tepeln technika
Download
Skip this Video
Download Presentation
Tepelná technika

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Tepelná technika - PowerPoint PPT Presentation


  • 128 Views
  • Uploaded on

Tepelná technika. Elektrické pece. Výpočet odporových pecí – nepřímý ohřev. Princip ohřevu : 1. Teplo vzniká přímo ve vsázce 2. Teplo vzniká v topném článku Q = R * I 2 * t (J ; , A, s) kde R je odpor vodiče R = (*l)/S () kde  je měrný odpor vodiče

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tepelná technika' - kim


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tepeln technika

Tepelná technika

Elektrické pece

v po et odporov ch pec nep m oh ev
Výpočet odporových pecí – nepřímý ohřev

Princip ohřevu:

1. Teplo vzniká přímo ve vsázce

2. Teplo vzniká v topném článku

Q = R * I2 * t (J;, A, s)

kde R je odpor vodiče

R = (*l)/S ()

kde  je měrný odpor vodiče

stříbro  = 0,016 (*mm2*m-1)

cekas (FeCrNi)  = 1,66 (*mm2*m-1)

tuha > 10 (*mm2*m-1)

Při výpočtu se musí uvažovat závislost odporu na teplotě

R = R20 * (1 +  * )

n vrh v konu
Návrh výkonu

Výchozí podmínka: Teplota pece (podle použití a požadavků)

Výpočet stěny pece: * materiál stěny

* tloušťku stěny

* počet vrstev

Výpočet stěny má vliv na tepelné ztráty pece

Příkon pece:

kde Q množství tepla (kWh), které je třeba přivést do pece za dobu ohřevu k ohřátí vsázky (včetně ohřátí stěn a vzduchu v peci)

t doba ohřevu (h)

k koeficient (1,1 - 1,5), který respektuje zhoršení tepelné izolace vyzdívky během provozu, snížení napětí, …

jeho přesná velikost je dána typem pece

proveden pece
Provedení pece

* odporové pece nad 10 kW jsou trojfázové

* zapojení článku do hvězdy U = Uf

do trojúhelníku U = Us

* vypočtený příkon pece se dělí třemi  určíme zatížení jedné fáze

* příkon každé fáze se rozdělí mezi jednotlivé články  příkon jednoho článku

* materiál topného článku se volí podle požadované teploty

chromnikl 1 2000C

CrNiFe (900 - 1 200) 0C

FeCrAl až 1 350 0C

FeCrSi 1 600 0C

nekovové materiály více než 1 350 0C

* životnost je zhruba 10 000 pracovních hodin

v po et topn ho l nku
Výpočet topného článku

Povrchové zatížení jednoho článku:

kde Ptč1 … příkon jednoho článku

Stč1 … průřez jednoho článku

P1 je dáno v tabulkách pro materiál a požadovanou teplotu vsázky

P1 je v rozsahu (1 – 6) W/cm2

Skutečné dovolené povrchové zatížení Psk je sníženo součinitelem  (určuje se měření a odhadem, rozsah 0,4- 0,8)

P - příkon jednoho topného článku (W)

Délka topného článku (m)

v po et topn ho l nku1
Výpočet topného článku

P - příkon lze vyjádřit i pomocí zatížitelnosti článku

kde O … obvod vodiče (mm)

l … délka vodiče (m)

Délka vodiče (m):

Po dosazení:

Pro výpočet článku je určující součin O*S (podle tvaru vodiče):

v po et topn ho l nku2
Výpočet topného článku

Pro pásový vodič:

O = 2*(a + b) = 2*a* (x+1) (mm) kde x = b/a

S = a * b = x * a2 (mm2)

lze vyjádřit šířku, délku a hmotnost pásu

Pro kruhový vodič:

O = *d (mm)

S = *r2 (mm2)

nep m oh ev rozd len
Nepřímý ohřev - rozdělení

1. Podle teploty nízkoteplotní pece do 6000C

středněteplotní pece (600 – 1100) 0C

vysokoteplotní pece nad 11000C

2. Podle atmosféry normální atmosféra (vzduch)

umělá (ochranná) atmosféra

vakuum

3. Podle použití tepelné zpracování kovů

tavení kovů

tavení skla

4. Podle pohybu vsázky stabilní vsázka

průběžné pece

uk zky pec
Ukázky pecí

Komorová pec

uk zky pec1
Ukázky pecí

Šachtová pec

Poklopová pec

uk zky pec2
Ukázky pecí

Průběžné pece

rozlo en teplot u pr b n pece
Rozložení teplot u průběžné pece

Teplota vsázky

Teplota pece

topn l nky kovov
Topné články - kovové

Drátové nebo pásové stoupání meandrové spirálové

Podle materiálu a teploty se udává stoupání a průměr ohybu

Topné články jsou uzavřené (ochranná atmosféra) nebo otevřené

topn l nky nekovov
Topné články - nekovové

Materiály a provedení:

* karbid křemíku (SiC) – do 1500 0C

* cermet – SiO2 + MoSi2(molibdenit křemičitý), výroba – prášková metalurgie, do 1800 0C

* elektrografit – do 2000 0C

induk n pec
Indukční pec

Princip:

Elektromagnetická indukce v ohřívaném materiálu prostřednictvím střídavého magnetického pole.

Prostřednictvím indukce vznikají v materiálu vířivé proudy, vlivem Jouleových ztrát se látka zahřívá  teplo vzniká přímo v sázce

Výhody:

* rychlost ohřevu

* možnost regulace

* cívka může být navržena na nižší teplotu než je požadované teplota materiálu

* možnost využít pro ohřev i pro tavení

induk n pec2
Indukční pec

Činnost:

* cívkou (induktor) prochází střídavý proud, vytváří se střídavé magnetické pole

* toto pole prochází vodivým předmětem, ve kterém se indukují vířivé proudy

* vlivem povrchového jeho prochází vířivé proudy zejména na povrchu ohřívaného tělesa

* zjednodušeně lze přirovnat indukční ohřev k transformátoru nakrátko

induk n pec3
Indukční pec

Množství tepla v sázce:

kmitočet je dán požadavkem na ohřev:

* povrchový ohřev - neželezné jádro (kalení) f = (500 – 2000) Hz

* kompletní ohřev - železné jádro f = 50 Hz

Využití indukční pece:

* kelímkové a kanálkové indukční pece (čistota roztaveného kovu) – tavení kovů

* indukční pece pro tváření (rovnoměrný ohřev v celém objemu)

* indukční ohřev pro kalení (ohřev povrchové vrstvy)

* indukční svařování (švový svar – trubky)

* indukční pájení (mezi dvě kovové části se vloží pájka, části se přitlačí k sobě, v pece se pájka roztaví)

dielektrick oh ev
Dielektrický ohřev

Dielektrický ohřev slouží k ohřevu nevodivých látek

K odvození lze použít náhradní schéma skutečného kondenzátoru (paralelní kombinace R a C)

Základním parametrem pro ohřev je:

* permitivita látky  (F/m)

* činitel dielektrických ztrát tg  (-)

(ztrátový úhel  = 90 -  z fázorového diagramu)

Podíl ( * tg ) se nazývá ztrátový činitel materiálu

postup p i v po tu
Postup při výpočtu

Tepelný výkon:

P  f, , tg , S, U2, 1/d

Napětí nesmí být větší než průrazné napětí látky a pohybuje se řádově v kV.

Frekvence je řádově MHz.

* určíme velikost koeficientů pro danou látku

* požadované rozměry ohřívaného objemu

* podle zdroje zvolíme kmitočet ohřevu a požadovaný výkon

* vypočítáme ztrátový odpor

Rz = U2/P

(po dosazení do vztahu pro výkon vypadne napětí)

* vypočítáme požadované napětí

p ehled vlastnost jednotliv ch l tek
Přehled vlastností jednotlivých látek

Látky s velmi nízkým tg  se obtížně ohřívají

dielektrick oh ev1
Dielektrický ohřev

Využití dielektrického ohřevu:

* výroba překližek, sušení dřeva

* předehřívání plastických hmot před lisováním (polotovary z plastické hmoty ve formě tablety se předehřejí a poté se lisují)

* svařování fólií a plastických hmot (nesmí dojít k propálení)

mikrovlnn oh ev
Mikrovlnný ohřev

Je zvláštním druhem dielektrického ohřevu, při kterém se používají frekvence GHz (v mikrovlnných troubách se využívá frekvence 2,45 GHz).

Principem je přeměna elektromagnetické energie na tepelnou, působením na polární molekuly (molekuly, které vytvářejí dipól, např. voda).

mikrovlnn oh ev1
Mikrovlnný ohřev

Základem vytvoření mikrovln je magnetron – zdroj vf elektromagnetického vlnění (generátor mikrovlnného záření).

Prostřednictvím vlnovodu se vedou do komory, kde se prostřednictvím odrazu rozptýlí a vytváří mikrovlnné pole.

Vlastnosti mikrovln:

* neprocházejí kovovými materiály a odrážejí se od nich

* jsou pohlcovány některými látkami (tuky, cukry, voda), ve kterých urychlují pohyb molekul, čímž dochází k ohřevu

* sklem, keramikou, papírem a některými plasty procházejí, aniž by je zahřívaly

mikrovlnn oh ev2
Mikrovlnný ohřev

Použití:

* ohřev (vysoušení) textilních materiálů

* ohřev potravin (mikrovlnná trouba)

* chemické laboratoře

* komunikační technologie

* vysoušení papíru (např. knihy po záplavách)

zdroj
Zdroj:

Zdeněk Hradílek a spol. Elektrotepelná zařízení

Vladimír Král Elektrotepelná technika

Josef Rada Elektrotepelná technika

V. Jelínek Technická zařízení budov

K. Brož Vytápění

Matička a spol. Simulace indukčního ohřevu

Václav Vrána Elektrické teplo

Materiál je určen pouze pro studijní účely

ad