • ÖSSZEGYŰJTVE CCA 200 DOKUMENTUM

 10. HAZAI HÁLÓZATÉPÍTÉS CÉLKITŰZÉSEI • Felmérni a tudásigényt • Aktív partnerek keresése • Releváns információk, dokumentumok begyűjtése • Egységes formai é startalmi követelményeknek megfelelő feldolgozás • Közreműködő szakemberek szakmai fórumaként: www.urb-info.hu

 11. HAZAI TUDÁSHÁLÓZAT • RÉSZTVEVŐK: • Megyei városok, városok, • Nagyvárosi fejlesztésekkel foglalkozó • Kormányzati szervek, • Kutatók, szakértők, • Egyetemi, főiskolai kutatók, hallgatók • EGYABLAKOS SZOLGÁLTATÁS • Hírek, események, • Who’s who • Egyéb EU hálózatok (URBACT, ESPON, …)

 12. EUKN JÖVŐJE • PARTNERSÉG • DG Regio, DG Environment, DG Research • URBACT, EUROCITIES • Tagállamok nagyvárosai, kutatóhelyei, • CÉL 2006 VÉGÉRE: • 3500 DOKUMENTUM • 75%-ÁT A NEMZETI TUDÁSKÖZPONTOK ADJÁK • TÖBBNYELVŰ KERESÉSI LEHETŐSÉG

 13. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET oszokolay@vati.hu

More Related