Vstreb vanie lie iv resorpcia
Download
1 / 7

- PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Vstrebávanie liečiv - resorpcia. r esorpcia – prienik liečiva z miesta aplikácie do krvného riečišťa (okrem i.v . aplikácie) c ieľové štruktúry – väzbové miesta pre receptory r ýchlosť resorpcie = rýchlosť príjmu látky za časovú jednotku Závisí od: - m iesta aplikácie - l iekovej formy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kesia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vstreb vanie lie iv resorpcia
Vstrebávanie liečiv - resorpcia

resorpcia – prienik liečiva z miesta aplikácie do krvného riečišťa(okrem i.v. aplikácie)

 • cieľové štruktúry – väzbové miesta pre receptory

  rýchlosť resorpcie= rýchlosť príjmu látky za časovú jednotku

  Závisí od:

  -miesta aplikácie

  -liekovej formy

  -fyzikálno-chemických vlastností liečiva

  Resorpciu považujeme za ukončenú, ak molekula dosiahla krvné riečisko.

  Pri lokálnej aplikácii – musí dosiahnuť hlbšie uložené miesto účinku – resorpcia v tomto prípade – prienik na miesto účinku(lokálne anestetiká, dekongestíva, inhalačné antiastmatiká)


Vstreb vanie lie iv resorpcia

Resorpciu ovplyvňujú tieto faktory:

-aplikačná forma

-molekulová hmotnosť

-dobrá rozpustnosť látky v tukoch

-silné prekrvenie

-koncentrácia

-elektrický náboj liečiva

-veľkosť resorpčnej plochy

-schopnosť liečiva prenikať membránou


Vstreb vanie lie iv resorpcia

Pri prieniku tkanivami liečivo prekonáva biologické membrány.

Membrány – dynamické štruktúry zložené z lipidov (dvojvrstvy) a proteínov (periférne a integrálne)

Membránové lipidy sú malé molekuly s časťami hydrofilnými a hydrofóbnymi. Vytvárajú lipidovédvojvrstvy. Špecifické proteíny sprostredkovávajú rôzne funkcie membrán. Proteíny slúžia ako pumpy, kanály, receptory, prenášače energie a enzýmy. Membrány sú asymetrické (dve strany biologickej membrány sa od seba líšia).

Membránové bielkoviny sú osadené v lipidovejdvojvrstve. Glycidy sa pripájajú na lipidové alebo bielkovinové molekuly na membráne, obyčajne  na jej vonkajšom povrchu.

Fosfolipidová vrstva má hydrofilnú oblasť, v ktorej sú umiestnené fosfátové skupiny a hydrofóbnu oblasť zloženú z molekúl mastných kyselín.


Vstreb vanie lie iv resorpcia

Prienik liečiva membránou: membrány.

1.) difúzia – plyny, lipofilné látky sú schopné prestupovať z extracelulárneho priestoru do membrány, transport v smere koncentračného gradientu

(čím je vyšší konc. rozdiel – tým väčšie je množstvo difundovaného liečiva za časovú jednotku)

2.) transport – látka sa viaže na transportný systém a takto je prepúšťaná membránou

Aktívny transport – proti konc.spádu za spotreby energie

Pasívny transport – v smere konc.spádu bez spotreby energie

3.)vezikulárny transport-transport látok v membránových vezikulách

- endocytóza (pohltenie liečiva membránou do bunky)

a) pinocytóza – prijímanie a transport rozpustených častíc

b ) fagocytóza – prijímanie a transport tuhých častíc

- exocytóza - odstránenie liečiva membránou von z bunky


Vstreb vanie lie iv resorpcia

Použitá literatúra: membrány.

http://www.oskole.sk/?id_cat=7&clanok=17682

M.Križanová a kol., Farmakológia, Osveta 1997

Lüllman H.: Farmakologie a toxikologie, GradaPublishing, 2004