collab uudet yhteis lliset teknologiat oppimisen tukena n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ColLab – Uudet yhteisölliset teknologiat oppimisen tukena PowerPoint Presentation
Download Presentation
ColLab – Uudet yhteisölliset teknologiat oppimisen tukena

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation

ColLab – Uudet yhteisölliset teknologiat oppimisen tukena - PowerPoint PPT Presentation

kevlyn
84 Views
Download Presentation

ColLab – Uudet yhteisölliset teknologiat oppimisen tukena

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ColLab – Uudet yhteisölliset teknologiat oppimisen tukena Essi Vuopala Paulina Melakari-Mustonen

 2. Tuoreimmat innovaatiot oppimisen sekä tieto- ja viestintäteknologian kehityksessä liittyvät avoimiin yhteisöllisyyttä ja sosiaalista verkostoitumista tukeviin sovelluksiin, kuten wikeihin, blogeihin ja 3D-toimintaympäristöihin. Finnsight 2015 – ennakointihanke (Suomen Akatemia ja TEKES) Uudet oppimista edistävät teknologiat ja oppimisympäristöt nostetaan kansallisesti tärkeiksi tutkimus- ja kehittämisalueiksi. Wikien ja blogien soveltamista oppimisen tueksi tulisi tutkia ja kehittää. Tietoa sosiaalisten ohjelmistojen mahdollisuuksista ja käytöstä tarvitsevat eri asteiden opettajat ja koulutussuunnittelijat sekä esimerkiksi innovatiivisen tiimityön suunnittelijat. Lisäksi, on tärkeää, että yliopisto-opiskelijat omaksuvat jo opinnoissaan toimintamuotoja, jotka tukevat innovatiivista tiimityöskentelyä ja yhteisöllistä oppimista. ColLab-hankkeessa kehitetään oppimisen tutkimukseen perustuvia pedagogisia toimintamalleja, joissa hyödynnetään uusia yhteisöllisiä sovelluksia yliopisto-opetuksen ja –opiskelun tukena. ColLab –hankkeen taustaa ja tavoite

 3. Taustalla yhteistoiminnallinen / yhteisöllinen oppiminen = opiskelumuoto, jossa kaikilla ryhmän jäsenillä on yhteinen tehtävä ja tavoite, ja jossa pyritään jaettujen merkitysten ja yhteisen ymmärryksen rakentamiseen vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa (Dillenbourg, 1999) tiedon rakentaminen yhdessä, jokainen tuo oman osaamisensa ja panoksensa mukaan Ongelmalähtöinen oppiminen (PBL)

 4. Perinteinen opetus PBL opiskelijat aktiivisesti etsivät ja prosessoivat tietoa opettajat siirtävät tietoa painotetaan ongelmanratkaisu- kykyä ja tiedon hankkimistaitoja korostetaan tietojen määrää teorian ja käytännön yhdistäminen opiskelun ja työelämän yhdistäminen ensin teoria ja perusopinnot, sitten soveltaminen arvioidaan opiskelijan tietoja, taitoja ja kykyä kommunikoida ja tehdä yhteistyötä arvioidaan opiskelijan tietomäärää

 5. Oppijalähtöisyys Autonomia, itseohjautuvuus Autenttisuus PBL:n pedagogisia periaatteita Dialogi, vastavuoroisuus Tiedon rakentelu, konstruktiivisuus Reflektiivisyys, kriittisyys Yhteisöllisyys Sitoutuminen, motivaatio

 6. Ryhmän jäsenten keskinäinen positiivinen riippuvuus Vuorovaikutuksen tukeminen yhteinen tieto, vastavuoroisuus jakamisessa ja vastaanottamisessa, materiaali, tiedot, ideat Yksilöllinen vastuu oma panos yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi positiivinen sosiaalinen paine Sosiaalisten taitojen harjoittelu sovitaan säännöt ja opitaan taitoja Ryhmän toiminnan itsearviointi ryhmäprosessin tarkkailua Pedagogisia edellytyksiä ryhmätoiminnan onnistumiselleS. Järvelä 2002

 7. 1. Tapaukseen (case) / virikkeeseen tutustuminen, tapaukseen liittyvien käsitteiden selventäminen 2. Ongelman tai kuvattavan ilmiön määrittely 3. Aivoriihi eli brainstorm (vapaa assosiaatio) 4. Ilmiötä kuvaavan selitysmallin rakentaminen, väitteiden perustelu 5. Oppimistavoitteen/ -tavoitteiden muotoilu 6. Itsenäisen opiskelun vaihe 7. Opitun tiedon analysointi ja arviointi PBL –menetelmän 7 askelta

 8. PBL-ryhmien aloitustapaaminen 3d-tilassa Itsenäisen työskentelyn vaihe ja purkutilanne blogissa Työskentelyn arviointi 3d-tilassa RSS –syötteiden kautta ryhmät voivat seurata toistensa työskentelyä ja opettajan ohjeistuksia yms. Kurssin aikana käydään läpi 3 PBL -tapausta PBL –opiskelua blogeissa ja Habbo-työtilassa

 9. Blogit ja Habbo-hotelli Habbo-hotelli • Pienryhmätapaamisten virtuaalitilana • Työskentelyn ja opitun arviointipaikkana Blogit • Opettajan blogi kurssin informaatiokanavana • Pienryhmien blogit tiedonrakentamisen alustana • RSS-syötteet sekä kommentointi verkoston blogien välillä • Mahdollisuus hyödyntää esim. sosiaalisen kirjanmerkkauksen verkkopalvelua Del.icio.us Tiedonhakupalvelut ja ryhmätyötilat

 10. Kurssiblogi ja pienryhmäblogit Jokainen opiskelija tekee wordpress-tunnuksen itselleen (http://wordpress.com/signup/ ) Pienryhmät luovat oman bloginsa Wordpress-julkaisujärjestelmällä (ei tarvita välttämättä enää selainsähköpostia) ja lisäävät ryhmän jäsenet admineiksi pienryhmäblogiin ”Linkittäkää” pienryhmäbloginne sekä kurssiblogiin, että toisiin pienryhmäblogeihin RSS-syötteiden avulla Ohjeita blogin tekoon ja blogi-asetuksiin sekä Habbo-hotelliin http://collab0708.wordpress.com/ohjeita/ Verkkokulttuurit kurssin virtuaalitilana on Habbo-hotellin http://www.habbo.fi yksityishuone TOLroom (salasanan saat opettajaltasi, älä anna salasanaasi kurssin ulkopuolisille henkilöille) Habbossa on kiellettyä kiroilu, puhelinnumeroiden sekä sähköpostiosoitteiden jakaminen Jokainen opiskelija tekee oman Habbohahmon (https://www.habbo.fi/account/login )Nimeä hahmo mieluiten omalla nimelläsi niin opettajakin tietää kuka olet ;-) Verkkokulttuurit-kurssi+ColLab-hanke

 11. Kiitos! Kysymyksiä? Lisätietoa ColLab-hankkeen etenemisestä http://collab0708.wordpress.comBlogikommentit myös tervetulleita! Sähköpostiyhteydenotot: essi.vuopala@oulu.fi ja paulina.melakari-mustonen@oulu.fi