a szakirodalom feldolgoz s nak m dszerei n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A szakirodalom feldolgozásának módszerei PowerPoint Presentation
Download Presentation
A szakirodalom feldolgozásának módszerei

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 112

A szakirodalom feldolgozásának módszerei - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

A szakirodalom feldolgozásának módszerei. A szakirodalom tanulmányozásának célja, funkciói A szakirodalomi tájékozódás bázisai, forrásai Előzetes források Másodlagos források Elsődleges források A szakirodalom feltárásának lépései A szakirodalom feldolgozásának technikái.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

A szakirodalom feldolgozásának módszerei


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a szakirodalom feldolgoz s nak m dszerei1
A szakirodalom tanulmányozásának célja, funkciói

A szakirodalomi tájékozódás bázisai, forrásai

Előzetes források

Másodlagos források

Elsődleges források

A szakirodalom feltárásának lépései

A szakirodalom feldolgozásának technikái

A szakirodalom feldolgozásának módszerei
1 a szakirodalom tanulm nyoz s nak c lja funkci i
A szakirodalom ismeretének jelentősége

Válaszok gyakorlati problémák megoldására

Problémafelvetésben

Hipotézis alkotásban

Módszerek, eszközök megválasztásában

A kutatási eredmények értelmezésében

A témára vonatkozó szakirodalom feltárása, feldolgozása

1. A szakirodalom tanulmányozásának célja, funkciói
1 a szakirodalom tanulm nyoz s nak c lja funkci i1
Releváns szakirodalom

Ugyanazokat a kérdéseket, változókat vizsgálja

Azonos elméleten alapul

Ugyanazon elmélet empirikus igazolására támaszkodik

Hasonló gyakorlatot elemez

A releváns szakirodalom nem mindig

korlátozható a pedagógia területére.

1. A szakirodalom tanulmányozásának célja, funkciói
1 a szakirodalom tanulm nyoz s nak c lja funkci i2
A szakirodalom áttekintése

Egy gondosan körülhatárolt témára vonatkozóan a meglévő ismeretek állapotát magas szinten, kritikusan elemezzük

A témára vonatkozóan szintézist teremtünk

1. A szakirodalom tanulmányozásának célja, funkciói
1 a szakirodalom tanulm nyoz s nak c lja funkci i3
A szakirodalom áttekintése

Fontos

A viszonylagos teljességre törekvés, minden lényeges ismeret összegyűjtése

Más tudományok vonatkozó irodalmának figyelembe vétele

A feldolgozott irodalom megbízhatóságának, érvényességének ellenőrzése

A tapasztalható ellentmondások okainak felderítése

Visszanyúlás az eredeti művekhez

Az általánosan elfogadott megállapítások, vitatható nézetek, a feltáratlan „fehér foltok” kiemelése

1. A szakirodalom tanulmányozásának célja, funkciói
1 a szakirodalom tanulm nyoz s nak c lja funkci i4
A szakirodalom gondos elemzésének előnyei

Lehetőséget ad a probléma pontos körülhatárolására, megfogalmazására

El tudjuk helyezni a kutatásunkat mind történeti perspek- tívában, mind pedig a jelenkori megközelítésmódok között

Elkerülhetjük a szükségtelen ismétlődéseket

Lehetővé válik tudományos eredményekkel alátámasztott kijelentések megfogalmazása a hipotézisekben

Megtudhatjuk, hogy mely kutatási módszerek és eszközök bizonyultak eredményesnek, ill. alkalmatlannak a miénkhez hasonló problémák megválaszolásában

Segít kutatási eredményeink megfelelő értelmezésben

1. A szakirodalom tanulmányozásának célja, funkciói
2 a szakirodalmi t j koz d s b zisai forr sai
2. A szakirodalmi tájékozódás bázisai, forrásai
 • Könyvtár
 • Levéltár

(Történeti kutatás)

 • Internet
2 a szakirodalmi t j koz d s b zisai forr sai1
2. A szakirodalmi tájékozódás bázisai, forrásai

Könyvtárak

Országos Széchényi Könyvtár

 • Nemzeti könyvtárunk
 • Köteles példány
 • Külföldön megjelent magyar vonatkozású kiadványok
 • Betűrendes, szak-, sorozati és folyóirat katalógus
 • Magyar Nemzeti Bibliográfia
 • Központi Címjegyzék (külföldi könyvek)
2 a szakirodalmi t j koz d s b zisai forr sai2
2. A szakirodalmi tájékozódás bázisai, forrásai

Könyvtárak

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára

 • Társtudományok
 • Disszertációk
2 a szakirodalmi t j koz d s b zisai forr sai3
2. A szakirodalmi tájékozódás bázisai, forrásai

Könyvtárak

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

 • A szociológia szakkönyvtára

(nevelésszociológia)

2 a szakirodalmi t j koz d s b zisai forr sai4
2. A szakirodalmi tájékozódás bázisai, forrásai

Könyvtárak

Országgyűlési Könyvtár

 • Az állam- és jogtudomány szakkönyvtára

(ENSZ és UNESCO kiadványok)

2 a szakirodalmi t j koz d s b zisai forr sai5
2. A szakirodalmi tájékozódás bázisai, forrásai

Könyvtárak

Egyetemi Könyvtár

 • Az ELTE központi könyvtára
2 a szakirodalmi t j koz d s b zisai forr sai6
2. A szakirodalmi tájékozódás bázisai, forrásai

Könyvtárak

Oktatáskutató Intézet Könyvtára

 • Kutatási beszámolók

AVKF könyvtára

2 a szakirodalmi t j koz d s b zisai forr sai7
2. A szakirodalmi tájékozódás bázisai, forrásai

Könyvtárak

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

 • Alapítva 1958-ban
 • Gyűjtőköre
  • Neveléstudomány, pszichológia, közművelődés, gyermek- és ifjúságvédelem, az ifjúsági mozgalmak, szakképzés, pedagógusképzés
 • Külön gyűjteményei
  • Az iskolai értesítők (évkönyvek)
  • Tankönyvek
  • Ifjúsági és gyermekirodalom
 • Katalógusok, bibliográfiák, referáló folyóiratok
2 a szakirodalmi t j koz d s b zisai forr sai8
A szakirodalom forrásai

Előzetes források

Katalógusok

Referáló folyóiratok

Bibliográfiák

2. A szakirodalmi tájékozódás bázisai, forrásai
2 a szakirodalmi t j koz d s b zisai forr sai9
2. A szakirodalmi tájékozódás bázisai, forrásai

A szakirodalom forrásai

 • Előzetes források

Katalógusok

  • Betűrendes katalógus
   • Szerzők, szerkesztők (mű címe) alapján
   • Névelőt, ékezetet nem veszik figyelembe
2 a szakirodalmi t j koz d s b zisai forr sai10
A szakirodalom forrásai

Előzetes források

Katalógusok

Szakkatalógus - betűrendes tárgymutató

Megmutatja, hogy a szakkatalógus melyik alosztályában található egy adott témára vonatkozó irodalom

Az ETO (Egyetemes Tizedes Osztályozás) rendszere szerint épül fel

Főosztályok (0 – 9)

Osztályok

Alosztályok

2. A szakirodalmi tájékozódás bázisai, forrásai
2 a szakirodalmi t j koz d s b zisai forr sai11
A szakirodalom forrásai

Előzetes források

Katalógusok

Folyóirat katalógus

A folyóiratcímek betűrendjében

A megjelentető ország betűrendje szerint

A cédulán feltüntetve, hogy mettől meddig járt a könyvtárba

2. A szakirodalmi tájékozódás bázisai, forrásai
2 a szakirodalmi t j koz d s b zisai forr sai12
A szakirodalom forrásai

Előzetes források

Katalógusok

Sorozati katalógus

Kiadványsorozatok katalógusa

Megtudható, hogy az egyes sorozatok keretében mi jelent meg

2. A szakirodalmi tájékozódás bázisai, forrásai
2 a szakirodalmi t j koz d s b zisai forr sai13
A szakirodalom forrásai

Előzetes források

Katalógusok (OPKM)

Fordítások betűrendes és szakkatalógusa

Tankönyvek tantárgyak és iskolatípusok szerinti katalógusa

Ifjúsági könyvek katalógusa

Középiskolai értesítők katalógusa

UNESCO kiadványok katalógusa

2. A szakirodalmi tájékozódás bázisai, forrásai
2 a szakirodalmi t j koz d s b zisai forr sai14
A szakirodalom forrásai

Előzetes források

Katalógusok (OPKM)

Témabibliográfiák betűrendes és időrendi katalógusa

Könyvek Központi Katalógusa pedagógiai vonatkozású anyaga

2. A szakirodalmi tájékozódás bázisai, forrásai
2 a szakirodalmi t j koz d s b zisai forr sai15
A szakirodalom forrásai

Előzetes források

Referáló folyóiratok

Időszakos kiadványok (egy-két havonta)

Az újonnan megjelent szakirodalomról közölnek annotációkat

kereső indexek: szerző, tárgyszavak, kibocsátó intézmény, a publikáció típusa

A folyamatos tájékozódás forrásai

Visszatekintő tájékozódáshoz: összesítő kötetek (kommulációk)

2. A szakirodalmi tájékozódás bázisai, forrásai
2 a szakirodalmi t j koz d s b zisai forr sai16
A szakirodalom forrásai

Előzetes források

Referáló folyóiratok

Magyar Pedagógiai Irodalom

Külföldi Pedagógiai Információ

Resources in Education

Current Index to Journals in Education

2. A szakirodalmi tájékozódás bázisai, forrásai
2 a szakirodalmi t j koz d s b zisai forr sai17
A szakirodalom forrásai

Előzetes források

Bibliográfiák

Minden fajta irodalmat feltárnak

Nemzeti bibliográfiák

Egy ország kiadványai

Szakbibliográfiák

Egy tudományterület kiadványai

2. A szakirodalmi tájékozódás bázisai, forrásai
2 a szakirodalmi t j koz d s b zisai forr sai18
A szakirodalom forrásai

Előzetes források

Bibliográfiák

Magyar nemzeti Bibliográfia

Kiadja az Országos Széchényi Könyvtár

2. A szakirodalmi tájékozódás bázisai, forrásai
2 a szakirodalmi t j koz d s b zisai forr sai19
A szakirodalom forrásai

Előzetes források

Bibliográfiák

Pedagógiai

szakbibliográfiák

OPKM

2. A szakirodalmi tájékozódás bázisai, forrásai
2 a szakirodalmi t j koz d s b zisai forr sai20
A szakirodalom forrásai

Előzetes források

Bibliográfiák

Témabibliográfiák (OPKM)

Gyermek- és ifjúságvédelem

Pedagógus továbbképzés

Távoktatás

Óvodai nevelés

Értékválság a pedagógiában stb.

2. A szakirodalmi tájékozódás bázisai, forrásai
2 a szakirodalmi t j koz d s b zisai forr sai21
A szakirodalom forrásai

2. Másodlagos források

Az elsődleges források, azaz a kutatásról készített beszámolók, disszertációk alapján készített összefoglalások

Lexikonok

Enciklopédiák

Kézikönyvek

Tankönyvek

Jegyzetek

Monográfiák

Tanulmánykötetek

Szakszótárak

2. A szakirodalmi tájékozódás bázisai, forrásai
2 a szakirodalmi t j koz d s b zisai forr sai22
A szakirodalom forrásai

2. Másodlagos források

Lehetővé teszik a kutató számára, hogy áttekintő képet kapjon

A kutatás egy területéről

Az alapvető problémákról

A kutatási irányzatokról

A jelentősebb kutatókról

A kutatóhelyekről

A téma jelenlegi állásáról

A főbb eredményekről

2. A szakirodalmi tájékozódás bázisai, forrásai
2 a szakirodalmi t j koz d s b zisai forr sai23
A szakirodalom forrásai

2. Másodlagos források

Hazai másodlagos források

Pedagógiai lexikon

Nagy Sándor

1976-78.

2. A szakirodalmi tájékozódás bázisai, forrásai
2 a szakirodalmi t j koz d s b zisai forr sai24
A szakirodalom forrásai

2. Másodlagos források

Hazai másodlagos források

Pedagógiai kézikönyv

1982. szerk.: Báthory Zoltán és Gyaraki Frigyes

Tanulmányok a Neveléstudomány Köréből

Tanulmánykötet sorozat

2. A szakirodalmi tájékozódás bázisai, forrásai
2 a szakirodalmi t j koz d s b zisai forr sai25
A szakirodalom forrásai

2. Másodlagos források

Hazai másodlagos források

Tankönyvek

Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák – különbségek

(Bp. Tankönyvkiadó, 1992.)

Nagy Sándor: Az oktatáselmélet alapkérdései

(Bp. Tankönyvkiadó, 1981.)

Nagy Sándor: Az oktatás folyamata és módszerei

(Bp. ELTE, 1993.)

2. A szakirodalmi tájékozódás bázisai, forrásai
2 a szakirodalmi t j koz d s b zisai forr sai26
A szakirodalom forrásai

2. Másodlagos források

Külföldi szakirodalom (OPKM)

Általános pedagógiai enciklopédiák

A pedagógia részterületeivel foglalkozó enciklopédiák

Kézikönyvek

Szakszótárak

Évkönyvek

Áttekintő folyóiratok

2. A szakirodalmi tájékozódás bázisai, forrásai
2 a szakirodalmi t j koz d s b zisai forr sai27
A szakirodalom forrásai

3. Elsődleges források

minden olyan dokumentum, amely közvetlenül számol be eredeti kutatási eredményekről, új elméleti általánosításokról.

pedagógiai szakkönyvek: Pedagógia időszerű kérdései, Pszichológia nevelőknek, Korszerű nevelés (ezek sorozatok, Tankönyvkiadó); Közoktatási Kutatások (sorozat, Akadémiai Kiadó és Educatio Kiadó)

disszertációk

kutatási beszámolók

folyóiratok

2. A szakirodalmi tájékozódás bázisai, forrásai
3 a szakirodalom felt r s nak l p sei
A szakirodalom feltárásának 2 módja van:

a) folyamatos tájékozódás: ha lépést akarunk tartani az új eredményekkel

b) visszatekintő (retrospektív tájékozódás): ha egy adott időpontban akarjuk feltárni a minket érdeklő téma irodalmát

Hogyan érdemes a szakirodalom feltárását végezni?  „Optimális stratégia”:

A kutatás problémájának pontos körülhatárolása

Friss, releváns másodlagos források áttekintése (lexikonok, enciklopédiák stb.), majd a probléma pontosítása

A jelentősebb referáló folyóiratok legfrissebb számainak áttekintése

3. A szakirodalom feltárásának lépései
3 a szakirodalom felt r s nak l p sei1
4. A kulcsszavak listájának összeállítása – kulcsszavak kapcsolódása

5. A referáló folyóiratok legfrissebb számaiból a releváns tanulmányok összegyűjtése

6. A kigyűjtött elsődleges források beszerzése

7. Az elsődleges források elolvasása, jegyzetelése

8. A jegyzetek rendszerezése, a tanulmányunk struktúrájának megtervezése

9. A kritikus áttekintés megírása, logikus szerkezetbe integrálva az olvasott műveket

3. A szakirodalom feltárásának lépései
4 a szakirodalom feldolgoz s nak technik i
A szakirodalom feldolgozása

Az összegyűjtött, feltárt irodalom

elemzése

értelmezése,

rendszerezése,

szintetizálása és

kritikus ismertetése

4. A szakirodalom feldolgozásának technikái
4 a szakirodalom feldolgoz s nak technik i1
Jegyzetelés

Pontosság

Visszakereshetőség

Időtakarékosság

A jó jegyzetanyag

Más rendszerbe könnyen átalakítható

Csoportosítható

Összehasonlítható

Rendszerezhető

Visszakereshető

4. A szakirodalom feldolgozásának technikái
4 a szakirodalom feldolgoz s nak technik i2
A jegyzetelés formái

Naplózó kivonatolás

Összefüggő, füzetbe egymás után írt jegyzet

A lényeges gondolatok, kulcsszavak kiemelése (aláhúzással, számozással, színnel)

Alkalmazása

Ha csak egy, vagy néhány mű feldolgozására kerül sor

A jegyzetanyagot egyetlen célra kívánjuk felhasználni (előadás, szemináriumi dolgozat stb.)

A feldolgozott mű struktúrája nem tér el lényegesen az általunk írni kívánt műétől

4. A szakirodalom feldolgozásának technikái
4 a szakirodalom feldolgoz s nak technik i3
A jegyzetelés formái

Cédulázás

Az irodalom egy-egy gondolati egységét külön cédulára írjuk

Bibliográfiai jegyzet

Egy kiválasztott , vagy feldolgozott mű pontos adatait tartalmazza

Célszerű katalóguscédulára készíteni

Felhasználható az irodalomjegyzék elkészítéséhez is

4. A szakirodalom feldolgozásának technikái
4 a szakirodalom feldolgoz s nak technik i4
A jegyzetelés formái

Cédulázás

Bibliográfiai jegyzet könyv esetén

4. A szakirodalom feldolgozásának technikái
4 a szakirodalom feldolgoz s nak technik i5
A jegyzetelés formái

Cédulázás

Bibliográfiai jegyzet könyvfejezetek, konferencia-előadások, gyűjteményes kötetek esetén

4. A szakirodalom feldolgozásának technikái
4 a szakirodalom feldolgoz s nak technik i6
A jegyzetelés formái

Cédulázás

Bibliográfiai jegyzet folyóiratcikk esetén

4. A szakirodalom feldolgozásának technikái
4 a szakirodalom feldolgoz s nak technik i7
A jegyzetelés formái

Cédulázás

Tárgyi jegyzet

4. A szakirodalom feldolgozásának technikái

Motiváció Gage – Berliner, 1975. 328. o.

4 a szakirodalom feldolgoz s nak technik i8
A jegyzetelés formái

Cédulázás

Tárgyi jegyzet

Az álláspontok illusztrálására, alátámasztására, összehasonlítására használható fel

Tartalma lehet:

Tények, adatok, nevek, statisztikák, definíciók

Érvek, leírások, magyarázatok, kérdések, illusztrációk

Saját kommentárok

Összefüggések, következtetések, értelmezések

További vizsgálódást, ellenőrzést igénylő megállapítások

4. A szakirodalom feldolgozásának technikái
4 a szakirodalom feldolgoz s nak technik i9
A jegyzetelés formái

Cédulázás

Tárgyi jegyzet

A problémát és a hipotéziseket szó szerint célszerű leírni

Rögzíteni kell a módszereket, a minta sajátosságait, a mintavétel módját, a kutatási eszközöket, a fontosabb eredményeket

A jegyzetelés

A passzív másolástó a kritikai szempontok alapján történő átfogalmazásig

4. A szakirodalom feldolgozásának technikái
4 a szakirodalom feldolgoz s nak technik i10
A jegyzetelés formái

Cédulázás

Tárgyi jegyzet

A készítés szabályai

Minden gondolati egység új cédulán (csak a cédula egyik oldalán)

Jól olvashatóan, tollal

Egyértelmű rövidítések alkalmazása

Elkülönített rétegei: - szószerinti idézet

- a szerző átfogalmazott gondolata

- saját észrevételeink

4. A szakirodalom feldolgozásának technikái
4 a szakirodalom feldolgoz s nak technik i11
A jegyzetelés formái

Cédulázás

Tárgyi jegyzet

A készítés szabályai

Idézetek idézőjelben

saját megjegyzések zárójelben

a hibás szöveget is betűhíven kell közölni (sic!)

saját kiemeléseik jelölése (kiemelés – vezetéknév)

a kihagyott szövegrészek jelölése: …

Fontos a kritikai észrevételek feltüntetése már a jegyzetelés során

4. A szakirodalom feldolgozásának technikái
1 az inform ci keres rendszerek alapfogalmai
Releváns dokumentum

A felhasználó számára információt hordoz

„Zaj”

Az információkeresés során visszahívott dokumentumok azon része, mely nem releváns a felhasználó kérdése szempontjából

1. Az információkereső rendszerek alapfogalmai
1 az inform ci keres rendszerek alapfogalmai1
Az információkeresés célja

Lehetőleg minden releváns dokumentum kiválasztása a gyűjteményből

Minél kevesebb legyen a visszakeresett nem releváns tételek száma

Dokumentum

Az ismeretek, információk hordozója, „lelőhelye”

A felhasználónak a benne foglalt ismeretekre van szüksége

1. Az információkereső rendszerek alapfogalmai
1 az inform ci keres rendszerek alapfogalmai2
Információgyűjtemény

A dokumentumokban lévő ismereteket, információkat tartalmazza

Bibliográfiák, könyvtári katalógusok, referáló lapok

Az információgyűjtemények az eredeti dokumentumok feldolgozása révén jöttek létre (információveszteség!!)

Az információgyűjteményben a keresés soha nem „tökéletesen” eredményes

1. Az információkereső rendszerek alapfogalmai
2 a sz m t g pes inform ci keres rendszerek
A számítógép megjelenése forradalmi változást hozott az információkeresés területén

könyvtári katalógusok

referáló folyóiratok

2. A számítógépes információkereső rendszerek
2 a sz m t g pes inform ci keres rendszerek1
A dokumentumok, információforrások bibliográfiai leírását, esetenként tartalmi ismertetését tárolják

Egy dokumentumot egy rekord reprezentál

Betűrendes file, amiben a keresés kezdődik

Az egyes kifejezésekhez kapcsolódó azonosítók vezetnek el a bibliográfiai adatállományhoz, azaz a kifejezés helyéhez

Táblázat, melynek első oszlopa „abc” sorrendben tartalmazza a kereshető kifejezéseket, további oszlopai pedig, hogy azok mely dokumentumokban találhatók

2. A számítógépes információkereső rendszerek

ADATBÁZIS

Két funkcionális adatállomány

Bibliográfiai adatállomány

(dokumentum file v. master file)

Invertált adatállomány

(invertált file v. index file)

3 az adatb zisokban val keres s f l p sei
A keresőkérdés megfogalmazása

A keresési stratégia kidolgozása

A keresés végrehajtása

3. Az adatbázisokban való keresés fő lépései
3 az adatb zisokban val keres s f l p sei1
1. A keresőkérdés megfogalmazása

A felhasználó által keresett téma pontos, szabatos meghatározása

Esetleges korlátozás (nyelv, dokumentum típus, időszak stb.)

Eldöntendő:

Minden releváns rekordot (dokumentumot) keressen a program

vagy

Csak releváns rekordokat kapjunk

3. Az adatbázisokban való keresés fő lépései

Zajos lesz a keresés

Nem minden releváns rekord kerül be

3 az adatb zisokban val keres s f l p sei2
2. A keresési stratégia kidolgozása

A természetes nyelven megfogalmazott kérdés számítógépes keresésre való átalakítása (profilszerkesztés)

PROFIL

A keresőkérdés gépi információkeresésre alkalmassá tett változata

Elemei: - keresőszavak

- a Bool-algebra logikai operátorai

- keresést segítő elemek (csonkolás, korlátozás stb.)

3. Az adatbázisokban való keresés fő lépései
3 az adatb zisokban val keres s f l p sei3
2. A keresési stratégia kidolgozása

A keresőszavak kiválasztása

Külső forrásból (tárgyszójegyzék, saját kútfő, tezaurusz stb.)

Invertált adatállományból

Bibliográfiai adatállomány szöveges adatmezőiből (cím, referátum stb.)

3. Az adatbázisokban való keresés fő lépései
3 az adatb zisokban val keres s f l p sei4
Példa

Keresett téma:

A pályamódosítás gyakorisága az angol pedagógusok körében

Az invertált adatállományban szerepelnek-e a fenti kifejezések?

A „pályamódosítás” és az „angol” nem szerepel

Helyettük van: „pályakorrekció” és „Anglia”

Keresőszavaink gépi keresésre átalakítva:

Pedagógus, pályakorrekció, Anglia

3. Az adatbázisokban való keresés fő lépései
3 az adatb zisokban val keres s f l p sei5
2. Valamennyi keresőszót kiválasztottuk?

bővítés:

pedagógus tanár, tanító, óvónő

Anglia Nagy-Britannia

A keresést a későbbiekben kiterjeszthetjük a bibliográfiai adatállomány szöveges adatmezőire is

Itt szerepelhetnek az „angol” és a „pályamódosítás” szavak is (természetes nyelvű szöveget tartalmaznak ezek a mezők)

3. Az adatbázisokban való keresés fő lépései
3 az adatb zisokban val keres s f l p sei6
2. A keresési stratégia kidolgozása

b) A keresőszavak összekapcsolása

A megfelelő logikai operátorokkal

Az operátorok a keresőszavak egymáshoz való viszonyát(a keresőszavakkal kiválasztott rekordhalmazok viszonyát) határozzák meg

Operátorok nélkül

Minden olyan rekordot megkapunk, melyekben benne van a keresőszavak egyike (értelmetlen keresés)

Nekünk csak olyan tételek kellenek, melyek egyidejűleg mindegyik keresőszavunkat tartalmazzák

Logikai kapcsolódás feltüntetésével érhető el

3. Az adatbázisokban való keresés fő lépései
3 az adatb zisokban val keres s f l p sei7
Logikai operátorok

Logikai összeadás: „vagy” operátor

A „vagy” B

A-t vagy B-t vagy mindegyiket tartalmazza

3. Az adatbázisokban való keresés fő lépései

A

B

3 az adatb zisokban val keres s f l p sei8
Logikai operátorok

Logikai szorzás: „és” operátor

A „és” B

A-t is és B-t is tartalmazza

3. Az adatbázisokban való keresés fő lépései

A

B

3 az adatb zisokban val keres s f l p sei9
Logikai operátorok

Logikai kivonás: „nem” operátor

A „nem” B

Azok a rekordok, melyekben A előfordul, kivéve azokat, melyekben B is

3. Az adatbázisokban való keresés fő lépései

A

B

3 az adatb zisokban val keres s f l p sei10
Profilok

Pedagógus „és” pályakorrekció „és” Anglia

Vagy

(pedagógus „vagy” tanár) „és” pályakorrekció „és” Anglia

Vagy

(pedagógus „vagy” tanár „vagy” tanító) „és” pályakorrekció „és” (Nagy-Britannia „vagy” Anglia)

3. Az adatbázisokban való keresés fő lépései
3 az adatb zisokban val keres s f l p sei11
Példa logikai kivonásra

Téma: A középiskolák igazgatóinak kinevezése, kivéve a szakiskolákat.

Keresőszavaink:

középiskola, igazgató, kinevezés, szakiskola

A keresőprofil:

(középiskola „nem” szakiskola) „és” igazgató „és” kinevezés

3. Az adatbázisokban való keresés fő lépései
3 az adatb zisokban val keres s f l p sei12
2. A keresési stratégia kidolgozása

c) A keresés korlátozása

A megadott keresőszó csak akkor vegyen részt a keresésben, ha a rekordok egy általunk meghatározott adatmezőjében szerepel

Pl. egy szerző neve a keresőszó, de csak a szerzői adatmezőben előforduló találatokat kérjük

Meghatározhatjuk az adatmező konkrét tartalmát: pl. a kiadás éve adatmező tartalma: 1990.

Adatbázisonként eltérő lehetőségek

3. Az adatbázisokban való keresés fő lépései
3 az adatb zisokban val keres s f l p sei13
2. A keresési stratégia kidolgozása

d) Csonkolás

pl.: „iskola” és „iskolák” helyett iskol*

iskola* iskolatitkár

iskolaszék

iskolarendszer stb.

A megfelelő profilszerkesztéshez

Nagy szakértelem szükséges

Jól kell ismerni az adatbázis szerkezetét és

Az alkalmazott információkereső programrendszert

3. Az adatbázisokban való keresés fő lépései
3 az adatb zisokban val keres s f l p sei14
3. A keresés végrehajtása

Keresési utasítások, parancsok segítségével

parancsnyelv

Keresőrendszerenként változik

Az ember és a számítógép közötti kapcsolattartás eszköze

Általában angol nyelvűek (Pl.: Select, Expand, Display, Print stb.)

3. Az adatbázisokban való keresés fő lépései