CHƯƠNG 4: CƠ SỞ VẬT CHẤT, NHÀ XƯỞNG, NĂNG ĐỊNH ĐƯỢC PHÊ CHUẨN - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CHƯƠNG 4: CƠ SỞ VẬT CHẤT, NHÀ XƯỞNG, NĂNG ĐỊNH ĐƯỢC PHÊ CHUẨN PowerPoint Presentation
Download Presentation
CHƯƠNG 4: CƠ SỞ VẬT CHẤT, NHÀ XƯỞNG, NĂNG ĐỊNH ĐƯỢC PHÊ CHUẨN

play fullscreen
1 / 8
CHƯƠNG 4: CƠ SỞ VẬT CHẤT, NHÀ XƯỞNG, NĂNG ĐỊNH ĐƯỢC PHÊ CHUẨN
155 Views
Download Presentation
kerry
Download Presentation

CHƯƠNG 4: CƠ SỞ VẬT CHẤT, NHÀ XƯỞNG, NĂNG ĐỊNH ĐƯỢC PHÊ CHUẨN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. CHƯƠNG 4: CƠ SỞ VẬT CHẤT, NHÀ XƯỞNG, NĂNG ĐỊNH ĐƯỢC PHÊ CHUẨN 4.1. Giới thiệu tổng thể về cơ sở nhà xưởng của Công ty 4.2. Phạm vi phê chuẩn 4.3. Quy trình báo cáo Cục HKVN về những thay đổi liên quan đến các hoạt động/phê chuẩn/địa điểm/nhân sự của Công ty CÔNG TY KỸ THUẬT MÁY BAYGIẢI TRÌNH TỔ CHỨC BẢO DƯỠNG

  2. CÔNG TY KỸ THUẬT MÁY BAYGIẢI TRÌNH TỔ CHỨC BẢO DƯỠNG Giới thiệu chung Cơ sở nhà xưởng của Công ty bao gồm các Hangar bảo dưỡng các loại máy bay thân lớn và nhỏ được bố trí tại các Trung tâm bảo dưỡng ở Hà Nội và TP HCM. Ngoài ra, Công ty cũng có hệ thống các cơ sở xưởng bảo dưỡng thiết bị và sản xuất vật phẩm hàng không phục vụ cho hoạt động bảo dưỡng máy bay.

  3. Nguồn nhân lực Tính đến thời điểm hiện nay, tại các Đơn vị trong hệ thống bảo dưỡng của Công ty có hơn 1700 nhân viên, phân bổ tại các đơn vị như sau: CÔNG TY KỸ THUẬT MÁY BAYGIẢI TRÌNH TỔ CHỨC BẢO DƯỠNG

  4. CÔNG TY KỸ THUẬT MÁY BAYGIẢI TRÌNH TỔ CHỨC BẢO DƯỠNG PHẠM VI PHÊ CHUẨN

  5. CÔNG TY KỸ THUẬT MÁY BAYGIẢI TRÌNH TỔ CHỨC BẢO DƯỠNG PHẠM VI PHÊ CHUẨN

  6. CÔNG TY KỸ THUẬT MÁY BAYGIẢI TRÌNH TỔ CHỨC BẢO DƯỠNG PHẠM VI PHÊ CHUẨN

  7. CÔNG TY KỸ THUẬT MÁY BAYGIẢI TRÌNH TỔ CHỨC BẢO DƯỠNG 4.3 QUY TRÌNH BÁO CÁO CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM VỀ NHỮNG THAY ĐỔI LIÊN QUAN ĐẾN CÁC HOẠT ĐỘNG/PHÊ CHUẨN/ĐỊA ĐIỂM/NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY • 4.3.1 Tài liệu tham chiếu • 4.3.2 Quy trình báo cáo và thực hiện sửa đổi • 4.3.3 Thẩm quyền của tổ chức bảo dưỡng được phê chuẩn • Thực hiện bảo dưỡng đối với máy bay, thiết bị máy bay theo năng định tại địa điểm nêu trên giấy chứng nhận phê chuẩn do Cục HKVN cấp. • Bảo dưỡng tàu bay theo năng định tại địa điểm bất kỳ khi có nhu cầu, xem chi tiết tại Chương 10. • Cấp xác nhận bảo dưỡng hoặc cho phép khai thác sau khi hoàn thành bảo dưỡng phù hợp với các giới hạn áp dụng cho Công ty. • 4.3.4 Giới hạn của tổ chức bảo dưỡng được phê chuẩn Công ty chỉ được thực hiện bảo dưỡng tàu bay hoặc thiết bị tàu bay khi có đủ cơ sở nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ, các dữ liệu được phê chuẩn và đội ngũ kiểm tra viên và nhân viên xác nhận bảo dưỡng.

  8. CÔNG TY KỸ THUẬT MÁY BAYGIẢI TRÌNH TỔ CHỨC BẢO DƯỠNG • 4.3.5 Xin cấp nhân nhượng khi có các sai lệch đối với các quy định của Cục hàng Không • Công ty sẽ tiến hành xin Cục HKVN cấp nhân nhượng theo mẫu CAAV/FSSD-AIR046, trong trường hợp có sai lêch so với các quy trình trong tài liệu GTTCBD, các quy định của Cục HKVN và các sai lệch về trang thiết bị dụng cụ. • 4.3.6 Xin cấp gia hạn phê chuẩn Tổ chức bảo dưỡng • Hồ sơ xin gia hạn chứng chỉ phê chuẩn Tổ chức bảo dưỡng được Tổng Giám đốc Công ty gửi tới Cục HKVN tối thiểu 30 ngày trước ngày hết hạn phê chuẩn. • 4.3.7 Mở rộng phạm vi phê chuẩn • Hồ sơ xin mở rộng phạm vi phê chuẩn cho Công ty được Tổng Giám đốc gửi tới Cục HKVN ít nhất 10 ngày trước ngày dự kiến thực hiện công việc cần thiết chưa có trong phê chuẩn hiện thời.