konvencionalna radiografija kao inicijalna dijagnosticka procedura kod teratoma medijastinuma n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Konvencionalna radiografija kao inicijalna dijagnosticka procedura kod teratoma medijastinuma PowerPoint Presentation
Download Presentation
Konvencionalna radiografija kao inicijalna dijagnosticka procedura kod teratoma medijastinuma

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Konvencionalna radiografija kao inicijalna dijagnosticka procedura kod teratoma medijastinuma - PowerPoint PPT Presentation


  • 135 Views
  • Uploaded on

Konvencionalna radiografija kao inicijalna dijagnosticka procedura kod teratoma medijastinuma. Autori : Milan Loncar ¹, P. Petrovic ² ¹ Dom zdravlja “Novi Beograd” ² Specijalna bolnica za neurologiju – “ DC Zemun”. UVOD :.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Konvencionalna radiografija kao inicijalna dijagnosticka procedura kod teratoma medijastinuma' - khristos-kellis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
konvencionalna radiografija kao inicijalna dijagnosticka procedura kod teratoma medijastinuma

Konvencionalna radiografija kao inicijalna dijagnosticka procedura kod teratoma medijastinuma

Autori : Milan Loncar ¹, P. Petrovic ²

¹Dom zdravlja “Novi Beograd”

² Specijalna bolnica za neurologiju – “DCZemun”

slide2
UVOD:

Teratom ( gr. tepac = nakaza ) je tumor pluripotentnih germinativnih ćelija, nastao usled poremećaja embrionalnog razvoja tkiva još u početnoj razvojnoj fazi. Mogu biti sastavljeni od jednog, dva ili sva tri listića zametka.

Najčesća lokalizacija je ovarium kod žena, testisi kod muškaraca i sacrum kod dece.

Medijastinalna lokalizacija je retka.

materijal i metode
MATERIJAL I METODE :

S.R .(m.) 51god., mašinski tehničar upućen na Rtg toraksa zbog prehlade. Pregled obavljen na aparatu Inomed top-khf.

Uradjeni su standardni Rtg pluča i srca u PA (sl. 1) i d-profil (sl. 2). Zbog uočene TU formacije u prednje srednjem medijastinumu upućen na CT i MR dijagnostiku

rezultat
REZULTAT:
  • Na konvacionalnoj Rtg toraksa u prednje srednjem medijastinumu, sa desne strane, uočena TU formacija promera 8 X 6 cm , jasno ograničena od okoline, bez znakova lobulacije. Radiološke karakteristike ukazivale su na teratom, što je bila indikacija da se nalaz proveri imidžing metodama ( CT i MR ). CT toraksa ( nativan i sa kontrastom ) je pokazao TU promenu visokog stepena denziteta, benignog izgleda, bez kalcifikata i bez znakova uvećanih medijastinalnih lgl ( sl. 3 i sl.4 ), čime je nalaz bio u korelaciji sa konvencionalnom radiografijom.
slide8
Sl. 4

Sl. 4

diskusija
DISKUSIJA:
  • Teratom može da bude solidan i cističan ( češći ). Solidne lezije su ređe , ali sa malignim potencijalom.Medijastinum je retko mesto pojave teratoma
  • Obe forme se javljaju u mlađem životnom dobu i obično su asimptomatski.
zaklju ak
ZAKLJUČAK :

Konvencionalna Rtg pluća i srca se pokazala kao veoma pouzdana inicijalna dijagnostička procedura u blagovremenom otkrivanju teratoma medijastinuma, tim pre što je najčešće asimptomatski. Imidžing metode su bile u visokoj dijagnostičkoj korelaciji.

Patohistološki nalaz je potvrdio dijagnozu.