geodezija povijesni razvoj znanost i struka n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GEODEZIJA povijesni razvoj, znanost i struka PowerPoint Presentation
Download Presentation
GEODEZIJA povijesni razvoj, znanost i struka

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

GEODEZIJA povijesni razvoj, znanost i struka - PowerPoint PPT Presentation


 • 503 Views
 • Uploaded on

GEODEZIJA povijesni razvoj, znanost i struka. Baniček Željka Cepanec Natalija. UVOD. Povijesni razvoj geodezije Geodezija kao znanost Mjerenja Projekcije Grane geodezije Geodezija kao struka. Javlja se u ranoj antici Grci razvili geodeziju Thales – razradio metodu mjerenja zemljišta

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GEODEZIJA povijesni razvoj, znanost i struka' - kimberley-patrick


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
geodezija povijesni razvoj znanost i struka

GEODEZIJApovijesni razvoj, znanost i struka

Baniček Željka

Cepanec Natalija

slide2
UVOD
 • Povijesni razvoj geodezije
 • Geodezija kao znanost
  • Mjerenja
  • Projekcije
  • Grane geodezije
 • Geodezija kao struka
povijesni razvoj geodezije
Javlja se u ranoj antici

Grci razvili geodeziju

Thales – razradio metodu mjerenja zemljišta

Anaksimandar – prvi sastavio geografsku kartu Sredozemlja

Povijesni razvoj geodezije

Slika: Antička karta Nippura (grad u Mezopotamiji)

Izvor:http://oi.uchicago.edu/OI/PROJ/NIP/PUB93/NSC/NSCFIG7.html, 9.11.2005.

slide4

Slika: Antička karta Babilona

Izvor:http://oi.uchicago.edu/OI/PROJ/NIP/PUB93/NSC/NSCFIG7.html, 9.11.2005.

Slika: Anaksimandarova karta Sredozemlja

Izvor:http://www.math.yorku.ca/SCS/Gallery/images/worldmap.gif, 9.11.2005.

povijesni razvoj geodezije1
Povijesni razvoj geodezije
 • Homer – Zemlja je ovalna ploča opkoljena morima
 • Pitagora – Zemlja je kugla
slide7

Eratosten

Slika: Kako je Eratosten izračunao opseg Zemlja

Izvor:http://www.nos.noaa.gov/education/kits/geodesy/geo02_histr.html, 9.11.2005.

povijesni razvoj kartografije
Povijesni razvoj - kartografije
 • 1. stoljeće - Klaudije Ptolomej – sastavio najsavršeniju antičku kartu
 • 1459. - Fra Maura - najbolja svjetska karta tog vremena
 • 16.stoljeće – razvoj matematičke i praktične kartografije
carta marina iz 1539 god
Carta Marina iz 1539. god.

Kartograf Olaus Magnus

Izvor: http://zinken.typepad.com/palaeo/08_climateenvironment/

povijesni razvoj mjerenja
Povijesni razvoj - mjerenja
 • 17. stoljeće – geodezija kao znanost
  • Matematička ili geometrijska geodezija
  • Dinamička ili fizička geodezija
 • 1528. – Fernel - dužina meridijana je 40 042km
 • 1615.-1617. - Willebrord Snellius upotrijebio novu metodu triangulaciju
povijesni razvoj
Povijesni razvoj
 • Isaac Newton– Zemlja je spljoštena na polovima
 • 1750-1818. - Cesar Francois Cassini de Thury, unuk Giovanni Domenica Cassinia i njegov sin Jacques Domenique Cassiniod - izradili prvu topografsku kartu Francuske
geodezija kao znanost
Geodezija kao znanost
 • GeodezijaobuhvaćastudijoblikaZemljeinjezinapoljasileteže
 • Sobziromnatokakvimsemjerenjembavidijelimo je:
  • 1. višuilinaučnugeodezijui
  • 2. nižuilipraktičnugeodeziju.
oblik i veli ina zemlje
Oblik i veličina zemlje
 • Mjerenje možemo podijeliti na:
  • horizontalno mjerenje
  • visinsko mjerenje
sustav mjera za
Dužinu:

Metarski – metar

Engleski – yard

Hvatni – bečki hvat

Površinu:

Metarski – m²

Engleski – sqyd

Hvatni – čhv

Kutove:

Seksagezimalni - 1°

Centezimalni – 1g(GON)

Analitička ili lučna –1 radijan

Sustav mjera za:
preslikavanje zemlje na ravninu
Preslikavanje Zemlje na ravninu
 • Perspektivna projekcija
 • Konusna projekcija
 • Cilindrična projekcija
perspektivna projekcija
Perspektivna projekcija
 • Ortografska - centar projekcijskih zraka u beskonačnosti (zrake preslikavanja su paralelne)
 • Vanjska - centar projekcijskih zraka je na proizvoljnoj udaljenosti od centraZemlje, ali izvan nje
 • Stereografska - centar projekcijskih zraka je na samoj površini Zemlje
 • Centralna ili gnomonička - centar projekcijskih zraka je u centru Zemlje

Izvor: Macarol, S.: Praktična geodezija (str. 29)

konusna projekcija
Konusna projekcija
 • Polarna - vrh konusa je u produženju polarne osi Zemlje
 • Poprečna - vrh konusa je u ekvatorskoj ravnini
 • Kosa - vrh konusa leži proizvoljno obzirom na os Zemlje

Izvor: Macarol, S.: Praktična geodezija (str. 30)

cilindri na projekcija
Cilindrična projekcija
 • Polarna
 • Poprečna
 • Kosa

(isto kao kod konusne, samo se preslikava na cilindar)

Izvor: Macarol, S.: Praktična geodezija (str. 31)

grane geodezije
Grane geodezije
 • Kartografija
 • Fotogrametrija
 • Pomorska, satelitska i fizikalna geodezija
 • Primijenjena geodezija
kartografija
Kartografija
 • Kartografija je disciplina koja se bavi zasnivanjem, izradom, promicanjem i proučavanjem karata
  • Opća - proučava povijest kartografije, elemente geografskih karata i način njihova prikazivanja na kartama, podjele karata i atlasa i sl.
  • Geodetska - preslikavanje dijelova Zemljine plohe za potrebe državnog i detaljnog mjerenja
  • Praktična - proučava način izradbe, upotrebe i održavanja karata
  • Digitalna - ubrzanja u izradi karata, smanjenje cijene izrade i sl.
fotogrametrija i daljinska istra ivanja
Fotogrametrija i daljinska istraživanja
 • Fotogrametrija je umijeće, znanost i tehnologija dobivanja pouzdanih kvantitativnih informacija o fizičkim objektima i okolišu procesom zabilježbe, mjerenja i interpretacije fotografskih slika i scena elektromagnetskog zračenja dobivenih senzorskim sustavima
 • Fotogrametrijsko mjerenje je metoda mjerenja pri kojoj se u osnovi upotrebljavaju snimci, snimljeni bilo iz zraka bilo sa Zemlje
 • Primjenom metoda daljinskih istraživanja dobivaju se dodatne informacije o Zemlji
satelitska i pomorska geodezija
Satelitska i pomorska geodezija
 • Satelitska geodezija – GPS – najbolja metoda za pouzdanorješavanje problema određivanja koordinata točaka u prostoru
 • Pomorska geodezija pruža temelj za različite aktivnosti na moru koje ovise o određivanju položaja ili o preciznim mjerenjima na morskoj površini, ispod ili iznad nje.
prakti na geodezija
Praktična geodezija
 • Praktična geodezija bavi se praktičnim mjerenjima manjih dijelova Zemljine površine radi izrade karata krupnih mjerila
 • Geodetske metode:
  • Triangulacija
  • Nivelman
  • Trigonometrijsko mjerenje visine
triangulacija
Triangulacija
 • Najprije treba izabrati relativno mali broj dosta udaljenih točaka, čije će se koordinate prvenstveno odrediti
 • Te se osnovne točke izabiru tako, da čine suvislu mrežu trokuta ili sustav lanaca trokuta
 • Da bi se mogle odrediti sferoidne koordinate tih točaka, treba u toj mreži imati najmanje jednu točku poznatu po sferoidnim koordinatama, najmanje jednu dužinu stranice u nekom trokutu i najmanje jedan kut što ga zatvara stranica s meridijanom kroz jednu od krajnjih točaka te stranice

Slika: Mreža trokuta i sustav lanaca trokuta

Izvor: Macarol, S.: Praktična geodezija (str. 68)

nivelman
Nivelman
 • Metoda nivelman je metoda određivanja visinskih razlika horizontalnim vizurama
 • Instrumenti kojima se horizontalna vizura postiže nazivaju se niveliri

Slika: Postizanje horizontalne vizure

Izvor: Macarol, S.: Praktična geodezija (str. 431)

metoda trigonometrijskog mjerenja visine
Metoda trigonometrijskog mjerenja visine

Slika: Trigonometrijsko mjerenje visina

Izvor: Macarol, S.: Praktična geodezija (str. 430)

 • To je metoda za određivanje visinskih razlika pojedinih točaka
 • Uz pretpostavku da su dvije točke A i B tako blizu, da se razina - plohe AB' između njih može smatrati ravninom, najjednostavnije će se visinska razlika h dviju točaka dobiti iz njihove međusobne udaljenosti u i vertikalnog kuta  pod kojim se one vide jer je h = u * tg

Slika: Način određivanja visinske razlike kada se točke ne vide

Izvor: Macarol, S.: Praktična geodezija (str. 433)

neki geodetski instrumenti
Neki geodetski instrumenti
 • Teodolit
  • Koristi se kod metode triangulacije

Izvor:http://www.cadsolutions.ro/teodolite_distomate.htm, 9.11.2005.

neki geodetski instrumenti1
Neki geodetski instrumenti
 • Nivelir
  • Koristi se kod metode nivelman

Izvor:http://www.mojsterborut.si/images/oprema/1-Laserski%20nivelir%2002.jpg, 9.11.2005.

neki geodetski instrumenti2
Neki geodetski instrumenti
 • Daljinomjer
  • Za mjerenje udaljenosti pri snimanju

Izvor:http://gts.ba/images/HD150.jpg, 9.11.2005.

neki geodetski instrumenti3
Neki geodetski instrumenti
 • Tahimetar
  • Za mjerenje horizontalnih, vertikalnih kuteva i dužine

Izvor:http://www.museum.hu/salgotarjan/nogradi/images/0485_t2085_maxi.jpg , 9.11.2005.

in enjerska geodezija
Inženjerska geodezija
 • Inženjerska geodezijaje dio geodezije koji se bavi primjenama geodezije u inženjerskim projektiranjima i izgradnji objekata
matemati ka i fizikalna geodezija
Matematička i fizikalna geodezija
 • Matematičkailigeometrijska geodezija nastoji naći pravi oblik i veličinu Zemlje, i geometrijsko tijelo koje će biti najsličnije Zemljinu
 • Fizikalna geodezijaistražuje smjer vertikale, viska, uzrokovan privlačnošću Zemlje i pojedinih gorskih masiva
geodezija kao struka
Geodezija kao struka
 • Određivanje veličine i oblika Zemlje
 • Utvrđivanje položaja Zemlje u svemiru, utvrđivanje njene građe
 • Određivanje položaja državnih i drugih administrativnih granica
 • Planiranje, izmjera, organizacija i nadzor građevinskih radova
 • Prikazivanje informacija o prostoru u obliku kartografskih prikaza
pitanja
Pitanja
 • Koji narod je među prvima razvio Geodeziju te kada se Geodezija prvi puta spominje kao znanost?
 • Kako se kroz prošlost gledalo na oblik i veličinu zemlje?
 • Na koji način je Eratosten izmjerio opseg Zemlje?
 • Tko je napravio prvu kartu Sredozemlja?
 • Što je geodezija te kako se djeli?
 • Navedite jedinice za dužinu, površinu i mjerenje kutova.
pitanja1
Pitanja
 • Koje projekcije Zemlje na ravninu postoje? Objasnite njihove podjele.
 • Nabrojite neke grane geodezije, te objasnite jednu.
 • Objasnite jednu od geodetskih metoda mjerenja (triangulacija, nivelman, trigonometrijsko mjerenje visina)
 • Čemu služi tahimetar?
 • Čime se geodezija bavi u struci?