Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
N em ôžeme sa stať svätými iba úsilím uniknúť od hmotných vecí. PowerPoint Presentation
Download Presentation
N em ôžeme sa stať svätými iba úsilím uniknúť od hmotných vecí.

N em ôžeme sa stať svätými iba úsilím uniknúť od hmotných vecí.

79 Views Download Presentation
Download Presentation

N em ôžeme sa stať svätými iba úsilím uniknúť od hmotných vecí.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Nemôžeme sa stať svätýmiiba úsilím uniknúť od hmotných vecí. Žiť duchovným životom znamená žiť život, ktorý je duchovný v celej svojej šírke – život, v ktorom sú skutky tela sväté kvôli dušia duša je svätá, lebo v nej prebýva a pôsobí Boh. Keď takto žijeme, sám Boh orientuje k sebe skutky nášho tela a ony mu vzdávajú slávua súčasne prispievajú k posväcovaniu duše.

  2. Kto je svätý sa teda posväcuje nielen pôstom, keď sa má postiť, ale aj jedlom, keď má jesť. Neposväcuje sa len modlitbami, ktoré koná uprostred noci, ale aj odpočinkom, ktorý si dopraje, aby poslúchol Boha, ktorý nás stvoril takých, akí sme.A k jeho jednote s Bohom neprispieva iba samota, ale aj nadprirodzená láska k priateľom, k rodine a k tým, s ktorými žije a pracuje. Bohu vzdáva veľkú slávu, kto žije vo svete a dokáže používať a oceňovať dobré vecibez starostí, úzkosti a nezriadenej vášne. Thomas Merton, Žiadny človek nie je ostrov

  3. Nemôžeme sa stať svätýmiiba úsilím uniknúť od hmotných vecí. www.paulinky.cz Bohu vzdáva veľkú slávu, kto žije vo svete a dokáže používať a oceňovať dobré vecibez starostí, úzkosti a nezriadenej vášne.