bilgiye eri imde f rsat e itli i projesi olarak ekual in do u u ve geli imi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bilgiye Erişimde Fırsat Eşitliği Projesi Olarak EKUAL'in Doğuşu ve Gelişimi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bilgiye Erişimde Fırsat Eşitliği Projesi Olarak EKUAL'in Doğuşu ve Gelişimi

play fullscreen
1 / 16

Bilgiye Erişimde Fırsat Eşitliği Projesi Olarak EKUAL'in Doğuşu ve Gelişimi

166 Views Download Presentation
Download Presentation

Bilgiye Erişimde Fırsat Eşitliği Projesi Olarak EKUAL'in Doğuşu ve Gelişimi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bilgiye Erişimde Fırsat Eşitliği Projesi Olarak EKUAL'in Doğuşu ve Gelişimi Prof.Dr. Cem SARAÇ Hacettepe Üniversitesi

 2. TÜBİTAK EKUAL • AMAÇ • TÜBİTAK’ın Türkiye’deki akademik çalışmalara yaptığı katkıların paralelinde tüm akademik kurumların, eğitim, öğretim, araştırma ve bilimsel faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu temel bilgi kaynaklarına, ulusal ölçekte elektronik erişim imkanı sunmak, • Bu sayede, bilimsel kaynaklara erişimde fırsat eşitliği sağlayarak Türkiye’nin bilimsel gelişimine destek verilmesi amaçlanmaktadır.

 3. TÜBİTAK EKUAL • Bu amaçlar doğrultusunda TÜBİTAK Bilim Kurulunun 19/11/2005 tarih ve 136 sayılı toplantısında “Ulusal Akademik Lisans anlaşmalarının yapılması konusunda ULAKBİM’in görevlendirilmesi” ve 11/02/2006 tarih ve 139 sayılı toplantısında “Ulusal Akademik Lisans kapsamının Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin de dahil edilerek genişletilmesi” hakkında vermiş olduğu kararlar ile çalışmalar başlamıştır.

 4. TÜBİTAK EKUAL • Başlangıç Çalışmaları; • EKUAL çalışma grubu ve görev dağılımları • Koleksiyon geliştirme, İstatistik, Lisans gibi... • Bütçe imkanlarının araştırılması ve geliştirilmesi, • TARAL • ULAKBİM Cari Giderler • Dünya örneklerinin incelenmesi, • Yayınevleri ile görüşmeler

 5. TÜBİTAK EKUAL İSİM (MARKA) ÇALIŞMALARI • Ulusal Akademik Site Lisansı UASL • Ulusal Akademik Lisans UAL • ....... • Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı EKUAL EQUAL Ξ EKUAL

 6. TÜBİTAK EKUAL • KAPSAM (Üyeler) • Türkiye’de eğitim faaliyeti yürüten tüm kurumlar, • Üniversiteler, • Askeri okullar (DHO, HHO, KHO) • Harp Akademileri • Polis Akademisi • Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri • TÜBİTAK

 7. TÜBİTAK EKUAL • Kapsam Dışı Kalan Kurumlar • Maliye Bakanlığı • Kültür Bakanlığı • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı • MİT Müsteşarlığı, • Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı • MTA Genel Müdürlüğü • TAEK Türkiye Atom Enerjisi Kurumu • İSAM İslam Araştırmaları Merkezi • .........

 8. TÜBİTAK EKUAL

 9. TÜBİTAK EKUAL • KAPSAM (Bilgi kaynağı) • Tam metin elektronik erişimli dergi bilgi kaynakları • Alanında en önemli yayıncılar • Türkiye’nin öncelikleri • Kurumsal talepler • Bibliyografik ve atıf bilgi kaynakları • Türkiye araştırma alanlarının ve öncelikli konuların tespiti • Araştırma ve bilimsel performans göstergeleri • Bilimsel bilgiye erişimde öncü nitelikler

 10. TÜBİTAK EKUAL

 11. TÜBİTAK EKUAL

 12. TÜBİTAK EKUAL

 13. TÜBİTAK EKUAL FAYDA – MALİYET ANALİZİ Engineering Village EV2 Üniversiteler British Medical Journals BMJ Üniversiteler Journal Citation Report JCR Üniversiteler Access Medicine Hastaneler Wiley-Cochrane Hastaneler Web of Science WoS Hastaneler WoltersKluwer OVID Hastaneler

 14. TÜBİTAK EKUAL • Projenin Performansı • Daha önce, • Kütüphaneler bütçe imkanları ölçüsünde ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) aracılığı ile abonelik yapabiliyorlardı ve üye sayısı bu imkanlar ile kısıtlıydı. • EKUAL Kapsamında, • Temel bilgi kaynaklarına, tüm kurumlar adına abonelikler yapılmakta ve ücretleri TÜBİTAK tarafından ödenmektedir. Bu sayede daha avantajlı fiyatlar ile, Ulusal ölçekte üye sayısı/fiyat bağlamında önemli kazanımlar elde edilmektedir.

 15. TÜBİTAK EKUAL • Sonuç olarak; • TÜBİTAK ULAKBİM bu proje ile; ülkemiz araştırma kurumlarının akademik içerikli elektronik bilgi kaynaklarına etkin, yaygın ve eşit erişim imkanı sağlanması ile ulusal ve uluslararası bilimsel yayın üretiminin etkinleştirilmesi gerçekleşmiştir. • Kars Kafkas Üniversitesi = Fırat Üniversitesi = Gaziantep Üniversitesi = Hacettepe Üniversitesi • TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL; Türkiye'deki akademik ve bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla elektronik bilgi hizmetleri sunarak yüksek oranda ve kalitede akademik bilgi kullanımını teşvik etmektedir.

 16. TÜBİTAK EKUAL Teşekkür ederim Prof.Dr. Cem SARAÇ cem.sarac@hacettepe.edu.tr