statyczne obci enie mi ni n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STATYCZNE OBCIĄŻENIE MIĘŚNI PowerPoint Presentation
Download Presentation
STATYCZNE OBCIĄŻENIE MIĘŚNI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

STATYCZNE OBCIĄŻENIE MIĘŚNI - PowerPoint PPT Presentation


 • 533 Views
 • Uploaded on

STATYCZNE OBCIĄŻENIE MIĘŚNI. Kamińska Agnieszka Inżynieria Bezpieczeństwa, gr 11.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'STATYCZNE OBCIĄŻENIE MIĘŚNI' - kevlyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
statyczne obci enie mi ni
STATYCZNE OBCIĄŻENIE MIĘŚNI
 • Kamińska Agnieszka
 • Inżynieria Bezpieczeństwa, gr 11
slide2

Badaniem obciążenia fizycznego zajmuje się fizjologia pracy, która jest nauką odgrywającą istotną rolę w badaniach ergonomicznych.Wyniki badań fizjologicznych mają na celu opracowanie praktycznych zaleceń dotyczących sposobu wykonywania pracy i warunków, w jakich powinna ona przebiegać.

Fizjologia pracy

slide3

Obciążenie pracą fizyczną na stanowisku pracy dzieli się na dynamiczne i statyczne.Podział ten jest związany z charakterem pracy mięśni – ich skurczem.

slide4

Wysiłek statyczny jest wykonywany przy udziale skurczów izometrycznych, które powodują wzrost napięcia mięśni bez wyraźnego ich skrócenia.

Praca statyczna przebiega w warunkach bezruchu, wiąże się przede wszystkim z koniecznością utrzymania niewygodnej i wymuszonej pozycji ciała.

slide5

Nadmierne obciążenie organizmu związane z pracą zawodową jest przyczyną zmęczenia obwodowego, obejmującego układ mięśniowo-szkieletowy i ogólne zmiany czynnościowe oraz zmęczenia ośrodkowego układu nerwowego.Zmiany te prowadzą do dolegliwości, a nawet urazów układu mięśniowo-szkieletowego, wyczerpania zasobów energetycznych i metabolicznych, zaburzenia czynności percepcyjnych, w tym i koordynacji wzrokowo-ruchowej i obniżenia sprawności umysłowej.

slide6

Obciążenie statyczne powstaje w wyniku pracy, gdy na zewnątrz nie obserwujemy ruchu kończyn lub tułowia, ale mięśnie są napięte np. podczas utrzymywania uniesionych rąk. W czasie wykonywania pracy statycznej wydatek energetyczny powoduje większą uciążliwość niż podczas pracy dynamicznej. Jest to spowodowane różnicą pracy mięśni, które nie wykonują ruchów skurczu i rozkurczu tylko są w niezmiennym napięciu.

metoda owas
Metoda OWAS
 • analizaobciążenia
slide8
Metoda bierze pod uwagę obciążenie pochodzące od czterech czynników:
 • pozycji pleców
 • położenia ramion
 • pracy nóg
 • wielkości obciążenia zewnętrznego
klasyfikacja po o enia plec w ramion i n g

PRZYKŁADOWA POZYCJA

Klasyfikacja położenia pleców, ramion i nóg
 • Położenie pleców może przybierać kod pozycji od 1 do 4,
 • położenie kończyn górnych od 1 do 3 i położenie nóg od 1 do 7.
slide11

Na podstawie pełnego kodu pozycji ciała ludzkiego składającego się z czterech cyfr ( po jednej od każdego czynnika obciążającego ) należy odczytać typ kategorii obciążenia statycznego z diagramu.

slide13

Do celów analizy obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego dla każdej z utrzymywanych pozycji istotny jest czynnik czasu trwania określonej czynności opisanej przez kategorię.

W zależności od czasu utrzymywania pozycji ciała określonej zgodnie z kategoriami metody OWAS dokonano oceny obciążenia statycznego jako duże, średnie lub małe.

slide14

Ocena obciążenia związanego z wykonywaniem czynności określonej kategorii (OWAS) w trójstopniowym systemie oceny.

Czas ten określany jest w odniesieniu do czasu pracy i wyrażany w % czasu pracy.

Interpretacja wyników oceny obciążenia statycznego

slide16

przerwy dowolne - występują, gdy pracownik robi je z własnej woli we własnym zakresie

 • przerwy zorganizowane - z góry ustalone przez firmę
 • przerwy niezorganizowane - wynikają z nieprzewidzianych zdarzeń np.: uszkodzenie maszyny, brak surowca itp.
slide18

Suma przerw w pracy nie powinna przekraczać 15% całkowitego czasu pracy, a przy pracach ciężkich powinna wynosić 20 - 30% całkowitego czasu pracy.

slide19

W przypadku dwóch przerw - powinny one dzielić całkowity czas pracy na trzy równe części przy jednoczesnym założeniu, że przerwa pierwsza jest krótsza od przerwy drugiej.

W przypadku ciężkich prac fizycznych liczba przerw powinna przekraczać dwa.

slide20

Zaleca się stosowanie przerw częstszych lecz krótszych - wynika to z zależności pomiędzy efektem wypoczynku a czasem trwania przerwy - efekt wypoczynku spada wraz z czasem trwania przerwy.

wp yw na cz owieka
Wpływ na człowieka
 • Do skutków obciążenia człowieka wysiłkiem statycznym możemy zaliczyć:
slide22
szybkie wywołanie zmęczenia (szybsze niż w przypadku wysiłku dynamicznego)
 •   występowanie zmniejszonego przypływu krwi przez napięte mięśnie (może temu towarzyszyć wzrost ciśnienia krwi i przyspieszenie pracy serca)
 • ucisk mechaniczny na naczynia krwionośne
 • nieprawidłowe zaopatrzenie komórek w tlen i odprowadzanie z nich szkodliwych substancji, które pochodzą z przemiany materii
 • szybki ubytek mięśniowych zapasów
 • lokalne zakłócenia homeostazy
slide24
Aby ustrzec się przed powyższymi skutkami możemy ocenić obciążenie statyczne któremu ulegamy.
slide25

Do wyliczenia oceny należy przyjąć pozycję ciała o największym obciążeniu statycznym, jeśli jest ona utrzymywana w czasie dłuższym niż 3 godziny na zmianę roboczą. Ocenę należy wykonać według trójstopniowej skali: małe, średnie, duże.

slide26

Przykładowe oceny stopnia obciążenia statycznegow punktachPRZYKŁADY:małe1-10 pozycja ciała siedząca niewymuszonawiększość prac biurowychmałe11-20pozycja ciałą stojąca niewymuszona z możliwością okresowej zmiany na siedzącąślusarz, stolarzmałe21-30pozycja ciałą stojąca lub stojąca na przemian z chodzeniemnadzór techniczny, bibliotekarzśrednie31-40pozycja ciałą siedząca wymuszona, niepochylona lub nieznacznie pochylonaobsługa komputera

wnioski
wnioski
 • obciążenie statyczne jest największe w pozycji stojącej, dlatego tam gdzie jest to możliwe powinniśmy wykonywać prace w pozycji siedzącej
 • w każdej sytuacji pożądane są zmiany pozycji ciała, gdy jest to niemożliwe zaleca się przerwy, które umożliwiają rozluźnienie mięśni
 • chronometraż czasu pracy pracownika, rejestrowanie czasu trwania i tempa pracy, wykonywanej w danych warunkach, w celu ustalenia czasu niezbędnego do jej wykonania, gwarantującego określony poziom wydajności, a także bezpieczeństwo na stanowisku pracy, pozwala ustalić normy pracy i dostosować je do adekwatnego wynagrodzenia