Si lomos priemon s socialini i mok mok jimo u tikrinimui
Download
1 / 33

SIŪLOMOS PRIEMONĖS SOCIALINIŲ IŠMOKŲ MOKĖJIMO UŽTIKRINIMUI - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

SIŪLOMOS PRIEMONĖS SOCIALINIŲ IŠMOKŲ MOKĖJIMO UŽTIKRINIMUI. SADM 2009.1 2 . 09 Atnaujinta po Seimo priimto Laikinojo išmokų mažinimo įstatymo projekto. Būtina bent kiek subalansuoti Sodros ir valstybės biudžetą, nes. SODROS pajamos ir toliau nuolat mažėja, jos jau pasiekė 2007 m. lygį

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' SIŪLOMOS PRIEMONĖS SOCIALINIŲ IŠMOKŲ MOKĖJIMO UŽTIKRINIMUI' - kin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Si lomos priemon s socialini i mok mok jimo u tikrinimui

SIŪLOMOS PRIEMONĖS SOCIALINIŲ IŠMOKŲ MOKĖJIMO UŽTIKRINIMUI

SADM 2009.12.09

Atnaujinta po Seimo priimto Laikinojo išmokų mažinimo įstatymo projekto


B tina bent kiek subalansuoti sodros ir valstyb s biud et nes
Būtina bent kiek subalansuoti Sodros ir valstybės biudžetą, nes

 • SODROS pajamos ir toliau nuolat mažėja, jos jau pasiekė 2007m. lygį

 • SODROS išlaidos lieka tos pačios

 • Siekdama išmokas mokėti laiku SODRA nuolat skolinasi, daugiausia iš Finansų ministerijos, kuri savo ruožtu skolinasi tiek Lietuvoje, tiek užsienyje

 • Palūkanų našta vis didėja ir, jei Lietuva neracionalizuos savo išlaidų,

 • Nei pensijos, nei pašalpos nebegalės būti išmokamos laikuSi lomi sprendimai
Siūlomi sprendimai pensijos pakeitimo norma

 • I etapas –socialinio draudimo ir iš valstybės biudžeto mokamų išmokų sumažinimas.

 • II etapas – 2010 m. I pusmetyje parengiama ir patvirtinama ilgalaikė socialinio draudimo ir valstybinių išmokų reforma, kuri bus pradėta įgyvendinti nuo 2011 metų.


Subalansavimo principai
Subalansavimo principai pensijos pakeitimo norma

 • Deficitą galima sumažinti tik solidariai išmokų gavėjams pasidalijant mažinimo naštą

 • Didesnių išmokų gavėjams turi tekti didesnė mažinimo našta

 • Visi mokamų išmokų perskaičiavimai yra laikini, todėl

 • jie nustatomi specialiuoju

  SOCIALINIŲ IŠMOKŲ PERSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO LAIKINUOJU ĮSTATYMU


Laikinasis statymas numato
Laikinasis įstatymas numato pensijos pakeitimo norma

 • Valstybinių pensijų, rentų, kitų socialinių išmokų perskaičiavimą (sumažinimą)

 • Socialinio draudimo pensijų perskaičiavimą

 • Mokamų išmokų sumažinimą dirbantiems pensijų gavėjams (tiek socialinio draudimo, tiek ir valstybinių pensijų, rentų)

 • Motinystės pašalpų perskaičiavimą

 • Išmokų vaikams sistemos pertvarką


Laikinojo statymo nuostat sigaliojimas
Laikinojo įstatymo nuostatų įsigaliojimas pensijos pakeitimo norma

 • Socialinio draudimo, valstybinių pensijų, rentų, kitų papildomų socialinių išmokų, trumpalaikių socialinio draudimo išmokų perskaičiavimas (sumažinimas)

  • Nuo 2010 m. sausio 1 d.

 • Išmokosvaikui (,,vaiko pinigų”)skyrimoreguliavimo pakeitimas

  • Nuo 2010 m. sausio 1 d.

 • Motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpų perskaičiavimas (sumažinimas)

  • Nuo 2010 m. liepos 1 d.


I valstybini pensij ir kit i mok ma inimas
I. Valstybinių pensijų ir kitų išmokų mažinimas pensijos pakeitimo norma

 • Siūloma mažinti visas valstybines pensijas – I ir II laipsnio, nukentėjusių asmenų, pareigūnų ir karių, teisėjų, mokslininkų

 • Visas rentas – signatarų, sportininkų, Prezidento

 • Visas kompensacines išmokas – šalpos kompensacijas, tikslines kompensacijas specialiesiems poreikiams (priežiūrai ir slaugai)

 • Socialinio draudimo našlių pensijos kaip papildomos išmokos taip pat pakliūva į šią grupę


I valstybini pensij ir kit i mok ma inimo tvarka
I. Valstybinių pensijų ir kitų išmokų mažinimo tvarka pensijos pakeitimo norma

 • Išmokos mokamos jas sumažinus pagal progresinę lentelę, kurioje didesnėms sumoms nurodomi didesni mažinimo procentai: nuo 5 proc. sumoms iki 70 Lt iki 20 proc. sumoms virš 1800 Lt (pvz., 200 Lt – 10 proc., 400 Lt – 12 proc., 800 – 14,5 proc.)

 • gaunant keletą papildomų išmokų, jos sumuojamos ir tada taikoma mažinimo lentelė

 • Neįgaliesiems tikslinės kompensacijos priežiūrai ir slaugai bei šalpos kompensacijos nesumuojamos, bet mažinamos 15 proc.

 • tais atvejais, kai asmuo gauna tik valstybinę pensiją (vieną), būtų taikomas ribinis valstybinės pensijos dydis (pvz.: 650 Lt), t.y. mažesnės už šį dydį pensijos nebūtų mažinamos


Papildomos pataisos valstybini pensij srityje
Papildomos pataisos valstybinių pensijų srityje pensijos pakeitimo norma

 • nukeliama II laipsnio valstybinių pensijų mokėjimo pradžia motinoms, išauginusioms 5 ir 6 vaikus

 • mokamos socialinio draudimo ir valstybinių pensijų sumos vienam asmeniui riba mažinama nuo 1,5 šalies vidutinio darbo užmokesčio (3213 Lt) iki 1,3 VDU (2785 Lt)


Ii socialinio draudimo pensij perskai iavimas
II. Socialinio draudimo pensijų perskaičiavimas pensijos pakeitimo norma

 • Pensiją sudaro trys dalys –

  • pagrindinė, lygi 110 proc. socialinio draudimo bazinės pensijos,

  • papildoma dalis ir

  • priedas už stažą, viršijantį 30 m.

 • Nuo draudžiamųjų pajamų dydžio priklauso tik papildoma pensijos dalis, todėl tik ji ir mažės.


Ii socialinio draudimo pensij perskai iavimas1
II. Socialinio draudimo pensijų perskaičiavimas pensijos pakeitimo norma

 • Švelninant draudžiamųjų pajamų mažinimo poveikį, siūloma

  • pagrindinę pensijos dalį padidinti iki 120 proc.

  • bazinės pensijos ir priedo už stažą neliesti.


Ii socialinio draudimo pensij perskai iavimas2
II. Socialinio draudimo pensijų perskaičiavimas pensijos pakeitimo norma

 • Be to, siekiant apsaugoti pačių mažiausių pensijų gavėjuspensijos iki 650 Lt nemažinamos

 • Pensijos, kurios iki perskaičiavimo viršija 650 Lt, o po perskaičiavimo taps mažesnėmis už pastarąjį dydį - toks mažėjimas būtų atstatytas, mokant kompensacinį priedą

  • Tai reiškia, kad jei pensija iki šio perskaičiavimo buvo virš 650 Lt, bet perskaičiavus ji tapo mažesnė nei 650 Lt, toliau bus mokama 650 Lt


II. Socialinio draudimo pensijų perskaičiavimas pensijos pakeitimo norma

 • Taip pat, siekiant apsaugoti sunkią negalią turinčius žmones, nebus perskaičiuojamos netekto darbingumo pensijos, paskirtos asmenims, netekusiems 75-100 proc. darbingumo (I grupės invalidumo pensijos);


Ii socialinio draudimo pensij perskai iavimo pavyzd iai
II. Socialinio draudimo pensijų perskaičiavimo pavyzdžiai pensijos pakeitimo norma

 • Pensijų mažėjimas bus individualus priklausomai ne tik nuo pensijos dydžio, bet ir nuo turimo stažo.

 • Net ir to paties dydžio pensijos mažės nevienodai, jei stažas bus skirtingas – kuo daugiau yra stažo, tuo pensija mažėja mažiau.


Ii socialinio draudimo pensij perskai iavimas3
II. Socialinio draudimo pensijų perskaičiavimas pensijos pakeitimo norma

 • Kaip sužinoti individualų pensijos mažėjimą?

 • Iš esamo pensijos dydžio atimkite 396 Lt (pagrindinė pensijos dalis), paskui atimkite priedą už stažą (metus virš 30, pvz., 7 dauginkite iš 3 proc., po to iš bazinės pensijos dydžio – 360 Lt), taip sužinosite papildomos pensijos dalies dydį, kuris ir mažės. Jį reikės padauginti iš koeficiento, kuriuo mažės vidutinės draudžiamosios pajamos, kai jos bus patvirtintos Vyriausybės nutarimu, pvz. 0,8.

 • Suskaičiuokite „senosios“ ir „naujosios“ papildomos dalies skirtumą ir dar atimkite 36 Lt (tiek didėja pagrindinė dalis) – tai ir bus Jūsų individualus laikinas pensijos sumažėjimas.


Iii dirbantys pensininkai
III. Dirbantys pensininkai pensijos pakeitimo norma

 • Dirbantiems ir gaunantiems draudžiamųjų pajamų tam tikrųišmokų (t.y.didesnių nei 650 Lt socialinio draudimo senatvės, ištarnauto laiko pensijų, o taip pat kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, valstybinių pensijų, rentų) gavėjams būtų taikoma išmokų mažinimo tvarka priklausomai nuo jų uždarbio dydžio

 • Dirbantiems neįgaliesiems socialinio draudimo pensijos nebūtų mažinamos


Iii dirbantys senatv s pensininkai
III. Dirbantys senatvės pensininkai pensijos pakeitimo norma

 • jei darbo užmokestis 200 Lt - pensija mažinama 2,5 proc.,

 • jei darbo užmokestis 400 Lt – pensija mažinama 5 proc.,

 • jei darbo užmokestis 800 Lt – pensija mažinama 15,6 proc.,

 • jei darbo užmokestis 1500 Lt – pensija mažinama 34,1 proc.,

 • jei darbo užmokestis 2100 Lt – pensija mažinama 50 proc.,

 • jei darbo užmokestis 3100 Lt – pensija mažinama 59,5 proc.

 • jei darbo užmokestis 4200 Lt ir daugiau – pensija mažinama 70 proc.


Papildomos pataisos socialinio draudimo pensij srityje
Papildomos pataisos socialinio draudimo pensijų srityje pensijos pakeitimo norma

 • nemokėtų pensijų dalies sumų grąžinimas nukeliamas dar dvejiems metams (dabar numatyta, kad šios sumos išmokamos 2008–2010 metais Vyriausybės nustatyta tvarka).

 • papildomų išlaidų reikalaujanti pensijų apskaičiavimo tvarka, kai pensijos skaičiuojamos tik pagal pajamas gautas po 1994 metų, nukeliama iki 2012 m. sausio 1 d. (turėtų įsigalioti nuo 2010 m. sausio 1 d.)

 • mirties atveju išmokama viena, o ne dvi pensijos (ši nuostata taikoma visoms pensijoms, ne tik socialinio draudimo).


Iv motinyst s t vyst s socialinio draudimo pakeitimai
IV. Motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pakeitimai pensijos pakeitimo norma

 • Nuo 2010 m. liepos 1 d. siūloma perskaičiuoti ir 10 proc. mažinti paskirtas motinystės (tėvystės) pašalpas

 • Mažinimo netaikyti pašalpoms, kurios neviršija MMA 800 Lt (po mokesčių - maždaug 670 Lt)

 • Statutiniams pareigūnams ir kariams pašalpas mokėti tokio pat dydžio, kaip ir socialiniu draudimu apdraustiems asmenims

 • Nuo 2010m. liepos 1d. naujas motinystės (tėvystės) pašalpas skirti 90 proc. darbo užmokesčio iki vaikui sueis 1 metai ir 75 proc. iki sueis 2 metai


Iv maksimali pa alp ma inimas
IV. Maksimalių pašalpų mažinimas pensijos pakeitimo norma

 • Nuo 2010 m. sausio 1 d. maksimalios motinystės (tėvystės) pašalpos mažėja dėl naujo draudžiamųjų pajamų dydžio nuo 7440 Lt iki 5850 Lt

 • Nuo 2010 m. sausio 1 d. maksimali ligos, profesinės reabilitacijos, nelaimingų atsitikimų darbe pašalpa mažėja iki 4 vidutinių draudžiamųjų pajamų arba 4680 Lt

 • Nuo 2010m. liepos 1d. maksimali motinystės (tėvystės) pašalpa mažėja iki tokio pat 4680 Lt dydžio.

 • Ši riba taikoma po to, kai motinystės (tėvystės) pašalpa jau būtų sumažinta 10 proc.


V nedarbo socialinio draudimo i mok perskai iavimas ir mok jimas
V. Nedarbo socialinio draudimo išmokų perskaičiavimas ir mokėjimas

 • Nedarbo socialinio draudimo išmokos perskaičiuojamos pagal naują draudžiamųjų pajamų dydį ir mažėja

 • Maksimali nedarbo socialinio draudimo išmoka mažėja nuo 1041 Lt iki 650 Lt

 • Taikoma tiek naujoms, tiek paskirtosioms nedarbo socialinio draudimo išmokoms


Vi pasi lymai i mok vaikams srityje
VI. Pasiūlymai išmokų vaikams srityje mokėjimas

 • Išmoka vaikui mokama iki 2m. 97,5 Lt, jei šeima negauna išmokos iš Sodros, arba ją gauna, tačiau šios pašalpos dydis yra mažesnis nei 1,5 VRP (525 Lt);

 • Vaikui nuo 2m. iki 7m. mokama 52 Lt, jei pajamos vienam šeimos nariui neviršija 525 Lt

 • Daugiavaikėms šeimoms mokama išmoka 52 Lt iki kiekvienam vaikui sukaks 18m., jei šeimos pajamos neviršija 525 Lt/mėn.


Pensij socialinio draudimo i laid ma jimas
Pensijų socialinio draudimo išlaidų mažėjimas mokėjimas

 • dėl siūlomų įstatymų pataisų, mažinančių pensijų išlaidas, pensijų išlaidų suma mažėja – 593 mln. Lt

  • dėl pensijų sumažinimo –309 mln. Lt;

  • dėl dirbančių pensininkų pensijų sumažinimo –239 mln. Lt;

  • dėl vienos pensijos mokėjimo mirties atveju - 34 mln. Lt;

  • dėl našlių pensijų mažinimo – 11 mln. Lt

 • dėl naujos pensijų apskaičiavimo tvarkos įvedimo termino nukėlimo - 130 mln. Lt.

 • nukėlus nemokėtų pensijų grąžinimo terminą - 269 mln. Lt

 • Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2010 metų numatoma pensijų draudimui skirti 59,7 proc. visų išlaidų


Ligos ir motinyst s socialinio draudimo i laid ma jimas
Ligos ir motinystės socialinio draudimo išlaidų mažėjimas

 • dėl mažėjančio šalies darbo užmokesčio bei numatomų priimti įstatymų pataisų - 417,4 mln. Lt, iš jų:

  • dėl įstatymų pakeitimų - 75 mln. Lt

   • dėl motinystės (tėvystės) pašalpų sumažinimo – 56 mln. Lt

   • dėl kompensuojamo uždarbio maksimalios ribos pašalpoms sumažinimo –19 mln. Lt

  • dėl gavėjų skaičiaus, vidutinių pašalpų mažėjimo bei pašalpų skyrimo sąlygų sugriežtinimo - 342,4 mln. Lt

 • Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2010 metų numatomos išlaidos ligos ir motinystės draudimui 23,6 proc. mažesnės, nei 2009 m. laukiama


Dėl Seimui pasiūlytų priemonių įgyvendinimo lėšų poreikis iš Valstybės biudžeto 2010 metais sumažėtų 385,1mln. Lt, iš jų:

 • dėl valstybinių pensijų, išmokų sumažinimo – 154 mln. Lt

 • dėl valstybinių pensijų, išmokų sumažinimo

  dirbantiems gavėjams– 6 mln. Lt

 • dėl ligos pašalpos pareigūnams ir kariams – 8 mln. Lt

 • dėl išmokos vaikui sumažinimo – 187,1 mln. Lt

 • dėl II laipsnio valstybinių pensijų mokėjimo motinoms, išauginusioms 5 ir 6 vaikus, pradžios nukėlimo kitiems metams – 30 mln. Lt (2010 metais)


Valstyb s biud eto ir socialinio draudimo biud eto deficito ma jimas
Valstybės biudžeto ir Socialinio draudimo biudžeto deficito mažėjimas

 • Planuojamas SODROS deficitas be priemonių būtų 3,7 mlrd. Lt, o įgyvendinus siūlomas priemones, deficitas mažės:

  593+75+130+269= 1067 MLN. LT

 • Planuojamas lėšų poreikis iš Valstybės biudžeto sumažėtų

  385,1MLN. LT

  BENDRAS BIUDŽETŲ DEFICITAS MAŽĖTŲ

  1452,1mln. Lt per metus


ad