Generalistisch werken in de 1e lijn
Download
1 / 16

Generalistisch werken in de 1e lijn - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Generalistisch werken in de 1e lijn. Verkenning. Marian van Leeuwen. 28 september 2012. Kernvragen bij de verkenning. Wat is de rol en plek in het stelsel? Wat zijn trends? Zijn er beroepsprofielen? Wat zijn speerpunten? Zijn er opleidingsmogelijkheden?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Generalistisch werken in de 1e lijn' - kieu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Generalistisch werken in de 1e lijn

Generalistisch werken in de 1e lijn

Verkenning

Marian van Leeuwen

28 september 2012


Kernvragen bij de verkenning
Kernvragen bij de verkenning

Wat is de rol en plek in het stelsel?

Wat zijn trends?

Zijn er beroepsprofielen?

Wat zijn speerpunten?

Zijn er opleidingsmogelijkheden?

Wat is de stand van zaken in de praktijk?

Waar zijn praktijkvoorbeelden te vinden?


Diverse namen
Diverse namen

 • 1e lijns generalist

 • Frontlijnwerker

 • Sociale huisarts

 • Gezinscoach

 • Wijkcoach

 • Medewerker sociale teams

 • Stadsmariniers


Kernwoorden
Kernwoorden

Domein overstijgend werken: jeugd, werk&inkomen, wonen, welzijn, schulden en veiligheid

Integraal werken

Versterken eigen kracht en zelfredzaamheid

Vertrouwen van de cliënt


Rmo hulp aan kwetsbare gezinnen
RMO: hulp aan kwetsbare gezinnen

Risicofactoren: langdurige aandoening bij kind of ouder, armoede, werkloosheid, alleenstaand ouderschap, lage opleiding enz.

> 3 risicofactoren = kwetsbare gezinnen

(RMO 2012)


Rmo ontzorgen en normaliseren
RMO ‘ontzorgen en normaliseren’

Gezinscoach in de eerste lijn

Advies over hulp aan kwetsbare gezinnen:

 • Investeer niet langer in super-specialisatie en zware hulpverlening

 • Tegengaan van onnodig problematiseren en etiketteren

 • Zorg die de eigen kracht van het gezin versterkt en de sociale omgeving activeert en benut


Gezinscoach in de eerste lijn rmo
Gezinscoach in de eerste lijn (RMO)

Werkt generalistisch

Dicht bij het gezin en de omgeving van het gezin

Biedt praktische ondersteuning en verwijst enkel door als er geen andere opties meer zijn

Geen extra nieuwe laag in de keten!

Mogelijk het werk van teams als ZorgAdviesTeams en sociale wijkteams versterkt of zelfs vervangt

Verschil met de huisarts: hij is er in principe enkel voor de kwetsbare gezinnen en gaat per definitie erop af


Taken 1elijns gezinscoach rmo
Taken 1elijns gezinscoach (RMO)

Vertrouwen opbouwen en het gesprek aan gaan

Activeren en versterken van de eigen kracht van een gezin in de sociale omgeving

Oplossen van (opvoed)vraagstukken in het gezin, zo nodig met hulp van praktische ondersteuning of specialist

Indien nodig doorverwijzen naar zwaardere, meer gespecialiseerde hulpverlening


Competentieprofiel gezinscoach rmo
Competentieprofiel gezinscoach (RMO)

Juiste kwalificaties

Persoonlijke competenties

Vertrouwen kunnen opbouwen, ook bij zorgmijdende, in de hulpverlening teleurgestelde gezinnen

Gezin ondersteunen in herstel van het gewone leven

Sociaal netwerk kunnen aanspreken

Op basis van gedegen probleemanalyse besluiten over evt. specialistische hulp


Voorbeelden van generalistisch werken
Voorbeelden van generalistisch werken

 • Wrap around care

 • ‘10’ voor Toekomst

 • Thuisbegeleiding

 • K-vriendelijk

 • Buurtzorg Jong

 • Lokale intensieve pedagogische thuishulp

 • CJG4kracht: generalistenteam

  In deze voorbeelden is eigen kracht van het gezin de basis en benut de sociale omgeving. De gezinscoach ondersteunt het gezin, maar laat hen zelf aan zet.


Internationaal denemarken
Internationaal : Denemarken

Sinds decentralisatie: meer systeemgericht werken binnen de setting van een gezin. Veel meer social workers op scholen en in de kinderopvang, zowel ter ondersteuning van de kinderen als van de medewerkers

Social workers van de gemeente nemen besluit of iemand extra zorg krijgt. Deze social worker is de spin in het web en fungeert als hulpverlener, case manager, gezinsvoogd en raadsonderzoeker, hij stelt samen met het gezin een plan van aanpak op.


Manier van werken of nieuw beroep
Manier van werken of nieuw beroep?

Margot Scholte (lector InHolland/Movisie): er is een nieuw landelijk beroepsprofiel nodig, er wordt te specialistisch opgeleid gericht op hulpverleners die in een spreekkamer zitten.

Tom van Yperen: pedagogische huisarts, minimaal HBO

Jo Hermanns: specialist van het gewone leven (HBO)


Generalistisch werken in diverse sectoren en professionaliseringstrajecten
Generalistisch werken in diverse sectoren en professionaliseringstrajecten

 • Welzijn Nieuwe Stijl: nieuwe sociale professional (actie-programma professionalisering Welzijn & Maatschappelijk Dienstverlening – ism vakbonden, MO-groep, Code 2, BVJong, NVWM, HBO- en MBO-raad, Movisie)

 • JGZ: betrokken en nabij, de Publieke Zorg voor Jeugd zorgverlener

 • Professionalisering CJG: ism GGD NL, Actiz, MO-groep, Jeugdzorg NL, NIP, NVO, AJN, NVMW, V&VN, NCJ en Nji

 • Professionalisering Jeugdzorg: ism Jeugdzorg NL, NJi


Competentieprofielen
Competentieprofielen professionaliseringstrajecten

Er is heel veel over competenties geschreven.

Profielen gevonden in:

 • Leeuwarden (frontlijnteam)

 • Enschede (wijkteams)

 • Eindhoven (WIJ Eindhoven generalistenteams)

 • Nijmegen

 • Rotterdam (frontlijnteam)

 • Groningen (De Ploeg MPG project)

 • Deventer (Coach van het alledaagse)

 • Amsterdam (Samen DOEN in de wijk)

  Amsterdam heeft competentieprofiel en talenten motivatie analyse.


Competenties volgens amsterdam
Competenties volgens Amsterdam professionaliseringstrajecten

Competenties

 • Creativiteit

 • Zelfontwikkeling

 • Durf

 • Coachen

 • Samenwerken

 • Netwerken

 • Aanpassingsvermogen

 • Innoverend vermogen

 • Overtuigingskracht


Talenten motivatie analyse generalist
Talenten-motivatie-analyse generalist professionaliseringstrajecten

Emotionele balans: bovengemiddelde eigenwaarde, optimistisch, zien kansen en mogelijkheden en durven af te wijken en risico’s te nemen, ze kunnen hiërarchie relativeren

Motieven & drijfveren: gedreven door afwisseling en van nature nieuwsgierig, nuchter, helikopterview, kunnen relativeren en hebben weinig aanzienbehoefte

Sociale talenten: echte verbinders, netwerkers die anderen ruimte bieden en cliënten en sociale omgeving in waarde laten. Ze voelen aan wanneer hulp nodig is, stellen zich informeel op en zijn onafhankelijk van regels.

Beïnvloedende talenten: enthousiast, niet snel opgeven, tolerante conflictbemiddelaars, kunnen sturend optreden zonder autoritair te worden

Leidinggevende talenten: autonome professionals die graag het voortouw nemen en draagvlak zoeken voor hun besluiten

Organisatorische talenten: creatieve geesten met een praktische instelling, die zich makkelijk aan kunnen passen.


ad