Download
vi de eerste wereldoorlog 1914 1918 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VI: De eerste wereldoorlog (1914-1918) PowerPoint Presentation
Download Presentation
VI: De eerste wereldoorlog (1914-1918)

VI: De eerste wereldoorlog (1914-1918)

302 Views Download Presentation
Download Presentation

VI: De eerste wereldoorlog (1914-1918)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VI: De eerste wereldoorlog (1914-1918) Waarom de Grote Oorlog?

 2. I. Wat vormde de aanleiding? K 111/K119 • Wat? • Gevolg? • Partijen? (B) Centralen tegen de (B) Geallieerden

 3. II. Waar werd er gevochten? K 111/119 + k 112II.1 Verloop: Algemeen • Aantal fronten: • Doelstelling Duitsers aan het Westelijk front het Von Schlieffenplan

 4. Reactie Belgen? K 112Inundatie Ijzervlakte Reactie Belgen? K 112Inundatie Ijzervlakte

 5. Gevolg? Van bliksemoffensief tot? • (B) Stellingenoorlog Oorlog waarbij de tegenstanders lange tijd op korte afstand tegenover elkaar in verdedigbare stellingen (loopgraven) vechten.

 6. II.2 WO I in en rond Ieper: De Ieperboog

 7. Waarom was Ieper zo belangrijk? Zie K 112

 8. III. Waarom een moderne oorlog? 1. Massamobilisatie: 68 miljoen soldaten uit 33 landen

 9. 2. Loopgravenoorlog:hb Info 3 p 138

 10. 3. Nieuwe wapens

 11. Vlammenwerpers

 12. Chemische oorlogsvoering: mosterdgas (Ieperiet) en chloorgas

 13. 4. Massaproductie voor massavernietiging…hb Info 1 c p 138

 14. Resultaat 3de slag om Ieper: Passchendaele 1917: hb Info 1b p 138

 15. IV. Wat waren de meest vèrstrekkende gevolgen?IV.1 Voor de soldaten: het kanonnenvlees

 16. IV. 2 Voor België? 1. Buitenlandse invloeden

 17. 2. Gevolgen aan het westelijk front in België (B) Frontbeweging: beweging van Vlaamse soldaten aan het Ijzerfront die streden voor hun rechten (B) Activisme: collaboratie van de Vlamingen tijdens WO I

 18. (B) Algemeen enkelvoudig stemrecht (1919): kiesrecht waarbij elke (mannelijke) burger 1 en maar 1 stem heeft.

 19. IV.3 Voor Europa en de wereld?

 20. V. Wat was het resultaat van WO I? V.1 1917: keerpunt in de oorlog: verklaring?V.2 Gevolg: 11/11/1918

 21. De 14 punten van de Amerikaanse president Wilson Info 1a p 151 Door welke principe liet Wilson zich inspireren? Breng die in verband met de oorzaken van WO I. Garantie op wereldvrede? Info 1 b artikel 14

 22. De 14 punten van Wilson Info 1a p 150 • Naar mijn mening en die van het Amerikaanse volk mogen volkeren niet worden afgeschoven van de ene staat op de andere op grond van een internationale conferentie of afspraken tussen voor-en tegenstanders. Hun nationale wensen moeten worden geëerbiedigd en zij mogen alleen met eigen goedvinden worden overheerst of door anderen geregeerd, Zelfbeschikkingsrecht is niet alleen maar een frase: het is een onontkoombaar principe…

 23. (B) Volkerenbond: internationale organisatie van landen met als doel wereldvrede via overleg

 24. Het Vredesverdrag van Versailles (jan-juni 1919) Info 3 p 150-151 Groepsopdracht: Synthetiseer in 1 zin waarover jullie item gaat. Is Wilsons droom werkelijkheid geworden? Argumenteer voor jullie item. Antwoorden op collegeblad Timing: 15 minuten

 25. En de toekomst?