Modeliranje podataka
Download
1 / 28

Modeliranje podataka - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

definisanje. strategije. snimanje. postojećeg. stanja. projektovanje. aplikativno. modeliranje. implementacija. odr. ž. avanje. Modeliranje podataka. Model podataka – osnovni pojmovi. Podatak je kodirana č injenica iz realnog sistema.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Modeliranje podataka' - watson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Modeliranje podataka

definisanje

strategije

snimanje

postojećeg

stanja

projektovanje

aplikativno

modeliranje

implementacija

odr

ž

avanje

Modeliranje podataka


Model podataka osnovni pojmovi
Model podataka – osnovni pojmovi

 • Podatak je kodirana činjenica iz realnog sistema.

 • Podatak - uređena četvorka (Entitet, Obeležje, Vreme, Vrednost)

 • – Entitet

 • • identifikator (oznaka) entiteta

 • – Obeležje

 • • oznaka (mnemonik) obeležja

 • – Vreme

 • • vremenska odrednica

 • – Vrednost

 • • jedna vrednost iz dom(A)

 • Podatak je nosilac informacije.

Model podataka opisuje strukturu nekog sistema (skup objekata, njihovih atributa i njihovih međusobnih veza) i njegovu dinamiku (skup operacija).


Vreme, kao komponenta podatka, može seizostaviti, ako se– uvede konvencija da se podatak, u tom slučaju,odnosi na vremenski trenutak u kojem se timpodatkom manipuliše, ili– identifikuje posebno obeležje, čija vrednostpredstavlja vremensku odrednicu posmatranogpodatka.


Kontekst podatka– semantička (smisaona) komponenta podatka– predstavlja trojku: (Entitet, Obeležje, Vreme)• Ako se eksplicitno navede samo vrednost, a obeležje, entitet, ili vreme nije ni implicitno zadato, to nije podatak, jer smisao nije određen


Tip entiteta (TE)– Model klase realnih entiteta u IS– Gradi se od obeležja bitnih za realizaciju ciljeva IS– Poseduje:• naziv: N• skup obeležja: Q = {A1,…, An}– Skup obeležja TE predstavlja podskup skupaobeležja klase realnih entitetaTip entiteta• Primer: Radnik({Mbr, Ime, Prz, Zan, JMBG})Radnik


Pojava tipa entiteta– model jednog realnog entiteta u IS• Tip entiteta – formalno, reprezentuje skup pojava: SP(N) = {pi | P(pi)Svaka pojava pi ∈ SP(N) reprezentuje tačnojedan realni entitet ei ∈ EPojava tipa entiteta• Dat je tip entiteta– s nazivom N i skupom obeležja Q = {A1,..., An}• Pojava tipa entiteta– u zadatom trenutku vremena, p(N, Vreme), ili– samo p(N), ako se vremenska odrednica ne navodi,– predstavlja skup podataka:p(N) = {(A1, a1),..., (An, an)}– Za svaki Ai∈Q važi da je ai∈dom(Ai)


Ukoliko se u skup atributa tipa entiteta uvederedosled (A1,..., An),– tada se pojava p(N) posmatra kao n-torka (torka):(a1,..., an)• Uređenje vrednosti podataka u pojavi jediktirano uređenjem obeležja u tipu entitetaBP - Osnovni pojmovi 26 / 66• Primer:Radnik (Mbr, Ime, Prz, Zan, JMBG)Pojava tipa entitetaRadnik(1040, Eva, Tot, Programer, 1201971720014)


Vrste modela
Vrste modela

 • Model podataka opisuje strukturu nekog sistema (skup objekata, njihovih atributa i njihovih međusobnih veza) i njegovu dinamiku (skup operacija).

 • Model Objekti - Veze

 • Relacioni model

 • Istorija

  –Hijerarhijski model

  –Mrežni (CODASYL) model


Model podataka osnovne komponente
Model podataka - osnovne komponente

(1) Struktura modela - objekti, atributi, veze

POSLOVNA PRAVILA INTEGRITETA:

(2) Ograničenja - semantička ograničenja na vrednosti podataka koja se ne mogu predstaviti samom strukturom modela. 

(3) Operacije nad konceptima strukture, preko kojih je moguće prikazati i menjati vrednosti podataka u modelu;


Model objekti veze mov entity relationship model
Model Objekti-Veze (MOV) Entity-Relationship Model

 • Objekat (entitet) - grupa (skup) sadržaja sa karakteristikama koje su bitne za celinu.

  kandidati za objekte:

  • Fizički objekti (vozila, mašine,...)

  • Osobe

  • Lokacije (mesta, adrese, koordinate...)

  • Organizacije

  • Grupe/klase/tipovi (proizvoda, poslova...)

  • Dokumenta

  • Pridruženja (zadatak-osoba, vozilo-vožnja)

  • Pripadnost/članstvo


Mov vrste objekata
MOV – vrste objekata

 • Nezavisan objekatima osobinu koja ga može jednoznačno identifikovati(ne zavisi od drugih objekata).

 • Zavisan objekat je onaj čija egzistencija i identifikacija zavise od drugog (ili drugih) objekata.

 • Postoje

  • karakterističan objekat(slab objekat) – onaj koji se ponavlja više puta za određeni nezavisni objekat;

  • asocijativni objekat, koji predstavlja vezu više objekata;


Mov atributi
MOV - atributi

 • Atributi su karakteristike ili osobine iskazane kao jedna ili više vrednosti koje opisuju objekat. Svaki atribut ima svoje ime.

 • PRIMER:

 • u objektu Student atributi mogu biti

  • ime,

  • prezime,

  • ime roditelja

  • adresa,

  • broj indeksa


Klju objekta
Ključ objekta

 • Ključ je vrsta atributa koji jedinstveno identifikuje svaki primerak objekta.

 • Od atributa - kandidata za ključeve bira se jedan koji postaje primarni ključ.

 • Nijedan deo primarnog ključa ne može biti prazan ili nedostajući.

Student

# br. indeksa

ime

prezime

ime roditelja

mesto stanovanja

ulica

broj

KLJUČ

atributi


Klju evi
Ključevi

 • Ako ključ čini samo jedan atribut, onda je to prost ključ; u suprotnom je složen.

 • Alternativni ključ predstavlja atribut ili grupa atributa koji jedinstveno identifikuju primerke entiteta, ali postoje objekti za koje taj atribut nije definisan

 • Preneseni ključ (Foreign Key) je atribut koji povezuje objekat 'dete' sa objektom 'roditelj'


Veze relationship
Veze(Relationship)

 • identifikujuće(dete - roditelj)

 • neidentifikujuće

  • obavezne

  • neobavezne

 • rekurzivne (na sebe samog)

  - primer : radnik - šef


Kardinalnost
Kardinalnost *

Kardinalnost veza roditelj - dete

 • nula, jedan ili više

 • jedan ili više

 • nula ili jedan

 • tačno n (primer : godišnja doba, broj semestara)

Kardinalnost veza dete - roditelj

 • dozvoljena nula

 • nije dozvoljena nula

Veza “više prema više”

* kardinalnost – broj pojavljivanja jednog objekta u vezi sa drugim


Poslovna pravila integriteta

Poslovna pravila integriteta


Ograni enja stati ka pravila integriteta
Ograničenja (statička pravila integriteta)

 • Nad strukturom

  • Integritet entiteta

  • Nad standardnim domenom

  • Tip, dužina podataka

 • Nad vrednošću domena

  • Dozvoljene vrednosti

 • Na kardinalnost

  • (0,1,n), (1,n), (0,1), (Exactly)


Operacije dinami ka pravila integriteta
Operacije (dinamička pravila integriteta)

Definišu se nad konceptima strukture, po ograničenjima

 • Operacije održavanja baze podataka - ubaci, izbaci,promeni,poveži,razveži i preveži

 • Navigacione operacije koje pomažu kretanju kroz bazu podataka.

 • osnovne operacije:

  • INSERT (ubacivanje)

  • REPLEACE (ključ, deo ključa)

  • DELETE (objekat, veza, roditelj)


Postupak normalizacije

Postupak normalizacije

“jedna činjenica na jednom mestu”


Postupak normalizacije- uklanjanje redundanse*!redundansa – višestruko ponavljanje istog podatka u bazi

 • Prva normalna forma (1NF)

  • Svaki od atributa ima jedno značenje i ne više od jedne vrednosti za svaki primerak (instancu)

 • Druga normalna forma (2NF)

  • Svaki atribut koji nije ključ potpuno zavisi od primarnog ključa

 • Treća normalna forma (3NF)

  • Svaki atribut koji nije ključ mora da zavisi jedino od primarnog ključa


1nf primer
1NF - primer

RADNIK

123 Petar Perić Programer 01.11.1998

124 Ana Ilić Projektant 20.05.2005

125 Milan Milić Operater 15.09.2004

Šifra radnika

Prezime

Ime

Kvalifikacija

Dat.zaposl. ili dat.odlaska

1NF : Jednoznačna upotreba atributa;

Svaki od atributa ima jedno značenje

i ne više od jedne vrednosti za svaki primerak (instancu)


2nf primer

123 1 01.10.1997 20000

123 2 01.10.1997 22500

123 3 01.10.1997 22000

123 4 01.10.199725000

2NF - Primer

ISPLATA

Šifra radnika

Br. isplate

Datum zaposlenja

Isplata

2NF : Svaki atribut koji nije ključ mora potpuno da zavisi od primarnog ključa,

inače ga treba premestiti u nadređeni entitiet


3nf primer
3NF - Primer

Radna lista

321 10 100 1000

322 2 80 160

323 3 150 450

Broj liste

Br. časova

Cena časa

Iznos

3NF : Svaki atribut koji nije ključ mora da zavisi jedino od primarnog ključa;

Ne koristiti atribute čija se vrednost može izračunati


Apstrakcije u modelu podataka
APSTRAKCIJE U MODELU PODATAKA

 • KLASIFIKACIJA (tipizacija)

 • GENERALIZACIJA

 • AGREGACIJA


Primer apstrakcija
PRIMER APSTRAKCIJA

GRAĐANIN

PRIJAVA

STUDENT

NASTAVNIK

PREDMET

ime

Miloš

Zoran

Goran

adresa

Pančevo

Novi Sad

Niš

tel

123123

456456

789789

klasifikacija (tipizacija)

generalizacija

agregacija


Osnovni koncepti mov

REGBR

[N

MARKA

KOLA

NASTAVNIK

IMEN

BOJA

(1,1)

(0,1)

BI

SP

PREDAJE

PARKIRA

IME

NAZP

DATUM

OCENA

(0,1)

(0,M)

SEM

BC

(0,M)

(0,M)

PREDMET

STUDENT

POLOZIO

(1,M)

(0,M)

(0,M)

(1,1)

Vrste (0,1)

SLUSA

IMA

PRIPADA

S

(1,M)

ZANIMANJE

(1,M)

KATEDRA

RODITELJ

VANREDAN

MLB

IMER

SK

NAZIVK

(1,M)

(0,M)

RADI

UCESTVUJE

(0,M)

(0,M)

SPROJ

POSAO

PROJEKAT

NAZPROJ

(1,M)

SPOS

NAZPOS

SZAD

ZADATAK

OPISZAD

NAZZAD

Osnovni koncepti MOV


Slede a tema arhitektura is

sledeća tema:Arhitektura IS


ad