Bukstatus - PowerPoint PPT Presentation

bukstatus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bukstatus PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 49
Bukstatus
773 Views
Download Presentation
zavad
Download Presentation

Bukstatus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bukstatus Ghazaleh Mohammadian /Stephan Haas Gastrocentrum Medicin

 2. 70 % av diagnoser ställs med anamnes • 90 % ställs med anamnes + status • Tester och prover främst för att bekräfta misstankar

 3. Hur länge • Konsistens, färg, svårspolad, form • Antal tarmtömningar/d • Nattliga besvär • Blod, slem • Måltidsrelation • Smärtor • Vikten • När • Var Hur • Hur länge • I vilka situationer • Epidemiologi • Alkohol • Narkotika • Buksmärta • Klåda • Feber • Avföring/urin – färg • Läkemedel Anamnes • Avföringsvanor • Buksmärta • Ikterus

 4. Bukstatus • Inspektion • Auskultation • Perkussion • Palpation

 5. Inspektion • Symmetri • Färg • Ärr • Utspänd • Striae • Venteckning • Navelförändringar • Pulserande utbuktningar • Andningskorrelerade rörelser • Synlig peristaltik

 6. Auskultation

 7. Auskultation Tarmljud normal/hyperaktiva/hypoaktiv Blåsljud Lyssna över aorta,iliaca and renala artärerna

 8. Auscultation Hypoactiva tarmljud (tysta tarmljud) - ileus, intestinal obstruktion, peritonit? Intestinal obstruktion – ibland metalliska tarmljud ”droppar i plåtburk”

 9. Generalized Ileus Erect Supine

 10. Teknik – pressa pekfinger på buken och slå med den andra pekfingret på den Dämpade eller tympanistiska tarmljud Perkussion

 11. Perkussion

 12. Percussion Magsäcken - Tympanistisk pga ofta luft Liver - Dämpad Börja från 6:e revbenet i MCL 8-12 cm dämpning

 13. Undersökning av ascites Flankutbuktning Flankdämpning Dämpningsförskjutning Vågslag

 14. Palpation • Samma sida • Ligga plant? • Böjda knän? • Lugn och ro • Börja där det inte gör ont • Varma händer • Varsamhet • Distrahera?

 15. Lokalisation • Olika uppdelning: • 9 kvadranter • Under höger och vänster arcus • Epigastriet • Höger och vänster flank • Periumbilikalt • Höger och vänster fossa • Ovan symfysen

 16. 4 kvadranter • Höger övre kvadrant • Höger nedre kvadrant • Vänster övre kvadrant • Vänster nedre kvadrant

 17. Ofta ömt:Obehag vid palp: över aorta under hö arcus hö + vä fossae i epigastriet

 18. Common Diagnoses by Quadrant

 19. Ytlig • Mjukhet • Ömhet • Muskelförsvar? Defense? • Djup • Lever • Mjälte • Urinblåsa • Aorta • Njurar (polycystiska) • ”Vispa” inte • Bimanuell palpation?

 20. Släppömhet peritoneal irritation

 21. Palpation av levern

 22. Murphy’s sign • Elicitation: Palpate the right subcostal area while the patient inspires deeply • Positive response: The patient feels pain upon this manoeuvre and may have an associated inspiratory cessation

 23. Palpation av Mjälten Inte möjligt om normalstor Känn på utandning

 24. Palpation av aorta Pulserande resistens djupt centralt Ömmar ofta Breddökning (svårt) vid aneurysm

 25. Dunkömhet ”Dunköm över njurarna”

 26. Exempel på bukstatusformulering • Mjuk och oöm utan palpabla resistenser eller organförstoring. • Mjuk, diffust ömmande i nedre delen av buken. Levern palperas och perkuteras förstorad 5 cm nedom höger arcus med slät kant. Mjälten ej palpabel. • Mjuk i buken. Distinkt ömhet under höger arcus med visst muskelförsvar.

 27. Bukstatus • Vad tänker jag på när jag undersöker? • Närvaro!! • Rikta uppmärksamhet specifikt efter misstanke • Sök och du finner! • Sammanfatta ditt fynd • Osäker? Säker? Tvärsäker? • Verifiera patologiskt fynd med kompletterande undersökning

 28. Rektalundersökning Inte obligat på denna kurs, övning på modell Missas ofta - obehag för doktor - obehag för patient (tror doktorn) • Inspektion • Analöppningen • Hemorrojder • Fissurer • Fistlar • Palpation • Sfinktern • Ampullen • Prostata Prostatit, normal, cancer • Handsken!

 29. Exempel på PR formulering • Vid inspektion ses ett flertal anal flikar och en liten fissur anteriort. • Normal sfinkter-tonus. Slät slemhinna i ampullen. Prostata normalstor med tydlig mittfåra. Normalfärgad faeces på handsken.

 30. Den svårt leversjuke patienten • Ascites • Perifera leverstigmata • Ikterus • Spider naevi • Gynekomasti • Palmarerytem • Caput medusae • Parotisförstoring?

 31. Ikterus Sclerae gula vid s-bilirubin >60-80

 32. Caput medusae

 33. Spider naevi V Cava Sup Okänd genes – hormonspegel ? Kan förkomma normalt (<5 st) hos medelålders/äldre kvinnor och hos gravida

 34. Gynekomasti

 35. Palmarerytem Även vid: Tyreotoxicos, graviditet, leukemi, reumatoid artrit

 36. Dupuyens kontraktur Mkt tveksamt om relaterat till alkohol/leversjukdom Ärftlighet!

 37. 80 % levercirrhos 10 % malignitet 5 % hjärtsvikt 5 % annat Ascites

 38. Rektoskopi • Inspektion • Palpation • Rekto-proktoskopi

 39. Normal slemhinna

 40. Proktit

 41. Träna Se många patienter Var nyfiken Du är uppskattad