II. GIMNAZIJA MARIBOR - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
II. GIMNAZIJA MARIBOR PowerPoint Presentation
Download Presentation
II. GIMNAZIJA MARIBOR

play fullscreen
1 / 10
II. GIMNAZIJA MARIBOR
98 Views
Download Presentation
kerry-daniel
Download Presentation

II. GIMNAZIJA MARIBOR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PROGRAM MEDNARODNE MATURE INTERNATIONAL BACCALAUREATE II. GIMNAZIJAMARIBOR

  2. KAJ JE IBO (International Baccalaureate Organization)? • To je mednarodna neprofitna organizacija, ki ponuja tri izobraževalne programe: • PYP, MYP in • DP (Diploma Programme), dvo letni program, ki ga izvajamo na II. Gimnaziji Maribor: 3. letnik srednje šole • 3440 šol po vsem svetu, • 141 držav, • 1 000 000 dijakov, • 10 % - porast.

  3. IBO DP MODEL

  4. PREDMETI (PO SKUPINAH), KI JIH PONUJA II. GIMNAZIJA MARIBOR 6. SKUPINA GLASBA ALI ŠE EN PREDMET IZ 2., 3. ALI 4. SKUPINE • 1.SKUPINA • MATERNI JEZIK A1: KNJIŽEVNOST (SLO, SR, MAC, RUS) • JEZIK A1: JEZIK IN KNJIŽEVNOST (ANG) 2. SKUPINA TUJ JEZIK (AN, NE, FR, ŠP) • TOK • EXTENDED ESSAY • CAS 5. SKUPINA MATEMATIKA, NADALJEVALNA MATEMATIKA 3. SKUPINA POSAMEZNIK IN DRUŽBA: EKONOMIJA, FILOZOFIJA, PSIHOLOGIJA 4. SKUPINA EKSPERIMETALNE VEDE: BIOLOGIJA, FIZIKA, KEMIJA

  5. V septembru gredo dijaki na ToK teden na enega od CŠOD

  6. eksperimentalni teden: G4( Triglavski narodni park)

  7. NEKAJ PPREDNOSTI PROGRAMA MM • Dobro znanje angleščine pri vseh predmetih; • Šest oz. sedem predmetov, od katerih so trije izbirni – znanje je bolj temeljito; • Poudarek na razumevanju in uporabi znanja; • Manjše skupine, več diskusij in interakcij učitelj – dijak; • Mednarodnost • G4 in TOK teden • IB Travel • Individualni pristop • Številne povratne informacije s strani učiteljev; • Več samostojnosti pri delu, več individualnega dela.

  8. Pogoji ZA VPIS v MM na II. gimnaziji Maribor Učni uspeh v 1. in 2. letniku vsaj prav dober; SL, MA in AN – ocena 4 ali 5; Vključenost v organizirane izvenšolske oz. obšolske dejavnosti, npr. glasbena šola, ples, smučanje; Dosežki na tekmovanjih iz znanja, npr. raziskovalne naloge, priznanja na regijskih in državnih tekmovanjih; Intervju. ¸

  9. DODATNE INFORMACIJE? • ŠOLSKA SPLETNA STRAN (www.druga.si) ali SPLETNA STRAN MM ( http://www.mm-druga.si/) 2. SPLETNA STRAN IBO (www.ibo.org) 3. Koordinator programa MM (Polona Vehovar) • Tel: 00 386 (02) 330 44 34 • Email: polona.vehovar@druga.si 4. INFO DAN: 8 IN 9. 2. 2013

  10. Hvala za vašo Pozornost!