1 de grote lijn n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1 De Grote Lijn PowerPoint Presentation
Download Presentation
1 De Grote Lijn

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

1 De Grote Lijn - PowerPoint PPT Presentation


 • 174 Views
 • Uploaded on

1 De Grote Lijn . Van jagers en boeren … naar regenten en vorsten. De geschiedenis werd vroeger als volgt ingedeeld: Prehistorie (tot 3000 voor Christus) Oudheid (3000 vC tot 500 nC ) Middeleeuwen (500-1500) Nieuwe of Vroegmoderne Tijd (1500-1800) Nieuwste of Moderne Tijd (1800-nu).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

1 De Grote Lijn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
1 de grote lijn

1 De Grote Lijn

Van jagers en boeren …

naar regenten en vorsten

slide2

De geschiedenis werd vroeger als volgt ingedeeld:

  • Prehistorie (tot 3000 voor Christus)
  • Oudheid (3000 vC tot 500 nC)
  • Middeleeuwen (500-1500)
  • Nieuwe of Vroegmoderne Tijd (1500-1800)
  • Nieuwste of Moderne Tijd (1800-nu)
slide3

Welke tijdvakken zijn er?

  • jagers en boeren (tot 3000 vC)
  • grieken en romeinen (3000 vC tot 500 nC)
  • monniken en ridders (500-1000)
  • steden en staten (1000-1500)
  • ontdekkers en hervormers (1500-1600)
  • regenten en vorsten (1600-1700)
  • pruiken en revoluties (1700-1800)
  • burgers en stoommachines (1800-1900)
  • Wereldoorlogen (1900-1950)
  • TV & Computer (1950-nu)
slide4

Prehistorie

 • Jagers en boeren

Oudheid

 • Grieken en Romeinen

Middeleeuwen

 • Monniken en ridders
 • Steden en staten

Nieuwe of Vroegmoderne Tijd

 • Ontdekkers en hervormers
 • Regenten en vorsten
 • Pruiken en revoluties

Nieuwste of Moderne Tijd

 • Burgers en stoommachines
 • Wereldoorlogen
 • TV & Computer
de tijd van jagers en boeren tot 3000 v chr
De tijd van jagers en boerenTot 3000 v.Chr.

Voor 8000 v.Chr.  jagers en verzamelaars.

Rond 8000 v.Chr.  landbouw: middel van bestaan waarbij je leeft van de gewassen die je op de akkers verbouwt (akkerbouw) en van de dieren die je houdt en fokt (veeteelt).

 Mensen gaan op een vaste plaats wonen.

de tijd van jagers en boeren tot 3000 v chr1
De tijd van jagers en boerenTot 3000 v.Chr.

De eerste landbouwers leefden in Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

Oudste landbouwdorp ter wereld gevonden langs de rivier de Eufraat, in het tegenwoordige Syrië.

de tijd van jagers en boeren tot 3000 v chr3
De tijd van jagers en boerenTot 3000 v.Chr.

Waarom gaan mensen over op landbouw?

1. Vanwege een klimaatverandering.

2. De mens raakt beter bekend met planten en dieren.

de tijd van jagers en boeren tot 3000 v chr4
De tijd van jagers en boerenTot 3000 v.Chr.

Rond 4000 v. Chr. gaan landbouwers uit de Sahara (uitdroging) langs de Nijl wonen. Jagers en verzamelaars die bij de Nijl leefden nemen landbouw over. Er ontstaan dorpen.

Om het water van de Nijl goed te gebruiken werden er kanaaltjes gegraven en dijkjes gebouwd om water naar verder gelegen akkers te brengen: irrigatielandbouw

de tijd van jagers en boeren tot 3000 v chr5
De tijd van jagers en boerenTot 3000 v.Chr.

Dankzij de goede oogsten ontstaan er verschillende beroepen.

In de dorpen komt er een bestuur.

Hiërogliefenschrift: schrift bestaande uit tekeningen dat de Egyptenaren vanaf 3000 v. Chr. gebruikten bij het bestuur, namelijk voor het opschrijven van:

- regels

- belastingen

de tijd van jagers en boeren tot 3000 v chr6
De tijd van jagers en boerenTot 3000 v.Chr.

Met de uitvinding van het schrift (3000 v. Chr.) eindigt de prehistorie.

De prehistorie voor een volk eindigt wanneer zij kunnen schrijven.

de tijd van grieken en romeinen 3000 500
De tijd van Grieken en Romeinen3000 – 500
 • Einde prehistorie, begin Oudheid.
 • Na 3000 v. Chr. Ontstonden er op verschillende plaatsen bloeiende beschavingen:

- Grieken

- Romeinen

 • Landbouwstedelijke beschavingen.

(nijverheid en handel belangrijk)

de tijd van grieken en romeinen 3000 5001
De tijd van Grieken en Romeinen3000-500

Griekse cultuur: Griekse manier van bouwen met zuilen, Olympische spelen, polytheïsme en de belangstelling voor de wetenschap.

de tijd van grieken en romeinen 3000 5003
De tijd van Grieken en Romeinen3000-500

Atheensedemoctratie: een vorm van bestuur waarbij het volk (demos) via stemming beslist wie de bestuurders zijn.

Kinderen tot 18 jaar, vrouwen, slaven en vreemdelingen mochten niet meebeslissen.

de tijd van grieken en romeinen 3000 5005
De tijd van Grieken en Romeinen3000-500

Dankzij handel en verovering verspreidt de Romeinse cultuur zich over Europa.

Het overnemen van de Romeinse cultuur: romanisering.

Romeinse cultuur: polytheïsme, grote beelden van goden en keizers, Latijn en een goede militaire training.

de tijd van grieken en romeinen 3000 5006
De tijd van Grieken en Romeinen3000-500

De Germanen, bewoners van het gebied wat nu Nederland heet, kregen ook met de Romeinse cultuur te maken.

Verspreiding christendom door:

- handel

- verovering

- goede verbindingen

de tijd van grieken en romeinen 3000 5007
De tijd van Grieken en Romeinen3000-500

Christenen werden zwaar vervolgd in het Romeinse Rijk omdat zij de keizer niet als god wilden vereren.

Vanaf 313 christendom toegestaan in het Romeinse Rijk (keizer Constantijn de Grote had een veldslag gewonnen m.b.v. de god van de christenen).

Vanaf 391 christendom de enige toegestane godsdienst in het Romeinse Rijk.

de tijd van grieken en romeinen 3000 5008
De tijd van Grieken en Romeinen3000-500

Christendom populair bij arme stedelingen, omdat:

- voor god iedereen gelijk is

- er na de dood kans op een beter leven is

Bijbel:

- Oude Testament:

10 geboden, scheppingsverhaal, joodse verhalen

- Nieuwe Testament:

aantekeningen en brieven over het leven van Jezus

de tijd van monniken en ridders 500 1000
De tijd van monniken en ridders500-1000

Einde Oudheid en begin eerste deel van de Middeleeuwen.

476 West-Romeinse Rijk ten onder, oorzaken:

- Volksverhuizingen

- Verschillende volken bedreigden de grenzen

- Slecht bestuur: keizers regeerden nog maar korte periodes.

Oost-Romeinse Rijk tot 1453, werd bestuurd vanuit Constantinopel.

de tijd van monniken en ridders 500 10001
De tijd van monniken en ridders500-1000

Veranderingen na het verdwijnen van het West-Romeinse Rijk:

Handel verdween grotendeels: kooplieden liepen groot risico overvallen te worden.

Romeinse wegen en bruggen werden niet meer onderhouden.

Plunderingen van steden.

Europa werd weer een landbouwsamenleving.

Geld werd nauwelijks meer gebruikt.

Geen keizer meer die Europa bestuurde en beschermde.

Kleine rijkjes.

de tijd van monniken en ridders 500 10002
De tijd van monniken en ridders500-1000

Belangrijke positie christendom bleef.

Hofstelsel: boer geeft zijn grond aan een rijkere boer in ruil voor bescherming. De boer verliest hiermee zijn vrijheid.

Leenstelsel: Karel de Grote (= leenheer) leende grote stukken grond uit aan leenmannen in ruil voor hun trouwe steun (= vechten, besturen, rechtspreken).

de tijd van monniken en ridders 500 10003
De tijd van monniken en ridders500-1000

Europa werd een standensamenleving: groepen mensen die volgens de middeleeuwers een eigen taak hadden, zoals:

1. geestelijken

2. edelen

3. boeren

de tijd van steden en staten 1000 1500
De tijd van steden en staten1000-1500

Tweede deel van de Middeleeuwen.

Vanaf het jaar 1000 nam de handel toe en kwamen er verbeteringen in de landbouw  ontstaan van veel nieuwe steden.

Verbeteringen in de landbouw:

Meer landbouwgrond door ontginnen.

Betere landbouwwerktuigen, zoals de ijzeren ploeg en het halsjuk

Het drieslagstelsel.

de tijd van steden en staten 1000 15001
De tijd van steden en staten1000-1500

Door de verbeteringen in de landbouw waren er minder arbeidskrachten nodig en kwamen er overschotten (werden geruild en later verkocht op de markt)  horigen mochten bij de markt gaan wonen en werkten als koopman of ambachtsman  ontstaan van steden.

Stadsrechten: recht van inwoners om hun stad zelf te besturen en er recht te spreken. Gegeven door een heer van het gebied in ruil voor geld wat hij weer kon gebruiken voor oorlogen.

de tijd van steden en staten 1000 15002
De tijd van steden en staten1000-1500

Gilde: een vereniging van mensen die in een stad hetzelfde beroep uitoefenen.

Regels: prijzen, kwaliteit, werktijden en opleiding.

Voordelen: hulp bij ziekte of dood, feesten en geen concurrentie.

Opkomst centraal bestuur.

Scheiding tussen kerk/staat: kerk bemoeit zich alleen met godsdienstige zaken en de staat alleen met wereldlijke zaken.

de tijd van ontdekkers en hervormers 1500 1600
De tijd van ontdekkers en hervormers 1500-1600

Einde Middeleeuwen en begin Vroegmoderne tijd.

Periode van veel veranderingen: mensbeeld en wereldbeeld veranderde.

Renaissance: overgangsperiode in de 15e en 16e eeuw tussen Middeleeuwen en Vroegmoderne tijd waarin er veel aandacht was voor de Oudheid.

CarpeDiem i.p.v. Memento Mori.

de tijd van ontdekkers en hervormers 1500 16002
De tijd van ontdekkers en hervormers 1500-1600

Wereldbeeld veranderde door ontdekkingsreizen.

Op ontdekkingsreis voor:

Specerijen (over land tol betalen aan de Turken, dus over zee een nieuwe route naar Azie zoeken).

Rijkdom.

Verspreiding christendom.

de tijd van ontdekkers en hervormers 1500 16003
De tijd van ontdekkers en hervormers 1500-1600

1492 Columbus ontdekt Amerika.

1498 Vasco da Gama ontdekt via Afrika een westelijke route naar Indië.

Rond 1500 splitsing binnen christelijke kerk:

Protestanten

Katholieken

Tegelijkertijd opstand tegen de Spaanse koning Filips II (80-jarige oorlog 1568-1648)  Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

de tijd van regenten en vorsten 1600 1700
De tijd van regenten en vorsten1600-1700

Rond 1600 ontstond in Europa als gevolg van de ontdekkingsreizen en veroveringen een wereldeconomie.

Nederland belangrijke rol met Amsterdam als stapelmarkt.

Gouden Eeuw in Nederland door winsten WIC, VOC.

Wetenschappelijke revolutie: in verschillende landen werden veel uitvindingen gedaan.

de tijd van regenten en vorsten 1600 17001
De tijd van regenten en vorsten1600-1700

Bestuur in Nederland uniek: geen koninkrijk met absoluut vorst maar republiek. Nederland opgedeeld in verschillende gewesten die bestuurd werden door regenten. Alleen in tijden van nood kwamen de vertegenwoordigers van gewesten bij elkaar om te vergaderen.