elektromos alapismeretek l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Elektromos alapismeretek PowerPoint Presentation
Download Presentation
Elektromos alapismeretek

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Elektromos alapismeretek - PowerPoint PPT Presentation


 • 327 Views
 • Uploaded on

Elektromos alapismeretek. Anyagok. Vezetők. Félvezetők. Szigetelők. elsőrendű (fémek és a szén) másodrendű (elektrolitok) harmadrendű (gázok) vezetőképesség. anyagi összetevők változása külső hatás (elektromos- vagy mágneses tér, hő, fény). szilárd anyagok (porcelán, üveg)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Elektromos alapismeretek' - caron


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
elektromos alapismeretek
Elektromos alapismeretek

Anyagok

Vezetők

Félvezetők

Szigetelők

 • elsőrendű (fémek és a szén)
 • másodrendű (elektrolitok)
 • harmadrendű (gázok)
 • vezetőképesség
 • anyagi összetevők változása
 • külső hatás (elektromos- vagy mágneses tér, hő, fény)
 • szilárd anyagok (porcelán, üveg)
 • folyadékok (olajok)
 • gázok (levegő)
 • átütési szilárdság
slide2

Egyszerű áramkör

Nyitott áramkör

fogyasztó

kapcsoló

összekötő vezeték

áramforrás

slide3

Elektromos áram

Zárt áramkör

működő fogyasztó

-

-

-

-

áramló töltés

-

-

-

-

-

-

-

-

(-)

(+)

slide4

Elektromos töltések

-

+

vonzás

-

-

+

+

taszítás

taszítás

slide5

Az elektromos áram

Az áram iránya

Itechnikai

Ifizikai

+

-

+

+

-

-

+

+

-

-

+

+

-

-

slide6

Áramerősség

töltésmennyiség

áramerősség

töltésmennyiség

mértékegysége

idő

áramerősség

mértékegysége

slide7

Feszültség

elektromos áram munkája

feszültség

feszültség

mértékegysége

töltésmennyiség

slide8

Elektromos ellenállás

Elektronok mozgása a vezetőben

fématom elmozdulása a hőmozgása miatt

elektron

fématom

slide9

Ohm törvénye

feszültségesés

elektromos ellenállás

áramerősség

elektromos ellenállás

mértékegysége

slide10

Áramfajták

I

I

t

t

egyenáram

váltakozó áram

slide11

Az elektromos áram munkája és teljesítménye

Fogyasztó a hősugárzó fűtőszála

I

összekötő vezeték

U

kapcsoló

áramforrás

slide13

Az anyagok közül egyesek jól vezetik az elektromos áramot, ezek a vezetőanyagok.

Elsőrendű vezetők a fémek és a szén, másodrendű vezetőanyagok a különböző sók, savak és lúgok vizes oldata, harmadrendű vezetőanyagok a magas hőmérsékletű gázok, a láng.

A vezetőanyagoknak kicsi az elektromos ellenállása.

slide14

Léteznek olyan anyagok, pl.: a szilícium, germánium amelyek bizonyos körülmények között úgy viselkednek mint a vezetők, máskor mint a szigetelők. => Ezek a félvezetők.

slide15

Más anyagok, pl.: a porcelán, a gumi, a levegő, az üveg, a műanyagok nem vezetik az elektromos áramot, ezek a szigetelők.

A szigetelőanyagoknak nagy az elektromos ellenállása.

A szigetelőanyagok elektromos igénybevételének felső határát az anyagra jellemző átütési szilárdság határozza meg.

Az átütési szilárdság azt mutatja meg, hogy 1 cm vastagságú anyag, mekkora feszültség hatására üt át.

slide16

Az egyszerű áramkör részei:

- áramforrás,

- fogyasztó,

- kapcsoló és az

- összekötő vezeték.

slide17

Az áramkörbe kapcsolt fogyasztó – izzólámpa – csak akkor világít, ha az áramkör zárt.

Tehát elektromos áram csak zárt áramkörben folyik.

Az elektromos áram a szabadon mozgó „töltéshordozók” rendezett mozgásával keletkezik.

A töltéshordozók az anyagot alkotó atomok részecskéi.

Az atom pozitív töltésű részecskéi a protonok, a negatív töltésű részecskéi az elektronok.

Az atom semleges, töltés nélküli részecskéi a neutronok.

slide18

A töltéshordozók egymásra különböző hatással vannak.

Megfigyelhető, hogy a különböző polaritású töltések vonzzák, míg az azonos polaritású töltések taszítják egymást.

A töltések között erőhatás működik, ami a különböző polaritású töltéseket összetartja.

slide19

Az elektromos áram iránya:

Az áram irányát az áramforrás „+” pozitív sarkától a „-” negatív sark felé folyónak vették még a „szabadon” mozgó elektronok áramlásának felismerése előtt.

Ez a technikai áramirány és ezt fogjuk mi is alkalmazni.

A fizikai áramirány ezzel éppen ellentétes.

slide20

Ha külső erőhatással a különböző polaritású töltéseket szétválasztjuk, közöttük egy kiegyenlítő erőhatás működik.

Az áramforrásban a töltésszétválasztás megy végbe.

Az áramforrásnak két kivezetése van, amit „+” pozitív és „-” negatív sarknak neveznek.

A „+” pozitív sarknál elektronhiány, a „-” negatív sarknál elektron többlet van.

Ha az áramforrás két sarkát „vezető” anyagokkal összekötjük, a töltéskiegyenlítődés az összekötő vezetéken, illetve az áramkörbe kapcsolt fogyasztón keresztül megindul.

A töltések rendezett mozgásának hatását nevezzük elektromos áramnak.

slide21

Az áramerősség a vezető anyag egy adott keresztmetszetén időegység alatt átáramló töltésmennyiség.

Az áramerősség jele a „I” mértékegysége az Amper, aminek jele a „A”.

A töltésmennyiség az elektromos tulajdonságú részecskék elektromos töltésére utal.

A töltésmennyiség jele a „Q” mértékegysége a Coulomb, aminek jele a „C”.

slide22

A feszültség a töltésszétválasztás során keletkezik az áramforrásban, és hatására indul meg, illetve marad fenn a töltések áramlása, tehát az elektromos áram.

A feszültség jele a „U” mértékegysége a Volt, aminek jele a „V”.

slide23

Ha fémes vezetőben elektromos áram folyik, az atomok közötti térben szabad elektronok mozognak.

Az atomok hőmozgása miatt azonban az elektronok mozgása nem akadálymentes.

Az elektromos áram számára minden vezető ellenállást jelent.

Ezt az ellenállást a töltéshordozók a feszültség hatására küzdik le és elektromos ellenállásnak nevezzük.

slide24

Az elektromos ellenállás jele az „R” mértékegysége az Ohm, aminek jele a „ Ω”.

A vezető anyag elektromos ellenállása függ az anyag minőségétől, illetve méreteitől.

Megállapították, hogy az elektromos ellenállás, a feszültségesés és az áramerősség egymással összefüggésben van.

Az összefüggést felfedezőjéről Ohm törvényének nevezik.

slide25

Ha az áramerősséget az idő függvényében vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy alapvetően kétféle árammal találkozunk, egyenárammal és váltakozó árammal.

Az egyenáram iránya és nagysága időben állandó.

A váltakozó áram iránya és nagysága időben változó.

slide26

Az ábrán lévő áramkörben az elektromos áram a hősugárzó fűtőszálát járja át, aminek hatására felmelegszik és hőt ad le, vagyis melegíti környezetünket.

A folyamat nem más mint energiaátalakulás, ahol az elektromos energia hőenergiává alakul át, miközben az elektromos áram – a töltéshordozók – munkát végeztek.

Az elektromos áram által végzett munka „W” nagysága függ a feszültségtől „U” és az átáramlott töltésmennyiségtől „Q”.

Az elektromos áram teljesítménye „P” az időegység alatt elvégzett munka mennyiségével számítható.

Tehát az elektromos áram teljesítménye „P” függ a feszültségtől „U” és az áramerősségtől „I”.