tb 224 evre ve toplum prof dr orhan kural n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
İTB 224 ÇEVRE VE TOPLUM PROF. DR. ORHAN Kural PowerPoint Presentation
Download Presentation
İTB 224 ÇEVRE VE TOPLUM PROF. DR. ORHAN Kural

play fullscreen
1 / 51

İTB 224 ÇEVRE VE TOPLUM PROF. DR. ORHAN Kural

263 Views Download Presentation
Download Presentation

İTB 224 ÇEVRE VE TOPLUM PROF. DR. ORHAN Kural

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. İTB 224ÇEVRE VE TOPLUM PROF. DR. ORHAN Kural konu : radyoaktif atıklar ve nükleer enerji hazırlayanlar Gökhan yanaş 040070213 İpek yıldırım 090070120 Oben ışık 040080220 Emre yalçın 040070565

 2. radyoaktifatIk? -Nükleer Atık -Ölümcül -Kullanım değeri TASIMAYAN!

 3. Radyoaktif atIğIn oluşumu -Tıp, araştırma laboratuvarı vs. -Sanayi -Nükleer santraller -Nükleer silah ve kaynaklar

 4. RADYOAKTİF ATIK ORTALAMA 220 YIL SONRA ZARARSIZ OLUR

 5. JointConvention on theSafety of SpentFuel Management and on theSafety of RadioactiveWaste Management

 6. ÜlkemizdeNükleerEnerji -1955 : Nükleer enerji çalışmaları -1956 : Atom Enerji Komisyonu -1961 : Büyük Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi 1 MW -1967-79 : İlk nükleer santral -1976 : Akkuyu -1982 : Atom EnerjisiKomisyonu, Atom EnerjisiKurumu2690 nolu kanun 4.madde f bendi ve 8. madde c bendi

 7. Nüfus artışı

 8. Ticari amaç • -İlk ticari nükleer santral • -Radyoaktif atık • !!! Kaza veya tedbirsizlik haricinde, radyoaktif her kaynak çevreye radyasyon yayar !!!

 9. Bizleri bekleyen tehlikeler • Karbondioksit salınımı • Sera gazı etkisi • Ana kara ve denizlerin ısınması • Buzulların erimesi • Su seviyesinin yükselmesi • Tarım alanlarının küçülmesi • Tüm canlıların genetik yapısı • Ölüm!!!

 10. Nükleer atIk

 11. Nükleer atIk nedir? İçerdiği radyoaktivite miktarı belli bir limiti geçen radyoaktif maddelerdir.

 12. Bir maddenin radyoaktif sayIlabilmesi için;

 13. Radyoaktif atIğIn oluşumu

 14. Norm - tenorm

 15. ATIKLAR:

 16. ATIkLARIN SINIFLANDIRILMASI

 17. ATIK YÖNETİMİ • Radyoaktif atıkların doğaya ve insana zarar vermemesi amaçlanarak muhafaza edilmesi için yapılan çalışmalara atık yönetimi denir.

 18. ATIKLARIN SAKLANMASI

 19. GEÇİCİ SAKLAMA

 20. KALICI SAKLAMA

 21. YER SEÇİMİ

 22. Nükleerinçevreyeetkisi

 23. HANGİ DURUMLARDA ÇEVRE ZARAR GÖRÜR ? SANTRAL ÇALIŞIYORKEN SANTRALDE FELAKET OLURSA

 24. FELAKET OLMASI DURUMU

 25. NUKLEER SANTRALIN TEMEL IHTIYACI • Nukleersantralkurabilmekiçinihtiyaçduyulantemelgereksinim : • ZenginleştirilmişUranyum • U-235, U-233, U-238 • Plütonyum : P-239, P-241 FELAKET KontrolEdilemez Hal

 26. KONTROL EDİLEMEZ HAL NEDİR ?

 27. KONTROL EDİLEMEZ HAL NEDİR ?

 28. FELAKET SONUCU • NükleerSantraldekiufakbirsızıntıçokbüyükbirfelaketeyolaçarvemilyonlarcainsanınradyasyonamaruzkalmasınasebepolur. • Örneğin;1986 yılında Rusya'da Çernobil NüklerSantrali'ndeki sızıntıdan 3milyon insan radyasyona maruz kalmış, radyasyon, Karadeniz kıyılarına kadar ulaşmıştır.

 29. Diğerörnekolaylar • Çernobil kazası • İngiltere'de Windscale reaktör çekirdeği tutuştu. Özellikle iyodin-131’in kazanın olduğu merkezden 150 km’lik yarıçaplı daire içinde et ve süte karıştığı görüldü. (1967) • Three Mile Island ABD-Pennsylvania-Harrisburg’da Three Miles Island kazası olarak bilinen kazada çekirdek erimesi sonucu iyot 131 kaçağı oldu. (1979) • Japonya'da Tokaimura Nükleer Santral kazası sonucu 49 işçi yüksek radyasyon aldıkları nedeniyle tedavi altına alındı. Santral civarında yaşayan 310 bin kişi evlerinden dışarı çıkarılmadı, 10 kilometrelik bölge yasak ilan edildi. (1999)

 30. FELAKET OLMASA BİLE…

 31. NÜKLEER ÇEVREYE NE OLUR DA ZARAR VERİR ? • İkiEtkenVar: • BacalardanÇıkanEmisyonlar • SantraldenÇıkanSıvıve Katı Atıklar

 32. BACALARDAN ÇIKAN EMİSYONLAR

 33. sIVI VE KATI ATIKLAR

 34. ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI

 35. Sürdürülebilir enerji • Sürdürülebilir enerji anlayışı; • Yenilenebilir • Çevreyle dost • İşletme ve bakım masrafları az ve • Enerji kullanımında tasarrufa önem veren bir yaklaşımdır. • Sürdürülebilir enerji anlayışının dayandığı enerji kaynağı alternatif/yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.

 36. YenileNEbilirenerji kaynaği • Yenilenebilir enerji gücünü güneşten alan ve hiç tükenmeyeceği düşünülen, çevreye emisyon yaymayan enerji çeşididir. • Yenilenemez enerji kullandıkça tükenmeye başlayan ve yerine yenilerinin gelmesi çok uzun süre isteyen enerji çeşididir • Fosil yakıtlar ve radyoaktif elementler yenilenemez enerji kaynaklarıdır.

 37. Yenilenebilir enerji kaynaklari • Yenilenebilir enerji kaynağı kaynak veya yakıtı • Hidroelelektrik enerjisi Nehirler • Rüzgar enerjisi Rüzgar • Jeotermal enerji Yer altı suyu • Güneş enerjisi Güneş • Biyokütle enerjisi Biyolojik atıklar • Dalga enerjisi Okyanus ve denizler • Hidrojen enerjisi Su ve hidroksitler

 38. Rüzgar enerjisi • Dünyanın rüzgarla üretilen elektriğinin yaklaşık %80 i Kaliforniya da üretilir. • Kaliforniya daki tesislerde orta boy nükleer santral kadar elektrik üretebilmektedir. İşletme, bakım ve yakıt masrafları yarı yarıyadır.

 39. güneş enerjisi • Güneş diğer yenilenebilir enerjilerinde temelini oluşturmaktadır. • Güneşin dünyaya gönderdiği bir günlük enerji, tüm insanlığın bir gün boyunca ihtiyaç duyacağı enerjinin neredeyse on bin katıdır.

 40. jeotermal enerji • Türkiye jeotermal ısıl kapasitesi ile 5 milyon konutun enerji ihtiyacını karşılayabilir. • Jeotermal kaynaklarımızın tümüyle değerlendirilmesi halinde dış ülkelere olan petrol, doğalgaz ve kömür bağımlılığımız azalacaktır.

 41. hidroelektrik enerji • Türkiye nin toplam enerji tüketiminin yaklaşık %30 u hidroelektrik kaynaklardan temin edilir. • Kaynakların randımanlı kullanılması ile hidroelektrik kullanımını %75 e kadar çıkarabileceği tespit edilmiştir.

 42. Biyokütle enerjisi • Bitki ve hayvan atıklarından yararlanılarak elde edilen enerjiye denir, • Hayvansal atıklardan biyogaz ve bitkilerden biyodizel elde edilmesi bu yöntemin uygulamalarından biridir.

 43. Türkiyede yenilenebilir enerji çözüm getirebilir mi? • Türkiye nüfusu ve ticari potansiyeli hızla artan bir ülke • Türkiye coğrafi konumu ile önemli bir yenilenebilir enerji potansiyeline sahiptir. • Türkiye zaten yenilenebilir enerji kaynağı olan akarsudan %40 ın üzerinde istifade etmektedir. • Türkiye planlanan 1200 MW lık nükleer santralin yerine 1200 MW lık yenilenebilir enerji kurabilir mi?

 44. Türkiyede yenilenebilir enerji çözüm getirebilir mi? • Solar enerji • Nükleer santralin kurulacağı Akkuyuya bir yılda 1900 kW/m2 enerji düşmektedir. Bu miktar Solar-termal bir tesis kurmak için yeterlidir. • 1200 MW lık solar-termal enerji için gerekli olan alan 20 000 • dönümdür. • 1200 MW lık tesis parça parça sahil kesimlerinde kurarak enerji nakil hatlarındaki kayıplarda önlenmiş olmaktadır. • 1200 MW gücündeki bir nükleer santralin birim fiyatı 7 milyar USD ye mal olurken, aynı güçteki hibrid solar termal santralin birim fiyatı 4 milyar USD olacaktır.

 45. DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

 46. Kaynakça : EnerjiKaynaklarınınKullanımıveÇevreyeEtkilerihttp://www.emo.org.tr/ekler/63ea51eeb9eb4b9_ek.pdf How does a nuclearmeltdownwork ?http://www.physorg.com/news/2011-03-nuclear-meltdown-video.html TürkiyedekiNükleerSantralSürecihttp://www.angelfire.com/scifi/nuclear220/ NükleerÇevreFelaketlerihttp://tr.wikipedia.org/wiki/Çevre_felaketi#N.C3.BCkleer_felaketler Nükleer Santralin Zararlarıhttp://www.saglikajansi.com/bilim-ve-teknoloji/haber-gruplari/yurt-disindan/1568-nukleer-santrallerin-onemi-yararlari-ve-zararlari-.html JaponyadaNükleerKrizhttp://www.youtube.com/watch?v=vQ5BFslmaw0 NükleerRadyasyonKazalarıhttp://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_and_radiation_accidents

 47. Kaynakça • http://www.genbilim.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=5528 • http://www.enerji2023.org/index.php?option=com_content&view=article&id=152:tuerkye-acisindan-nuekleer-enerjnn-yer&catid=6:nuekleer&Itemid=221 • http://www.emo.org.tr/ekler/3f445b0ff5a783e_ek.pdf • http://perweb.firat.edu.tr/personel/yayinlar/fua_612/612_23304.pdf