Over kanserler nde laparoskop k cerrah
Download
1 / 64

OVER KANSERLERİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 362 Views
 • Uploaded on

OVER KANSERLERİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ. Prof. Dr. Mete GÜNGÖR Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Jinekolojik Onkoloji Bölümü. Over Kanseri Tedavisinde Laparoskopik Cerrahinin Yeri?. 1. Erken evre over kanseri olduğu düşünülen olguların

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OVER KANSERLERİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ' - kevina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Over kanserler nde laparoskop k cerrah

OVER KANSERLERİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

Prof. Dr. Mete GÜNGÖR

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Jinekolojik Onkoloji Bölümü


Over kanseri tedavisinde laparoskopik cerrahinin yeri
Over Kanseri Tedavisinde Laparoskopik Cerrahinin Yeri?

1. Erken evre over kanseri olduğu düşünülen olguların

laparoskopik evrelemesi-tedavisi

2. Cerrahi sonrası erken evre over kanseri olduğu düşünülen

ancak evrelendirme ve yeterli cerrahi tedavi uygulanmamış

olgularda (Restaging)

3. Hastalığın yaygınlığı ve rezektabilite potansiyelinin değerlendirilmesi

4. Seçilmiş ileri evre olgularda “hand-assisted” laparoskopik rezeksiyon

5.Second-look laparoskopi


Over kanserinde laparoskopik cerrahi
Over Kanserinde Laparoskopik Cerrahi

Olası riskler;

 • Tümörün rüptüre olması (spillage)

 • Port-site metastazı

 • İnkomplet cerrahi evreleme


T m r r pt r
Tümör rüptürü

Laparoskopi sırasında kitlenin çıkarılması için drenaj

gerekebileceği için rüptür daha sık görülür ( % 25)

Havrilesky, Obstet Gynecol 2003

ÖNEMİ ?

( Laparotomi sırasında tümör rüptürü % 8 )

Pomel C, Gynecol Oncol 1995Ntraoperatif kaps ler r pt r
İntraoperatif kapsüler rüptür I Over Kanseri )

İntraoperatif kapsüler rüptürün prognozu negatif etkilediği

tartışmalıdır

İntraoperatif kist rüptürü Evre Ic

Adjuvan Kemoterapi

Potansiyel malign kistik kitlelerin rüptür nedeniyle upstage

olması bunların intakt olarak çıkartılmasını gerektirmektedir

Ash AK, Lancet 1995,

Berek J, Lancet 1995,

Sainz R, Obstet Gynecol 1994


Laparoskopi s ras nda t m r r pt r
Laparoskopi sırasında tümör rüptürü I Over Kanseri )

 • Evre Ia invazif tümörlerin rüptüre edilme riski çok düşük

 • Kanserlerin çoğuna ponksiyon veya rüptüre edilmeden önce extrakistik malignite bulgularıyla öntanı konuyor

Canis M, Seminars in Surgical Oncology 2000

Adneksiyel kitleler için LS (n:1600)

32 invazif kanser

34 BOT

Sadece 16 tanesi evre I 4 tanesi rüptüre (%0.25)


Erken Evre I Over Kanseri )Over Kanserlerinde Laparoskopik Cerrahi

 • Trokar giriş yerlerinden batın duvarına metastaz

  (Port site metastaz) (%0-20)

 • Teoriler (?):

  • Primer tümörün çıkarılması sırasında travmatik implantasyon

  • Gazın boşaltılması sırasında trokardan geçen tümör hücrelerinin implantasyonu

 • DiSaia 2002


Laparoskopinin prognoza etkisi
Laparoskopinin Prognoza Etkisi I Over Kanseri )

 • EOC veya peritoneal

  kanser (n:289)

 • SLL (+)

 • LS (n:131)

  LT (n:139)

  LS/LT (n:19)

 • Ortalama Surviv

  LS 41.1 ay

  LT 38.8 ay (ns)

Abu-Rustum NR,Gynecol Oncol 2003


Port site metastaz
Port-site metastaz I Over Kanseri )

Abu-Rustum R, Obstet Gynecol 2004


Erken evre over kanserinde laparoskopi
Erken Evre Over Kanserinde Laparoskopi I Over Kanseri )

 • Seçilmiş klinik evre I over kanseri olguları

 • Restaging

 • Standart Laparoskopik Evreleme:

  • Peritoneal sitoloji ve biopsi

  • İnfrarenal PA ve Pelvik lenfadenektomi

  • Adneksektomi

  • LAVH

  • Omentektomi

  • ApendektomiErken evre over kanserinde laparoskopik evreleme
Erken Evre Over Kanserinde Laparoskopik Evreleme I Over Kanseri )

Chi DS, Am J Obstet Gynecol 2005


Erken Evre I Over Kanseri )Over Kanserlerinde Laparoskopik Cerrahi

Uzun dönem takip edilmiş yeterli sayıda olgu olmaması

Literatürde komplet L/S evrelendirme uygulanan olgu

sayısının az olması

Erken evre over kanserlerinde laparoskopi ile

yeterli evrelendirme yapılıp yapılamayacağı

henüz kesinleşmemiştir


Trokar giri leri
Trokar girişleri I Over Kanseri )


Nspeksiyon ve y kama
İnspeksiyon ve yıkama I Over Kanseri )Pelvik lenfadenektomi
Pelvik lenfadenektomi I Over Kanseri )


Pelvik lenfadenektomi1
Pelvik Lenfadenektomi I Over Kanseri )


Paraaortik diseksiyon
Paraaortik diseksiyon I Over Kanseri )


Bifurkasyo
Bifurkasyo I Over Kanseri )


Paraaortik lenfadenektomi
Paraaortik Lenfadenektomi I Over Kanseri )


Paraaortik lenfadenektomi nfrarenal
Paraaortik Lenfadenektomi I Over Kanseri )( İnfrarenal )


Laparoskopik omentektomi
Laparoskopik Omentektomi I Over Kanseri )


Laparos kopik omentektomi
Laparos I Over Kanseri )kopik Omentektomi


Laparoskopik apendektomi
Laparoskopik Apendektomi I Over Kanseri )


Over kanserlerinde laparoskopik cerrahi
Over Kanserlerinde Laparoskopik Cerrahi I Over Kanseri )

İleri evre over kanserlerinde L/S tedavinin yeri yok !


Rek rren over kanserlerinde laparoskopinin rol
Rekürren Over Kanserlerinde Laparoskopinin Rolü I Over Kanseri )

Trinh H, Am J Obstet Gynecol 2004

 • Platin-sensitif rekürren over kanseri (n:36)

 • Laparoskopik debulking

  - Loop eksizyon (LEEP)

  - Argon beam koagülatör (ABC)

 • Komplet debulking (32/36)


Laparoskopik leep eksizyonu
Laparoskopik LEEP Eksizyonu I Over Kanseri )


Laparoskopik abc
Laparoskopik ABC I Over Kanseri )


Hand assisted splenektomi
Hand-assisted Splenektomi I Over Kanseri )


Hand assisted splenektomi1
Hand-assisted Splenektomi I Over Kanseri )


Rezektabilitenin de erlendirilmesinde laparoskopinin rol
Rezektabilitenin değerlendirilmesinde Laparoskopinin rolü I Over Kanseri )

Angioli R, Gynecol Oncol 2006


Laparoskopik de erlendirme
Laparoskopik değerlendirme I Over Kanseri )


Over Kanserinde Minimal İnvaziv Cerrahi I Over Kanseri )

Second Look Laparoskopi

Negatif gözlem

Persiste hastalık

Laparotomi

Second-line kemoterapi

Laparotomi

Multipl biyopsi

Sekonder sitoredüksiyon


Te ekk rler
Teşekkürler I Over Kanseri )


Rezektabilitenin de erlendirilmesinde laparoskopinin rol diagnostik ls nact
Rezektabilitenin değerlendirilmesinde Laparoskopinin rolü I Over Kanseri )( Diagnostik LS / NACT )

Angioli R, Gynecol Oncol 2006


Erken over kanserinde laparoskopi restaging
Erken Over Kanserinde Laparoskopi I Over Kanseri ) (Restaging)

 • Evre Ia düşünülen olguların restaging sonrası

  % 10 peritoneal hastalık

  % 14 lenfatik yayılım

 • Restaging

  Prognostik

  Terapötik ( Le T,2002 Gynecol Oncol )

  Kemoterapi gereksiniminin belirlenmesi

 • Evre Ia-b, G1-2


Erken over kanserinde laparoskopi restaging1
Erken Over Kanserinde Laparoskopi I Over Kanseri ) (Restaging)

 • Leblanc E, Gynecol Oncol 2004

 • Primer restaging (n: 42 )

 • 35 over kanseri, 7 Fallop tüpü kanseri

 • Upstaged %19


Over Kanserinde Minimal İnvaziv Cerrahi I Over Kanseri )

Palyatif

Laparoskopi

End kolostomi


Erken evre over kanseri olgular nda laparoskopik cerrahi sonu lar
Erken Evre Over Kanseri olgularında Laparoskopik cerrahi sonuçları

Tozzi R, Gynecol Oncol 2004

Omentektomi
Omentektomi sonuçlarıRek rrens
Rekürrens sonuçları

Benzer rekürrens paterni ve benzer DFS ve OS

Obermair A. 2004


Surviv analizi dfs
Surviv Analizi sonuçları(DFS)

Magrina JF, Curr Opin Obstet Gynecol 2005


Laparoskopi s ras nda t m r r pt r1
Laparoskopi sırasında tümör rüptürü sonuçları

Canis M,Seminars in Surgical Oncology 2000


Over kanserinde laparoskopi sonras t m r mplanta syonu meta staz
Over kanserinde laparoskopi sonrası sonuçlarıTümör İmplantasyonu/Metastazı


Erken over kanserinde laparoskopi restaging2
Erken Over Kanserinde Laparoskopi sonuçları (Restaging)

 • Güvenle yapılabilir

  (Endoskopik cerrahi deneyimi olan jinekolog onkologlar)

 • Özellikle fertilitesini korumak isteyen genç hastalarda

 • Primer cerrahi ile restaging arasındaki süre kısa olmalı (<1week, 8-17 gün)

 • İlk laparoskopideki trokar bölgeleri eksize edilmeli

 • Hastalar laparotomiye geçiş olasılığı hakkında bilgilendirilmeli ( komplikasyon, yaygın hastalık)

Lehner R, Gynecol Oncol 1998


Over kanseri tesbit etti imizde
Over kanseri tesbit ettiğimizde sonuçları

Düşük morbidite

Kısa hospitalizasyon

Erken kemoterapi başlanması

İnkomplet cerrahiyi önlemek için

Tümör yayılımını önlemek için

Rüptürü önlemek için

+

Erken evrede Laparoskopi

-

Optimal evreleme ve cerrahi için Laparotomi

İleri evre ihtimali yüksek

Çalışmalar yeterli değil


O ver kanser nde laparoskop k cerrah n n rol

O sonuçlarıVER KANSERİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİNİN ROLÜ


Erken evre over kanserlerinde laparoskopik cerrahi
Erken Evre Over Kanserlerinde Laparoskopik Cerrahi sonuçları

 • Çalışmalar;

 • n

 • Reich H 1 J Reprod Med 1990

 • Ouerleu D 8 Cancer 1994

 • Childers J 14 Gynecol Oncol 1992

 • Pomel C 10 Gynecol Oncol 1995

 • Kiu-Kwong C 3 Acta Obstet Gynecol Scand 1995

 • Amara DP 6 Surg Lap Endosc 1996

 • Tozzi R 24 Gynecol Oncol 2004

 • Leblanc E 35 Gynecol Oncol 2004

 • Chi DS 20 Am J Obstet Gynecol 2005

 • Toplam 118

 • Yorum yapmak çok zor

 • Konvansiyonel laparotomik cerrahiye bir alternatif olarak kabul

  edilmemeliCo 2 pneumoperitoneum etkisi
CO sonuçları2 Pneumoperitoneum Etkisi

 • Metastatik over kanserli kadınlarda CO2 pneumoperitoneumunsurviv üzerine etkisi bilinmiyor

 • İn vitro ve hayvan modelleriyle yapılan preklinik çalışmalar, kanser büyümesini ve diseminasyonu artırdığını düşündürüyor

Canis M, Obstet Gynecol 1998

Dorrance HR, Surgery 1999ad