ii gimnazija maribor n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
II. Gimnazija Maribor PowerPoint Presentation
Download Presentation
II. Gimnazija Maribor

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 14
shyla

II. Gimnazija Maribor - PowerPoint PPT Presentation

265 Views
Download Presentation
II. Gimnazija Maribor
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. II. Gimnazija Maribor Ludwig van Beethoven II. Gimnazija Maribor Mentor oblike: prof. Mirko Pešeč Selena Bošnjak, 1.c

  2. Selitev Beethovnove družine • Louis, Ludwigov stari oče, je začel s selitvami van Beethovnove družine. • L. 1731 je zapustil Malines in se odselil v Louvain. Leta 1733 se je odselil v Bonn. Nato se mu je pridružil še brat Corneille in starši.

  3. Beethovnovo družinsko deblo

  4. Mladost • Beethovnova viharna mladost je zaznamovana z izvajanjem del drugihkomponistov in ne tolikosvojihdel. • Leta 1792 se je preselilnaDunaj, kjer se je v dunajskiharistokratskihkrogihuveljavilkotvirtuoznaklavirju. • V temčasu je napisalsvojeprvesonatein trie. • Sledilaje tudi1. simfonija. • V tehletih se je prvičpojavilastrašnausoda: počasimu je pešalsluh. • Leta1802 je napisalpretresljivooporoko, v kateri je razložilsvojenenavadnovedenje.

  5. Srednja leta • Taletazaznamujejosimfoniješt. 5-8, opera Fidelio, 5. klavirskikoncert, sonataAppasionata in trioNadvojvoda. • V temčasu je žepopolnomagluh. • Leta 1812 je spoznalz Goethejem, ki je uglasbilmnogonjegovihdel

  6. Bolezen in pozna leta • Raznamazila, elektroterapije in toplekopelimunisopomagaleprotiširjenjubolezni. • Ko je končnooglušel, je pričeluporabljatiposebnezveščiče v katere so muljudje, pisalivprašanja in odgovore. • Poznaletazaznamujetatežanjegovih del in zavrnjenanečakovaljubezen. • Missa solemnis in 9. Simfonijastazaključenopoglavjenjegovegasimfoničnegaustvarjanja. • v predalu soležaliosnutkizanovosimfonijo, oratorij in celoopero • "Smejtese prijatelji! Končana je komedija!"

  7. Kronološkipregleddogodkov v Beethovnovemživljenju

  8. Učitelji glasbe v Beethovnovem življenju

  9. Beethovnovi učenci