1 / 28

H Τεχνολογία Voip

H Τεχνολογία Voip. Εισαγωγικά θέματα World Wide Web Πάντειο Πανεπιστήμιο Δυνητικές Κοινότητες Κοινωνιοψυχολογικές προσεγγίσεις και Τεχνικές εφαρμογές Ραλλάτου Αφροδίτη. Περιεχόμενα. Γενικά Κόστος Εξοπλισμός Υπηρεσίες στην Ελλάδα Προβλήματα Πιθανές λύσεις.

kiaria
Download Presentation

H Τεχνολογία Voip

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. H Τεχνολογία Voip Εισαγωγικά θέματα World Wide Web Πάντειο Πανεπιστήμιο Δυνητικές Κοινότητες Κοινωνιοψυχολογικές προσεγγίσεις και Τεχνικές εφαρμογές Ραλλάτου Αφροδίτη

 2. Περιεχόμενα • Γενικά • Κόστος • Εξοπλισμός • Υπηρεσίες στην Ελλάδα • Προβλήματα • Πιθανές λύσεις

 3. Λειτουργεί μέσω του ήδη υπάρχοντος δικτύου του ΟΤΕ και χρειάζεται μονάχα μια απλή συσκευή τηλεφώνου για να λειτουργήσει Οι παραδοσιακές τηλεφωνικές υπηρεσίες µετατρέπουν τη φωνή σε ηλεκτρονικό σήµα, το οποίο µεταδίδεται µέσωτηλεφωνικών καλωδίων. Το σήµα αυτό µετατρέπεται στη συνέχεια σε ήχο, µέσω του τηλεφωνικού δέκτη POTS (Plain Old Telephone System)

 4. VoIP (ή Voice over Internet Protocol) ή ιντερνετική τηλεφωνία, χαρακτηρίζει μια ομάδα πρωτοκόλλων-τεχνολογιών (H.323, SIP), η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία σε πραγματικό χρόνο με σχετικά καλή ποιότητα Η VoIP τηλεφωνία αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα της τηλεφωνίας VoIP

 5. Πρωτόκολλο H.323 • H.323 είναι μηχανισμός μεταφοράς multimedia εφαρμογών αλλά εξελίχθηκε γρήγορα για να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες των δικτύων VoIP • GNUgk: H.323 Gatekeeper για την χρησιμοποίηση VoIP τηλεφωνίας μέσω του πρωτοκόλλου Η.323 σε κάποιο δίκτυο

 6. Πρωτόκολλο SIP • SIP (Session Initiation Protocol) το κατεξοχήν πρωτόκολλο ελέγχου σηματοδοσίας που χρησιμοποιείται για δημιουργία, διατήρηση και τερματισμό συνόδων πολυμέσων (εφαρμογές φωνής, κινούμενης εικόνας, instant messaging) χρησιμοποιείται στην τεχνολογία Voice Over IP (VoIP) • SER (SIP Express Router): SIP Proxy για την χρησιμοποίηση VoIP τηλεφωνίας μέσω του πρωτοκόλλου SIP σε κάποιο δίκτυο

 7. Asterisk PBX (Private Branch eXchange) • Δεν χρειάζεται κανένα πρόσθετο υλικό για την φωνή-πέρα από-IP • Είναι ένα ολοκληρωμένο τηλεφωνικό κέντρο, που έχει δυνατότητες VoIP, κλασικής τηλεφωνίας • Υποστηρίζει τα πιο διαδεδομένα codecs και πρωτόκολλα (SIP, H.323, MGCP, κλπ)επιτρέπει την επικοινωνια αναμμεσα σε συσκευες με διαφορετικα πρωτοκολα • Και παρέχει πλήθος υπηρεσιών (voicemail, αναμονή κλήσης, call parking, προώθηση κλήσεων, πολλαπλές γραμμές κλπ).

 8. Γρήγορο Internet • Μέσω ADSL πρόσβασης • Μέσω μισθωμένης γραμμής • Μέσω δορυφόρου(Αμφίδρομο Δορυφορικό Internet) • Mέσω δορυφόρου και ADSL(PROTIANET SATDSL) Ευρυζωνικά δίκτυα δεν είναι μόνο τα δίκτυα οπτικών ινών και οι xDSL συνδέσεις

 9. Η Ανάπτυξή της • H VoIP τηλεφωνία έκανε την εμφάνιση της πριν από αρκετά χρόνια, αλλά η τεχνολογική ανωριμότητα και το υψηλό κόστος μεταβίβασης εμπόδισε τη μαζική διάδοση της • Σήμερα με την ωρίμανση της τεχνολογίας διευκολύνεται η μετάβαση των επιχειρήσεων στην VoIP τηλεφωνία • Ενώ η ανάπτυξη του broadband internet θα δώσει μια σημαντική ώθηση και στο καταναλωτικό χώρο.

 10. Η Λειτουργία της • Διαχειρίζεται τη φωνή όπως και κάθε άλλη πληροφορία που αποστέλλεται µέσω Διαδικτύου, µετατρέποντας την σε πακέτα δεδοµένων. • Τα πακέτα αυτά κωδικοποιούνται σε αρχεία δεδοµένων, αποστέλλονται µέσω Διαδικτύου και κωδικοποιούνται πάλι σε ήχο από κάποιον υπολογιστή ή άλλη συσκευή (π.χ. έναν µετατροπέα τηλεφώνου VoIP)

 11. Τι χρειάζεται • ADSL πρόσβαση και συνδρομή • Υπολογιστή (προαιρετικά) • Μικρόφωνο και ακουστικά στον υπολογιστή για να χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή σαν «τηλέφωνο» • Την ειδική συσκευή τηλεφώνου που συνδέεται στον υπολογιστή ή στο router της γραμμής ADSL • Πρόγραμμα VoIP (π.χ. Skype)

 12. Τρόποι διεξαγωγής της κλήσης • Με τα διαδικτυακά τηλέφωνα, γνωστά και ως softphone, είναι εφαρµογές λογισµικού που µετατρέπουν τον υπολογιστή σας σε τηλέφωνο • Με προσαρµογείς (αντάπτορες) VoIP που βασίζονται σε SIP συνδέουν το τηλέφωνό στο Διαδίκτυο, µέσω µιας συσκευής, συνήθως δροµολογητή, προσαρµογέα τηλεφώνου ή τηλεφώνου ΙΡ. Προκειµένου να λειτουργήσει χρειάζεται να πληρωθεί συνδροµή σε πάροχο υπηρεσιών.

 13. ONEVOIP Phones • Tα ΟnevoipPhones είναι VoIP τηλεφωνικές συσκευές οι οποίες είναι συμβατές με το σύστημα Skype. Με τα Onevoip Phones και μέσω του προγράμματος Skype πραγματοποιείτε ΔΩΡΕΑΝ κλήσεις από PC σε PC ή κλήσεις από PC προς κανονικά τηλέφωνα (σταθερά ή κινητά) με εξαιρετικά χαμηλότερες χρεώσεις. • Τα Onevoip Phones περιλαμβάνουν ενσωματωμένο driver και δεν απαιτείται καμία ξεχωριστή εγκατάσταση (εγκατάσταση plug and play), είναι συμβατές με το πρωτόκολλο USB 1.1 και 2.0, έχουν ενσωματωμένη οθόνη πολλαπλών ενδείξεων (ώρα, ημερομηνία, αναγνώριση κλήσης κ.ά), ενσωματωμένο πληκτρολόγιο και είναι εύκολακαι απλα στη χρήση, όπως ένα συνηθισμένο τηλέφωνο.

 14. Onevoip EasyBlueBox • Η Onevoip EasyBlue Boxείναι VoIP συσκευή η οποία είναι συμβατή με το σύστημα Skype και μετατρέπει την κανονική σας τηλεφωνική γραμμή σε τηλεφωνική γραμμή που μπορεί να υποστηρίζει παράλληλα το σύστημα internet τηλεφωνίας Skype.

 15. Πλεονεκτήματα VoIP • Δωρεάν κλήσεις από υπολογιστή σε υπολογιστή (με όποιον διαθέτει το ίδιο VoIP πρόγραμμα) • Φθηνότερο κόστος κλήσεις για κλήσεις προς σταθερά και κινητά • Κατάργηση υπεραστικών και εθνικών κλήσεων • Δυνατότητα τηλεσυνδιάσκεψης • Συζήτηση μέσω κειμένου (chat) • Αποστολή αρχείων ενώ μιλάτε • Τηλεοπτική συνομιλία • Δυνατότητα κλήσεων και χωρίς υπολογιστή • Φορητότητά του – καθώς χρησιµοποιεί το παγκόσµιο δίκτυο του Διαδικτύου, οι χρήστες δεν δεσµεύονται µε κάποια συγκεκριµένη τοποθεσία, για διάφορες υπηρεσίες

 16. Πολλαπλές τηλεφωνικές γραμμές • Δεν υπάρχει πάγιο τέλος και τέλος σύνδεσης και καμία κρυφή χρέωση • Στις περισσότερες περιπτώσεις λογισμικού VoIP, υπάρχει η δυνατότητα προπληρωμένου χρόνου ομιλίας • Υπηρεσίες που η παραδοσιακή τηλεφωνία χρεώνει επιπλέον (ταυτότητα επισκεπτών )

 17. Προβλήματα • Η ποιότητα της σύνδεσης λόγω των χαμηλών ταχυτήτων (υψηλό κόστος γρήγορων ταχυτήτων) • Η ασφάλεια της κλήσης • Τα spam (ανεπιθύμητα e-mai) • Δε θα λειτουργεί σε περίπτωση διακοπής ρεύματος • Ερευνητές του Communications Research Network (CRN) ανακάλυψαν τρύπες σε εφαρμογές όπως τα Skype και Vonage, οι οποίες...θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε hackers να καλύψουν τα ίχνη τους • Δύσκολο να γίνουν κλήσεις έκτακτης ανάγκης

 18. Wi-fi και VoIP μαζί: το επόμενο βήμα • ο συνδυασμός των δύο τεχνολογιών, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών φωνής πάνω από ασύρματα δίκτυα • Καθώς αναπτύσσονται τα δίκτυα wi-fi, οι περισσότερες επιχειρήσεις σταδιακά θα μπορούν να έχουν ασύρματη πρόσβαση • σε λίγα χρόνια το 30-40% των κλήσεων από κινητά τηλέφωνα θα πραγματοποιείται από περιβάλλοντα με κάλυψη ασύρματου δικτύου

 19. Πιθανές Λύσεις Για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας και της ασφάλειας των υπηρεσιών: • Τη χρήση επιπλέον servers για την υπέρβαση αστοχιών υλικού και λογισμικού • Επιπλέον συνδέσεις για την υπερνίκηση των προβλημάτων συμφόρησης δικτύου • Ασφαλής πρόσβαση στους κεντρικούς υπολογιστές (servers) και τις βάσεις δεδομένων για να αποφύγει τους κακόβουλους χάκερ • Εγκατάσταση firewalls και λύσεων ανίχνευσης εισβολών για την ανίχνευση και την πρόληψη της των επιθέσεων "άρνησης υπηρεσιών

 20. Εφαρμογές στην Ελλάδα • Χρήση της υπηρεσίας Voice Over IP από τους χρήστες των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων • Κλειστό τηλεφωνικό δίκτυο το οποίο στηρίζεται στη διασύνδεση των τηλεφωνικών κέντρων των φορέων μέσω του δικτύου κορμού του ΕΔΕΤ • Προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες των τηλεφωνικών δικτύων των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων να επικοινωνούν τηλεφωνικά χωρίς χρέωση

 21. Συνδεδεμένα Ιδρύματα • Aristotle University of Thessaloniki • Black Box of Greek Research and Technology Network • Democritus University of Thrace • Greek Research and Technology Network • Harokopion University • National Technical University of Athens • Technical University of Crete • University of Athens • University of Crete • University of Patras • University of Peloponnese • University of the Aegean • University of Thessaly

 22. Τοπολογία Δικτύου VoIP • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο • Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών • Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών • Πανεπιστήμιο Αιγαίου • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων • Πανεπιστήμιο Κρήτης • Πανεπιστήμιο Πατρών • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου • Πολυτεχνείο Κρήτης • ΕΔΕΤ Α.Ε.

 23. Πάροχοι VoIP • VoIPBuster: Παρείχε με την εγγραφή απεριόριστα δωρεάν τηλεφωνήματα σε κάποιες χώρες και την Ελλάδα. Πλέον η χρέωση είναι 1 λεπτό/€ το λεπτό • VoIPStunt: Παρέχει με την εγγραφή απεριόριστα δωρεάν τηλεφωνήματα σε κάποιες χώρες. Ποιότητα ίδια με του VoIPBuster. Δεν έχει την Ελλάδα στην λίστα με τα δωρεάν τηλεφωνήματα

 24. I-Call: Ελληνική εταιρία που προσφέρει υπηρεσίες VoIP. Κλήσεις σε σταθερά τηλέφωνα σε πολύ χαμηλές χρεώσεις • SipDiscount: Πάροχος VoIP τηλεφωνίας. Με την εγγραφή προσφέρει δωρεάν τηλεφωνήματα σε πλήθος χωρών, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας και κλήσεις σε χαμηλές χρεώσεις στις υπόλοιπες χώρες. Λειτουργεί μέσω του πρωτοκόλλου SIP, οπότε για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, έχετε ανάγκη από ένα τηλέφωνο SIP ή ένα softphone που να υποστηρίζει SIP

 25. Κόστος Skype • Το Skype είναι η ταχύτερα αναπτυσσόµενη υπηρεσία στον κόσµο για τις διαδικτυακές επικοινωνίες • Δωρεάν κλήσεις από υπολογιστή σε υπολογιστή (με όποιον διαθέτει το ίδιο VoIP πρόγραμμαπληκτρολογόντας αντί για αριθμό το e-mail του) • Χρέωση Skype για σταθερά 0,017€/λεπτό, για κινητά 0,187€/λεπτό • Μ.Ο. χρέωσης ΟΤΕ για σταθερά 0,026€/λεπτό, για κινητά 0,192€ για πρώτα 30sec και 0,0029/sec

 26. Τι γνώμη έχετε για την VoIP τηλεφωνία ;

 27. Links • http://www.voip-info.org/wiki/ • http://en.wikipedia.org/wiki/Voip • http://www.fcc.gov/voip/ • http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1492 • http://communication.howstuffworks.com/ip-telephony.htm • http://www.e-pcmag.gr/forum/index.php?showtopic=7810 • http://rtd.vtrip.net/rtd/RTD_Projects/ereynitika-erga/havi-1 • http://rts.grnet.gr/man-sip • http://www.grnet.gr/ • http://broadband.pieria.gr/gia-tin-eyryzonikotita/genika-ofeli/voip • http://broadband.uop.gr/index.php?option=content&task=view&id=122 • http://www.asterisk.org/

More Related