lighthouse n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lighthouse PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lighthouse

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Lighthouse - PowerPoint PPT Presentation


 • 202 Views
 • Uploaded on

Lighthouse. Tarihçe. 1998, Yazılım Metodolojisi Nesneye yönelik Iterative incremental Çevik (agile) yaklaşımlar 2001, Kalite ve Koordinasyon Grubu, ara ürünler için standartlar 2002, ISO 15504 (SPICE) Assessor Eğitimi (8 personel) 2003, Süreç tanımları -ISO 9001 Sertifikasyonu,.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Lighthouse


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Lighthouse

  2. Tarihçe • 1998, Yazılım Metodolojisi • Nesneye yönelik • Iterative incremental • Çevik (agile) yaklaşımlar • 2001, Kalite ve Koordinasyon Grubu, ara ürünler için standartlar • 2002, ISO 15504 (SPICE) Assessor Eğitimi (8 personel) • 2003, Süreç tanımları -ISO 9001 Sertifikasyonu,

  3. İzlenen Standartlar • ISO 9001:2000 • ISO/IEC 12207 • ISO 15504 (SPICE) • IEEE

  4. Nasıl bir Kalite Sistemi? • akılcı • katılımcı • esnek • pratik • bütünleşik • öğrenen otomasyon

  5. Lighthouse Nedir? • Şirket içi kalite yönetim sistemi otomasyon ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilen, • Dokümanları sayısal olarak imzalayan, • Kalite Yönetim Sistemi içerisinde insanların doküman ve projelere erişim haklarını sınırlandırmak amacıyla rol tabanlı yetkilendirme sistemi kullanan (CSAAS – CyberSoft Authentication and Authorization System). • Web tabanlı iletişim ve kalite yönetim sistemi.

  6. Hedefler I • Kalite sistem dokümantasyonunu ve kayıtlarını yöneterek kağıt tüketimini azaltmak, • Dokümanların akış (hazırlanması, gözden geçirilmesi, onaylanması / imzalanması) sürecini yönetmek, • Raporların (güncel doküman listesi, KDR) otomatik hazırlanmasını sağlamak • Dokümanların eski revizyonlarına erişmek, • Denetimleri / uygunsuzlukları takip etmek, • Yönetim tarafından izlenebilirliği sağlamak,

  7. Hedefler II • Eğitimleri planlamak, • İlgili personeli değişikliklerden haberdar etmek • Farklı yerleşkelerde bulunan ekiplerinin çevrim içi erişerek kaliteye yönelik işlemlerini bulundukları yerleşkeden gerçekleştirmesini sağlamak, • Kalite Yönetim Sistemi’nin kullanıcılarının, ilişkili oldukları işler ve projeler doğrultusunda yalnızca yetkisi olduğu dokümanlara erişmesini ve onlarla ilgili işlem yapmasını sağlamak, • Süreç veritabanını tutmak ve metrik toplanmasını kolaylaştırmaktır.

  8. Ana İşlevsellik • Kalite Sistemi Doküman Yönetimi • İç Denetim Yönetimi • Problem Çözümü Yönetimi • Proje Doküman ve Kayıt Yönetimi • Bilgi Yönetimi • İletişim Yönetimi

  9. Kalite Sistemi Doküman Yönetimi (QDM) • doküman listeleme • doküman numaraları, • doküman adları, • sürüm numaraları, • yayım tarihleri, • durumları • dokümanlar hakkında detay bilgi • doküman sahibi, • gözden geçiren, • onaylayan, • hazırlama-gözden geçirme-onay tarihleri, • ekli ve ilişkili dokümanlar • doküman görüntüleme ve indirme • doküman gözden geçirme ve onay • doküman ilişkilendirme • doküman ekleme/güncelleme • güncel doküman listesi dökümü • eski sürümlere ve ilişkili dokümanlara erişim • doküman değişiklik isteklerinin takibi

  10. İç Denetim Yönetimi (IAM) • iç denetim dokümanlarının hazırlama, gözden geçirme, onay işlemlerinin otomasyonu • denetim programı • denetim soruları • denetim raporları • düzeltici/önleyici faaliyet istekleri • yaklaşan denetim/takip denetimleri için ilgililere uyarı mesajlarının gönderilmesi • düzeltici/önleyici faaliyet isteklerinin durumu hakkında raporlama

  11. Problem Çözümü Yönetimi (PRM) • problem raporlarının hazırlanması • konfigürasyon durum raporlama • problem raporlarının hazırlanması • problem raporlarının takibi

  12. Proje Doküman ve Kayıt Yönetimi (PDM) • proje duyuruları • proje tanımı • proje adı, • proje başlangıcı, • planlanan bitiş tarihi, • proje sponsoru, • proje yöneticisi, • proje personeli • denetmen • proje gelişim raporları • proje planları • proje belgeleri • toplantı tutanakları • gözden geçirme kayıtları • test durum, log ve raporları • konfigüration yönetim kayıtları • proje metrikleri • satın alma kayıtları • eğitim kayıtları • danışmanlık kayıtları

  13. Bilgi Yönetimi (KM) • kalite yönetim sistemi dokümantasyonu • tekrar kullanım kütüphanesi • dış standartlar • kütüphane yönetim sistemi

  14. İletişim Yönetimi (CM) • kalite politikası, kalite hedefleri, vizyon ve misyon tanımları, görev ve sorumlulukların yayımlanması • doküman yaratıldığında ilgili grupların e-posta ile haberdar edilmesi • iş akışının yönlendirildiği kişinin e-posta ile haberdar edilmesi • kullanıcının gözden geçirme/onay işlemini bekleyen dokümanların girişte listelenmesi

  15. ISO 9001: 2000 ISO 12007 ISO 15504-2 ISO Standatları ile İlişkisi QDM 4.2.3 Control of documents 4.2.4 Control of records 5.4.2 Quality management system planning 5.6.2 Review input 8.5.1 Continual improvement 6.1 Documentation process 6.3 Quality assurance process 7.3 Improvement process SUP.1 Documentation Process SUP.3 Quality Assurance ORG.2 Improvement Process IAM 8.2.2 Internal Audit 4.2.4 Control of records 5.6.2 Review input 8.5.2 Corrective action 8.5.3 Preventive action 5.5.3 Internal communication 6.7 Audit process 7.3 Improvement process SUP.7 Audit Process ORG.2 Improvement Process PRM 4.2.4 Control of records 5.6.2 Review input 8.2.4 Monitoring and measurement of product 6.2 Configuration management process 6.8 Problem resolution process SUP.2 Configuration Management  Process SUP.3 Quality Assurance SUP.8 Problem Resolution Process ORG.5 Measurement process PDM 4.2.4 Control of records 5.4.2 Quality management system planning 7 Product realization 6.3 Quality assurance process 6.4 Verification process 5.3 Development process 7.1 Management process  SUP.4 Verification Process ENG Process Category MAN Process Category CUS.3 Customer Requirements Elicitation Process ORG.4 Infrastructure Process KM  4.2.3 Control of documents 6.1 Documentation process F.3.6 Reuse Program Management Process SUP.1 Documentation Process ORG 6 Reuse ORG.4 Infrastructure Process COM 5.3 Quality policy 5.4.1 Quality objectives 5.5.1 Responsibility and authority 5.5.3 Internal communication F.3.1.1 Organizational alignment F.3.1.4 Quality management MAN.3 Quality Management Process ORG.1 Organizational Alignment Process ORG.4 Infrastructure Process

  16. JDBC HTTPS Request HTTPS Response Disk IO Web Browser Web Server (Jakarta Tomcat) Database Server (MySQL) File System (Linux) Mimari

  17. XML Yapısı doküman form biçimi bölümlere referans bölüm 1 bölüm biçimi alanlara referans alanlar ... alan 1 alan 2 tekrarlı alan 1 tekrarlı satır alanlara referans alan 1 alan2 ... <dokuman> <formFormat></formFormat> <bolumler> <bolum> <adi>dokumanHazirla</adi> <tipi>hazirlama</tipi> <bolumFormati></bolumFormati> <alanlar> <alan> <adi>dokumanId</adi> <gorunenAdi>Tutanak No</gorunenAdi> <tipi>text</tipi> <sinifAdi>text</sinifAdi> <genislik>100</genislik> <zorunlu>evet</zorunlu> <saltOkunur>hayir</saltOkunur> <onDeger>#com....getDocumentID(TT,$menuOid)</onDeger> <olasiDegerler></olasiDegerler> </alan> ... </alanlar> </bolum> <bolum> <adi>dokumanOnayla</adi> <tipi>onay</tipi> <bolumFormati> </bolumFormati> <alanlar></alanlar> </bolum> </bolumler> </dokuman>

  18. Güvenlik • Erişim Güvenliği • Kullanıcı Tanıma • 128 bit SSL • Veri güvenliği • Rol Tabanlı Erişim Kontrolü (CSAAS)

  19. Sonuç • “Lighthouse işimi kolaylaştırıyor!” • sürekli iyileştirme • müşteri onay sürecinin dahil edilmesi • metrik veri yönetimi • süreç tanımlarının otomasyonu