Byggavfall fra problem til ressurs
Download
1 / 42

Byggavfall – fra problem til ressurs - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Byggavfall – fra problem til ressurs. Byggavfall – fra problem til ressurs Avfallsplaner – hvorfor? Avfallsplaner – hvordan? Miljøkartlegging Miljøsanering Lovverk for BA-avfall Kildesortering og organisering på byggeplass Hvordan gjenvinningsbransjen håndterer de fraksjonene.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Byggavfall – fra problem til ressurs' - kevlyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Byggavfall fra problem til ressurs
Byggavfall – fra problem til ressurs

Byggavfall – fra problem til ressurs

Avfallsplaner – hvorfor?

Avfallsplaner – hvordan?

Miljøkartlegging

Miljøsanering

Lovverk for BA-avfall

Kildesortering og organisering på byggeplass

Hvordan gjenvinningsbransjen håndterer de fraksjoneneDisposisjon
Disposisjon

Hvorfor er det farlig?

Hvor finnes de farlige stoffene?

Håndtering

Hva vi ikke vet


Ikke nedbrytbare eller tungt nedbrytbare stoffer
Ikke nedbrytbare eller tungt nedbrytbare stoffer

Radioaktive stoffer:

Plutonium, osv. Americium-241

Halogenerte organiske stoffer:

PCB, klorerte parafiner,

bromerteflammehemmere, polyklorertenaftalener og terfenyler, pentaklorfenol, og klorerte/bromerte/fluorerte løsemidler.

Tungmetaller:

Kvikksølv, kadmium, nikkel, bly, krom, arsen, kobber eller

organiske forbindelser med disse metallene.

Organiske forbrenningsprodukter og andre stoffer:

Dioksin, furaner, PAH (PolyAromatiske Hydrokarboner, ofte betegnet "tjærestoffer"), ftalater.

Stoffer som enten er grunnstoffer eller som motstår

nedbryting i naturen.


Milj effekter av milj gifter
Miljøeffekter av miljøgifter

Brytes (nesten) ikke ned

Mange er fettløslige

Moderat giftig (de fleste)

Oppkonsentreres i næringskjeden

Mange har hormonlignende effekter

Subtile effekter (redusert immunsystem)

Kostholdsrestriksjoner i 33 norske fjorder, til sammen over 1200 km² fjorder!

Generelle effekter på miljøet


Hva er milj skadelig
Hva er miljøskadelig?

 • Americium-241

 • NiCd

 • Nedgravde tanker

 • “Byggkjemi”

 • Skumplast

 • Brannrester

 • PVC (”vinyl”)

 • Takbelegg

 • Muggsopp

 • + mange flere…

 • Fibre

 • Bly

 • PCB

 • Klorparafiner

 • KFK

 • Impregnert tre

 • PAH

 • Pentaklorfenol

 • Kvikksølv

 • EE-avfall


Farlige fibre og st v
Farlige fibre og støv

Asbest

Asbest kan gi lungekreft, særlig farlig i kombinasjon med røyking

Riving kan kun gjøres av godkjente firmaer

Mineralull

Ikke anerkjent som kreftfremkallende i dag, men i riveprosesser kan støvkonsentrasjonene bli så store at det er grunn til bekymring

Ikke miljøgifter, men et arbeidsmiljøproblem.....

Må likevel tas hånd om i en miljøsanering!


Asbest universalstoff 1 1
Asbest, “universalstoff” (1.1)

Innvendig:

Varmeisolering av varmtvannsrør. Det er særlig bend, t-stykker, rørgjennomføringer i vegger og dekker og endestykker hvor der finnes asbest. Resten av rørene er isolert med glassull, selv om stoffet kan se likt ut.

Eternitkanaler til ventilasjon. Også som plater innvendig i større kanaler.

Eternitplater innvendig på vegg. Gjerne i forbindelse med hull i betongvegger ved branndør; Feltet over branndøra er isolert med eternit for å øke brann-motstanden. Eller på vegger bak ovner for å øke brannmotstanden.

Vegger inne i sikringsskap.


Asbest universalstoff 1 2
Asbest, “universalstoff” (1.2)

Innkapsling av oljefyrkjeler og lufttilførselskanaler.

Pakninger (tråd) i ventilluker. Pakninger i blyskjøter i vertikale soilrør

Vindusbrett innvendig. Gjerne i forbindelse med at det er radiator under vinduet.

Akustikkplater i tak: Perforerte plater.

Vinylfliser; Asbest er tilsatt i flisene for å øke styrken på belegget.

Avrettingsmasser under vinylbelegg, ikke bare fliser.

Lim til vinylbelegg. Flislim.

Vinduskitt på gamle isolerglassvinduer.

Bremsebånd på heismotorer.


Asbest universalstoff 2
Asbest, “universalstoff” (2)

Utvendig:

Eternitplater på tak:

Stort sett bølgeformede plater

Finnes i stor utstrekning under torv på torvtekkede hus.

Eternitplater på vegger.

Blomsterkasser, sålbenkbeslag


Farlige fibre asbest
Farlige fibre - asbest

Ikke miljøgifter, men et arbeidsmiljøproblem.....

Må likevel tas hånd om i en miljøsanering!

 • Alt emballeres støvfritt

 • Avfallsmottak varsles

 • Graves ned umiddelbart


Bly

Soilrør-skjøter (bildet)

Blyglass

Maling

Kabler, akkumulatorer

Blybeslag rundt piper, på tak mm

Metallisk bly: Leveres som egen fraksjon i lukkede beholdere

Bly er farligst i organisk form - de fleste bruksområdene er som rent metallisk bly


Pcb lysstoffarmaturer
PCB: Lysstoffarmaturer

Skal være fjernet fra 1.1.2008 (forbudt å ha i bruk)

Lysrørene tas ut og legges i egen kasse

Alt leveres som ee-avfall


Pcb vinduer
PCB: Vinduer

Isolerglassvinduer med PCB:

Norske produsert 1960-1975

Utenlandske fram til 1980

Umerkede vinduer

Alle andre vinduer:

Tinnorganiske forbindelser, beis, oljer mm

PCB er byttet med klorparafiner

Stables på pall

PCB-vinduer leveres godkjent mottak i Ruteretur- systemet andre til Vindusretur, som mottar alle typer vinduer


Pcb betong
PCB: BETONG

Borvibet, produsert av Borregaard

Produseres fortsatt, men uten PCB

Ble tilsatt i puss, avretting, flislim, gysing

Vanskelig å finne

Trolig blir mye PCB-betong

dumpet som “rene masser” i dag


Pcb fugemasser
PCB: Fugemasser

Brukt særlig utvendig

Mellom betongelementer

Rundt dører og vinduer

Mellom tre og betong osv.

Freses ut av spesialfirmaer

Leveres i tette beholdere til godkjent mottak


Pcb maling
PCB: Maling

Opprinnelig som skipsmaling

Også brukt på en del hus

Tilfluktsrom

Trafokiosker

Forsvaret har brukt en del PCB-maling

Fjøs, siloer, gjødselkjellere, svømmebasseng, toaletter

Samles opp og leveres i tette beholdere til godkjente mottak


Bromerte flammehemmere

Dekabromdifenyleter (Deka-BDE)

Heksabromcyclododekan (HBCCD)

Oktabromdifenyleter (Okta-BDE)

Pentabromdifenyleter (Penta-BDE)

TetrabrombisfenolA (TBBPA)

Elektronikk

Kabler

Plastprofiler

Lim

Erstattes ofte av fosforbaserte flammehemmere, som vi vet mindre om..

Bromerteflammehemmere


Mykgj rere ftalater

PVC-plast

Acrylmaling

Fugemasse

Forbudt i barneleker: (farlig avfall)

Dietylheksylftalat (DEHP)

Dibutylftalat (DBP)

Butylbenzylftatlat (BBP)

Forbudt i barneleker som suttes: (ikke FA)

Diisononylftalat (DINP)

Diisodecylftalat (DIDP)

Di-n-oktylftalat (DNOP)

Mykgjørere (ftalater)


Klorerte parafiner

Brannhemmende midler, rusthindrende midler, mykner

Tre grupper:

Kortkjedede (SCCP), SCCP er forbudt

Mellomkjedede (MCCP)

Langkjedede (LCCP)

Finnes i:

Fugemasse

Rustmaling

Isolasjon

Isolerglassvinduer

Klorerteparafiner


Kj leanlegg
Kjøleanlegg

KFK, HKFK i kjølekretsene

Flammehemmere i celle-

gummi-isolasjon

Kjøleanlegg er ee-avfall

Gassen må tappes fra fastmonterte anlegg

Gassen overtas av Stiftelsen Returgass, som destruerer den i Norcems ovn i Kjøpsvik

Både drivhusskapende og osonnedbrytende

Cellegummi i sekker eller beholdere


Impregnert trevirke
Impregnert trevirke

“Trykkimpregnert”: Grønt trevirke med CCA (Copper, Chrome og Arsenic)

Nyere typer trykkimpregnert er laget med kobber- impregnering, men ser helt likt ut CCA

Jernbanesviller, telefonstolper: Kreosotimpregnert

Vinduer, dører, hagemøbler: Tinnorganisk

Panel, laft: Klorfenol-impregnert

Leveres som egen fraksjon til mottak


PAH

Kreosotimpregnert trevirke

Fiberplater

Asfalt

Takbelegg

Fugemasser som skal tåle olje

Maling

Innvendig i pipeløp (sot)


Maling

Hele det periodiske system har blitt tilsatt.

“Den malingsprodusenten som brukte de giftigste stoffene fikk den beste malingen”

Klororganiske pigmenter

I utlandet er det mange som er opptatt av bly i maling, men kun nylig i Norge...

Maling


Kvikks lv
Kvikksølv

Termometere

Vippebrytere

Maling

Vannlåser: Sykehus, tannlegekontorer, skoler mm

Termostater, trykkmålere

Impregnert trevirke

Lysrør, sparepærer, halogenlamper, Hg-lamper

Leveres emballert (må ikke knuses!) i lukket beholder


Elektrisk og elektronisk avfall 1
Elektrisk og elektronisk avfall (1)

Akkumulatorer, trafoer, lysrør, Hg-lamper, kabler, kondensatorer, nivåbrytere, nødlys, røykvarslere, termostater, trykkmålere

EE-avfall kan inneholde omtrent alle farlige stoffer


Elektrisk og elektronisk avfall 2
Elektrisk og elektronisk avfall (2)

RENAS har system for gratis mottak av ee-avfall

Sorteres i inntil fem fraksjoner:

Lysrør

Andre lyskilder

Kabler

Små, knuselige enheter

Robuste enheter

Radioaktive røykvarslere

Bruk pallebur fra RENAS’ aktører

Farlig avfall, skal alltid sorteres!


Americium 241
Americium-241

Ioniserende røykdetektorer

Er ikke særlig farlig når det sitter i detektoren

Skal leveres som ee- avfall

Meget giftig hvis det pustes inn

Leveres i egne beholdere som ee-avfall


Forurenset jord nedgravde tanker
Forurenset jord, nedgravde tanker

Håndtering av forurenset jord er egen disiplin!

Alunskifer!

Tanker inneholder oftest oljer eller parafin, men i industrisammenheng kan det være mye annet også

Tømmes av godkjente spesialfirma som gir sertifikat på at tanken er tom


Byggkjemi
“Byggkjemi”

Flytende byggkjemi

inneholder det meste av

“luriumstoffer”, men er dårlig dokumentert

Fugemasser; PCB, PCF,

ftalater mm

Maling; Alt av farlige stoffer

Lim; Mye udokumentert,

mye farlig

Leveres på paller med karm el.


Skumplaster
Skumplaster

EPS; Flammehemmere

XPS; KFK og flammehemmere

PE; KFK og flammehemmere

PUR; KFK og flammehemmere

PF; KFK og flammehemmere

Cellegummi; Flammehemmere

LECA isoblokk; KFK i 1981-85

Inneholder KFK fra skummingen, flammehemmere mm


Brannrester
Brannrester

Alt av farlige stoffer som fantes i

bygget ligger igjen i brannrestene

I tillegg dannes det dioksiner, furaner og PAH i brannen

Brannrester må leveres som farlig avfall

Branntomter inneholder alt av farlige stoffer

Viktor Justsjenko, Ukraina


Gulvbelegg
Gulvbelegg

Asbest i PVC-fliser, men også i banebelegg

PVC-belegg generelt

Teppegulv m. flammehemmere

Akrydur-gulv(sklisikre gulv i næringsmiddelindustrien, i følge KLIF ikke brukt i Norge??)


Pvc polyvinylklorid
PVC = Polyvinylklorid

I utgangspunktet et stivt produkt, men tilsettes ftalater (mykgjørere) for å få et mykere produkt

Opptil 50 % ftalater

I tillegg flammehemmere, stabilisatorer med mer

PVC med DEHP, DBP og BBP er farlig avfall

Eldre PVC-belegg inneholder også asbest

Tak- og gulvbelegg, vinduer, kabelkanaler mm


Takbelegg
Takbelegg

Gammel tjærepapp inneholder PAH

Protan, Sarnafil mm: PVC (mykgjørere, stabilisatorer)


Muggsopp
Muggsopp

Enkelte muggsoppsporer kan være svært skadelige

“Levendeasbest”......


Kurs i milj kartlegging
Kurs i miljøkartlegging

Forskriften krever at miljøkartlegging skal utføres av personer med relevant kompetanse og erfaring

Flere aktører har kurs:

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) 4 dager

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) 2 dager

NORSAS 1 dag

Dette foredraget har vist litt om miljøkartlegging, men ikke praktiske forhold som prøvetaking og undersøkelser,samt rapportering


Liste over stoffer i s kelyset 1
Liste over stoffer i søkelyset (1)

1-klor-2,3-epoksy-propan

2-benzo-tiazol-tiol

2-etoksy-etanol

2-etoksy-etyl-acetat

2-etyl-heksan-syre

2-metoksy-propanol

4,4-diamin-difenyl-metan

Antimon

Arsen

Asbest

Benzyl-butyl-ftalat (BBP)

Barium

Beryllium

Bis(2-etyl-heksyl)heksan-dioat

Bisfenol A

Bly

Brommetan

BTEX

Cyanider

Dekabromdifenyleter (Deca-BDE)

DEHP

Diisobutlyftalat (DBP)

Diisodecylftalat (DIDP)

Diisononylftalat (DINP)

Diklofluanid

Dikloretan (EDC)

Dinatrium-tetraborat (boraks)

Dinitro-toluen

DNOP

Diuron

Etylenoksid

Hydroksy-toluen, butylert

Isocyanater

Kationiske tensider


Liste over stoffer i s kelyset 2
Liste over stoffer i søkelyset (2)

Tinn

Tinnorganiske stoffer

Tiram

Tolylfluanid

Triglycidyl-isocyanurat

Triklorbenzen

Trikloreten

Organiske forsorsyreestere

PAH

PCB

Pentabromdifenyleter (Penta-BDE)

Pentaklorfenol

PFOS

Propiconazol

PVC

Sink

Svovelheksafluorid (SF6)

Kadmium

Klorfluorkarboner

Klorparaffiner

Klortalonil (tetraklor-isoftalo- nitril)

Kobber

Krom

Kvikksølv

Naftalen

Nikkel

Nonylfenoler

Oktabromdifenyleter (Octa-BDE)

Oktylfenoler


Oppsummering
Oppsummering

Mange stoffer i byggebransjen er farlige, og må håndteres riktig - det er ikke bare fordi man skal følge noe forskrifter!

Det kreves kunnskap om fraksjonene

Entreprenør og transportør må samarbeide

Alle fraksjoner må leveres til riktig mottak

Noen av fraksjonene koster det mye å levere, men pga. små mengder velter ikke dette økonomien likevel


ad