tjenestepensjoner n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tjenestepensjoner PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tjenestepensjoner

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Tjenestepensjoner - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Tjenestepensjoner. Tariffkonferanse 22.05.14 NTL Forskningsinstitutter. Det norske pensjonssystemet 5 hovedregimer i dag. Innskudds pensjoner. HYBRID. Avtalte Nettopensjoner PRIVAT. Bruttogaranti 66 % OFFENTLIG. OTP. Folketrygd. Folketrygd. Folketrygd. Folketrygd. Folketrygd.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tjenestepensjoner' - kimo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tjenestepensjoner

Tjenestepensjoner

Tariffkonferanse 22.05.14

NTL Forskningsinstitutter

det norske pensjonssystemet 5 hovedregimer i dag
Det norske pensjonssystemet5 hovedregimer i dag

Innskudds

pensjoner

HYBRID

Avtalte

Nettopensjoner

PRIVAT

Bruttogaranti

66%

OFFENTLIG

OTP

Folketrygd

Folketrygd

Folketrygd

Folketrygd

Folketrygd

Bruttopensjon

660 000 innen offentlige TP-ordninger

Nettopensjon

Ytelsesbasert

Innskuddsbasert

Obligatorisk tjenestepensjon. Tidligere 650 000 med kun folketrygd

figur4 3 aktive medlemmer i ytelses og innskuddspensjonsordninger 2002 2012 kilde fafo
Figur4.3. Aktive medlemmer i ytelses- og innskuddspensjonsordninger 2002 – 2012.Kilde FAFO
ytelsene i off tjenestepensjonsordningen
Ytelsene i off. tjenestepensjonsordningen

Alders

pensjon

Uføre

pensjon

Premie

fritak

Etterlatte

pensjon

SPK pensjon

Avtalefestet

pensjon

Boliglån

Barne-

pensjon

hva med afp
Offentlig AFP

Privat AFP

Hva med AFP?
 • Tidligpensjon
  • 62 – 67 år
 • Toleransebeløp
  • Lite mulighet for å kombinere med arbeid
  • 15.000
 • Lave krav for å få AFP
 • Tjenestepensjon fra 67 år
 • Må være innenfor HTA
 • Tilleggspensjon
  • Ingen toleransebeløp
  • Ingen inntektsavkorting
 • Strengere krav
  • Må ha beregnet pensjon på minimum 2 G (ca. 170.000)
 • Folketrygd og AFP må tas ut samtidig
 • Må være i bedrift med AFP
pensjon i forskningsinstituttene
Pensjon i Forskningsinstituttene
 • Uforutsigbarhet for premie til SPK eller andre leverandører
  • endringer i forventet sluttlønn
  • forvaltning av kapital
 • Balanseføring av pensjonsforpliktelser
  • Revisordrevet - krav til god regnskapsskikk
 • Tariffestet ordning
  • Pensjon sikret i særavtaler
  • Angrep på avtalene – nå gjennom bruk av reglene i Hovedavtalen
ny tjenestepensjonslov hybrid
Ny tjenestepensjonslov - hybrid
 • Ikke felles premie for kvinner og menn men premier basert på dødelighet for menn, og en tilleggspremie for kvinner på grunn av lavere dødelighet
 • Innskudd i fast pst av lønn. Ikke tidlig opptjening som i AFP
 • Ramma 7 pst opp til 7,1 G, 25 pst over opp til 12 G –for lav til 66 pst uten AFP
 • Kostnad for adm. og forvaltning betales av bedriften
 • Ikke sluttlønn
 • Ellers følges forslagene fra Banklovkommisjonen opp
tjenestepensjon fyller fortsatt opp til 66 pst sammen med folketrygden
Tjenestepensjon fyller fortsatt opp til 66 pst sammen med Folketrygden

Tjenestepensjon, Ny hybrid

Folketrygden

sentrale sp rsm l ved pensjonsbytte
Sentrale spørsmål ved pensjonsbytte
 • Størrelse på det årlige pensjonsinnskuddet
  • Innskuddspensjon fra 2 til 26,1%
   • (nye satser fra 01.01.2014)
  • Ytelsespensjon 10 – 14% av lønn
  • Hybrid 2-26.1% - kan utformes på ulike måter
  • De fleste arbeidsgivere i privat sektor har styringsrett!
  • Mange av NTLs virksomheter har forhandlingsrett
  • Bedrifter med mer enn 15 ansatte skal ha en styringsgruppe i pensjonsspørsmål, hvor ansatte er representert

Dag Westhrin, sekretær LO Stat