tester og oppl ringsprogrammer n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tester og opplæringsprogrammer PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tester og opplæringsprogrammer

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Tester og opplæringsprogrammer - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Egne tester/oppl.prog Rådgiveren Veilederen 1 Veilederen 2 Veilederen 3 Veilederen 4 Veilederen-FS (fremmedspråk) OrdDrill Begrepsbyggeren. Generelt NetPed er en spisskompetansevirksomhet innen lærevansker Gjennomfører egen opplæring av voksne

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tester og opplæringsprogrammer' - kim


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tester og oppl ringsprogrammer
Egne tester/oppl.prog

Rådgiveren

Veilederen 1

Veilederen 2

Veilederen 3

Veilederen 4

Veilederen-FS (fremmedspråk)

OrdDrill

Begrepsbyggeren

Generelt

NetPed er en spisskompetansevirksomhet innen lærevansker

Gjennomfører egen opplæring av voksne

Driver landsdekkende pedagogisk fagnettverk

Egen salgsenhet. Er en av landets mest sentrale leverandører av pedagogisk testmateriell

Tester og opplæringsprogrammer

*Se www.netped.no for detaljer, priser etc

nye r dgiveren
Kartlegger elevensfagkompetanse i

Norsk

Rettskriving

Lesehastighet

Leseforståelse

Ordforråd

Matematikk

Alle regningsarter

Engelsk

Fra 10 år og til og med voksne

Høy treffsikkerhet

Henviser til opplæringsplaner

Anbefaler hjelpemidler

Normert og iht ICD-10

Kort testtid for optimal ytelse (også for konsentrasjonsvansker)

nye Rådgiveren
r dgiveren funksjonsprofil
Enkel og lettfattelig funksjonsprofil

God dokumentasjon

Gir opplæringsplaner

Godt verktøy i dialog

Viser ståsted i forhold til gjennomsnitt for aldersgruppa (GFA)

Rådgiveren - funksjonsprofil
veilederen 1
Veilederen 1
 • Enkel webbasert screeningtest i norsk og matematikk
 • Nyutviklet høst 2007
 • Kan påvise indikasjoner på lærevansker
 • Gir anbefaling om videre testing dersom nødvendig
 • For ”hjemmebruk”’
 • For 13 år og til og med voksne
 • Blir gratis tilgjengelig på www.netped.no
veilederen 2
Veilederen 2
 • En webbasert fagtest
 • For aldersnivåene videregående skole og voksenopplæring
 • Inneholder 100 enkeloppgaver
 • Kartlegger områdene norsk rettskriving, lesehastighet, leseforståelse, ordforråd og generell fagkompetanse i engelsk og matematikk
 • Kort testtid (ca 25 min) sikrer optimal ytelse av alle elevtyper (inkl konsentrasjonsvansker)
 • Kombineres gjerne med Rådgiveren som del av utredning
veilederen 2 testsertifikat
Veilederen 2 - testsertifikat
 • Enkel og lettfattelig funksjonsprofil
 • God dokumentasjon
 • Gir opplæringsplaner
 • Godt verktøy i dialog
 • Viser ståsted i forhold til gjennomsnitt for aldersgruppa (GFA)
veilederen 3
Veilederen 3
 • En webbasert test fra grenselandet mellom nevrologi, pedagogikk og psykologi.
 • 100 enkeltoppgaver
 • Kartlegger elevens ferdigheter i skriftforming og sentralnervøs bearbeiding av sanseinformasjon (visuell og auditiv prosessering)
 • For aldersnivåene ungdomskole, videregående skole og voksenopplæring.
 • Kort testtid (ca 20 min) sikrer optimal ytelse av alle elevtyper (inkl konsentrasjonsvansker)
 • Testen er spesielt egnet for individuell kartlegging av enkeltpersoner med symptomer på dysleksi. Testoperatører på Veilederen 3 må gjennomføre en enkel sertifisering. Vurdering av testresultater for utarbeidelse av sakkyndig vurdering kan imidlertid kun utføres av kvalifisert personale.
veilederen fs fremmedspr k
Veilederen-FS (fremmedspråk)
 • En webbasert test for personer som ikke har norsk som morsmål
 • Kartlegger ferdigheter i
  • Norsk
  • Matematikk
  • Samfunnskunnskap
 • Vurderer nivå i forhold til samfunnsarenaene
  • Skole
  • Arbeid
  • Fritid
 • Inneholder 99 enkeltoppgaver
 • Nytter tale, skrift og bilde
 • Henviser til opplæringsplaner og -hjelpemidler
 • Kort testtid (ca 25 min)
orddrill databasert oppl ring
OrdDrill – databasert opplæring
 • Et webbasert dataprogram for gjennomføring av tilpasset opplæring
 • 15 forskjellige ferdigdefinerte grafiske oppsett
 • Egen adm tilgang for pedagogen for oppfølging
 • OrdDrill Rådgiveren
  • Oppgavesett til funksjonsprofiler i Rådgivertesten
  • Finner stavelser, lærer høyfrekvente ord og setninger
  • Øver Lesehastighet og leseforståelse
  • Totalt ca 20.000 spesialpedagogiske øvelser i norsk
  • Egne Lese og skrivkurs
 • OrdDrill Synstrening
  • 2000 enkeltoppgaver for synstrening
 • Andre
  • Nye oppgavesett utvikles kontinuerlig
begrepsbyggeren
Begrepsbyggeren
 • Et interaktivt webbasert opplæringsprogram
 • Oppøver begrepsområder
 • Opplæringen gjøres på 3 nivåer
  • Ordbilde
  • Lydbilde
  • Skrift.
 • Grunnpakken
  • Spesielt egnet for fremmedspråklige med lave norskkunnskaper.
 • Det kan utvikles ulike begrepsbyggerpakker ift hva som er behovet.
kontaktinfo
NetPed

Nye Teglverksvei 9

4632 Kristiansand S

Telefon: 38 09 81 13

E-post:

post@netped.no

www.netped.no

Kontaktinfo