modeliranje nadzemnih prijenosnih linija u analizi kvalitete elektri ne energije
Download
Skip this Video
Download Presentation
Modeliranje nadzemnih prijenosnih linija u analizi kvalitete električne energije

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Modeliranje nadzemnih prijenosnih linija u analizi kvalitete električne energije - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Modeliranje nadzemnih prijenosnih linija u analizi kvalitete električne energije. I straživački seminar Pristupnik: M r. sc. Vedad Bečirović Elektrotehnički fakultet u Sarajevu Mentor: P rof. dr. sc. Ivica Pavić Rujan, 2012. Sadržaj. Uvod

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Modeliranje nadzemnih prijenosnih linija u analizi kvalitete električne energije' - kevina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
modeliranje nadzemnih prijenosnih linija u analizi kvalitete elektri ne energije

Modeliranje nadzemnih prijenosnih linija u analizi kvalitete električne energije

Istraživački seminar

Pristupnik: Mr. sc. Vedad Bečirović

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu

Mentor: Prof. dr. sc. Ivica Pavić

Rujan, 2012.

sadr aj
Sadržaj
 • Uvod
 • Kratak osvrt na analizu kvalitete električne energije (KEE)
  • Definicije
  • Parametri od interesa za analizu KEE
 • Uvjeti za razvoj modela nadzemne linije
 • Proračun parametara prijenosne nadzemne linije
 • Frekvencijska ovisnost parametara vodova (R, L, C)
 • Primjer proračuna 110kV nadzemne linije u analizi KEE
  • Model voda u programskom paketu EMTP-RV za analize KEE
  • Model voda u programskom paketu Matlab za analize KEE
  • Funkcija za proračun parametara vodova u MATLAB - *.m file
 • Razvoj modela
 • Zaključak i buduća istraživanja
uvod 1 1
Uvod (1/1)
 • Modeliranje i analiza elektroenergetskog sustava (EES) u svrhu ocjene kvalitete električne energije (KEE)
 • Razvoj matematskih modela (zamjenskih shema) i algoritama za analize EES
 • Odabir uvjeta za razvoj
 • Verifikacija (usporedba) sa mjerenjima u realnom EES
 • EN 50160 se već primjenjuje za 110kV nadzemne vodove
 • Ova istraživanja su posvećena odabiru modela nadzemnog voda i razvoju istog u svrhu ocjene KEE
kratak osvrt na analizu kvalitete elektri ne energije 1 2
Kratak osvrt na analizu kvalitete električne energije (1/2)

Međunarodna važeća definicija kvalitete električne energije

prema IEC 61000-4-30 je:

„Obilježje električne energije u određenoj točki elektroenergetskog

sustava promatrano u usporedbi s referentnim tehničkim parametrima.“

EES

mjerenje

ocjena

obrada

 • Senzori naponski i strujni
 • IEC 6100-4-15 flikeri
 • IEC 6100-4-7 harmonici
 • IEC 6100-4-30 procedure
 • ostali parametri prema IEC
 • IEEE 1159
 • Trendovi
 • Događaji
 • Baza podataka
 • Prijenos podataka
 • EN50160
 • IEEE 519
kratak osvrt na analizu kvalitete elektri ne energije 2 2
Kratak osvrt na analizu kvalitete električne energije (2/2)

Parametri od interesa za analizu KEE i klasifikacija pojava prema

frekvencijskom opsegu

uvjeti za razvoj modela nadzemne linije 1 1
Uvjeti za razvoj modela nadzemne linije (1/1)
 • Nesimetrija => - sustav faznih vrijednosti;

- sustav simetričnih komponenti (0, d, i)

 • Model treba da zadovoljava valni oblik napona koji je od interesa za KEE => frekvencijskiopseg DC – 10kHz
 • Uvjeti prema normama i standardima za mjerenje i analizu KEE (IEC 61000-4-15, IEC 61000-4-7, IEC 61000-4-30, EN50160, IEEE519)
 • Frekvencijski opseg mjerne opreme za monitoring KEE (DC – 10kHz)
 • Implementacija modela u daljim analizama
  • vremenski domen (vrijeme trajanja simulacije je znatno dulje od simulacijskoginteresnog vremena)
  • frekventni domen
prora un parametara prijenosne nadzemne linije 1 1
Proračun parametara prijenosne nadzemne linije (1/1)
 • Ulazni podaci:
 • geometrija (raspored vodiča na stupu,
 • visina stupa, širina stupa)
 • provjes
 • vodiči u snopu (1, 2, 3, 4, 6)
 • specifični otpor tla (10 – 10000 Ωm)
 • frekvencija
 • temperatura
 • prisustvo gromomobranskih užadi
 • Rezultat proračuna:
 • kvadratna matrica reda broja vodiča
 • matrica serijskih impedansi(Ω/km)
 • matrica otočnih kapaciteta (nF/km)
 • specijalan slučaj – predhodno navedene
 • matrice prevedene u sustav simetrični komponenti (Rd, Xd, Cd, R0, X0, C0)

220kV nadzemna prijenosna linija

sa dva vodiča u snopu

frekvencijska ovisnost parametara vodova r l c 1 2
Frekvencijska ovisnost parametara vodova (R, L, C) (1/2)

Utjecaj zemlje na parametre nadzemnog voda u sustavu simetrični komponenti

 • dozemni kapacitet C(f)=const.
 • Rd i Ld konstantno do cca. 10kHz

Za simetrična opterećenja VNV

utjecaj zemlje može se smatrati

frekventno neovisnim do 10kHz

500kV visokonaponski vod sa vodičima u snopu

frekvencijska ovisnost parametara vodova r l c 2 2
Frekvencijska ovisnost parametara vodova (R, L, C) (2/2)

Utjecaj skin efekta na parametre nadzemnog voda

 • Veoma izražen u frekvencijskom opsegu od interesa
 • Znatno izražen kod vodiča većeg poprečnog presjeka
 • Zanemarenja ovog fenomena dovode do značajnih pogrešaka
primjer prora una 110kv nadzemnog voda u analizi kee 1 3
Primjer proračuna 110kV nadzemnog voda u analizi KEE (1/3)
 • naponski nivo 110kV
 • duljina voda 100km
 • industrijska frekvencija 50Hz i frekvencija od interesa DC – 10kHz
 • specifični otpor tla 100Ωm
primjer prora una 110kv nadzemnog voda u analizi kee 2 3
Primjer proračuna 110kV nadzemnog voda u analizi KEE (2/3)

Frekvencijski ovisni parametri u sustavu simetrični komponenti direktne sheme

primjer prora una 110kv nadzemnog voda u analizi kee 3 3
Primjer proračuna 110kV nadzemnog voda u analizi KEE (3/3)

Frekvencijski ovisni parametri u sustavu simetrični komponenti nulte sheme

model voda u programskom paketu emtp rv za analize kee 1 5
Model voda u programskom paketu EMTP-RV za analize KEE (1/5)
 • Biblioteke lines.clf i RLC branches.clf:
 • konstantni parametri - CP i PI model
 • frekvencijski ovisni parametri - FD, FDQ, FD-PI, WB model

Opseg od interesa DC do 10kHz

model voda u programskom paketu emtp rv za analize kee 2 5
Model voda u programskom paketu EMTP-RV za analize KEE (2/5)
 • Rezultat:
 • G1 - konstantni parametri trofaznog modela CP i PI => ne
 • G2 i G3 - frekvencijski ovisan trofazni model FD, FD-PI i WB => FD-PI ok

G1

G2

G3

model voda u programskom paketu emtp rv za analize kee 3 5
Model voda u programskom paketu EMTP-RV za analize KEE (3/5)
 • Primjer:
 • 110kV VNV
 • VNV u PH i JKS na kraju VNV
 • Na početku VNV PQ metar
 • Analiza faze A na „_BUS_01”
 • Trajanje simulacije 1s => df=1Hz
 • Prolazni JKS od 220ms do 420ms
model voda u programskom paketu emtp rv za analize kee 4 5
Model voda u programskom paketu EMTP-RV za analize KEE (4/5)

Rezultati u vremenskom domenu

model voda u programskom paketu emtp rv za analize kee 5 5
Model voda u programskom paketu EMTP-RV za analize KEE (5/5)
 • Rezultati u frekventnom domenu
 • Rezolucija 1Hz
 • Uočljiva znatna neslaganja na višim frekvencijama
 • CP i FD jednaki do 450Hz (deveti harmonik)
model voda u programskom paketu matlab za analize kee 1 3
Model voda u programskom paketu Matlab za analize KEE (1/3)
 • MATLAB/SIMULINK/SimPowerSystems
 • Distributed Parameters Line (EMTP model VNV)
 • Three-Phase PI Section Line (Trofazni PI elemenat)
 • PI element (korisnik bira broj PI elemenata u serijskoj vezi – 30PI)
model voda u programskom paketu matlab za analize kee 2 3
Model voda u programskom paketu Matlab za analize KEE (2/3)
 • MATLAB/SIMULINK/SimPowerSystems
 • Distributed Parameters Line (EMTP model VNV)
 • Three-Phase PI Section Line (Trofazni PI elemenat)
 • PI element (korisnik bira broj PI elemenata u serijskoj vezi – 30PI)
model voda u programskom paketu matlab za analize kee 3 3
Model voda u programskom paketu Matlab za analize KEE (3/3)
 • MATLAB/SIMULINK/SimPowerSystems
 • Distributed Parameters Line (EMTP model VNV)
 • Three-Phase PI Section Line (Trofazni PI elemenat)
 • PI element (korisnik bira broj PI elemenata u serijskoj vezi – 30PI)
funkcija za prora un parametara vodova u matlab m file 1 3
Funkcija za proračun parametara vodova u MATLAB - *.m file (1/3)
 • Utjecaj zemlje
 • Skin efekat
 • Rezultat proračuna je u sustavu faznih vrijednosti i simetričnih komponenti
funkcija za prora un parametara vodova u matlab m file 2 3
Funkcija za proračun parametara vodova u MATLAB - *.m file (2/3)
 • Rezultat u sustavu faznih vrijednosti:
 • matrica serijskih impedansi (Ω/km)
 • matrica dozemnih kapaciteta (nF/km)
funkcija za prora un parametara vodova u matlab m file 3 3
Funkcija za proračun parametara vodova u MATLAB - *.m file (3/3)
 • Rezultat u sustavu simetričnih komponenti:
 • parametri po direktnoj shemi Zd(Ω/km) i Cd (nF/km)
 • parametri po nultoj shemi Z0(Ω/km) i C0(nF/km)
razvoj modela 1 6
Razvoj modela (1/6)
 • Ideja:
 • Više PI elemenata u kaskadnoj (serijskoj) vezi
 • Razvoj za frekvencijski i vremenski domen
 • Model razviti za sustav simetričnih komponenti
 • Pitanja:
 • Kako odrediti broj PI elemenata?
 • Kako odrediti broj serijskih elemenata RL?
 • Kako odrediti parametre PI elemenata?
 • Verifikacija modela ...
razvoj modela 2 6
Razvoj modela (2/6)

RLC proračun u frekvencijskom opsegu DC-10kHz

fint=10kHz

Formiranje PI elementa

- R(f), L(f) i C=cons.

Određivanje prirodne frekvencije

fpri=fmin

Određivanje broja PI elmenata

razvoj modela 3 6
Razvoj modela (3/6)
 • 31 PI direktna shema
 • 35 PI nulta shema
 • parametri R i L su funkcije frekvence, parametar C je konstantan
 • model primjenjiv u frevencijskom domenu

Np = 6

Np = 7

lv – duljina voda

Rp(f), Lp(f), Cp - proračun

razvoj modela 4 6
Razvoj modela (4/6)
 • broj ekstrema (max) odgovara broju paralelnih grana
 • 31 PI element u seriskoj vezi
 • Np – broj paralelnih grana
 • R’m, L’m – poznate vrijednosti dobivene proračunom parametara vodova za fm
 • Rk, Lk – nepoznate vrijednosti

Uvjet za vremensku domenu:

 • Postupci za rješavanje:
 • Jacobijev postupak,
 • Gauss-Seidelov postupak,
 • Newton-Raphsonov postupak.
razvoj modela 6 6
Razvoj modela (6/6)

Realizacija direktne zamjenske sheme u Simulink/SimPowerSystems ...

31 PI element

zaklju ak 1 2
Zaključak (1/2)
 • Proračun parametara nadzemnog voda
 • Utjecaj zemlje
 • Skin efekat
 • Geometrija
 • Parametri okoliša (specifični otpor tla, temperatura, ...)
 • EMTP-RV i analiza KEE
 • Proračun parametara vodova
 • FD-PI model Unbalanced (odgovara vremenskom i frekvencijskom domenu)
 • Matlab/Simulink/SimPowerSystems
 • Distributed Parameters Line samo za određene analize
zaklju ak 2 2
Zaključak (2/2)

Model nadzemne linije u sustavu simetričnih komponenti

budu a istra ivanja 1 1
Buduća istraživanja (1/1)
 • Razvoj zamjenske sheme u sistemu faznih vrijednosti
 • Istraživanje mogućnosti pojednostavljenja razvijenog modela s ciljem očuvanja frekventnog odziva
 • Implementacija modela na konkretnom primjeru
ad