ontkenning sg bl 28 29 mm bl 58 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ontkenning (SG bl.28-29) (MM bl. 58) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ontkenning (SG bl.28-29) (MM bl. 58)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Ontkenning (SG bl.28-29) (MM bl. 58) - PowerPoint PPT Presentation


 • 1120 Views
 • Uploaded on

Ontkenning (SG bl.28-29) (MM bl. 58). If there is NO OBJECT in sentence > only ONE “ nie ” Sy sing. > Sy sing nie . Hy eet dit . > Hy eet dit nie . Eerste “ nie ” kom na Vi ; tweede “ nie ” kom aan die einde van die sin . Die man eet brood en kaas .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ontkenning (SG bl.28-29) (MM bl. 58)' - cleo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ontkenning sg bl 28 29 mm bl 58
Ontkenning(SG bl.28-29) (MM bl. 58)
 • If there is NO OBJECT in sentence > only ONE “nie”
  • Sy sing. > Sy sing nie.
  • Hyeetdit. > Hyeetditnie.
 • Eerste“nie” komnaVi; tweede “nie”komaan die einde van die sin.
  • Die man eetbrood en kaas.
  • Die man eetnie brood en kaasnie.
 • As die sin ‘n vraag is (If sentence is a question)
  • Speeldie kinders?
  • Nee, die kindersspeelnie. (SviTOMPviiI)
slide2

Leer die woordewat in ontkenningverander (SG p29).

  • Al ooit > nognooit ; êrens > nêrens ; iets > niks ; iemand > niemand
 • Die woordwatverander vat die plek van die een “nie”, net die tweede “nie” komaan die einde van die sin by.
  • Iemandhou van rugby.
  • Niemandhou van rugby nie.
 • As dit ‘n bevel is (If it is a command)
  • Begin die sin met “Moenie”. Viskuifnaeinde van sin, tot voor 2de“nie”
verlede tyd sg bl 20 23 mm bl 24 25
Verledetyd(SG bl.20-23) (MM bl.24-25)
 • SviTOMPviiIVerledetyd> het > Vi ; Vii + ge-
 • Leer woordewatnie ‘n “ge-” vooraankrynie.
  • Jan salsyhuiswerkvoltooi.

S V1 O V2

  • Jan hetsyhuiswerkvoltooi.
 • Skeibare WW: klem(emphasis) val op die eerstedeel.
 • Can be seperated into two parts in present tense SG bl.22
 • Verb + preposition word eenwoord. SG bl.21
  • Aantrek; uitnooi; weggooi; optel; oplos
  • Jan tel die tasop. > Jan het die tasopgetel.
  • Jan salhaaruitnooi> Jan het haaruitgenooi.
voornaamwoorde sg bl 31 mm bl 100
Voornaamwoorde(SG bl.31) (MM bl.100)
 • 3 Groups – Subject; Object; Possessive
 • Subject: ek, hy, sy, jy, ons, hulle, julle, dit
  • Ek het ‘n huis > Hy het ‘n huis
 • Object: my, hom(him)/sy(his), haar, jou, ons, hulle, julle, dit
  • Dit is myhuis> Dit is syhuis
 • Possessive: myne, syne, hare, joune, onss’n, hulles’n
  • Die huis is myne>Die huis is syne
 • Betreklikevoornaamwoorde: WIE/WAT
  • If you refer to a person– Wie(Who)
   • Wieklopaan my deur? Wie het my geroep?
  • If you refer to a object– Wat(What)
   • Watsêjy?
voornaamwoorde vervolg
Voornaamwoorde(vervolg)
 • Betreklikevoornaamwoorde: WIE/WAT
 • If you refer to a person– Wie(Who)
 • If you refer to a object– Wat(What)
aktief en passief sg bl 34 mm bl 82
Aktief en passief(SG bl.34) (MM bl.82)
 • Stap 1: Onderstreep verbs
 • Stap 2: Swop the SUBJECT and OBJECT
 • Stap 3: Vi change to word deur/is deur/saldeur depending on tense of sentence
  • Teenwoordig: word deur + ge-
   • Die man sien die vrou.
   • Die vrouword deur die man gesien.
  • Verlede: het > is deur + ge-
   • Die man het die vrougesien.
   • Die vrouis deurdie man gesien.
  • Toekomende: Sal (or other helping verbs) > saldeur + ge- + word
   • Die man sal die vrousien.
   • Die vrousaldeurdie man gesien word.
aktief en passief vervolg
Aktief en passief(vervolg)
 • IMPORTANT - Voornaamwoordeverander:
  • Hy > hom
  • Sy > haar
  • Ek > my
  • Jy > jou