GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ
Download
1 / 53

- PowerPoint PPT Presentation


 • 352 Views
 • Uploaded on

GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ Dr. Gürsu Kıyan PhD Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı. Gastro. özofageal. Reflü. Gastroözofageal reflü (Bakış açısı). Sistem: Gastrointestinal sistem Doktor: Gastroenterolog / Gastrointestinal cerrah. Gastroözofageal reflü

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - matia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Gastro zofageal refl dr g rsu k yan phd marmara niversitesi t p fak ltesi ocuk cerrahisi anabilim dal

GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ

Dr. Gürsu Kıyan PhD

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı


Gastro

Gastro

özofageal

Reflü


Gastro zofageal refl bak a s
Gastroözofageal reflü(Bakış açısı)

Sistem: Gastrointestinal sistem

Doktor: Gastroenterolog / Gastrointestinal cerrah


Gastro zofageal refl dr g rsu k yan phd marmara niversitesi t p fak ltesi ocuk cerrahisi anabilim dal

Gastroözofagealreflü

(Gastrointestinal sistem)

 • Kusma / regürjitasyon

 • Özofajit

  • Retrosternal ağrı

  • Yemeği reddetme

  • Kanama

  • Darlık

  • Ağlama / irritabilite


Gastro zofageal refl dr g rsu k yan phd marmara niversitesi t p fak ltesi ocuk cerrahisi anabilim dal

Gastroözofageal ReflüSolunum Sistemi

Sir William Osler 1892


Gastro zofageal refl
Gastroözofageal reflü

(Gastrointestinal sistem dışı)

 • Pulmoner problemler (tekrarlayan pnömoni, astım, interstisyel akciğer hastalığı)

 • Kronik öksürük

 • Rinolojik sorunlar (kronik nazal obstrüksiyon, nazal sekresyon)

 • Faringootolojik sorunlar (tekrarlayan orta kulak iltihabı, tekrarlayan tonsillit, tekrarlayan farenjit)

 • Obstruktif uyku apne


Gastro zofageal refl solunum sistemi
Gastroözofageal ReflüSolunum Sistemi

 • Reflü teorisi: Mide içeriğinin trakeobronşiayal ağaca aspirasyonu

  • Makroaspirasyon

  • Mikroaspirasyon


Gastro zofageal refl solunum sistemi1
Gastroözofageal ReflüSolunum Sistemi

 • Refleks teorisi: Alt özofagusun aside maruziyetinin vagus üzerinden reflex yolla laringospasm, bronkospasm, santral apneye neden olması.


Gastro zofageal refl solunum sistemi2
Gastroözofageal ReflüSolunum Sistemi

“Yumurta tavuk” sorunu

Hangisi diğerine neden oluyor?


Gastro zofageal refl dr g rsu k yan phd marmara niversitesi t p fak ltesi ocuk cerrahisi anabilim dal

 • Pulmoner problemler

 • Kronik öksürük

 • Rinolojik problemler

 • Faringootolojik problemler

  Mekanizmaları? Tanı yöntemleri?

  İLİŞKİYİ DOĞRUDAN GÖSTERMEK !!


Tani y ntemler
TANI YÖNTEMLERİ

 • ÖMD

 • Endoskopi

 • Biyopsi

 • Manometri

 • Sintigrafi

 • Bronksokopi / BAL

 • Deneme tedavisi

 • pHmonitorizasyonu

 • MII / pHmonitorizasyonu

 • Diğer nedenlerin ekartasyonu


Gastro zofageal refl dr g rsu k yan phd marmara niversitesi t p fak ltesi ocuk cerrahisi anabilim dal
ÖMD

 • Reflü ve seviyesi

 • Yutma fonksiyonu (sıvı/katı)

 • Özofagus anatomisi

 • Özofagus motilitesi

 • Mideye geçiş

 • Mide boşalımı

 • TÖF

Duyarlılık: % 85

Özgüllük: % 25


Gastro zofageal refl dr g rsu k yan phd marmara niversitesi t p fak ltesi ocuk cerrahisi anabilim dal


Sintigrafi
Sintigrafi

 • Mide boşalım hızı:

  • Mide boşalımda gecikme GÖR

   • Yapar: Orenstein SR ve ark. GastroenterolClin North Am1999

    Bestetti A ve ark. J NuclMed 2000

   • Yapmaz: Sager ve ark. NuclMedComm 2010

 • GÖR:


Sintigrafi1
Sintigrafi

 • Aspirasyon

  • Yutma disfonksiyonu

   • Yararlı: Heyman S ve ark.

    1989 J NuclMed

  • GÖR

   • Yararsız: Goueva A. RevAssocMedBras 2007

   • Yararlı: Bestetti A. J NuclMed 2000


Aspirasyonun etkileri
Aspirasyonun Etkileri

 • Gastrikasid

 • Partiküllü içerik

 • Sindirim enzimleri

 • Bakteriler (YBU’deasidsupresyonu)

 • Mide kaynaklı proinflammatuvarmediyatorler *

  * Bregeon F ve ark. CritCareMed 2008


Bronkokopi bal
Bronkokopi / BAL

 • LLMI (Lipid-laden macrophage index)

 • Pepsin

 • TNFα, IL-8, IL-1 ve growth-related oncogene-alpha (GRO α )

 • Nötrofil


Gastro zofageal refl dr g rsu k yan phd marmara niversitesi t p fak ltesi ocuk cerrahisi anabilim dal
BAL

Lipid yüklü makrofaj indeksi (LLMI):

Duyarlılık: %100, Seçicilik %57

Corwin RW ve ark. Am Rev RespirDis 1985


Gastro zofageal refl dr g rsu k yan phd marmara niversitesi t p fak ltesi ocuk cerrahisi anabilim dal
BAL

GÖR ve solunum semptomu olan hastalarda BAL’da LLMI ve nötrofil sayısı artar.

Sacco O ve ark. Pediatr Pulmonol 2000

Rekürren akciğer enfeksiyonu olan çocuklarda diğer solunum hastalıklarına göre daha yüksek LLMI değerleri bulunmuştur.

Borrelli O ve ark. DigLiverDis 2009


Gastro zofageal refl dr g rsu k yan phd marmara niversitesi t p fak ltesi ocuk cerrahisi anabilim dal
BAL

GÖR ve solunum sorunları olan erişkin hastalada LLMI

anlamlı sonuç vermiyor.

Köksal D ve ark. ArchMedRes 2005

GÖR ve solunum sorunları olan erişkin hastalada LLMI

Yükselmez.

Kazachkov MYve ark. EurRespir J 2001

Krishnan U ve ark. JPediatr Gastroenterol Nutr 2002

Solunum sorunu olan hastalarda GÖR olmasa da LLMI

yüksek olabilir.

Knauer-Fischer S ve ark. PediatrPulmonol 1999


Otitis media
Otitis Media

54 çocuk, orta kulak efüzyonunda: %83 pepsin/pepsinojen oranı artmış

(1000 kat)

Tasker A ve ark. The Lancet 2002


Deneme tedavisi
Deneme Tedavisi

 • Medikal tedavi (etkinlik?)

 • Erişkinde sık uygulanmakta, çocuklarda yeterli veri yok.


Ph monitorizasyonu
pH Monitorizasyonu

Altın standart

Gümüş standart

?

MultichannelIntraluminalImpedance

Yeni ? standart


Gastro zofageal refl dr g rsu k yan phd marmara niversitesi t p fak ltesi ocuk cerrahisi anabilim dal
pH

pH: Asid reflü, alkalen reflü, detaylı bilgi Çift prob: Distal özofagus – mide

Proksimal özofagus - distal özofagus


Mii ph
MII + pH

 • MII: Asid reflü, non asid reflü,

  Yön, seviye, reflü içeriği (sıvı, gaz, karışık)


Ph ve mmi ph
pH ve MMI+pH

Semptomla zamansal korrelasyonu


Ph monitorizasyonu1
pH Monitorizasyonu

 • Solunum yakınmalı 500 hastada %63 (315) orta/ileri derecede GÖR saptanmış.

 • 57 hasta cerrahi tedavi olmuş.

  Andze GO ve ark. J Pediatr Surg 1991


Ph monitorizasyonu2
pH Monitorizasyonu

 • Çift özofagealprob

 • Otitismediada %60 GÖR (+)

  Velepic M ve ark. Int. J. Pediatr.

  Otorhinolaryngol 2000


Ph monitorizasyonu3
pH Monitorizasyonu

 • İnfantlardalaringofarengealreflü daha sık supraözofageal komplikasyonlar daha sık

  Rudolph CD ve ark. Am J Med. 2003


Ph monitorizasyonu4
pH Monitorizasyonu

Üst özofageal normaller?


Trakeal ph monitorizasyonu
Trakeal pH monitorizasyonu

 • Trakeostomisi olan 5 çocuğa yapılmış, pilot çalışma 3 hasta 18 saat tolere etmiş

  Brigger MT ve ark. Int J Pediatr

  Otorhinolaryngol. 2009


Gastro zofageal refl dr g rsu k yan phd marmara niversitesi t p fak ltesi ocuk cerrahisi anabilim dal
MII

İnfantlar / çocuklar sık beslenir. Mide içerikleri zayıf asid olur.


Nfantta refl
İnfantta Reflü

 • İnfantlarda reflü episodlarının %70’i postprandiyal ilk 2 saatte olur. Bu dönemde de mide içeriğinin pH’sı nötralize olmuştur.

 • Sürenin yarısında pH nötr ve reflü episodları en sık bu dönemde.


G r solunum semptomlar
GÖR - Solunum Semptomları

 • GÖR ve solunum sorunları olan infantlarınreflüepisodlarının çoğunluğu midenin nötr olduğu postprandiyal dönemde olmuştur.

  Lo´pez-Alonso M ve ark. Pediatrics 2006

  Corvaglia L ve ark. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2009

 • GÖR ve solunum sorunları olan büyük çocukların ise reflüepisodları erişkine benzer bir özelliktedir.

  Francavilla R, Magista` AM ve ark. J Pediatr

  Gastroenterol Nutr2010

  Rosen R ve ark. ClinGastroenterolHepatol 2006


G r solunum semptomlar tedavi
GÖR-Solunum SemptomlarıTedavi

 • Konvansyonel yöntemlerle saptanamayan reflünün varlığı semptomların asid supresyonuna karşın düzelmemesi ile de desteklenmektedir.

  Coughlan JL ve ark. Thorax 2001

  Rosen R ve ark. Am J Gastroenterol 2004

 • Bu hastalarda cerrahi tedavinin uzun dönemde solunum semptomlarını daha başarılı düzelttiği gösterilmiştir.

  Perrin-Fayolle M ve ark. Chest 1989

  Field SK ve ark. Chest 1999


G r ve gastrointestinal semptomlar
GÖR ve Gastrointestinal Semptomlar

 • Gastrointestinal semptomları olan hastalarda omeprazol semptomları gidermekte, buna karşın toplam reflü episod sayısı değişmemektedir.

  Vela MF ve ark. Gastroenterology 2001


Aspirasyonu nlemek
Aspirasyonu önlemek

Erişkin ve çocukta 2 refleks aspirasyonu önler:

1. özofagoglottal kapanma refleksi

2. Özofagusperistaltizmi

Bu iki reflekte hem pH hem de hacim bağımlıdır.

Az miktardaki NAR ise ne aside duyarlı ne de hacime duyarlı reseptörleri uyarmakta ve aspirasyona yol açmaktadır.

Borrelli O ve ark. DigLiverDis 2009


Gastro zofageal refl dr g rsu k yan phd marmara niversitesi t p fak ltesi ocuk cerrahisi anabilim dal
Gece

Gece ise gastrikasid üretimi artmakta, mide boşalımı yavaşlamakta, özofagusklirensi azalmakta ve üst özofagealsfinktertonusu azalmaktadır.

Franck-Larsson K ve ark. Scand J Rheumatol 2003


Mii ph1
MII / pH

 • Pulmoneraspirasyon şüpheli çocuklarda AR ve NAR episod sıklığı aynı.

  Borrelli O ve ark. DigLiverDis 2009

 • pHmonitorizasyonureflüepisodlarının yarısını saptayamıyor.

  Rosen R ve ark. Am J Gastroenterol 2004

  Condino AA ve ark. J Pediatr 2006

  Borrelli O ve ark. DigLiverDis 2009


Gastro zofageal refl dr g rsu k yan phd marmara niversitesi t p fak ltesi ocuk cerrahisi anabilim dal
MII

 • Hem AR hem de NAR’nin 2/3’ünün proksimalözofagusa ulaştığı gösterilmiştir.

  Borrelli O ve ark. DigLiverDis 2009

  Rosen R ve ark. Am J Gastroenterol 2004

  Condino AA ve ark. J Pediatr 2006


Gastro zofageal refl dr g rsu k yan phd marmara niversitesi t p fak ltesi ocuk cerrahisi anabilim dal
MII

 • Laringotrakeit ve bronşiyal astımlı hastalara göre tekrarlayan akciğer enfeksiyonu olan hastalarda NAR episod sayısı ve üst özofagusa ulaşan NAR episod sayısı anlamlı derecede daha fazladır.

 • AR için ise iki kriterde de fark yoktur.

  Borrelli O ve ark. DigLiverDis 2009


Gastro zofageal refl dr g rsu k yan phd marmara niversitesi t p fak ltesi ocuk cerrahisi anabilim dal
MII

 • Distal özofagus aside maruz kalınca solunum semptomları uyarılıyor.

  Gustafsonn PM ve ark.Arch Dis Child 1990

  Cucchiara S ve ark. Am J Gastroenterol 1995

 • Solunum semptomları en sık NAR proksimal özofagusa ulaşınca oluşuyor.

  Borrelli O ve ark. Dig Liver Dis 2009

  Rosen R ve ark. Am J Gastroenterol 2004


Gastro zofageal refl dr g rsu k yan phd marmara niversitesi t p fak ltesi ocuk cerrahisi anabilim dal
MII

 • LLMI sadece proksimal özofagusa ulaşan NAR episdoları ile korrele bulunmuştur. Buna karşın AR episodları ile bir korrelasyon saptanmamıştır.

  Borrelli O ve ark. Dig Liver Dis 2009


Mii ph2
MII / pH

 • Apne varsa NAR sıklığı AR’e göre daha fazla

  Wenzl TG ve ark. Pediatr Pulmonol 2001

  Magistà AM ve ark. Dig Liver Dis 2007


Mii ph3
MII / pH

 • NAR infantlardaAR’ye göre daha fazla, bu oran çocuk büyüdükçe azalıyor.

 • Tekrarlayan akciğer enfeksiyonu riski NAR prevalansı yüksek çocuklarda fazla, apne riski NAR veya AR prevalansından bağımsız.

  Ghezzi M ve ark. RespiratoryMedicine 2011


Gastro zofageal refl dr g rsu k yan phd marmara niversitesi t p fak ltesi ocuk cerrahisi anabilim dal
APNE

 • Zayıf asid veya non-asid bir solusyoninfüzyonularengealkemorefleksleristimüle ederek larengeal kapanmaya neden olmaktadır.

  Bu da superiorlarengeal sinir sensöriyelafferentleri yoluyla olmaktadır.

  Pickens DL ve ark. Am Rev Respir Dis 1988


Mii ph4
MII / pH

 • Distalözofageal AR proksimalözofagealAR’ye göre daha fazla desaturasyona neden oldu:

  Refleks teorisi

  Oliven a ve ark. J ApplPhysiol 1989

  Davis RS ve ark. L AllergyClinİmmunol 1983


Mii ph5
MII / pH

 • Zayıf asidreflü de asidreflü kadar oranda kronik öksürük nedeni olabilmektedir.

  Salvatore S ve ark. J Pediatr; 2010


Gastro zofageal refl dr g rsu k yan phd marmara niversitesi t p fak ltesi ocuk cerrahisi anabilim dal
SONUÇ:

 • GÖR’de akciğer sorunları uygun tanı yöntemi arayışı devam ediyor.


Tan y ntemleri klinik bulgular di er tan lar n ekartasyonu
Tanı yöntemleriKlinik bulgularDiğer tanıların ekartasyonu


Medikal tedavi
Medikal Tedavi

 • Faz 1. Aile eğitimi, fazla beslenmeyi önleme, yaşam biçimi değişikliği

 • Faz 2. Diyet (regürjitasyonu azaltır, reflüyü azaltmaz)

 • Faz 3. Alginatlar, büyük çocuklarda antiasidler

 • Faz 4. Prokinetikler

 • Faz 5. PPI, H2RB daha az etkin

 • Faz 6. Laparoskopik cerrahi

  Vandenplas J. EarlyHumanDevelopment 2005


Nissen fundoplikasyon laparoskopik
Nissen Fundoplikasyon(Laparoskopik)