Download
1 / 21

???????????????????????????????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


  • 89 Views
  • Uploaded on

ศูนย์วิทยาศาสตร์และพัฒนาระบบอาวุธกองทัพอากาศ. RTAF.SCIENCE AND WEAPON SYSTEM DEVELOPMENT CENTER. กฎหมายน่ารู้. โดย เรืออากาศโท ชัยวัฒน์ กุญชร นายทหารพระธรรมนูญ ศูนย์วิทยาศาสตร์และพัฒนาระบบอาวุธกองทัพอากาศ. บัตรเครดิต และ สินเชื่อเงินสด.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????????????????????????????????????????????' - kevyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rtaf science and weapon system development center 1346245

ศูนย์วิทยาศาสตร์และพัฒนาระบบอาวุธกองทัพอากาศศูนย์วิทยาศาสตร์และพัฒนาระบบอาวุธกองทัพอากาศ

RTAF.SCIENCE AND WEAPON SYSTEM DEVELOPMENT CENTER


Rtaf science and weapon system development center 1346245
กฎหมายน่ารู้ศูนย์วิทยาศาสตร์และพัฒนาระบบอาวุธกองทัพอากาศ

โดย

เรืออากาศโท ชัยวัฒน์ กุญชร

นายทหารพระธรรมนูญ ศูนย์วิทยาศาสตร์และพัฒนาระบบอาวุธกองทัพอากาศ


Rtaf science and weapon system development center 1346245
บัตรเครดิตศูนย์วิทยาศาสตร์และพัฒนาระบบอาวุธกองทัพอากาศ และสินเชื่อเงินสด


Rtaf science and weapon system development center 1346245
แหล่งที่ให้บริการเครดิต...แหล่งที่ให้บริการเครดิต...

๑. ธนาคารพาณิชย์

๒.ธุรกิจสินเชื่อที่มีลักษณะกิจการคล้ายธนาคาร

(NON BANK) เช่น บริษัท อิออน ,บริษัท จีอี ฯลฯ


Rtaf science and weapon system development center 1346245
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์แหล่งที่ให้บริการเครดิต...

มาตรา ๖๕๔ ห้ามมิให้คิดดอกเบี้ย

เกินร้อยละสิบห้าต่อปี...


Rtaf science and weapon system development center 1346245
พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พุทธศักราช ๒๔๗๕

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ

ไม่เกินพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับRtaf science and weapon system development center 1346245

  • เนื่องจาก มีการอ้างถึงความจำเป็นในสภาพเศรษฐกิจของประเทศที่เปลี่ยนไปและความอยู่รอดทางธุรกิจของสถาบันการเงินต่าง ๆ รัฐบาลจึงได้ออกกฎหมายที่ชื่อ “พ.ร.บ. ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๒๓” ขึ้นมา และมีการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๒๔) และฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) ซึ่งทั้งหมดมีจุดมุ่งหมาย

  • เพื่อยกเว้นการบังคับใช้ ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ มาตรา ๖๕๔ และอนุญาตให้สถาบันการเงินเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าร้อยละ ๑๕ ต่อปี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้ประกาศอัตราดอกเบี้ยตามคำแนะนำของธนาคารแห่งประเทศไทย


Rtaf science and weapon system development center 1346245
เพราะเหตุใดนอนแบงค์ถึงคิดดอกเบี้ยได้ถึงเพราะเหตุใดนอนแบงค์ถึงคิดดอกเบี้ยได้ถึง ร้อยละ ๒๘ ต่อปี


Rtaf science and weapon system development center 1346245

ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศเพื่อ กำหนดอัตราดอกเบี้ยรวมกับค่าปรับ ค่าบริการ และ ค่าธรรมเนียมของสินเชื่อส่วนบุคคล “ ไม่เกินร้อยละ ๒๘ ต่อปี” โดยแบ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ที่เหลืออีก ร้อยละ ๑๓ คือค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม ให้มีผลบังคับใช้เมื่อ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘


Rtaf science and weapon system development center 1346245
ข้อแตกต่าง ธนาคารแห่งประเทศไทย ระหว่าง บัตรเครดิต และ สินเชื่อเงินสด


Rtaf science and weapon system development center 1346245
บัตรเครดิต ธนาคารแห่งประเทศไทย

๑. ไม้ต้องพกเงินสดจำนวนมาก

๒. ลูกค้าสามารถนำบัตรไปใช้ซื้อสินค้าหรือบริการได้ภายใต้วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ

๓. เมื่อมีการใช้บัตรเครดิต ธนาคารหรือบริษัทเจ้าของบัตรจะทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายนั้นไปก่อน

๔. ธนาคารหรือบริษัทเจ้าของบัตรจะเรียกเก็บเงิน ถ้าใช้เงินคืนภายในกำหนดก็จะไม่เสียดอกเบี้ย หากชำระบางส่วน หรือไม่ชำระก็จะต้องเสียดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

๕. สามารถนำบัตรไปกดเงินสดตามตู้ ATM ได้ และจะมีการคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม นับแต่วันที่กดเงินทันที


Rtaf science and weapon system development center 1346245
สินเชื่อเงินสด ธนาคารแห่งประเทศไทย

๑. ธนาคารบางแห่งอาจมีการตั้งชื่อที่แตกต่างกัน เช่น สินเชื่อเอนกประสงค์, สินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อจูงใจหรือบอกวัตถุประสงค์ในการให้สินเชื่อ

๒. รูปแบบของบริการ ก็เป็นอย่างเดียวกัน กล่าวคือ เป็นการอนุมัติให้วงเงินกู้จำนวนหนึ่งแก่ลูกค้า และพิจารณาความประสงค์ของลูกค้าว่า ต้องการได้รับเงินเป็นก้อน หรือต้องการจะได้รับบัตรกดเงิน เพื่อนำไปเบิกถอนเงินจากตู้เอทีเอ็มด้วยตัวคุณเอง

๓. โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทันทีนับแต่มีการส่งมอบเงิน หรือมีการกดเงิน แม้ลูกค้าจะได้รับใบแจ้งหนี้ แล้วนำเงินไปชำระตามจำนวนและเวลาที่ระบุ ธนาคารก็ยังเรียกเก็บดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอยู่ดี เพราะเป็น ข้อตกลงของสัญญาสินเชื่อเงินสด


Rtaf science and weapon system development center 1346245
เรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่จะใช้ใช้บัตรเครดิตอย่างชาญฉลาด

๑. รู้กฎเกณฑ์

๒. ทำความเข้าใจสัญญาบัตรเครดิต

๓. การชำระล่าช้า

๔. ระมัดระวังในการใช้จ่าย

๕. การเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรเครดิต

๖. เก็บบัตรเครดิตให้ปลอดภัย


Rtaf science and weapon system development center 1346245

ทำอย่างไร เมื่ออยู่ในสถานะ

“จำเลย”


Rtaf science and weapon system development center 1346245
รายงานต้องคดี ตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๐๒/๔๑

  • ข้าราชการ รายงานต้องคดีแพ่ง ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำฟ้อง

  • ลูกจ้างประจำ, พนักงานราชการ รายงานต้องคดีแพ่ง ภายใน ๗ วัน


Rtaf science and weapon system development center 1346245
คำแนะนำ ตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) เมื่อตกอยู่ในสถานะ จำเลย

๑. ควรตั้งสติให้ดี

๒. หากไม่มีความสามารถในการชำระหนี้

๓. เมื่อเจ้าหนี้มีการฟ้องร้องให้ลูกหนี้ตกเป็นจำเลย

๔. หากไม่สามารถเจรจาต่อรองในศาล และเมื่อ

ศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ชนะคดี


Rtaf science and weapon system development center 1346245

อายุความ ตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) หนี้บัตรเครดิต ๒ ปี(หมายความว่า ธนาคารหรือบริษัทบัตรเครดิตซึ่งเป็น เจ้าหนี้จะต้องใช้สิทธิฟ้องร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ภายใน กำหนดเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่ลูกหนี้ชำระหนี้ให้แก่ ธนาคาร หรือชำระหนี้ให้แก่บริษัทบัตรเครดิตครั้ง สุดท้าย )


Rtaf science and weapon system development center 1346245

พระราชบัญญัติธนาคารพาณิชย์ ฯ และ พระราชบัญญัติดอกเบี้ยให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน ฯ

๑. ไม่เป็นธรรม ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

๒. ไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

๓. เอาเปรียบผู้บริโภค


Rtaf science and weapon system development center 1346245

คำวินิจฉัย ฯ และ ศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๗/๒๕๔๓ และ ๑๓/๒๕๔๕ วินิจฉัยว่า

ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ


Rtaf science and weapon system development center 1346245

QUESTION ! ฯ และ