lifelong personal health data and application software via virtual machines in the cloud n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

- PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

Lifelong personal health data and application software via virtual machines in the cloud. ข้อมูล สุขภาพ ชีวิตส่วนบุคลและการประยุกต์ใช้ ซอฟต์แวร์ผ่านเครื่องเสมืนจริงในเมฆ (Cloud). น.ส.สายฝน คงนิล IT442 ID 395351317051. บทคัดย่อ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - khalil


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lifelong personal health data and application software via virtual machines in the cloud
Lifelong personal health data and application software via virtual machines in the cloud

ข้อมูลสุขภาพชีวิตส่วนบุคลและการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ผ่านเครื่องเสมืนจริงในเมฆ(Cloud)ข้อมูลสุขภาพชีวิตส่วนบุคลและการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ผ่านเครื่องเสมืนจริงในเมฆ(Cloud)

น.ส.สายฝน คงนิล

IT442 ID 395351317051

slide2
บทคัดย่อ
 • บันทึกสุขภาพที่ควรจะอยู่เพื่อบอกลักษณะอาการได้ตลอดทั้งชีวิตของผู้ป่วย, สามารถเปิดใช้งานได้สะดวกและมีความปลอดภัยในการเลือกผู้ดูแลและสถาบันที่ดีในการรักษา. ในเอกสารนี้เราจะนำเสนอ เครื่องบักทึกสุขภาพส่วนบุคคล ที่ใช้ระบบการใช้บริการการใช้งานระบบต่างๆโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ทเป็นสถาปัตยกรรมใหม่ที่กำลังนิยมกันอย่างมากจึงเป็นคำตอบที่ดีในการจะบันทึกข้อมูลสุขภาพแบบพกพา ในเครื่องบันทึกข้อมูลสุขภาพของเรา
slide3
ต่อ

จะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้ในการวิเคาะห์เพื่อนนำไปใช้ใน ระบบบันทึกข้อมูลสุขภาพ. หลังจากอัพโหลดข้อมูลทางการแพทย์ของพวกเขาไปยังเครื่องบันทึกข้อมูลสุขภาพแล้ว, ผู้ป่วยสามารถดูและเข้าถึงข้อมูลได้จากเครื่องเสมือนจริงระยะไกล โดยจะมีซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสำหรับการแสดงไห้เห็นถึงภาพและวิเคราะห์ผลได้โดยไม่ต้องทำการแปลงใดๆอีก.ผู้ป่วยสามารถแบ่งปันข้อมูลการใช้จากเครื่องเสมือนระยะไกลของตนไห้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลที่เลือก,โดยจะต้องมีเว็บเบราเซอร์ในการเข้าถึงชิ้นงานก่อนโหลดการบันทึกสุขภาพตลอดชีวิตของพวกเขา.เราจะพูดคุยกันถึงต้นแบบของเครื่องบันทึกสุขภาพ แล้วนำไปใช้กับสองกรณีการใช้งาน กล่าวคือ การใช้ภาพรังสีวิทยาร่วมกันและ การไห้ยาในปริมาณที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยแบบจำเพาะบุคคล

slide4
บทนำ
 • ในเอกสารตรวจสอบความคิดเห็นล่าสุด,ของคุณ Kaelber et al.ได้กำหนดการบันทึกสุขภาพส่วนบุลคลด้วยชุดเครื่องมือคอมพิวเตอร์ที่เปิดโอกาศให้ประชาชนเข้าถึงและประสานงานข้อมูลด้านสุขภาพของพวกเขาได้ตลอดชีวิตและทำให้ชิ้นส่วนที่เหมาะสมของมันสามารถใช้ได้กับผู้ที่ต้องการ[1]บันทึกสุขภาพส่วนบุคคลควรพกพาได้ กล่าวคือควรจะอยู่กับผู้ป่วยที่ประกอบไปด้วยข้อมูลตลอดชีวิตและไม่ควรจำกัดรูปแบบไฟล์หรือปัญหาอื่นๆ
slide5
ต่อ
 • กล่าวอีกนัยหนึ่งพวกเค้าพวกเขาจะมีการบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EHRs) ที่เป็นของผู้ป่วยเอง และข้อมูลเหล่านี้มักจะถูกต่อต้านจากเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์โรงพยาบาล(EMRs),ซึ่งมีข้อมูลทางการแพทย์ที่สร้าง ภายในงสถาบันการดูแลที่เดียวเท่านั้น
slide6
ต่อ
 • ก่อนที่จะพูดถึงการดำเนินการและการประยุกต์ใช้ myphrmachinesเราแนะนำสองกรณีการใช้งานที่มีศักยภาพตัวอย่างการสร้างนวัตกรรมใหม่ในการดูแลสุขภาพโดยนำเกี่ยวกับต้นแบบของเรา กรณีใช้ภาพความกังวลแรกรังสีวิทยาร่วมกันแสดงให้เห็นว่า myphrmachinesสามารถใช้ในการสร้างและรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ PHR ตลอดชีวิตของภาพรังสีวิทยา.กรณีใช้ที่สองเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลจีโนมในบริบทของยาเฉพาะบุคคลแสดงให้เห็นว่าแยกระหว่างข้อมูล PHR และการทำงาน PHR ช่วยให้ปลีกย่อยควบคุมความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการทำให้เป็นเม็ดเล็กกว่า PHR การเข้าถึงข้อมูลและการใช้ประโยชน์
slide7
ต่อ
 • กระดาษจัดดังนี้ ส่วน ii แนะนำทั้งสองกรณีการใช้งานในสถานการณ์ที่แตกต่างกันโปรแกรมที่เราใช้ตัวอย่างการทำงานของ myphrmachinesส่วน iii นำเสนอการออกแบบของต้นแบบและกล่าวถึงการดำเนินงานของ ที่มีศักยภาพ myphrmachinesสำหรับนวัตกรรมในโดเมนการดูแลสุขภาพและข้อ จำกัด ของวิธีการของเราจะกล่าวถึงในส่วนที่สี่ในขณะที่วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องได้รับการทบทวนในส่วนโวลต์ในที่สุดเราวาดข้อสรุปของเราและหารือเกี่ยวกับการทำงานในอนาคตในส่วน vi
slide8
บทที่2เป็นแรงผลักดันกรณีการใช้งานบทที่2เป็นแรงผลักดันกรณีการใช้งาน
 • ในส่วนนี้เราจะแนะนำสองกรณีการใช้งานเพื่อสนับสนุนคำอธิบายของ myphrmachinesการดำเนินงานในส่วน III. กรณีที่ใช้เป็นครั้งแรกทำให้สำเนียงบนพื้นที่และเวลาด้านฟุ้งซ่านในขณะที่ใช้กรณีที่สองจะใช้ในการไฮไลต์ด้านที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว
slide9
A:รังสีวิทยา: อาการป่วยที่กลับมา
 • กรณีที่ใช้ครั้งแรกจะพิจารณากรณีของ scoliosis ไม่รุนแรง (ความโค้งของกระดูกสันหลังน้อยกว่า 20 องศา) และ discopathy (หักดิสก์ intervertebral) เนื่องจากชอกช้ำทางกายภาพการวินิจฉัยและการรักษาสภาพเช่นนั้นไม่ได้เป็นงานที่ง่ายและแพทย์มักจะมีแนวโน้มที่จะสละสิทธิการรักษาอย่างเข้มข้นและมีราคาแพงหมายถึงผู้ป่วยเพื่อกายภาพบำบัดหรือแม้กระทั่งฟิตเนสคลับเชิงพาณิชย์สำหรับการบำบัดรักษาแบบประคับประคอง สภาพอย่างไรอาจยังคงแฝงสำหรับปีและเกิดขึ้นอีกครั้งในระยะยาวตัดสินใจที่จะเริ่มต้นเป็นมืออาชีพ,โปรแกรม revalidation ระยะยาวอาจจะถูกเลื่อนออกไปนานเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ดูแลผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึงไปสแกนก่อนและการวิเคราะห์
slide10
B:ยาเฉพาะบุคคล: การวินิจฉัยจีโนม
 • อัลกินส์เบิร์กet อธิบายวิสัยทัศน์ของพวกเขายาเฉพาะบุคคลดังนี้: "การดูแลที่เหมาะสมจะได้รับสำหรับบุคคลทุกคนขึ้นอยู่กับเฉพาะโรคโมเลกุลของพวกเขาจะกลายเป็นมาตรฐานของการดูแล ในการเข้าชมสำนักงานแม่บทของปี 2015 แพทย์จะตรวจสอบรายละเอียดทางพันธุกรรมของผู้ป่วย
 • ในบทความนี้เราจะไม่ให้ความสำคัญกับขั้นตอนวิธีการที่จำเป็นในการตระหนักถึงวิสัยทัศน์นี้ แทนเราจะแสดงว่าทำไม myphrmachinesควรจะนำมาใช้แทนซีดีรอมที่จะตระหนักถึงวิสัยทัศน์ข้างต้นส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ปัญหา PHR ข้อมูลส่วนบุคคล
slide11
ต่อ
 • ดังนั้นในกรณีที่ใช้นี้เราจะพิจารณากรณีของผู้ป่วยที่ได้ติดใจไปแล้วหรือดีเอ็นเอของตนซึ่งก็คือผู้ที่ได้เก็บไว้ dnaสตริงลำดับ (ข้อมูล PHR) ในระบบ PHR ผู้ป่วยที่ต้องการเพื่อให้ทำงานได้ทุกประเภทที่แตกต่างกันของการวิเคราะห์ข้อมูลจีโนมในสายดีเอ็นเอ แต่ผู้ป่วยยังมีความกังวลเกี่ยวกับการใช้งานที่ไม่เหมาะสมที่ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ประยุกต์จะทำให้ของข้อมูลข้อมูลทำใช้ได้โดยผู้ป่วยที่สามารถขายให้กับสถาบันเชิงพาณิชย์อื่น ๆ หลังจากที่การควบคุมต่อไปจะกลายเป็นความซับซ้อนมาก หากรั่วไหลออกมาเช่นให้นายจ้างหรือ บริษัท ประกันข้อมูลที่ไม่เต็มใจอาจมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับสถาบันดังกล่าว
slide12
ข้อกำหนดสำหรับระบบ PHR
 • ในส่วนนี้เราจะหารือเกี่ยวกับชุดของความต้องการสำหรับระบบ PHR มาโดยตรงจากกรณีการใช้งานของเราสอง ในส่วนต่อไปเราแสดงให้เห็นว่า myphrmachinesสามารถที่จะตอบสนองความต้องการเหล่านี้ครอบคลุมในขณะที่ต่อไปในกระดาษในขณะที่การอภิปรายที่เกี่ยวข้องกับงานที่เราแสดงให้เห็นว่าระบบ PHR ปัจจุบันใช้ได้ในเชิงพาณิชย์หรือในวิชาการประพันธ์สามารถตอบสนองความต้องการเพียงบางส่วนหรือเฉพาะในสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงมากและการประยุกต์ใช้การตั้งค่า
slide13
ต่อ
 • จากกรณีการใช้งานครั้งแรกของรังสีที่เราได้ชุดของความต้องการจับภาพจำเป็นที่จะต้องสร้างระบบ PHR ว่ามีประสิทธิภาพทั่วทั้งขนาดพื้นที่และเวลาในการแบ่งปันข้อมูลสำหรับผู้ป่วย โดยเฉพาะ ra1 ต้องการมุ่งเน้นไปที่มิติพื้นที่ในขณะที่ RA2 จับมิติเวลา.
 • RA1.ระบบ PHR ควรอนุญาตให้ผู้ป่วยในการทำซ้ำข้อมูลทางการแพทย์ของพวกเขาเพื่อการดูแลสถาบันการศึกษาใดที่สนใจโดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งทางกายภาพของคนเหล่านั้นและ / หรือครบกําหนดของการสนับสนุนของพวกเขามัน;
 • RA2. ระบบ PHR จะช่วยให้ผู้ป่วยที่จะทำซ้ำประวัติทางการแพทย์ของพวกเขาตลอดชีวิตเพื่อดูแลสถาบันการศึกษาใดที่สนใจ
slide14
ต่อ
 • ความต้องการที่ได้มาจากกรณีที่ใช้ที่สองของยาเฉพาะบุคคลจับคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวที่สำคัญเพื่อปกป้องเจ้าของข้อมูล PHR ว่าเป็นผู้ป่วย
 • RB1 ระบบ PHR ควรอนุญาตให้ผู้ป่วยเลือกแบ่งปันข้อมูล PHR ของพวกเขาไปยังสถาบันที่สนใจการดูแล
 • RB2 ระบบ PHR ควรให้แน่ใจว่าข้อมูล PHR ใช้ร่วมกันโดยผู้ป่วยจะไม่ถูกนำมาใช้อย่างไม่ถูกต้องโดยสถาบันดูแลซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกใช้ร่วมกันหรือโดยผู้ให้บริการของโปรแกรมซอฟต์แวร์
slide15
บทที่ 3ออกแบบและดำเนินการ เครื่องบันทึกข้อมูลสุขภาพ
 • ในส่วนนี้เราจะนำเสนอเป็นครั้งแรกสถาปัตยกรรมทางเทคนิคของต้นแบบของเรา แล้วเราจะหารือการดำเนินงานของสองใช้กรณีของเรา.

ความคิดหลักที่อยู่เบื้องหลัง myphrmachinesคือการยกระดับเมฆเพื่อให้ผู้ป่วยที่การสร้างสุขภาพของพวกเขาเองที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลและแบ่งปันข้อมูลเหล่านี้กับสถาบันการดูแลที่แตกต่างกัน ในการดำเนินการในปัจจุบันผู้ป่วยที่ต้องอัพโหลดข้อมูลที่พวกเขาได้รับจากสถาบันการดูแลเช่น ใน DICOM cd, ในพื้นที่เก็บข้อมูล ในอนาคตอันใกล้เราวาดภาพว่าสถาบันดูแลโดยตรงสามารถผลักดันข้อมูลผู้ป่วยให้พื้นที่เก็บข้อมูล เก็บครั้งเดียวใน myphrmachinesผู้ป่วยมีความยืดหยุ่นสามารถแบ่งปันข้อมูลเหล่านี้กับสถาบันการดูแลอื่น ๆ

slide16

หรือผู้มีส่วนได้เสียที่สนใจ เข้าถึง myphrmachinesในความเป็นจริงต้องมีเพียงเบราว์เซอร์เปิดใช้งาน Java และการเข้าถึงส่วนหนึ่งของพื้นที่เก็บข้อมูลที่เลือกจะได้รับได้อย่างง่ายดายโดยผู้ป่วยเพื่อดูแลสถาบันใด ๆ เช่น GP โรงพยาบาลหรือ บริษัท ประกันภัย นอกจากนี้ยังช่วยให้myphrmachinesnstitutionsดูแลเพื่อให้ซอฟต์แวร์ผู้เชี่ยวชาญใช้ได้ต้องดูและ / หรือการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ในวิธีนี้ผู้ดูแลผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องจะสามารถเรียกใช้ซอฟต์แวร์ผู้เชี่ยวชาญเนื่องจากพวกเขาสามารถได้รับการเข้าถึงซอฟต์แวร์นี้โดยตรงจากเมฆ

slide17
ต่อ

Fig 1 สถาปัตยกรรมทางเทคนิคของ MyPHRMachines

slide18
ต่อ
 • A: รูปสถาปัตยกรรมทางเทคนิค
 • รูปที่ 1 แสดงสถาปัตยกรรมทางเทคนิคของ myphrmachinesระบุนอกเหนือจากองค์ประกอบ constituting myphrmachinesยังส่วนประกอบของลูกค้า front-end
slide19

ต้นแบบ reuses ส่วนของ [15] หุ้นระบบเต็มที่สำหรับการทำวิจัยการคำนวณผลเข้าถึงได้มากขึ้นและทำซ้ำได้ ส่วนประกอบทางเทคโนโลยีที่สำคัญมีระดับดังนั้นรอบการพัฒนาที่หลากหลายซึ่งจะเพิ่มเพื่อความทนทานของ myphrmachinesเทคนิคสถาปัตยกรรม บนมือข้างหนึ่ง, myphrmachinesไม่รวมฟังก์ชันการทำงานพัฒนาขึ้นมาสำหรับหุ้นเฉพาะกรณีการใช้งาน (เช่นสร้างรหัส BiBTeXสะดวกสำหรับการอ้างอิงภาพ VM จากการวิจัย ) บนมืออื่น ๆ , myphrmachinesต้องพัฒนาฟังก์ชันการทำงานใหม่ที่เฉพาะเจาะจงกับ PHR 

slide20

ภายใน myphrmachinesเราเห็นความแตกต่างระหว่างการดำเนินการและการจัดเก็บข้อมูลชั้น แต่ละเครื่องเสมือน (VM) ในชั้นการดำเนินการแสดงให้เห็นถึงการจำลองเสมือนของโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่เฉพาะเจาะจง (หรือซอฟแวร์) ที่ให้บริการวัตถุประสงค์ของการอย่างใดอย่างหนึ่งการดูหรือการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยผู้ป่วยสามารถเข้าสู่ myphrmachinesและตัดสินใจซึ่ง VM โหลดในเซสชั่นที่ได้รับการใช้เว็บพอร์ทัลมาตรฐาน hypervisor เป็นชิ้นทั่วไปของซอฟต์แวร์จะเริ่มหยุดโคลน VMS และควบคุมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของพวกเขา สำหรับต้นแบบของเราเราตัดสินใจที่จะใช้ VirtualBox

slide21

ชั้นเก็บรวมถึงพื้นที่เก็บข้อมูลของภาพ VM, ดิสก์เสมือนเช่นที่มีระบบปฏิบัติการที่สามารถบูตและการใช้งานที่เพิ่มขึ้น VMS ผู้ป่วยเฉพาะกรณีที่เรียบง่ายของภาพ VM เหล่านี้ เพื่อที่จะเผยแพร่ภาพ VM ใหม่ผู้ผลิตซอฟต์แวร์

 • ค่าแรงงานของการขอโคลน VM ผ่าน myphrmachinesพอร์ทัลเป็นเล็กน้อย ต้นทุนค่าแรงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ (1) executables โปรแกรมอัปโหลดไปยัง myphrmachines, และ (2) การกำหนดค่าไว้ในตัวอย่างของภาพ VM ใหม่
slide22

PHR ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์เครือข่ายซึ่งยังคงอยู่ในโฟลเดอร์ส่วนตัวภายในโดเมน myphrmachinesใส่แตกต่างกันสถาปัตยกรรม VM ตามเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ป่วยสามารถอยู่ด้านเซิร์ฟเวอร์ในโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อถือได้.คุณลักษณะหลังรวมกับ VMS ไร้สัญชาติปราศจากอินเทอร์เน็ต, รับประกันความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วยข้อมูลด้านสุขภาพ

slide23

ลูกค้าสามารถดูรอบ VM ระยะไกลโดยใช้ Remote Desktop Protocol (RDP [16]) จึงประชุม VM สามารถดูได้ในเว็บเบราเซอร์ใด ๆ java เปิดใช้งานโดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ใด ๆ เพิ่มเติมโดยใช้แอปเพล็ง่ายตาม RDP ผู้ชม

 • hypervisor จะถูกส่งผ่านทางโปรโตคอลการสื่อสารที่มีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพที่หมู่คนให้มาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์ในกลาง (MITM) โจมตี การโจมตี MITM นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการจราจร HTTPS ระหว่างเบราว์เซอร์ไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ myphrmachinesเว็บ [17] ตั้งแต่ myphrmachinesจะใช้งานอยู่ในปัจจุบันเป็นเพียงต้นแบบที่เราไม่ได้ลงทุนยังจำเป็นต้องใช้ในใบรับรองที่ออกโดยผู้มีอำนาจในการรับรองที่สำคัญโจมตี MITM
slide24

นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการจราจร RDP:. myphrmachines hypervisor รองรับ RDP กว่า TLS [18] ดังนั้นทั้งลูกค้า RDP และเซิร์ฟเวอร์ตัวตน สามารถป้องกันการใช้ใบรับรอง อีกครั้งสำหรับการใช้งานต้นแบบใบรับรองยังไม่ได้ใช้เลยการกำหนดค่าใบรับรองจะต้องจัดการทันทีที่ระดับของเว็บเซิร์ฟเวอร์และเมื่อที่ระดับ hypervisor ใบรับรอง VM ระดับไม่เป็นที่ต้องการเพื่อขยายขีดความสามารถของสถ​​าปัตยกรรมที่มีการป้องกัน

slide25

รูปที่ 2 แบบจำลองแนวคิดของ MyPHRMachines

slide26

รูปที่3 .เริ่มต้นเซสชั่นVM ใหม่ใน myphrmachines

slide27

แผนภาพ UML ลำดับในรูปที่ 3 และรูปที่ 4 แสดงการโต้ตอบสองสถานการณ์โดยทั่วไปการสนับสนุนโดย myphrmachinesเช่น เริ่มต้นเซสชั่นVM ใหม่และร่วมกันเข้าถึง VM ระหว่างผู้ป่วยและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลสถาบัน รูปที่ 5 แสดงสถานการณ์ปฏิสัมพันธ์กันน้อยที่เกี่ยวข้องกับผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์เรารวมแผนภาพนี้เพราะมันชัดเจนว่า myphrmachinesแตกต่างจากแพลตฟอร์มเมฆอื่น ๆ แผนภาพลำดับจะขึ้นอยู่กับรูปแบบข้อมูลที่เป็นนามธรรมของ myphrmachinesแสดงในรูปที่ 2

 • เมื่อเริ่มต้นใหม่ VM (ดูรูปที่ 3) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการดึงภาพจากพื้นที่เก็บข้อมูล VM VMและข้อมูล PHR จากโฟลเดอร์เครือข่ายส่วนตัว ข้อมูล PHR จะติดตั้งแล้วเป็น VM โดยค่าเริ่มต้นข้อมูลทั้งหมด PHR จากที่ล็อกอินในผู้ป่วยที่มีการติดตั้งเมื่อ VM ใหม่จะถูก instantiated ก่อน
slide28

รูปที่ 4.แบ่งปันเซสชั่นVM ใน MyPHRMachines

slide29

รูปที่ 5. การเพิ่มการให้บริการซอฟแวร์ใหม่เพื่อ MyPHRMachines

slide30

ร่วมกันเข้าถึง VM แต่ผู้ป่วยสามารถเลือกที่จะเลิกเมานท์โฟลเดอร์เหล่านั้นที่มีการพิจารณาที่ละเอียดอ่อนเกินไปที่จะเป็นร่วมกับสถาบันการศึกษาที่ได้รับการดูแล

 • ผู้ป่วยสามารถสั่ง myphrmachinesเพื่อส่งต่ออีเมลที่มีความยาวระบุสตริง ciphered ของเซสชั่นVM ที่จะร่วมกับสถาบันการศึกษาดูแลที่เฉพาะเจาะจง (ดูรูปที่ 4)
 • หนึ่งข้อเสียที่สำคัญของการส่ง URL ของรอบที่ให้การเข้าถึง VM โดยตรงก็คือว่าโดยไม่ต้องรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมมาตรการข้อความคณะผู้แทนการเข้าถึงจะถูกขัดขวางโดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็นอันตราย โชคดี,สถาบันดูแลมีแนวโน้มที่จะมีเครื่องมือการส่งข้อความที่มีความปลอดภัยในสถานที่
slide31

เวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ภาพ VM ใหม่ที่ได้รับการกล่าวถึงอยู่แล้ว รูปที่ 5 ชี้แจงรายละเอียดในลำดับไวยากรณ์แผนภาพ 1-7 ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าภาพ VM ใหม่ ขั้นตอนที่ 8 ถึง 12 เกี่ยวข้องกับการอัพโหลดไบนารีใบสมัคร 13 15 ขั้นตอนที่จะเกี่ยวข้องกับการติดตั้งและการกำหนดค่าของ executables เหล่านี้ ที่น่าสนใจmyphrmachinesช่วยให้เชี่ยวชาญในหมู่ผู้ผลิตซอฟต์แวร์:บางคนอาจจะมีความเชี่ยวชาญในการตั้งค่าภาพ VM

slide32

หลังจากที่ได้นำเสนอสถาปัตยกรรมทางเทคนิคของต้นแบบของเราตอนนี้เราสามารถกลับไปที่ความต้องการที่ระบุไว้ในส่วน ii และหารือถึงวิธีการ myphrmachinesที่อยู่อย่างชัดเจนทั้งหมดของพวกเขา.

 • ra1 เกี่ยวกับความต้องการข้อมูล PHR สามารถเก็บไว้โดยผู้ป่วยที่ใช้การจัดเก็บเมฆ โดย myphrmachinesเมื่อจำเป็นต้องใช้ข้อมูล PHR สามารถสัมผัสได้อย่างง่ายดายเพื่อดูแลสถาบัน
slide33
B. กรณีการนำไปดำเนินงาน
 • คำแนะนำสำหรับการสาธิตทั้งสองกรณีการใช้งานที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของสหาย 1 ในส่วนนี้เราให้สั้น
 • รูปที่ 6 และรูปที่ 7 แสดงรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ของรังสีวิทยาและกรณีการใช้ยาเฉพาะบุคคลตามลำดับ.
 • เกี่ยวกับรังสีที่ผู้ป่วยได้รับข้อมูล (รังสีวิทยา) PHR, เช่น cd DICOM,จากผู้ให้บริการรังสีวิทยา r แผนภาพลำดับ
slide34

ในรูปที่ 6 แสดงให้เห็นถึงสองตัวเลือกสำหรับการโหลดข้อมูล PHR เป็น myphrmachines, เช่นโดยการให้บริการรังสีวิทยา (เห็นบล็อคเลือกครั้งแรกในแผนภาพลำดับ) และผู้ป่วย (ดูบล็อกเลือกที่สองในแผนภาพ).ทราบอีกครั้งว่าการถ่ายโอนไฟล์โดยอัตโนมัติจาก PACS เก็บไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย myphrmachinesยังไม่ได้ดำเนินการเมื่อข้อมูลรังสีวิทยาอยู่ใน myphrmachines,

slide35

รูปที่ 8 แสดงเมนูของเว็บพอร์ทัล ผู้ป่วยในกรณีนี้มีการเข้าถึงภาพสาม VM สองคนนี้ภาพ(คนที่มีชื่อเริ่มต้นด้วยรังสีวิทยา) สามารถใช้สำหรับกรณีที่ใช้รังสีในขณะที่หนึ่งในสามถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้ยาส่วนบุคคลกรณีการใช้.

 • สำหรับกรณีที่ใช้รังสีวิทยาหนึ่ง VM ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทำงานได้ ผู้ชม DICOM ให้มากที่สุดซีดี DICOMผู้ชม DICOM มีการโหลดโดยการคลิกที่หนึ่งในไอคอนซีดีเสมือน (ดูรูปที่ 9) โดยการโหลดสแกนรังสีวิทยาแตกต่างกันใน VM นี้ผู้ป่วยจะสามารถในการทำซ้ำของเขาหรือเธอทั้งประวัติทางการแพทย์ (เท่าที่รังสีวิทยาเป็นห่วง) เพื่อดูแลผู้ป่วยที่ใดก็ได้ในโลกรังสีวิทยาที่สองเกี่ยวข้องกับ VM มีผู้ชม DICOM เฉพาะที่ยังสามารถเห็นภาพข้อมูลที่ DICOM ในกรณีที่ผู้ชมไม่ได้รับการฝังตัวอยู่ในโรงพยาบาลให้ DICOM CD (หรือ DVD)
slide36

รูปที่8 องค์ประกอบพอร์ทัลเว็บในชั่นปฎิบัติการของเครื่องบันทึกข้อมูลสุขภาพ

slide37

รูปที่ 9 รูปภาพสแกนรังสีวิทยาในเครื่งบันทึกสุขภาพ

เป็นกรณีตัวอย่างสำหรับซีดีที่มี DICOM ข้อมูลของรูปกรวยคานการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สแกน (CBCT).

slide38

VM สำหรับกรณีที่ใช้ยาเฉพาะบุคคลรวมข้อมูลดีเอ็นเอของผู้ป่วยที่ไม่ระบุชื่อที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สprometheaseเป็นซอฟแวร์แอพลิเคชันในกรณีนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูล PHR รูปที่ 10แสดงรายงานตัวอย่างที่สร้างขึ้นโดย prometheaseภายใน myphrmachinesทราบว่าข้อมูลที่สร้างขึ้นโดย VMS ไม่สามารถตามค่าเริ่มต้นถูกผลักออกจากเครือข่ายโดเมน myphrmachinesโดยการดำเนินงานที่เป็นอันตรายอาจจะเป็นของซอฟต์แวร์ประยุกต์เนื่องจากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยค่าเริ่มต้น

slide39

รูปที่ 10. การวิเคราะห์ข้อมูลจีโนมภายใน เครื่องบันทึกข้อมูลสุขภาพ

slide40
บทที่4 อภิปรายและข้อ จำกัด
 • ในการสั่งซื้อสำหรับ myphrmachinesที่จะกลายเป็นโซลูชั่นที่ทำงานได้เพื่อให้บรรลุสุขภาพลดค่าใช้จ่ายในการดูแลและคุณภาพของการดูแลปรับปรุงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในสังคมสมัยใหม่ [21] นักวิจัยจะต้องใส่ใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากหลายบริบทของ myphrmachinesในการดูแลสุขภาพที่มีความซับซ้อน ระบบนิเวศ.
slide41
A .ข้อ จำกัด
 • เราเห็นความแตกต่างข้อ จำกัด ของการทำงานของเราเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของ myphrmachinesเป็นดำเนินการในขณะนี้และคนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการวิจัยนำมาใช้สำหรับการประเมินผล
 • ข้อ จำกัด ที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้อีกคือการขาดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับ VMS ในหลักการนี​​้จะป้องกัน VM ที่จะเรียกบริการ (เว็บ) ภายนอกและดังนั้นในการรวมกันบริการดังกล่าวเช่น pipelining วินิจฉัยจีโนมการบริการที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ต เราเถียงอย่างไรก็ตามที่บริการเดียวกันสามารถใช้งานได้ภายในโดเมนที่เชื่อถือได้ของ myphrmachinesและสามารถใช้ได้กับผู้ป่วยทุกรายที่จะใช้
slide42
บทที่ 5. งานที่เกี่ยวข้อง
 • ครั้งแรกที่เราสามารถแบ่งประเภทของการแก้ปัญหา PHR ปัจจุบันเป็นอิสระ (บุคคลที่ 3) ผู้ให้บริการ-ล่ามและบูรณาการระบบ PHR [25] ยืนฟรีระบบ PHR เป็นสแตนด์อะโลนโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยที่ยังคงรักษาสุขภาพข้อมูลส่วนตัวของพวกเขา ผู้ให้บริการโซลูชั่น-ล่ามจะดำเนินการและทำใช้ได้โดยการดูแลสถาบันเดียว.ในแง่ของจำนวนของผู้ใช้ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในการแก้ปัญหา PHR อยู่ในประเภทหลังด้วย
slide43

myphrmachinesสามารถแบ่งได้เป็นวิธีแก้ปัญหาแบบบูรณาการ PHR [25] phrsแบบบูรณาการเป็นโซลูชั่นที่ยืนฟรีที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูลเช่น EMRs, การเรียกร้องประกัน, ข้อมูลร้านขายยาหรือข้อมูลที่ป้อนโดยตรงจากผู้ป่วยโซลูชั่นแบบครบวงจรเช่น indivo x [28] หรือ Microsoft HealthVault

slide44

เมฆเป็นโดยธรรมชาติทึบแสง [7] และดังนั้นจึงอาจก่อให้เพิ่มเติมข้อมูลภัยคุกคามความปลอดภัย การเข้ารหัสลับของข้อมูลด้านสุขภาพเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการออกแบบ 2http :/ / www.peoplechart.com อิเล็กทรอนิกส์บันทึกสุขภาพ [33] กำหนดว่าจำนวนและประเภทของสถ​​าบันการดูแลสุขภาพซึ่งข้อมูลจะใช้ร่วมกันไม่น่าจะเป็นที่รู้จักในนิรนัยวรรณกรรมแสดงให้เห็นว่าการใช้การเข้ารหัสฐานแอตทริบิวต์ (Abe) ในขณะที่การเข้ารหัสหลักดั้งเดิมสำหรับการแบ่งปันข้อมูล eHR [34] ใน Abe นโยบายการเข้าถึงจะถูกแสดงขึ้นอยู่กับชุดของคุณลักษณะของผู้ใช้มากกว่าจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผู้ใช้

slide45
บทที่ 6 สรุปผล
 • ในบทความนี้เรานำเสนอ myphrmachines, ระบบ PHR นวนิยาย ใช้ประโยชน์จากเทคนิค virtualization, myphrmachinesช่วยให้ผู้ป่วยที่จะสร้างบันทึกสุขภาพตลอดชีวิตส่วนตัว บันทึกที่สามารถใช้ร่วมกันโดยผู้ป่วยที่มีผู้มีส่วนได้เสียใด ๆสนใจในการเหล่านั้น myphrmachinesยังช่วยให้การควบคุมการแบ่งปันของโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่จะต้องดูและ / หรือวิเคราะห์บันทึกสุขภาพคนไข้ที่ต้องการรับการดูแลโดยผู้ดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันจะสามารถในการทำซ้ำบันทึกสุขภาพเดิมของพวกเขา
slide46
ต่อ
 • นอกเหนือจากการทดลองทางคลินิกเพื่อประเมินความเป็นธรรมความชอบของผู้ป่วยในการใช้ระบบดังกล่าว PHR นวัตกรรมเป็น myphrmachinesเรากำลังทำงานในการขยายต้นแบบของเรา ในหลายวิธีหนึ่งของนามสกุลที่สำคัญขอแสดงความนับถือการสร้างตลาด App เปิดให้บริการสำหรับการประยุกต์ใช้ซอฟแวร์ผ่านที่ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ทางการแพทย์สามารถแข่งขันได้เพื่อให้การทำงานที่ดีที่สุดเหมาะสมกับความต้องการของผู้ป่วย ในปัจจุบัน
ad