slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TXUKUN 5S - METODOLOGIA PowerPoint Presentation
Download Presentation
TXUKUN 5S - METODOLOGIA

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

TXUKUN 5S - METODOLOGIA - PowerPoint PPT Presentation

kiana
111 Views
Download Presentation

TXUKUN 5S - METODOLOGIA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. TXUKUN 5S - METODOLOGIA LAU urrats ditu. Urrats bakoitzak BI zeregin ditu.

  2. PROIEKTUA PRESTATZEA 5S faseak era autonomoan ezarri aurretik bete beharreko fasea oso garrantzitsua da, proiektua bera ezartzea bezain garrantzitsuagoa, fase hori behar bezala garatzea baita, hein handi batean, proiektuaren arrakastarako giltza. Batzuetan, taldeen porrotaren arrazoia zuzendaritzako taldeek proiektua ez laguntzearekin edo gidaritza ez eramatearekin izaten du zerikusia. Porrotaren arrazoien beste multzo batel proiektua behar bezala planifikatua ez egotearekin eta hobekuntzari heltzeko metodologiarik ez izatearekin du zerikusia. Proiektua prestatzeko, honako atal hauek hartu behar dira kontuan : • Eremua Proiektua sustatzea. • hautatzea. • Taldea eratu. • Plangintza orokorra zehaztea. • TXUKUN 5S – taula prestatzea. • Hasierako prestakuntza gauzatzea.

  3. Plangintza orokorrean finkatutako datak erreferentzia gisa hartuta, antolaketa fasea planifikatu behar da. Antolaketa fasearen egutegia finkatzeko lana bideratzaileari dagokio.

  4. Bideratzailearen zeregina da eta adostasun - bileran erabili beharreko prestakuntzako materiala, interpretazio fitxa, txantiloiak … eta taldekideei eman beharreko gainontzeko materiala prestatu behar du. • Batzarretako gai ordena. • Lan - txantiloiak prestatu. • Aritu beharreko kontzeptuen inguruko • apunteak prestatu. • Behar den logistika prestatu. • Ibilbideak antolatu. • ...

  5. Bideratzaile eta lan-taldearen arteko batzarra da. Fasea ulertzea eta hura betetzeko jarraibideak finkatzean Dira batzar honetan : • Kontzeptuak argitu eta adostu. • Kolorezko etiketak … • Zereginak banatu, arduradunak, epeak … • Hurrengo batzarra konbokatu. • Batzarreko akta prestatu.

  6. Lan-txantiloiak aurkeztu eta nola bete behar diren argitzen da : • Beharrezko materiala. • Premiagabeko materiala. • Zalantzazko materiala. • Gunetik atera behar den beharrezko materiala. • Gehiengo- gutxiengoak. • Akastutako materiala. • Zikinkeria iturriak. • Garbitzeko zailtasunak dituzten guneak. • …

  7. Ezarritako epeetan aurreikusitako zereginak egitean datza : ZER, NORK eta NOIZKO egin

  8. Fase honetan lanean jarduten dutenen proposamen eta hobetze ekintza guztiak idatzi. Geroago, proposamen guztiak aztertu bideratzailearekin biabilitatea aztertzeko. Proposamen guztiak izan behar dute erantzuna.

  9. Lortutako hobekuntzak mantendu ahal izateko hainbat Prozedura ezartzean datza : • “Z” gunearenkudeaketa. • Premiagabeko material berria. • Nola kudeatu material berria. • Nola kudeatu zerbait tokiz aldatu behar direnean. • Gehiengo- gutxiengoen kudeaketa. • Akastutako materialaren kudeaketa. • Zikinkeria iturrien kudeaketa. • Garbitzeko zailtasunak dituzten guneen kudeaketa. • …

  10. Lortutako hobekuntzak aurrerantzean mantentzeko ezarri behar diren kontroleko sistemak ezarri behar dira : • Beharrezko materiala. • Premiagabeko materiala. • Zalantzazko materiala. • Gunetik atera behar den beharrezko materiala. • Gehiengo- gutxiengoak. • Akastutako materiala. • Zikinkeria iturriak. • Garbitzeko zailtasunak dituzten guneak. • …