V llalkoz si alapismeretek ad zzunk
Download
1 / 28

- PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Vállalkozási alapismeretek: „adózzunk”. www.nav.gov.hu/nav/inf_fuz. 1. Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai  2. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kevyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Www nav gov hu nav inf fuz
www.nav.gov.hu/nav/inf_fuz

 • 1. Az adóhatósághoz történő bejelentkezés alapvető szabályai 

 • 2. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

 • 3. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok

 • 5. Az egyszerűsített vállalkozói adó 2013. évi legfontosabb szabályai

 • 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai

 • http://www.nav.gov.hu/print/nav/regiok/eszak_alfold/eszakalfold/aktualis/szallashelyadas.html


V llalkoz si alapismeretek ad zzunk


V llalkoz si alapismeretek ad zzunk

 • Bejelentkezési kötelezettség:

 • Egyablakos rendszer: egyéni vállalkozók okmányirodai, társas vállalkozások cégbírósági bejelentkezésükkel egyidejűleg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilvántartásába is bekerülnek.

 • -Adószámos magánszemély: 13T101 nyomtatvány

 • -Szálláshely fekvése szerint illetékes település jegyzőjénél.


V llalkoz si alapismeretek ad zzunk

ÖNNÁLÓ VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGI

JEGYZÉKE

552006 - (máshová nem sorolt) Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás; (Ide tartoznak a korábban hatályos Szakmakód jegyzék szerinti SZJ 552002 - Fizető-vendéglátás, illetve az SZJ 552005 - Falusi szállásadás.)

559001 - Egyéb szálláshely-szolgáltatás; (A korábban hatályos Szakmakód jegyzék szerint SZJ 559001 Egyéb kereskedelmi szállás-hely szolgáltatás.)


V llalkoz si alapismeretek ad zzunk

 • ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

 • 2007.évi CXXVII.tv.

 • 27% általános mérték

 • 18% szálláshelyszolgáltatás

 • 6.000.000,- ft alanyi áfamentesség


V llalkoz si alapismeretek ad zzunk

MIT VÁLASSZAK?

Személyi jövedelmadó alá bejelentkezett

EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

EVA

KATA

Átalányadózás

ADÓSZÁMOS MAGÁNSZEMÉLY

Önálló tevékenységként

Tételes átalányadózás


V llalkoz si alapismeretek ad zzunk

 • ADÓSZÁMOS MAGÁNSZEMÉLY

 • NAV-nál 13T101 nyomtatvány

 • Önálló tevékenységként adózik

 • Tételes átalányadózó

 • 32ezer Ft/év/szoba + 20% eü.hj


V llalkoz si alapismeretek ad zzunk

 • Áltanános forgalmi adó:

 • 27%

 • 2013

 • 2013. 01.01-től alanyi adómentességi határ 6.000.000,- Ft

 • 2013-tól tételes áfa bevallás

 • Adóév utolsó napjáig kell bejelenteni a pénzforgalmi elszámolás választását (Art. 22.§(1) i.pont)


V llalkoz si alapismeretek ad zzunk

 • Pénzforgalmi elszámolás választásának feltételei:

 • Kis- és középvállalkozások,

 • Belföldi székhely,

 • Csőd- és felszámolási eljárás alatt nem áll,

 • Sem a tárgyévben várhatóan, sem azt megelőző évben 125 M Ft-t NEM érte el az összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása,

 • Tárgy naptári évre választható.


V llalkoz si alapismeretek ad zzunk

 • EGYÉNI VÁLLALKOZÓ TEVÉKENYSÉGET VÁLASZTHATJA:

 • magyar állampolgár,

 • az Európai Unió tagállamának vagy az

 • Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló

 • részes más államnak az állampolgára,

 • - a harmadik országbeli állampolgárok

 • beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény

 • hatálya alá tartozó bevándorolt vagy

 • letelepedett jogállású személy


V llalkoz si alapismeretek ad zzunk

 • NEM VÁLASZTHATJA:

 • aki korlátozottan cselekvőképes vagy

 • cselekvőképtelen,

 • - akit jogerős szabadságvesztés végrehajtásárs

 • ítéltek

 • egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság

 • korlátlanul felelős tagja.


V llalkoz si alapismeretek ad zzunk

BEJELENTKEZÉS:

Területileg illetékes okmányirodákban személyesen, illetve

Ügyfélkapun keresztül,

Egyéni vállalkozói igazolvány kiállítása

10.000,-Ft,

Személyi okmányok szükségesek


V llalkoz si alapismeretek ad zzunk

 • VÁLLALKOZÓI SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

 • 27% szociális hozzájárulási adó min.bér 112.5%-a után

 • 16% szja

 • 10% nyugdijjárulék

 • 7% egbizt. a min.bér 150%-a után

 • 1,5% munkerő piaci járulék min.bér 150%-után

 • 16% szja osztalék

 • 14% eü.hj osztalék

 • 10% vállalkozói adó


V llalkoz si alapismeretek ad zzunk

 • KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGŰ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

 • Saját jogú öregségi nyugdíjas

 • Csak a ténylegesen kifizetett bér után

 • 16% szja

 • -10% nyugdijjárulék

 • -7% egészségbiztosítási járulék

 • -havi 6660,-Ft eü-i szolgáltatási járulék (222/nap)


V llalkoz si alapismeretek ad zzunk


V llalkoz si alapismeretek ad zzunk

 • NEM VÁLASZTHATJÁK:

 • Bejelentést megelőző két évben a vállalkozás adószámát törölte, vagy jogerősen felfüggesztette az adóhatóság

 • Biztosítási ügynökök,

 • Saját tulajdonú ingatlan bérbeadói

 • BEJELENTÉS:

 • NAV nyomtatványon

 • Bejelentést követő hó első napjától él

 • Tevékenységét év közben kezdődő vállalkozás azonnal kérheti (EVA-val ellentétben)


V llalkoz si alapismeretek ad zzunk

 • MEGSZÜNÉS:

 • Bejelentéssel,

 • Vállalkozási forma megváltozásával,

 • Vállalkozás megszűnésével,

 • Bejelentett kisadózó tag kilépésével, halálával, ha 90 napon belül más kisadózó nem kerül bejelentésre,

 • Mulasztási bírságot megállapító határozat jogerőre emelkedésének napjától,

 • Adószám felfüggesztését megállapító határozat jogerőre emelkedésének napjától,

 • Végelszámolás, felszámolás kezdő időpontja megelőző nappal,

 • KATA adóalanyiság megszűntetését követő 24 hónapon belül nem választható a KATA.


V llalkoz si alapismeretek ad zzunk

 • KATA MÉRTÉKE ÉS MEGFIZETÉSE:

 • A kisadózó vállalkozás a főállású kisadózó után havi 50ezer forint,

 • „ „ „ főállásúnak nem minősülő kisadózó után 25ezer Ft/hó

 • Minden egyes bejelentett kisadózó után meg kell fizetni a tételes adót,

 • Minden megkezdett hónap után meg kell fizetni az adót (3munkanap után kilép a kisadózó, akkor is meg kell fizetni a tételes havi adót)

 • Évi 6millió forint árbevételt meghaladó KATA-s adózó 40% mértékű különadót fizet.

 • Kiállított számlára fel kell tüntetni a „Kisadózó” szöveget, különben mulasztási bírsággal sújtják.


V llalkoz si alapismeretek ad zzunk

 • MILYEN ADÓKAT VÁLT KI A KATA?

 • Vállalkozói szja, vállalkozói osztalékalap utáni adó és átalányadó,

 • Tánya alól,

 • Szja, járulékok és eü.hj,

 • Szociális adó, egészségügyi hj, valamint a szakképzési hj alól.

 • E mellett a vállalkozásoknak meg kell fizetni a munkaviszonyra tekintettel, a kisadózónak nem minősülő személyek utáni járulékokat.


V llalkoz si alapismeretek ad zzunk

 • ÖSSZEHASONLÍTÁS

 • ELŐNYÖK

 • TÖBB MARAD A VÁLLALKOZÓ, VÁLLAKOZÁS ZSEBÉBE,

 • BEJELENTÉS ALAPJÁN-NINCS VÁRAKOZÁSI IDŐ

 • „KEDVEZŐ” ADÓÖSSZEG

 • SOK ADÓT VÁLT KI

 • ADMINISZTRÁCIÓ CSÖKKENÉSE

 • CSAK BEVÉTELI NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGE VAN

 • NEM KELL KÖNYVELŐ


V llalkoz si alapismeretek ad zzunk

 • HÁTRÁNYOK

 • NEM MINDENKI VÁLASZTHATJA,

 • 6 MILLIÓ FORINT ÉRTÉKHATÁR,

 • FŐÁLLÁSÚ KISADÓZÓ BIZTOSÍTOTTI ALAPJA 81.300 FT (táppénz, nyugdíj, stb)

 • NEM FŐÁLLÁSÚ KISADÓZÓ NEM BIZTOSÍTOTT

 • JELENTENI KELL AZ ADÓZÓKNAK AZOKAT A KISADÓZÓKAT AKIKTŐL ÉVES SZINTEN 1 MILLIÓ FELETTI SZÁMLÁT FOGADTAK BE


V llalkoz si alapismeretek ad zzunk

AMIRE MÉG FIGYELNI KELL!!!

Társas ill. egyéni vállalkozások elérhetősége,

Minden változást be kell jelenteni a NAV-nak,

Számviteli bizonylatok alaki, formai követelményeinek betartás,

KATA, EV alanyainak a számlán fel kell tüntetni adózási formájukat


V llalkoz si alapismeretek ad zzunk

3/2013. NGM rendelet

1.§ (1) Nyugtaadási kötelezettségüket kizárólag pénztárgéppel, taxaméterrel teljesíthetik az adóalanyok az 1. mellékletben meghatározott tevékenységük során.

(1.sz. Melléklet)

1. Az Áfa tv. 166. § (2) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése hiányában nyugtaadási

kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel tehetnek eleget az alábbi adóalanyok, illetve

üzletek:b) a 2009. okt. 15. napján hatályos TEÁOR ‘08 .........az 55.1–55.3 szerinti szálláshely-szolgáltatási


V llalkoz si alapismeretek ad zzunk

2007. CXXVII.tv (áfa tv)

166. § (1) Abban az esetben, ha az adóalany a 165.

(2) Nyugta helyett az adóalany számla kibocsátásáról is gondoskodhat. Ebben az esetben mentesül a külön jogszabályban előírt gépi kiállítású nyugtakibocsátási kötelezettség alól [178. § (1) bekezdése].

Magyarán: ha minden bevételről számlakiállítás történik, pénztárgép használata alól mentesül a vállalkozás.