slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vedomie blízkosti smrti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vedomie blízkosti smrti

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Vedomie blízkosti smrti - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Pacient a vedomie blízkosti smrti sestra Anna Sabolová Hospic Matky Terezy Bardejovská Nová Ves. Vedomie blízkosti smrti.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Vedomie blízkosti smrti


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Pacient a vedomie blízkosti smrti sestra Anna Sabolová Hospic Matky Terezy Bardejovská Nová Ves

vedomie bl zkosti smrti
Vedomie blízkosti smrti
 • Je to zvláštna schopnosť a ovládanie procesu zomierania.
 • Odhaľuje, čo vlastne zomieranie je a čo je potrebné k tomu, aby človek zomrel pokojne.
 • Prejavuje sa u ľudí, ktorí odchádzajú pomaly, postupne. Nie pri náhlych prípadoch smrti.
slide4
O čo vlastne ide?O uvedomenie si blízkosti smrti, že je neodvratná a následné vysporiadanie sa s týmto stavom.

Prejavy odchádzajúceho:

 • Takýto pacient nevie opísať, čo prežíva, alebo ak už to vyjadrí, je nepochopený.
 • Jeho reč a náznaky sú zahmlené a často vyjadrované skrze symboly.
 • Ide o posledné týždne a hodiny pred smrťou.
 • Objavujú sa zmenené stavy vedomia (pacient „blúzni“, „blúdi“) .
 • Pacient sa správa nerozumne.
 • Často ho sprevádzajúmimovoľnégestá, slová, ktorénedávajúzmysel
slide5

Zážitok zomierania často nesie so sebou aj pohľady do večnosti.

 • Zážitky a stretnutia s tými, ktorí nás už predišli.
 • Hovoria s ľuďmi, ktorých my nevidíme, alebo cítia ich prítomnosť.
 • Majú „živé sny“, vidiny.
 • Len málo zomierajúcich hovorí otvorene o svojom odchode. Sú to ľudia pripravení odísť, zmierení so sebou, s Bohom a svojimi blízkymi.
pr buzn
príbuzní
 • Často nerozumejú a ani nevedia, ako sa v takýchto situáciách správať.
 • Reagujú zmätene, podráždene, nechápavo.
 • Ukľudňujú zomierajúceho nevhodným spôsobom, často pomocou liekov.
 • Toto všetko pôsobí, že zomierajúci sa vzďaľuje od ľudí, izoluje sa. V konečnom dôsledku zomierajúcemu v skutočnosti nikto nenačúva.
 • Preto skúsený lekár či profesionálna sestra vie, že tu ide o nejaké posolstvo, ktorým chce človek naznačiť, že sa blíži čas jeho odchodu.
doprev dzanie pacienta
Doprevádzanie pacienta
 • Rozlúštiť priania zomierajúceho je veľmi ťažké. Doprevádzajúci musí mať zmysly duchovného vnímania aby rozpoznal jeho potreby a určil dôležitosť týchto potrieb.
 • Dôležitosť zmierenia.
 • Upokojenie pacienta.
 • Otvorený a pravdivý rozhovor o blížiacej sa smrti.
 • Privolanie kňaza.
 • Doprevádzanie rodinných príslušníkov a priateľov.
 • Pacient nezostáva sám a jeho blízki môžu byť s ním kedykoľvek.
doprev dzaj ci
Doprevádzajúci
 • Pozorne načúva a snaží sa porozumieť o akú potrebu ide.
 • Popri všetkom, čo zomierajúci odkrýva, necháva mu slobodu v rozhodovaní.
 • Pomáha mu dostať sa z chaosu a dezorientácie tým, že mu vysvetlí jeho prežívanie.
 • Rieši jeho spirituálne potreby.
 • Necháva slobodu v jeho duchovnom smerovaní.
 • Privolá príbuzných.
zmierenie
Zmierenie
 • Aby človek z tohto sveta mohol odísť spokojne, potrebuje zmierenie.
 • Základom zmierenia je odpustiť sebe, Bohu a svojim blízkym.
 • Dať si do poriadku veci, ktoré ho ťažia (osobné a rodinné tajomstvá).
 • Ak treba a ešte môže, poprosiť o odpustenie druhých.
 • Odkázať svojim dôležité posolstvá (viery, nádeje, napomenutie, posledná vôľa, požehnanie).
slide13

Na celý proces zmierenia pomáha osobná kresťanská viera. Veriaci ľudia lepšie znášajú utrpenie a vyrovnanie sa s ním. Cez modlitbu,  meditáciu a osobný vzťah s Bohom sú schopní znášať bolesť a stres.

Ľahšie prechádzajú fázami uvedomovania si choroby až k jej samotnému prijatiu a zmiereniu. Pacient dozrieva, prehlbuje sa jeho duchovná stránka. Naberá vnútornú silu, prehodnocuje, upokojuje sa.

slide16

Doprevádzanie rodiny a blízkych

Rodina je vo vypätej situácii, často dezorientovaná. Prežívajú strach a zármutok.

Snažia sa skrývať stres ktorý prežívajú pred ošetrujúcim tímom. Sú vtedy veľmi zraniteľní.

Preto hospicový tím dôsledne vyhodnocuje riziká, ktoré pre blízke osoby zomierajúceho vznikajú už či pri smrti, alebo po nej.

hospicov t m mus
Hospicový tým musí:
 • Zachovať si rešpekt voči rodine
 • Emocionálna podpora – poskytujeme im čas k príprave na odchod blízkeho.
 • Vytvárať atmosféru, v ktorej budú mať ľudia pocit, že môžu o svojich vzťahoch hovoriť otvorene.
 • Sme tu preto, aby sme dopĺňali pomoc rodiny (ak je rodina funkčná) a nie aby sme ju nahradili.
 • Edukovať príbuzných o postupe zomierania, vysvetliť účinky a význam našich krokov, resp. podávanie liekov.
 • Zapojiť ich do starostlivosti o pacienta.
 • Poradenstvom pre pozostalých sa stará o rodinu pacienta po jeho smrti.
z ver
Záver

Keď duša potichu odchádza, netreba už vôbec nič. Stačí iba slovo, láskyplný dotyk.

Keď nás opúšťa človek veriaci, ktorý ide k svojmu Stvoriteľovi, teší sa na stretnutie s Ním, so svojimi blízkymi, ktorí ho predišli.

On vie, že zomiera, strach nemá, chce sa len porozprávať. Odkázať prežité niekomu, čo by mu to navždy zostalo v srdci. Veď večnosť sa delí. Vieme predsa, že k Bohu nič nečisté nevstúpi.

Ale BOH JE LÁSKA, ktorá odpúšťa až do poslednej chvíle života...